Kolencentrales moderniseren – juist niet sluiten

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen. Op 24 juni j.l. publiceerde het Financieel Dagblad een opinie van de Liberale denktank ‘Liberaal Groen’ onder de titel ‘Met kolencentrales wordt geld driemaal uitgegeven‘. (zie hier). Daarin wordt gepleit voor versnelde sluiting van alle kolencentrales. Mijn liberale geestverwanten maken daarbij een aantal cruciale denkfouten, foutieve weergaven van de

Lees verder...

Help, de Russen komen…..Russofobie kwart eeuw later springlevend

Op zoek naar militaire natuur- als lichtpuntje bij de menselijke schaduwzijde- bezocht ik de Havelterberg op een steenworp van Steenwijk. Hier staat nog een wachttoren als restant van een opslagbasis voor 50 kernkoppen met raket. Die waren eigendom van onze Amerikaanse bezetters, en stonden daar van 1961 tot 1992 op de Russen gericht. Andere Tijden

Lees verder...

Klimaatbeleid treft lagere inkomensgroepen het hardst

Eerder schreef ik over de departementale reorganisatie onder de nieuwe regering in Groot-Brittannië, waarbij het DECC (‘Department Of Energy And Climate Change’) als zelfstandige eenheid werd opgeheven en ondergebracht bij een nieuw ministerie: het ‘Department for Business, Energy and Industrial Strategy’. Door velen werd dit gezien als een signaal dat het klimaatbeleid in het VK op

Lees verder...

Waddenfondsmaffia en Han Lindeboom onthullen eigen intellectuele corruptie

Recent schreef ’s lands meest onbeschaamd leugenachtige (zodat het bijna komisch wordt) bioloog Han Lindeboom nog een vlammend betoog in de Texelse Courant voor windturbines in het Texelse Waddengebied, vanwege ‘het klimaat’, die CO2. Nu heeft de van Waddengas betaalde consultant Hein Sas  een ‘Waddenhuisberaad’ gehouden, onder Lindeboom’s voorzitterschap, betaald uit aardgas: 25 mensen die met de natte vinger en

Lees verder...

De groene Preatoriaanse Garde.

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. De Praetoriaanse Garde was een speciale militaire eenheid gevormd door Romeinse militaire elite die de keizerlijke lijfwacht vormde. De Praetoriaanse garde heeft meerdere malen haar macht misbruikt door de senaat onder bedreiging een door haar gekozen persoon tot keizer te laten uitroepen. Zij kon door omkoping ook worden misbruikt om

Lees verder...

Volkskrant en Naturalis liegen over bijen en verband voedselvoorziening

 Terwijl in Nederland afgelopen jaar de oogst van (bestoven) peren een record haalde volgens CBS op een 30 procent kleiner areaal dan in 1980, roept de Volkskrant nu in zo’n typische quasi-genuanceerde pseudo-kwaliteitsfilm dat we- vanwege de voedselvoorziening- terug moeten naar kleinschalige biolandbouw zonder ‘giftige bestrijdingsmiddelen’… vanwege de bij, die gered zou moeten worden via valse berichtgeving

Lees verder...

Krachtige La Niña: voorbode van hervatting van de hiatus?

De opwarmende El Niño werd onlangs afgelost door de afkoelende La Niña. Protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese volgen deze ontwikkelingen nauwgezet omdat zij vermoeden dat deze aanwijzingen zullen geven over de al dan niet voortzetting van de zogenoemde hiatus, ofwel opwarmings’pauze’. Onder de titel, ‘El Niño 2016 Now History… “La Niña Coming: The

Lees verder...

Staatsbosbeheer: pachtsubsidies windturbines belangrijker dan natuur

Na windturbines in het Robbenoordbos, is nu bij Staatsbosbeheer het volgende natuurgebied de klos, ten faveure van de tienduizenden euro’s pachtsubsidies per turbine per jaar die directeur Silvo Thijssen opstrijken wil: Balij, een groen snippertje bij Zoetermeer, een biodivers ademgat in dit overbevolkte landsdeel. Daarvoor kwam de volgende noodkreet binnen van Karin Hofker, moedige natuurbeschermer volgens het

Lees verder...

Klimaatovereenkomst Parijs – nog meer ellende

Eerder schreef ik over de kater na de euforie van de klimaatovereenkomst in Parijs. Zie hier en hier. Het is nu ook tot de VN-bureaucratie doorgedrongen dat achter de façade van het vermeende succes van Parijs een andere werkelijkheid schuil gaat. Onder de titel, ‘UN criticises UK and Germany for betraying Paris climate deal”, rapporteerde

Lees verder...

Steeds meer bijensoorten in Nederland, Koos Biesmeijer (Naturalis) zwetst maar wat

Terwijl het aantal bijensoorten in Nederland is toegenomen van 338 in 1998 naar 360 anno nu en het klimaat sterk is verbeterd voor bijen (net als bij libellen), trakteert De Volkskrant weer op zo’n typisch ‘zuur over natuur’-stukje ‘Het gaat slecht met de bij en wat kunnen we er aan doen‘. Daarin trekt Koos Biesmeijer van Naturalis

Lees verder...