Author Archive

Schrikbeeld van Milieudefensie: lage inkomens slachtoffer van klimaatbeleid

Donald Pols, Milieudefensie. Onder de titel, ‘Lage inkomens dreigen op te draaien voor klimaatkosten groen’, schonk Frank Straver in Trouw aandacht aan een noodkreet van directeur Donald Pols van Milieudefensie. Ik citeer: Milieudefensie voorziet een ‘sociale kloof’ als de kosten van het klimaatbeleid niet rechtvaardiger worden verdeeld. De ene wijk vol energieneutrale huizen met stekkerauto’s

Read More...

Elektrische en menselijke trekdieren

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Hugo Matthijssen schreef onlangs een uitmuntend kritisch stuk over het optimisme bij de ING over elektrische auto’s. Zie hier. Ter sprake kwam ook dat, los van de haalbaarheid, er dan extra vermogen beschikbaar moet komen om al die stroom te kunnen maken. Hoe die stroom daadwerkelijk te kunnen leveren, is

Read More...

Kan dat kleine beetje CO2 werkelijk tot zo veel temperatuurstijging leiden?

In het verleden heb ik regelmatig aandacht geschonken aan de klimaatgevoeligheid van CO2. Klimaatgevoeligheid wordt gedefinieerd als de temperatuurstijging als gevolg van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Het is een cruciale factor in de verwachtingen omtrent de toekomstige opwarming van de aarde (eigenlijk: atmosfeer). Ik schreef daarover: De hoogte van de klimaatgevoeligheid

Read More...

Klimaatverandering, klimaatalarmisme en klimaatbeleid

Dick Thoenes. Een gastbijdrage van Dick Thoenes. Er wordt in het openbare leven veel gesproken over “de klimaatverandering”. Het is echter niet altijd helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt en als je niet precies weet wat iets is, is het moeilijk daarover een zinnig gesprek te voeren. Er bestaan ook veel andere woorden die afgeleid

Read More...

ING optimistisch over toekomst elektrische auto’s. Terecht?

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. ING komt met een rapport over elektrische auto’s en ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Enkele stukjes uit de tekst: “Terug bij af? Na een sterke impuls eind 2015 valt de markt voor nieuwe personenauto’s in 2016 terug. Tot en met augustus dit jaar zijn ruim 5%

Read More...

Wat je niet weet, is je grootste kracht

Een gastbijdrage van Jos Tissen. Climategate.nl heeft mij uitgenodigd een gastbijdrage te leveren over wat mij hoog zit. Ik heb het hier niet over de zaken waar ik me als mens, en afhankelijk van mijn humeur, zo prachtig aan kan ergeren. Die lijst is lang en de schaamte daarover is vergelijkbaar. Soms is de ergernis

Read More...

Meeste Europeanen verwerpen klimaat’consensus’

Onder de titel, ‘Most Europeans And 2/3 Of Britons Reject IPCC ‘Climate Consensus’, publiceerde de ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF) onlangs de uitslag van een opiniepeiling onder 10.000 Europese burgers, waaruit bleek dat een meerderheid de bewering dat klimaatverandering voornamelijk of voor het grootste deel wordt veroorzaakt door de mens – de zogenoemde klimaat’consensus’ –

Read More...

EPA-chef wenst publiek debat over klimaat op TV

Scott Pruitt. Climategate.nl en de Groene Rekenkamer zijn niet de enigen die zich zorgen maken over de jarenlange, ja decennialange eenzijdige berichtgeving in de media over klimaat. Om daar verandering in te brengen hebben zij een klacht ingediend bij de ombudsman (een vrouw) van de NOS over de tendentieuze berichtgeving van het NOS-journaal. Zie hier

Read More...

Temperatuurmetingen: het taaie ongerief

Het blijft maar rommelen rondom de betrouwbaarheid van de temperatuurmetingen. Klimaatsceptici richten hun pijlen vooral op de zogenoemde ‘homogenisering’ van ruwe temperatuurdata. Door de daaruit voortvloeiende ‘correcties’ wordt de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur versterkt. Sommige sceptici gaan zelfs zo ver om (nagenoeg) de hele temperatuurtoename van de afgelopen eeuw aan deze aanpassingen toe te

Read More...

Rood team

Eerder rapporteerde ik dat de nieuwe directeur van het Amerikaase ‘Environmental Protection Agency’ (EPA), Scott Pruitt, bezig is met de samenstelling van een zogenoemd ‘Red Team’ om de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) kritisch te toetsen. Onder de titel, ‘Red Teaming Climate Change. An effective way to improve climate science and challenge the

Read More...