De kabeljauwpopulatie tussen 1963 en 1985 was uitzonderlijk hoog, door eutrofiering en mogelijk kouder zeewater