Author Archive

Klimaat-alarmisme, een bankiersproduct: doneer voor ons onderzoeks-project

Binnenlands Bestuur berichte recent over de klimaat-totalitaire ambities van de met tientallen miljarden publieke euro’s ‘geredde’ ABN Amro. DE bank draagt de overheid nu op om huizen-eigenaren te dwingen zich in de schulden te steken/een lening te nemen bij klimaat-bezorgde bankiers. Voor ‘de duurzaamheid’ versmald tot energie, en met ecologie versmald tot CO2. De VNG,

Read More...

Sieben Poel (Rijkswaterstaat) de cel in voor acquisitiefraude via misleidende omissie?

Op 5 juli kwam post binnen van Rijkswaterstaat-jurist Jaap Eikelboom. Daarin weigert hij opnieuw zinvolle informatie te verstrekken in antwoord op mijn Wet openbaarheid bestuur-verzoek (Wob), en doet hij alsof ik niet lezen kan. Zie ook dit verslag voor achtergrond en toelichting bij de Wob gericht aan Aante Nicolai en Sieben Poel, die als verantwoordelijke

Read More...

Wetenschap niet te vertrouwen, zo toont ook flop-studie bijengif Science..

Een door het NRC Damesblad ge-hypete studie van Ben Woodcock in Science zou bewijzen dat ‘de’ bijensterfte door bestrijdings-middelen uit de neo-nicotinoidengroep veroorzaakt werd. Die studie blijkt vals te zijn. Ecoloog Paul Driessen schrijft hoe de onderzoekers een wetenschappelijke doodzonde bedreven genaamd ‘kersenplukken’: ze kozen alleen de gevallen die in hun straatje pasten, en negeerden

Read More...

’43 Megaton niet-recyclebaar kunststof-afval windturbine-bladen 2050′

Naast de tientallen vogelslachtoffers die iedere wind-turbine per jaar genereren kan, verzwijgen mil(i)eugenaars een ander aspect: grote bergen niet-recyclebaar afval van hernieuwbare energie. Een onlangs in Waste Management gepubliceerde studie door de University of Cambridge berekent dat windturbine-bladen 2,7 miljoen ton niet recyclebaar composiet-afval per jaar opleveren, nu de eerste generatie aan afbraak toe is. Zo

Read More...

Agenda 2030/ Greenpeace-lobby drijft grondprijs op

Uit Brussel stuurde Dolf een nieuw stukje lobby-kabaal van Greenpeace over energie voor het jaar 2030, dit nieuwe rapport van de Duitse afdeling met bovenstaande staaf-grafiek als kern. Daarin beweren ze, keurig gepland voor een G20-top  dat wiebelstroom van wind en zon goedkoper (kan) zijn dan betrouwbare stroom uit kernenergie en fossiel. Het rapport (het bekende wensdenken

Read More...

Anglo-Amerikaans establishment financiert gedachtenpolitie klimaat

Er gaan miljoenen euro’s en dollars per jaar naar het verkopen van eenzijdig klimaat-alarmisme, onder de vlag van ‘onafhankelijke journalistiek’. Zo tuigt het Anglo-Amerikaanse financieel establishment een heuse gedachtenpolitie op. Die kauwen het publiek voor wie je ‘expert’ mag noemen en wie niet. Een ‘expert’ is altijd iemand die het einde ter tijden verkoopt, ook

Read More...

The Guardian en Reuters miljoenen dollars Rockefeller Foundation voor klimaat-nepnieuws

The Guardian kreeg in 2015 en 2016 ruim een miljoen dollar van de Rockefeller Foundation. Daarmee moeten ze- zo staat beschreven in de fondsentoekenning- journalistiek maken over mensen in steden in ontwikkelende landen als India, bij wie de weer-gerelateerde rampspoed tot aan de lippen staat in 2030. Met toverwoord ‘resilience’ als antwoord. (klimaat-) adaptatie-achtige dingen

Read More...

Brussel bestrijdt ‘biodiversity loss’ terwijl soortenrijkdom EU sterk groeit

In ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe denken over Groen en Groei schreef ik al wat het oktober verschijnende ‘Effective Conservation Science, Data not Dogma’ (Oxford University Press) bevestigt: lokaal en regionaal neemt de soortenrijkdom vaak toe sinds 1500. Ook in Europa kwamen er 1621 plantensoorten bij sinds 1500 (Winter et al, PNAS 2009), de zogenaamde Neo-fyten,

Read More...

Klimaatreligie drijft op ‘Aarde’-verering en occultisme

In mijn blog over de Twijfelbrigade-complottheorie van klimaat-consultant Jan Paul van Soest opperde ik al : geld kan Van Soest zijn hoofdmotief niet zijn. ‘Bewustzijns-verandering’ speelt ook een grote rol binnen groen-globalistische kringen. Dus dikke kans dat Van Soest vrijmetselaar is, of iets gnostisch, theosofisch, New-Agy-achtigs. Net als Maurice Strong, de architect van de mondiale klimaatagenda van

Read More...

Ook klimaatconsultant Jan Paul van Soest (Twijfelbrigade) heeft iets goeds

Zolang iemand maar een vorm van intellectuele eerlijkheid aan de dag legt, kun je het van harte oneens zijn. Wanneer iemand aantoonbaar liegt ligt de zaak anders. Klimaat-consultant Jan Paul van Soest (De Gemeynt)- held van de orthodoxe milieubeweging- is slim genoeg om in te zien dat hij vaak een vorm van misleidende omissie bedrijft. Dat

Read More...