Megaverliezen bij Duitse elektriciteitsreuzen

  In de ban van de klimaathysterie heeft de Duitse regering destijds voor een Energiewende gekozen, die erop was gericht om de door het verstoken van fossiele brandstoffen veroorzaakte uitstoot van CO2 drastisch te verminderen, omdat deze tot een verschrikkelijke opwarming van de aarde zou leiden (die overigens maar steeds niet wil komen). Het politiek

Lees verder...

Klimaatverandering: binnen grenzen natuurlijke variabiliteit

Ole Humlum. Onder de titel, ‘Current Global Warming Is Not Outside The Range Of Natural Variations‘, schonk Michael Bastasch voor de ‘Daily Caller’ aandacht aan twee onlangs verschenen rapporten over de staat van het klimaat. Het eerste was van de hand van Ole Humlum, een Noorse sceptische klimatoloog en webmaster van Climate4you: een website met

Lees verder...

Koop de nieuwe Elsevier met ‘Eilanden voor Plaagdieren’

De Koninklijke Bibliotheek wil Climategate.nl al bewaren  als ‘digitaal erfgoed’ zo vragen ze vandaag. Tegelijk eer ik nu het ‘oud papier’ door weer in oude media (Elsevier) te publiceren: het onderzoeksproject naar de totstandkoming van de Marker Wadden, hier reeds beschreven. De boodschap gaat niet over natuur, eendjes, ganzen en die paar miljoen maar de onderliggende trend:

Lees verder...

ICCC12 livestream: Myron Ebell, William Happer, Lamar Smith en Roger Helmer

Resetting US climate policy Vandaag begint de 12e Heartland climaatconferentie, deze keer in Washington en hij gaat eigenlijk bijna helemaal over politiek. Hij is bedoeld om het Trump team te ondersteunen op klimaat- en energiegebied. Uit mijn vorige blog hebt u kunnen afleiden dat dat bepaald niet overbodig is! De presentaties zijn live te volgen

Lees verder...

Chinese wind

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Het aardige van Chinese wind blijkt dat deze voor precies dezelfde problemen zorgt bij de toepassing van windturbines als in de rest van de wereld: onbetrouwbaarheid, inpassingsverliezen en energieverliezen. Kortom veel gesubsidieer, maar weinig stroom. (‘China Stops Building Wind Turbines Because Most Of The Energy Is Wasted.’) Zo weinig dat

Lees verder...

Trump blaast Parijs niet op en CO2 blijft luchtvervuiling!

Heartland ICCC12: Resetting US Climate Policy! Gelokt door deze veelbelovende titel vloog uw trouwe reporter naar Washington om zeker te stellen dat Trump echt uit Prijs gaat stappen. Maar helaas… Het had zo mooi kunnen zijn! Maar het gaat niet gebeuren. Deze exclusieve reportage komt van zéér dicht bij de president! De Heartland ICCC12 moet

Lees verder...

Pleegt Sieben Poel (Rijkswaterstaat) met milieuclubs Waddenzee acquisitiefraude?

Er lijkt een moeras te bestaan aan organisaties die zich met de Waddenzee te bemoeien. Terwijl ze allen te herleiden zijn tot de zelfde clubs en belangen die het geld krijgen en aan de touwtjes trekken. Zo lijkt bewust het beeld gemaakt dat er ‘1 beheerder’ voor de Waddenzee nodig zou zijn ( advies Algemene Rekenkamer november

Lees verder...

Kantje boord elektriciteitsvoorziening in Duitsland

Wij hebben hier reeds vaak gewaarschuwd voor stroomonderbrekingen als gevolg van het toenemende aandeel van zon- en windenergie in de elektriciteitsvoorziening. De daaraan inherente aanbodsfluctuaties dienen te worden opgevangen door de traditionele, fossiel-gestookte centrales. Maar die worden buiten gebruik gesteld, deels wegens ouderdom, deels omdat zij aan de verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar

Lees verder...

Is mest-injectie netto slechter voor weidevogels dan ‘de intensivering’?

De gifgroene mest-injectielanderijen, je hoort er geen voorjaarsgejubel van de kievit die enkel nog boven stoppelvelden duikelt. Stille Lente is nu vrijwel overal een feit in Friesland, de dystopie van Rachel Carson (1962), nergens zingen nog leeuweriken. Wel wemelt het na zo’n injectiebeurt steeds van de kokmeeuwen, met wel duizenden tegelijk kunnen ze aanvallen. Zouden

Lees verder...

Waarom willen Amerikaanse wetenschappers de straat op?

De aanleiding tot de protestmars van Amerikaanse wetenschappers tegen het wetenschapsbeleid van de regering Trump, die volgens plan op ‘Earth Day’ (22 april) zal plaatsvinden, was natuurlijk de door de huidige regering ingezette ontmanteling van het klimaatbeleid van Obama. Maar waarschijnlijk uit vrees dat dit platform te smal zou zijn om veel mensen op de

Lees verder...