Verzet tegen windenergie in Duitsland zwelt aan

Reeds vele malen eerder wees ik op de schaduwzijden van de Duitse Energiewende. Zie bijvoorbeeld hier. De laatste tijd neemt het verzet tegen de Energiewende in Duitsland toe, in het bijzonder tegen de plaatsing van windturbines. Dat de weerstand tegen windenergie in Duitsland toeneemt, is op zich niets nieuws. Dat een krant als ‘Die Welt’

Lees verder...

Milieubeweging nu tégen biofuels

  De klimaathysterie, die voor een belangrijk deel is gevoed door manipulatie van temperatuurdata, heeft, mede onder druk van de milieubeweging, tot tal van onbesuisde politieke beslissingen geleid, die de samenleving jaarlijks honderden miljarden kosten, waar geen enkel aantoonbaar klimaateffect tegenover staat. Nu is de milieubeweging tot de conclusie gekomen dat biofuels achteraf gezien toch

Lees verder...

Kan Imares-onderzoek netaanpassingen garnalenvisserij in de prullenbak?

In de elektronische brievenbus landde een nieuwe vrucht van Imares-arbeid, 2,5 ton euro betaald met visserijsubsidies: Een vergelijking in de hoeveelheid bijvangst tussen twee netaanpassingen, die minder bijvangst beogen: de ‘brievenbus’ en de ‘zeeflap’ bij garnalenvisserij rapport C169/15. De conclusie van dat onderzoek- de brievenbus is minder selectief- moeten we echter met een zak zeezout nemen

Lees verder...

Gesjoemel met temperatuurmetingen onthuld

We hebben er al vaak aandacht aan geschonken op dit blog: de manipulatie van temperatuurdata om opwarming te suggereren waar de ruwe data geen of minder opwarming laten zien. In een hoorzitting van de commissie inzake energie en milieu van de Amerikaanse senaat heeft Don Easterbrook, geoloog, een paar jaar geleden daarover een boekje open

Lees verder...

Met energieakkoord terug naar het stenen tijdperk

Een gastbijdrage van Pieter Lukkes (em. hoogleraar geografie). Bijgaand artikel in de Leeuwarder Courant van 25 juli 2016 maakt gewag van toestanden die men in dit land voor onmogelijk zou houden. Onbedoeld heeft de stichting Urgenda mee geholpen ze aan het licht te brengen. Want die stichting heeft geprocedeerd tegen tussendoelen van het Energieakkoord en

Lees verder...

Kolencentrales moderniseren – juist niet sluiten

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen. Op 24 juni j.l. publiceerde het Financieel Dagblad een opinie van de Liberale denktank ‘Liberaal Groen’ onder de titel ‘Met kolencentrales wordt geld driemaal uitgegeven‘. (zie hier). Daarin wordt gepleit voor versnelde sluiting van alle kolencentrales. Mijn liberale geestverwanten maken daarbij een aantal cruciale denkfouten, foutieve weergaven van de

Lees verder...

Help, de Russen komen…..Russofobie kwart eeuw later springlevend

Op zoek naar militaire natuur- als lichtpuntje bij de menselijke schaduwzijde- bezocht ik de Havelterberg op een steenworp van Steenwijk. Hier staat nog een wachttoren als restant van een opslagbasis voor 50 kernkoppen met raket. Die waren eigendom van onze Amerikaanse bezetters, en stonden daar van 1961 tot 1992 op de Russen gericht. Andere Tijden

Lees verder...

Klimaatbeleid treft lagere inkomensgroepen het hardst

Eerder schreef ik over de departementale reorganisatie onder de nieuwe regering in Groot-Brittannië, waarbij het DECC (‘Department Of Energy And Climate Change’) als zelfstandige eenheid werd opgeheven en ondergebracht bij een nieuw ministerie: het ‘Department for Business, Energy and Industrial Strategy’. Door velen werd dit gezien als een signaal dat het klimaatbeleid in het VK op

Lees verder...

Waddenfondsmaffia en Han Lindeboom onthullen eigen intellectuele corruptie

Recent schreef ’s lands meest onbeschaamd leugenachtige (zodat het bijna komisch wordt) bioloog Han Lindeboom nog een vlammend betoog in de Texelse Courant voor windturbines in het Texelse Waddengebied, vanwege ‘het klimaat’, die CO2. Nu heeft de van Waddengas betaalde consultant Hein Sas  een ‘Waddenhuisberaad’ gehouden, onder Lindeboom’s voorzitterschap, betaald uit aardgas: 25 mensen die met de natte vinger en

Lees verder...

De groene Preatoriaanse Garde.

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. De Praetoriaanse Garde was een speciale militaire eenheid gevormd door Romeinse militaire elite die de keizerlijke lijfwacht vormde. De Praetoriaanse garde heeft meerdere malen haar macht misbruikt door de senaat onder bedreiging een door haar gekozen persoon tot keizer te laten uitroepen. Zij kon door omkoping ook worden misbruikt om

Lees verder...