Author Archive

Praktijkonderzoek onthult kosten 2 maal marktwaarde: Biomassastook uit lokaal snoeihout dure flop

Praktijkonderzoek van Zilverberg Advies naar de oogst en verwerking van lokaal Elzensingelhout in Friesland (Beetsterzwaag/Friese Wouden) toont dat lokale snoeihout-verwerking tot biomassasnippers een dure flop blijkt. De productiekosten liggen met 7,5 euro per Gigajoule warmteopbrengst liefst een factor twee b0ven de marktwaarde uitgedrukt in euro/Gigajoule voor die Elzensnippers. De productiekosten exclusief opslag bedragen 16,5 euro per kuub

Read More...

Commissie Corbey is politiek eenzijdig, fanatiek groen, ontbeert ieder kritisch vermogen bij groen beleid, en mag dus eeuwig door..

De Commissie Corbey is geen kritisch toetsend orgaan voor biobrandstof-beleid maar een ordinair lobbie-vehikel voor de op publiek geld gestutte baantjes en subsidies jagende Groene Kerk, zo blijkt uit de uitingen van Dorette Corbey en hun secretaris, de bij Binnenlandse Zaken afkomstige klimaatactivist/journalist Walter Oudshoorn. Nooit nog is het zo makkelijk geweest in de schedel van

Read More...

Vissersbond financieel meer slagkracht dan Stichting de Noordzee maar toch zwakker

Van lezers van Climategate.nl kreeg ik anoniem het financieel jaarverslag 2012 van de Vissersbond toegestuurd, een zeer roerig jaar waarin de Visserijsector MEER DAN OOIT een consequente steun van haar voorlieden nodig had. Het voor mij als eerste in het oog springende feit, is dat de contributies van leden, de vergoedingen PO-IJsselmeer en PO Nederlandse

Read More...

Debbie Huisman (Plus Supermarkten) moet BNR luisteren: consument wantrouwt groene marketing

We lieten al zien dat Plus Supermarkten via geheime contracten Stichting de Noordzee het consumentenrecht mogelijk overtreedt zoals in ACM-criteria verwoordt. Een commercieel gezien beter argument voor Plus om Christien Absil met een dikke laars de schappen uit te schoppen is van commerciele aard: luister deze uitzending van BNR Nieuwsradio waar onderzoeker Ilona de H0og van

Read More...

Windpark Houten genereert constant vermogen 1,3 miljoen euro subsidies, ook bij 29 procent minder stroom

Samenvatting blog: U Wind  draait voor MEER DAN TWEE DERDE op SDE- subsidies en belastingvoordelen. Dat komt overeen met het verdienmodel van cooperatie Windvogel, dat 2,5 maal meer MEP-subsidies opstrijkt dan zij uit stroomopwekking genereren. Wanneer je stroomopbrengst 29 procent lager uitvalt dan gehoopt/gepland heeft dat geen noemenswaardige impact op je bedrijfsresultaat in Groene Economie 2.0

Read More...

NIOZ/Imares-studie bevestigt: geen impact visserij op biomassa schelpdieren kustzone

Hoewel men bij het NIOZ  een rotsvast geloof heeft dat ecologische wonderen plaatsvinden op de zandige Noordzeebodem wanneer je zoveel mogelijk visserij uitsluit, wil het maar niet lukken met het vinden van ecologisch bewijs dat dit geloof ondersteunt in onze kustzone. Dat bevestigt de studie van Magda Bergman van het NIOZ naar de invloed van 5 jaar visserij-uitsluiting

Read More...

Kwart eeuw experiment: Biodiversiteit blijkt minder belangrijk dan ecologen hoopten (1)

Donderdag in Wageningen op de Biodiversity Research at the Crossroads- conferentie van de NERN bleek andermaal hoe groot de kloof tussen activisten van Wereld Natuur Fonds, de UNEP en  wetenschappelijke ecologie  is gegroeid: 25 jaar experimenteel onderzoek naar de rol van soortenrijkdom op het functioneren van ecosystemen onthult dat ‘zo veel mogelijk zeldzame soorten’- de

Read More...

Plus Supermarkten overtreedt ACM-criteria consumentenrecht met duurzaamheidsmonopolie Viswijzer (?)

Plus Supermarkten gaf mij een non-antwoord en bevestigt andermaal dat de Viswijzer (particuliere smaak SDN/WNF) bij Plus dicteert wat de consument als ‘duurzaam’ mag zien en wat niet, waar het door Viswijzer vermarkte MSC-label geen meerwaarde kan garanderen in duurzaamheid (zowel ecologisch als economisch) bij vele vissoorten.  ACM-consumentenrecht vermeldt glashelder dat hier van Misleidende Handelspraktijken

Read More...

Geen openheid: Bij Plus supermarkten bepaalt betuttelindustrie welke vis u mag eten

Afgelopen week berichtte ik al over mijn vragen aan Ariete Dame van de Plus Consumentenservice over de wijze waarop de Betuttel-industrie/ Stichting de Noordzee bij Plus mag bepalen wat wij wel en niet mogen eten. Nu ben ik op het bord gelegd bij een ‘anders’ geinformeerde dame van de communicatie-afdeling, Debbie Huisman die beweert dat

Read More...

Zelfs lezers dagblad Trouw verkiezen kernenergie (30 procent) boven windenergie (12 procent)

Bij lezersonderzoek ‘Polderpeil’ van dagblad Trouw vandaag bij de vraag ‘wat is volgens u het beste alternatief voor fossiele brandstoffen’ kiezen van de 2106 deelnemende lezers tot nu toe liefst 30 procent voor kernenergie tegenover slechts 12 procent voor windenergie. De meeste stemmen gaan naar zonne-energie (54 procent), waar slechts 4 procent iets ziet in

Read More...