Author Archive

Garnalenvisserij investeert 5,6 ton euro per jaar extra in strakkere strop

Dankzij de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij (SVG) staan garnalenvissers straks per jaar 3 cent per kilo extra af aan een certificeerder (Control Union) De certificeerder zou afslagen controleren op eisen die het MSC-ecolabel stelt. Het MSC-ecolabel is de blauwe talisman op de product-verpakking, waarmee SVG (= Vissersbond) medialaster tegen vissers hoopt te bezweren van milieuclubs. Vissers betalen via MSC-certificering (=WNF/Unilever) de

Read More...

Koop de nieuwe Elsevier met ‘Eilanden voor Plaagdieren’

De Koninklijke Bibliotheek wil Climategate.nl al bewaren  als ‘digitaal erfgoed’ zo vragen ze vandaag. Tegelijk eer ik nu het ‘oud papier’ door weer in oude media (Elsevier) te publiceren: het onderzoeksproject naar de totstandkoming van de Marker Wadden, hier reeds beschreven. De boodschap gaat niet over natuur, eendjes, ganzen en die paar miljoen maar de onderliggende trend:

Read More...

Pleegt Sieben Poel (Rijkswaterstaat) met milieuclubs Waddenzee acquisitiefraude?

Er lijkt een moeras te bestaan aan organisaties die zich met de Waddenzee te bemoeien. Terwijl ze allen te herleiden zijn tot de zelfde clubs en belangen die het geld krijgen en aan de touwtjes trekken. Zo lijkt bewust het beeld gemaakt dat er ‘1 beheerder’ voor de Waddenzee nodig zou zijn ( advies Algemene Rekenkamer november

Read More...

Is mest-injectie netto slechter voor weidevogels dan ‘de intensivering’?

De gifgroene mest-injectielanderijen, je hoort er geen voorjaarsgejubel van de kievit die enkel nog boven stoppelvelden duikelt. Stille Lente is nu vrijwel overal een feit in Friesland, de dystopie van Rachel Carson (1962), nergens zingen nog leeuweriken. Wel wemelt het na zo’n injectiebeurt steeds van de kokmeeuwen, met wel duizenden tegelijk kunnen ze aanvallen. Zouden

Read More...

Programma naar Zelfverrijkende Waddenzee meer miljoenen na 2018

Michel Firet (Staatsbosbeheer) hield afgelopen vrijdag 17 maart belanghebbenden bij het Waddengebied in Den Helder voor hoe ‘transparant’ de hoofdverantwoordelijke bestuurder Sieben Poel (HID Rijkswaterstaat) wil zijn. Tegelijk weigert Poel met Rijkswaterstaat na Wob-verzoek inzage in de belangrijkste documenten. Met de volgende stropop-redenering motiveert zijn jurist Jaap Eikelboom de weigering van Sieben Poel om ook maar 1 antwoord op terechte

Read More...

Sushi, Van Gogh en Groen Links: het Ap Dijksterhuis-effect ontrafeld

Op de voorkant van onze regionale krant – die in de snackbar lag- jubelt de verslaggever dat schoolkinderen op 15 maart Groen Links zouden stemmen. Een voorbeeld van hoe kinderen op steeds jongere leeftijd politiek geconditioneerd worden om de meest totalitaire beweging van Nederland met ‘goed’ te associeren. Wanneer je de achtergronden van Groen Links (net als de

Read More...

Rijkswaterstaat weet niet waar suppletiezand blijft, grootste zandbron Waddenzee (?)

Rijkswaterstaat heeft geen benul waar de jaarlijkse 13-20 miljoen kuub zand blijft die ze voor de kust suppleren, een operatie die 5-7 euro per kuub kost. Dat blijkt uit de (non-)beantwoording van Jaap Eikelboom van Rijkswaterstaat van mijn Wob-verzoek nadat ze dat maandenlang traineerden. Ik vroeg daar om data waarin ze tonen hoe ze het zand

Read More...

We leven in Interessante Tijden, het nieuwe denken over ecologie

Mijn nieuwe weblog na Climategate gaat eind deze maand de lucht in en heet Interessante Tijden. Bij Interessante Tijden ontwikkelen we een Ecologie voor de 21ste Eeuw, tegelijk met het uitkomen van ons boek Ecomodernisme bij Nieuw Amsterdam. Dan gaat ook ons Dreamteam van start, de Bende van Barneveld die op Ecomodernisme.nl al haar uitvalsbasis heeft. We leven in

Read More...

Stem voor Natuur (dus geen Groen Links, PvdA, VVD, SP of Partij voor de Dieren)

Rypler de Heidegger-kneuter betwijfelt het nut van stemmen. In de eerste plaats omdat politici maar 1 instrument hebben- de overheid- om hun ‘idealen’ te verwezenlijken. Als je politici nodig hebt voor je idealen, zeg je eigenlijk dat je zelf niet het talent en kapitaal hebt om die idealen zelf te realiseren. Je wilt iets doen

Read More...

Red de Rijke (Zonne)weide.. 8750 euro subsidie per grutto in 2016

De provincie Friesland vernielde recent nog honderden hectares top-weidevogelgebied bij Wirdum en Goutum via aanleg van de Haak om Leeuwarden- luxe-asfalt van 900 miljoen euro subsidie voor de bouwsector met gebruik van de Crisis en Herstelwet. Op resterende broedgebieden voor kieviten verrijzen in Friesland nu mogelijk- met subsidie van de provincie- ‘zonneweides’, zoals van 42 hectare bij Wirdum. Het Foens

Read More...