over deze grafieken gaat het WETENSCHAPPELIJKE klimaatdebat