hajo_champery

Ir. Hajo Smit studeerde in 1991 cum laude af in milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit met als hoofdvakken meteorologie en klimaatmodellering. In het kader van zijn afstudeeronderzoek deed hij 3 maanden onderzoek onder Paul Crutzen op het Max Planck Institute for Chemistry en, mede dankzij een subsidie van het Ministerie van VROM, ook 12 maanden aan het Department of Atmospheric Sciences van de Universtity of Illinois at Urbana Champaign. Tussen beide buitenlandperiodes was hij betrokken bij de Nederlandse IPCC-delegatie onder leiding van Pier Vellinga. Als freelancer ontwikkelde zich autodidactisch tot journalist, communicatiespecialist (oude en nieuwe media) en bouwde hij grote ervaring op als weblogger. Sinds 2008 houdt hij zich weer intensief studerend en netwerkend bezig met de klimaatwetenschap. Aanvankelijk puur op de achtergrond. Pas met de start van Climategate.nl treedt hij als klimaatdeskundige naar buiten. Volg Hajo eventueel ook op en op twitter

Zie hierrr alle Climategate.nl artikelen van Hajo.