De staat van het klimaat – Een koele blik op een verhit debat

paperback, geïllustreerd – 336 blz – 13, x 21 cm – prijs € 19,95
isbn 978 90 499 6040 7 – nur 740 – verschijnt 15 november 2010

stvhkl_achterplat