Verhelderend interview in de India Times met IPCC-baas Pachauri, naar aanleiding van het vernietigende rapport van het IAC. Onze spoorwegman is zich uiteraard van geen kwaad bewust. Het IPCC was in zijn visie goed bezig. Okee, sommige dingen kunnen in de toekomst beter, maar hey, we zijn allemaal mensen. Dat is zo ongeveer de toon. Tot de interviewer een interessante vraag stelt.

Hij vraagt of er dingen zijn in het rapport van het IAC waar Pachauri het niet mee eens is. Die antwoordt dan:

‘Ze hebben gesproken over het kwantificeren van onzekerheden. Tot op zekere hoogte doen we dat, hoewel niet perfect. Maar het punt is dat in sommige gevallen je geen kwantitatieve basis hebt die je kunt koppelen aan een waarschijnlijkheid of een mate van onzekerheid die dingen in kwantitatieve termen definieert.’

Een uitspraak die in scherp contrast staat met de jarenlang herhaalde beweringen uit het AGW-kamp dat het debat voorbij was en de wetenschap vast lag. Pachauri geeft het nu zelf toe: waar data ontbraken sloeg het IPCC er gewoon een slag naar.

In hetzelfde interview zegt hij nog iets opvallends. Waar wij eenvoudige burgers op basis van getoeter over wetenschappelijk dit en wetenschappelijk dat altijd dachten dat het IPCC een wetenschappelijke instelling was die wetenschap bedreef, met echte wetenschappers op wetenschappelijke gronden en als resultaat wetenschappelijke conclusies, blijken we dat altijd verkeerd te hebben begrepen. Zegt althans Pachauri:

‘Laten we het onder ogen zien, we zijn een intergouvernementeel orgaan en onze kracht en de aannemelijkheid van wat we produceren komt grotendeels voort uit het feit dat we in dienst zijn van regeringen. Als dat niet zo zou zijn, dan waren we net als iedere andere wetenschappelijke organisatie die misschien toprapporten maakt, maar onder de radar blijft omdat ze er bij het maken van beleid niet toe doen. Het is duidelijk dat als het een intergouvernementeel orgaan is en we willen dat regeringen kunnen beschikken over wat we produceren, zij aangeven welke kant het op moet, wat de vragen zijn waar zij antwoord op willen.’

Waarop hij ons, het publiek, verwijt dat we niet hebben begrepen dat het IPCC van begin af aan een politiek instrument is en dat het dat nooit onder stoelen of banken heeft gestopt. Toch iets om aan te denken als de volgende AGW-er weer aan komt met zijn door het IPCC onderbouwde wetenschappelijke gelijk.

Joanna Nova maakt er in een actuele blog dan ook gehakt van.