Door scholeksters geplunderde kokkelbank: ook dieren veroorzaken enorme bodemberoering