Author Archive

Jan Paul van Soest: Nu doet hij het wéér!

Zoals mijn trouwe lezers weten is Jan Paul van Soest één van mijn favoriete opponenten in het klimaatdebat. Hij is intelligent en een goed schrijver, maar tegelijkertijd een onvermoeibare propagandist van het opwarmingsevangelie, terwijl die verschrikkelijke opwarming nu al meer dan 18 jaar uitblijft! Zaterdag mocht hij weer breed uitpakken in de Volkskrant: een krant

Read More...

Megaverliezen bij Duitse elektriciteitsreuzen

  In de ban van de klimaathysterie heeft de Duitse regering destijds voor een Energiewende gekozen, die erop was gericht om de door het verstoken van fossiele brandstoffen veroorzaakte uitstoot van CO2 drastisch te verminderen, omdat deze tot een verschrikkelijke opwarming van de aarde zou leiden (die overigens maar steeds niet wil komen). Het politiek

Read More...

Klimaatverandering: binnen grenzen natuurlijke variabiliteit

Ole Humlum. Onder de titel, ‘Current Global Warming Is Not Outside The Range Of Natural Variations‘, schonk Michael Bastasch voor de ‘Daily Caller’ aandacht aan twee onlangs verschenen rapporten over de staat van het klimaat. Het eerste was van de hand van Ole Humlum, een Noorse sceptische klimatoloog en webmaster van Climate4you: een website met

Read More...

Chinese wind

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Het aardige van Chinese wind blijkt dat deze voor precies dezelfde problemen zorgt bij de toepassing van windturbines als in de rest van de wereld: onbetrouwbaarheid, inpassingsverliezen en energieverliezen. Kortom veel gesubsidieer, maar weinig stroom. (‘China Stops Building Wind Turbines Because Most Of The Energy Is Wasted.’) Zo weinig dat

Read More...

Kantje boord elektriciteitsvoorziening in Duitsland

Wij hebben hier reeds vaak gewaarschuwd voor stroomonderbrekingen als gevolg van het toenemende aandeel van zon- en windenergie in de elektriciteitsvoorziening. De daaraan inherente aanbodsfluctuaties dienen te worden opgevangen door de traditionele, fossiel-gestookte centrales. Maar die worden buiten gebruik gesteld, deels wegens ouderdom, deels omdat zij aan de verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar

Read More...

Waarom willen Amerikaanse wetenschappers de straat op?

De aanleiding tot de protestmars van Amerikaanse wetenschappers tegen het wetenschapsbeleid van de regering Trump, die volgens plan op ‘Earth Day’ (22 april) zal plaatsvinden, was natuurlijk de door de huidige regering ingezette ontmanteling van het klimaatbeleid van Obama. Maar waarschijnlijk uit vrees dat dit platform te smal zou zijn om veel mensen op de

Read More...

Klimaat in recente opiniepeilingen

Tijdens het laatste lijsttrekkersdebat merkte de gespreksleider Rob Trip in de discussie tussen Marianne Thieme en Jan Roos op, dat er in de campagne weinig aandacht was geschonken aan het ‘klimaat’. Dat was een voorzet voor Thieme, die kon scoren met een verwijzing naar de huidige weersextremen in Afrika, waardoor hele volksstammen op drift zijn

Read More...

Schellnhuber raakt oververhit – tot wel 12 graden!

In een recent interview heeft Hans Joachim Schellnhuber, directeur van het ‘Potsdam Institut für Klimafolgenforschung’ (PIK), en de Nostradamus van het klimaatalarmise in Duitsland en het Vaticaan, zijn onheilsboodschap weer een tandje hoger gezet. De opwarming zou wel eens tot 12 graden kunnen oplopen! Hij roept wetenschappers op neer te dalen uit hun ivoren torens

Read More...

Sterk pleidooi voor eerlijke wetenschap

Een gastbijdrage van Rudy Rabbinge. Science Friction – Wetenschap tussen crisis en vooruitgang. Arthur Rörsch, Elmar B.V, Uitgeverij, 2016, 256 pag., €24,95. In een indrukwekkend boek vat Arthur Rörsch vele tientallen jaren strijd voor een integere en relevante wetenschapsbeoefening samen. Hij put daarbij uit vele jaren ervaring in vele hoedanigheden. Zijn pleidooi voor vertrouwenwekkende en

Read More...

Klimaat in lijsttrekkersdebat: losgezongen van de werkelijkheid!

Het laatste grote lijsttrekjkersdebat op dinsdagavond kwam op mij over als een triomf voor de democratie. Het was een spannend maar – op een enkele uitzondering na – toch respectvol debat, dat werd gekenmerkt door een goed geformuleerde en duidelijke afbakening van wezenlijke politiek verschillen, alsmede retorische hoogstandjes van een aantal deelnemers – hoogstandjes die

Read More...