Klimaatsceptici krijgen te veel aandacht in media; (Flashback 1989)

Klimaatsceptici krijgen te veel media aandacht. Dat stellen milieu-advocacygroepen nadat aartsscepticus Richard Lindzen een wetenschappelijke paper indiende in het Bulletin of the Meteorological Society die zowel werd (geher)gepubliceerd door mainstream-media als de Frankfurter Allgemeine, en die aandacht kreeg in Forbes en Readers Digest. Hierin bekritiseert Lindzen de wetenschappelijke consensus over door mensen veroorzaakte catastrofale Global

Lees verder...

Energieakkoord jaagt groene sector in het Rood door lastenverzwaringen

De lastenverzwaringen uit het Energieakkoord jagen grotere delen van de (kleinere spelers in de) groene sector in het Rood tenzij ze via een ander loket van de overheid weer andere subsidies aanvragen. Dat blijkt uit een kort overzicht van de balansen en beloningen voor particuliere grondeigenaren – in bezit van 45 procent van ons bosareaal.

Lees verder...

Greenpeace en vrienden houden niet van wetenschap

Dat blijkt uit een recente brief die een groep NGO’s waaronder Greenpeace naar de toekomstige president van de Europese Commissie hebben gestuurd, zo meldt ChemistryWorld. Ze vragen Juncker geen Chief Scientific Officer (CSO) meer aan te stellen. De huidige CSO is Professor Anne Glover waarover wij hier al berichtten. Glover ondernam verschillende moedige pogingen om

Lees verder...

Zwitsers Rapport Energiewende: kosten al 316 miljard euro

De (onhoudbaarheid van) de Duitse Energiewende en exorbitante subsidies op levering (17ct EEG-Umlage, vergelijkbaar met de Nederlandse SDE+-regeling van 15ct per kWh) is deze maand door consultants van het Zwitserse Finadvice onder de loep genomen. Het nieuwe rapportvat vele zaken samen die wij hier reeds vermeldden: Burgers die moeten bijbetalen om backupcentrales naast windmolens in

Lees verder...

Greenpeace-personeel eist koolstof-bonkaart stafleden

Als voormalige PR dependance van Greenpeace is de Volkskrant nu het medium dat de interne rel van dit fondsenwervende bedrijf (omzet kwart miljard euro) blijft uitvergroten, nu een nieuwe internationale brief opduikt waarin stafleden indirect tonen wat mis gaat op het vlak van integriteit en transparantie van bestuur. Een paar krentjes uit de groene pap:

Lees verder...

Hysterie klimaat en voedselveiligheid meer milieuschade dan carnivorie

De eters van vlees noch vis lanceren tegen hun omnivore medemensen een nieuwe anti-vleesdocu Cowspiracy, zo meldt Foodlog: een Zembla-achtige ‘de industrie spant tegen ons samen’-rolprent die  oude onwaarheden van stal haalt over de impact die de koe op ons wereldmilieu zou hebben (18 procent CO2-uistoot uit FAO 2006, 100.000 liter water per kilo vlees,

Lees verder...

Overcapaciteit Nederlandse stroommarkt molensteen rond nek Vattenfall (Nuon)

Nuon-eigenaar Vattenfall leed dit voorjaar opnieuw een mega-kwartaalverlies van een kwart miljard euro, dankzij de kat in de zak die Nuon heet. In 2012 leed Nuon ook al 463 miljoen euro verlies dankzij de overcapaciteit die op de Nederlandse stroommarkt bestaat, waardoor nieuw gebouwde centrales als de Magnumcentrale in de Eemshaven nauwelijks draaien.Reguliere media verzuimen

Lees verder...

Natuurvolken veroorzaakten massa-uitsterven, niet klimaatverandering

Terwijl in Europa in de afgelopen halve eeuw misschien één Beierse woelmuis uitstierf van alle zoogdiersoorten, en wolf, lynx en beer in aantal toenemen, vond in de oertijd tussen 50.000 en 10.000 jaar een waar massa-uitsterven plaats onder mega-zoogdieren (door Barnosky gedefinieerd als met gewicht boven 40 kg). Een nieuwe studie in Royal Society B

Lees verder...

Rusland kan aan het gas, wij exporteren 43 procent van onze jaarvoorraad

Momenteel pruttelen mainstreammedia weer iets over de vermeende afhankelijkheid van Russisch gas. Daarover kunnen we kort zijn: die bestaat niet in Nederland, heeft nooit bestaan en is ook in de toekomst overbodig. Zie de cijfers van CBS: Nederland exporteert  43 procent van haar gewonnen aardgas, wij hebben een ruim overschot. De minieme hoeveelheden gas van

Lees verder...

Natuur en Milieu: algemeen nutsbedrijf bevoordelende instelling (ANBI) liegt voor subsidies

In dit blog behandel ik Leugen 2 van Natuur en Milieu in haar mede door Eneco en de turbine-industrie gefinancierde campagne voor windturbines en subsidies voor nutsbedrijven: dat wij dankzij molens op zee minder energie hoeven importeren uit het buitenland, terwijl wij in 2012 alleen al qua Nederlands aardgas 10 maal meer aan energie-inhoud EXPORTEREN

Lees verder...