Op zandige bodems met hoge dynamiek als de Noordzee zijn effecten van boomkor het kleinste