Opmerkelijke cijfers van nota bene CRU en Met Office: de aarde warmt al vijftien jaar niet meer op en we koersen waarschijnlijk zelfs af op een nieuwe ijstijd, schrijft de Mail on Sunday.   De gegevens, gebaseerd op de resultaten van meer dan 30.000 meetstations, werden vorige week naar buiten gebracht door het Met Office en, jawel, de Climate Research Unit van de University of East Anglia. Ze bevestigen dat de stijging van de wereldwijde temperatuur in 1997 stopte. Drijvende kracht achter al die ontwikkelingen is de zon. U weet wel, die volgens de AGW-gemeente geen enkele invloed van betekenis heeft op het klimaat, zeker afgezet tegen de superkracht van onze CO2-uitstoot. Het Met Office stelt dat we weinig gaan merken van teruglopende zonneactiviteit, omdat de invloed van de mens de potentieel dalende temperatuur zou compenseren. Volgens de Mail on Sunday wordt die bewering heftig bestreden door zonnedeskundigen. De krant haalt onder meer de Deense wetenschapper Henrik Svensmark aan, die verwacht dat de gemiddelde temperatuur op aarde de komende vijftig jaar naar beneden zal gaan: ‘Het vergt een lange strijd om sommige klimaatwetenschappers ervan te overtuigen dat de zon belangrijk is. Het kan zijn dat de zon dat op eigen houtje gaat laten zien, zonder daarbij hulp nodig te hebben.’ Svensmark merkt daarbij op dat de claim door het Met Office dat de effecten van de afnemende zonneactiviteit klein zullen zijn rust op dezelfde computermodellen die dankzij de huidige pauze in de opwarming van de aarde naar de prullenbak kunnen. De Mail sprak verder met deskundigen, die erop wijzen dat de discrepantie tussen waarnemingen en modellen zo langzamerhand wel heel erg groot aan het worden is. Ook merken zij op, dat andere factoren dan het voor velen alleszaligmakende CO2 klaarblijkelijk een rol van betekenis spelen. Niet alleen de zon, maar bijvoorbeeld ook oceaanstromingen. De science is helemaal niet settled; ze begint pas.