Steeds meer vogelsoorten in Nederland in afgelopen eeuw

Het Planbureau voor de Leefomgeving verkoopt de ideologie van de orthodoxe milieubeweging die in de jaren ’70 milieu-actie ging verbinden met anti-kapitalisme: De Industriële Revolutie/uw welvaart betekent het einde van ‘de biodiversiteit’. Het tegendeel gebeurt in Nederland bij de populairste diergroep: er kwamen meer vogelsoorten bij (31) dan er verdwenen (6) sinds de jaren ’70.

Lees verder...

CBS-cijfers GEKROMPEN veestapel Nederland weerleggen beweringen Vogelbescherming Nederland

Het NOS Journaal papegaaide onlangs kritiekloos Vogelbescherming Nederland; de groeiende veestapel door afschaffing van het melkquotum zou nu weidevogels bedreigen. Een korte blik van de NOS-redactie op CBS-cijfers van de veestapel EN van populatietrends in weidevogels kon echter hun campagne naar het rijk van fabeltjes verwijzen. Ten opzichte van de jaren ’80 kromp het aantal koeien

Lees verder...

Groep ecologen kraakt grote graasplan Natuurmonumenten Schiermonnikoog: Wensdenken

Terwijl Natuurmonumenten de duinen van Schier versnippert met rasters en schrikdraad voor de komst van exotische bisons, verscheen dit voor jaar een Advies Begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog van het OBN-deskundigenteam. Dat maakt – tussen de regels gelezen- gehakt van de graasplannen van Natuurmonumenten. De plannen zijn gebaseerd op wensdenken, en vooral door bezuinigingen gemotiveerd. Natuurmonumenten maakte ook al 10 jaar

Lees verder...

Exodus Europese staalindustrie?

Overlevingskansen staalindustrie in Europa in gevaar wegens decarboniseringsbeleid. Wie enigszins bekend is met de ontstaansgeschiedenis van de EU, die is voortgekomen uit de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), zal zich in verwondering afvragen waar de EU thans mee bezig is. De voorstellen die voorliggen, betekenen een doelbewuste uitbanning van de staalindustrie uit Europa,

Lees verder...

De 97% klimaatconsensus is slechts 47%

Reeds verschillende keren heb ik geschreven over het hardnekkige sprookje van de 97% klimaatconsensus, die niet bestaat en nooit heeft bestaan. (Zie bijvoorbeeld hier en hier.) Er zijn in de loop der tijd een aantal peilingen verricht, waarin aan klimaatwetenschappers verschillende vragen werden voorgelegd om te kijken of ze het eens waren met de zogenaamde

Lees verder...

Mijn extra vragen aan Carel Drijver over misleidende visserijvoorlichting WNF en AH

Maandag belde ik hoofd Oceanen van Wereld Natuur Fonds Carel Drijver nadat Andrew Kerr van Wetlands International en de Sustainable Eel Group (SEG) had gebeld. Volgens Kerr- die sprak op het vismigratiecongres in Groningen- zou het Britse WWF positief staan tegen over SEG, dat de palingstand wil opkrikken met behoud van consumptie: daaruit betalen ze dan

Lees verder...

Redde wie zich redden kan, ook het zeeijs op de Noordpool groeit weer

Bevindt het zeeijs rond de Zuidpool zich ieder jaar weer in een nieuw oppervlakte record, ook het zeeijs rond de Noordpool lijkt- met uitzondering van dieptejaar 2012- al vele jaren nauwelijks nog in oppervlak af te nemen. Weekblad Time bericht nu over een publicatie in Nature Geoscience waar de GROEI van het zeeijsoppervlak met 33 procent

Lees verder...

Mammoeten en klimaatspinsels

André Bijkerk (links) en Dick Mol voor een levensgrote replica van een mastodon (Anancus avernensis) gemaakt door Remie Bakker in Rotterdam. Een gastbijdrage van André Bijkerk. Deze week verscheen er een nieuwe studie over het uitsterven van de mammoet en natuurlijk door ‘global warming’ van die tijd. Ik wilde het daar even over hebben, maar

Lees verder...

Mansveld en Dijksma dienen naast FSC ook MSC-monopolie WNF aan te pakken

De Volkskrant meldt dat staatssecretaris Wilma Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer het keurmerk-monopolisme van het Wereld Natuur Fonds aankaart inzake FSC-hout. Mansveld heeft een goed punt: er zijn andere houtkeurmerken als PEFC of in dit geval hun ‘onder’-keurmerk MTCS uit Maleisie die even goed voldoen voor minder bureaucratische lasten. Het WNF en

Lees verder...

Mediagebrul Cecil de leeuw nieuw bewijs vertrutting en infantilisering Westerlingen

Momenteel is een ware media-klopjacht losgebarsten rond een tandarts die een halve ton betaalde om een leeuw in Zimbabwe om te leggen in Hemingway-stijl. In Hemingway-stijl betekent: Grace under Pressure. En inderdaad, probeer maar eens met vaste hand met een pijl en boog een leeuw te schieten die op je af kan stormen, vooral als hij

Lees verder...