Sovon: er zijn géén telgegevens van de dwergmeeuw, zie de lege soortkaart. Iedere verdenking van een negatieve trend rust op een gevoel