Massa(mens)media afschaffen goed voor gezondheid en maatschappij

Een van de zaken die ik per interview met Thomas Muntz en Belia Heilbron (Platform Investico van Greenpeace/Stichting Democratie en Media) ter sprake bracht is dit: de meeste tot ‘klimaatsceptici’ gebrandmerkte dwarse types zijn eigenlijk massamedia-sceptici. Ik werd massamedia-abolitionist, lees enkel nog boeken van experts, historici en wetenschappelijke studies, of ga op bezoek om te ruiken,

Lees verder...

Tegeltuinen voor de onderhoudsarme hersenpan: zijn er oplossingen? (1)

Bij de Leeuwarder Courant bewonder ik de kennis van zaken bij mensen die ingezonden brieven sturen. In ‘Bloemenzee hoeft geen jaar te wachten’ beschrijft Nico Minnema (Successie Natuurzaken) nu positief kritische medestand in de strijd tegen de tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan. Hij is ook van ‘niet lullen maar poetsen’. Er is echter ook een aanvullende oplossing nodig, die

Lees verder...

Klimaatvideotheek

Marijn Poels Niet alleen groeit de klimaatkritische ‘peer-reviewed’ literatuur gestaag, datzelfde geldt ook voor de klimaatkritische videotheek. Theo Wolters kondigde onlangs de vertoning op woensdag 8 maart in Rotterdam aan van de bekroonde klimaatfilm van Marijn Poels.               Het is de laatste in een serie films, waaronder ‘The Great

Lees verder...

Kan Van Abbe Museum voor moderne kunst hier niets mee? Of De Groene?

..uit de Catalogus van het Van Abbe Museum voor moderne kunst in Eindhoven, ziet U hier het werk van Millennial Artist Nienke Zeilmaker (2014- ). Haar laat impressionistische werk toont een rauwe vitaliteit waarmee zij een maatschappijkritiek lijkt te geven op het populisme van Trump, de onderdrukking van vrouwen en racisme. Nienke haar werk laat

Lees verder...

GroenLinks als planeetverwoester

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Asscher, Dijselbloem en Buma lieten zich onlangs kritisch uit over het partijprogramma van GroenLinks o.a. de milieuplannen. Zo vielen de woorden ontwrichtend en niet sociaal. ‘Dat GroenLinks zwaar inzet op milieubeleid is geen verrassing (…) Maar als Jesse Klaver pleit voor verandering, dan blijkt hij ontwrichting te bedoelen.’ ‘Wij willen

Lees verder...

En toch, diep van binnen hou ik nog van Natuurmonumenten

Op basis van de praktijk bij de RWE-kolencentrale in de Eemshaven waar RWE Natuurmonumenten ‘afkocht’ in bezwaren met geld voor natuurontwikkeling (gebruikt op Schiermonnikoog) en hectares, stelde ik de volgende Rypothese op: dan maken ze ook om die reden bezwaar tegen Windpark Fryslan. Om zo geld los te peuteren voor natuurcompensatie. Want Windpark Fryslan wordt-

Lees verder...

Oud-Senator Kees de Lange: “Terugkeer naar Middeleeuwen is in volle gang”

Een gastbijdrage van Kees de Lange. Over wanneer moderne natuurwetenschap begonnen is, kan men langdurig twisten. Reeds in de oudheid nam men allerhande hemelverschijnselen waar, maar een theoretische duiding ontbrak meestal. Eeuwenlang is het geocentrische wereldbeeld van de Griekse sterrenkundige Claudius Ptolemaeus, (87-150 na Christus) waarin werd aangenomen dat de zon om de aarde draaide

Lees verder...

Thomas Muntz (Investico) overtreft laagste verwachtingen bij conceptartikel De Groene

Ondanks een face-to-face-interview van 2 uur waarin je alles uitlegt- zowel de nuance als de provocatie/lol van het bloggen- aan 2 journalisten, voldoet ‘onderzoeksjournalist’ Thomas Muntz (Investico, voorheen ‘De Onderzoeksredactie’) toch aan je laagste verwachtingen. Voor De Groene Amsterdammer maken ze een artikel waarin ze ‘sceptici’ als geestelijk gestoorde sociale groep afschilderen, zonder ook maar 1 inhoudelijk argument op

Lees verder...

Natuurmonumenten gebruikt Crisis- en Herstelwet bebouwing Natura 2000

Dit blog- nr 2501 voor Climategate.nl -toont hoe de Rijksoverheid met haar gunstelingen Natura 2000 gebruikt en tegelijk de natuurwetgeving omzeilt om zelf te kunnen bouwen in Natura 2000. Door eerst een 1000 hectare groot slib-bezinkingsdepot (Marker Wadden) op te spuiten met bijna 20 miljoen kuub zand IN Vogelrichtlijngebied. Als groene schaamlap voor de start van andere

Lees verder...

Judith Curry over betrouwbaarheid klimaatmodellen

Door de jaren heen heb ik regelmatig aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid van klimaatmodellen. Dat hoeft geen verwondering te wekken. Immers, als econoom heb ik in de jaren zeventig samen met mijn vakgenoten moeten ervaren hoe het vertrouwen in de voorspelbaarheid van economische modellen definitief werd ondermijnd, omdat zij niet in staat waren om de

Lees verder...