Mag één particuliere partij haar normen opleggen aan de rest van de markt?