Author Archive

Shell Capone: ‘Leg afpersing burger uit naam van klimaat/aandeelhouders in wet vast’

Het Financieele Dagblad  jubelt 40 bedrijven na, die hopen dat met belastinggeld gefinancierde werkgelegenheid ter waarde van honderden miljarden euro’s wettelijk wordt verankerd. Een soort New Deal uit naam van het weer op aarde, waarbij burgers onder dreiging van overheidsgeweld de aandeelhouders van Shell, Van Oord en Eneco plezieren. Wanneer deze bedrijven ‘garanties’ willen van de overheid

Read More...

Klimaattop verkoopt broodje aap met bosplan als rookgordijn biomassastook

Rijksoverheid.nl lanceert met de Klimaattop een broodje Aap-plan:  Staatsbosbeheer zou 100 duizend hectare bos gaan bijplanten. Dat verhaal dient de Rijksoverheid als diversiestrategie voor de kritiek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, recent nog verwoord in ‘The Great Carbon Scam’ in New Scientist en het rapport Up in Flames: How Biomass burning wrecks Europe’s forests. Zo

Read More...

Wanneer staat Ed Nijpels/De Nijpelitaanse Maffia voor het hekje vanwege Econcern?

Commissaris Brekebeen Ed Nijpels weer in de beklaagdenbank, vanwege ‘onrechtmatig handelen’ zo meldde Quote op 31 mei 2015,  anderhalf jaar terug. Dus zijn wij benieuwd of iemand in Nederland die onze rechtsstaat een warm hart toedraagt weet: hoe staat het met deze zaak? Volgens 1 van de curatoren zou Nijpels in relatie tot Econcern geen

Read More...

Goede intenties op Wad (2) Rijkswaterstaat dubbele pet Natura 2000

Aante Nicolai van Rijkswaterstaat is belangenverstrengeld als verantwoordelijke voor het Beheerplan Natura 2000 voor de Waddenzee, dat in de maak is. Rijkswaterstaat bepaalt net als bij de Noordzeekustzone (Hans Lammers) het beheerplan voor dat gebied, waarbij ze (waarschijnlijk) visserij gaan ‘zoneren’ vanwege  ‘bodemberoering’. Ze keuren dus het eigen ecologische vlees bij opstellen van beleidskaders voor de komende 10 jaar. Terwijl

Read More...

Nature hekelt opmars corporatisme en ‘academisch kapitalisme’ in wetenschap

Terwijl ik druk zet bij iemand van Rijkswaterstaat met twee petten op, en zie hoe hij met ‘de wetenschap’ zijn eigen instituut vrijpleit en tegelijk beheerplanschrijver is voor het gebied waar Rijkswaterstaat invloed heeft, zien we hoe Nature op 5 oktober de opmars van (financiële) belangenverstrengeling hekelt in wetenschap. Dat komt zacht gezegd niet ten

Read More...

Het Brits Geweten der Duurzamen maant: stop uitbreiding vliegvelden

  George Monbiot- het Brits geweten der Duurzamen- vindt het nu wel eens mooi geweest. Hij stelt dat je- wanneer je klimaatafspraken serieus neemt- geen vliegvelden meer kunt uitbreiden. Immers, vliegtuigen zullen tot in lengte van jaren nog uitsluitend op fossiel vliegen. Meer vlieguren is meer emissies, terwijl je minder wilt. In zijn paradigma, van

Read More...

Zeurmerk: MSC-keurmerk klopt ook 2016 meer geld met charitatief masker

Je graait als MSC-Keurmerk (opgezet door WNF en Unilever) 3-5 procent van de handelswaarde van visproducten die het MSC-merkje voeren. Liefst 73 procent van je omzet komt zo als winst uit onderneming, via handel in door zusterclubs (oa WNF) gestookt producentenwantrouwen. Maar je noemt je onderneming ‘goed doel’, om een half miljoen euro per jaar Postcode Loterij-sponsoring mogelijk te maken.

Read More...

Het Antropoceen, een Academisch Carriere-tijdperk

Invloedrijke academici riepen in Kaapstad een nieuw geologisch tijdvak uit dat de moderne tijd beschrijft, het Antropoceen. Geologen protesteren tegen populistische inmenging in hun discipline. U leeft nu in het Holoceen. Die naam geven geologen aan het warme tijdvak dat 11.700 jaar begon toen de laatste IJstijd ophield. De ijzige kou van het voorgaande Pleistoceen-

Read More...

Monddood gemaakt in Drentse Monden door RVO-windmaffia

Toeval bestaat niet. Afgelopen vrijdag ontmoette ik Titian Oterdoom die als consultant betaald door RVO verzet moest breken van gedupeerde omwonenden in Drentse Monden tegen gepland windturbine-terrein. Vandaag komt deze brief binnen van een ‘verontruste burger’ uit…. Drentse Monden. Kunstenaar Hans Zabel vraagt zich als lid van het plaatselijk verzet af, in wat voor ‘stoicijnse bureaucratie’ wij hier leven. En zijn

Read More...

Wat zijn goede intenties waard op het Wad? (1) Neo-Feodale machtsstructuur

Overheidsinstantie RVO die tegelijk 86 gigawindturbines in Natura 2000 doordrukt pal tegen het Wad, zet voor Waddenbeleid belangenclubs als Natuurmonumenten op de overheidstoel. Die leggen beleid in eigen voordeel vast. Via een ‘Samenwerkingsagenda’, zoals afgelopen vrijdag op Balgzand voorzien in hiërarchie onder belangenclubs geplaatste traditionele gebruikers dit Neo Feodale machtspel van inspraakvernis. Kartrekkers van die pseudo-inspraaksessie -afkomstig

Read More...