Investering pensioenfondsen in ‘renewables’

Een gastbijdrage van André Bijkerk. Geacht college van bestuur van mijn pensioenfonds, Het gerucht doet de ronde dat u met de gedachte speelt om de financiële middelen in toenemende mate te investeren in de zogenaamde ‘renewables’ met name aan windindustrie; energiebronnen die ogenschijnlijk geen gebruik maken van fossiele brandstof. Dit om het redden van de

Lees verder...

Volgens WUR- Resource- voor 1945 geen klimaatverandering

Dat mensen nukkig worden bij typisch waterig en winderig Hollands k#tweer, dat wisten we al. En bij mooi weer? ‘Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt’, zong Benny Joling. Vrolijkheid! De krant van Wageningen Universiteit- Resource- tilt de invloed van het weer op menselijk gedrag nog een treetje hoger. ‘Extreem weer VEROORZAAKT geweld’. Het

Lees verder...

Malediven: een onhoudbare milieuverstoring

Een gastbijdrage van Chris Schoneveld. Hoe zagen de Malediven eruit in het late Pleistoceen, zo’n 120.000 jaar geleden? Dat wil zeggen tijdens het voorlaatste interglaciaal (het Eemien) toen de temperaturen iets hoger waren dan nu. Niet veel anders dan nu: een twintigtal atollen die zich in een langwerpige noord–zuid configuratie uitstrekken over een afstand van

Lees verder...

Untill hell freezes over: Debat klimaatverandering kwart eeuw onveranderd

Het klimaat verandert altijd, maar er is niets zo stabiel als het debat over klimaatverandering. De Verenigde Naties en globaliserings-instituten  framen dat debat al een kwart eeuw op exact de zelfde wijze. Dat kun je opmaken uit de conclusies die UNEP -adviseur Michael Grubb trekt in 1990 uit het eerste IPCC-rapport waar hij zelf bij betrokken was. De UNEP

Lees verder...

Hoe werkt CO2 nu precies?

Een gastbijdrage van Ap Cloosterman. De invloed van antropogene (menselijke) emissie van CO2 op de opwarming van de Aarde (eigenlijk: de atmosfeer) over de afgelopen decennia is klein. Een extra verhoging van deze CO2–emissie zal slechts een beperkte invloed hebben op verdere opwarming. In dit artikel worden de argumenten aangedragen die het bewijs vormen voor

Lees verder...

‘Wetenschappelijke’ verlakkerij

Een gastbijdrage van Chris Schoneveld. Wetenschap maakt zich schuldig aan verlakkerij van de gemeenschap en maakt misbruik van toegewezen gelden om angst aan te jagen. Klimaatverandering of liever: ‘Anthropogenic Global Warming’ (AGW) is een onderwerp dat wordt bestudeerd door klimatologen. Hoewel onnodig, immers “the science is settled”, wordt er nog steeds veel geld in deze

Lees verder...

Volkskrant voert weer campagne voor diepgroene controlfreaks, tegen vrije visserij

De Volkskrant schrijft weer een groen lobbybericht over: nu zou er te weinig controle zijn op import van (illegale) vis buiten de EU, en ‘Nederland doet te weinig’: er is weer ontevredenheid gewekt die om meer bureaucratie vraagt. Want dat zegt het Wereld Natuur Fonds (krijgt jaarlijks 6,6 ton euro lobbygeld voor Brusselse lobby van Europese commissie)

Lees verder...

Schaliegas: dwaalweg van feit naar fictie

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Onlangs is een lezenswaard boek verschenen van de hand van Remco de Boer. Het boek beschrijft de gang van zaken rond de exploratie van schaliegas in Boxtel en Haaren in de afgelopen 5 jaren. Wat begon als een vergunningaanvraag door het Britse bedrijf Cuadrilla veranderde na het indienen van bezwaren vanwege uitzichtbederf

Lees verder...

Europa gaat behalve houtpellets nu ook Amerikaans schaliegas importeren

In Amerika is de winning van schaliegas al een hoog-ontwikkelde technologie geworden dankzij een decennium praktijkervaring. En binnen enkele weken kunnen ze gaan exporteren, zo meldt de Wall Street Journal. Ook de LNG produktie in Australië wordt verder opgevoerd en de verwachting is dat de gasprijs nog verder zal dalen. Goed nieuws, tenzij je business-model afhankelijk is van

Lees verder...

Datadans

Een gastbijdrage van André Bijkerk. We hebben nu al geruime tijd gekrakeel over de pauze in de opwarming of het nu al 15 of 17 jaar of zo niet meer aan het opwarmen is. Op zich niet zo belangrijk, ware het niet dat er een consequentie aan was verbonden waarbij de kracht van de antropogene

Lees verder...