Author Archive

2024, Eco-Industrieel Complex heeft absolute macht

Ik keer nog eenmaal terug van eigen web-magazine Interessante Tijden: om over de laatste stand van onderzoek te berichten aangaande klimaatbankiers. De Telegraaf meldt dat we in Rutte III al een Klimaat-minister krijgen. Daarnaast meldt de NL-Times dat dit voorjaar al voor 5,8 miljard (…….) euro aan subsidies is vergeven aan ‘duurzame ondernemers’. Macht, hard

Read More...

Programma Rijke Waddenzee modderpoel corruptie (1)

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in Leeuwarden – een publiek gefinancierd lobby-kantoor voor private belangen- dient uiterlijk 2018 opgeheven en niet met nog meer (publiek) budget verlengd tot PRW 2.0. Twee hoofd-redenen voor discontinuering van PRW: De onwetenschappelijke en a-historische kijk op Wadden-natuur die PRW uitdraagt over ‘voedselwebben in evenwicht’. Ecologie dient bij PRW

Read More...

Nieuwe Encyclopedie van de Milieubeweging is uit

Deze geheel herziene en vernieuwde Encyclopedie van de Milieubeweging helpt je in Interessante Tijden begrijpen wat mensen nu werkelijk bedoelen wanneer ze woorden gebruiken als ‘Milieu’. Dat is niet geheel toevallig de Franse naam voor het criminele circuit. De kleur van andermans geld is Groen, waar dat eerder vooral de kleur van het gras bij een ander

Read More...

Zesde Massa-Hysterie

De bioloog die in de computer vanaf het jaar 2050 liefst 1 miljoen soorten liet uitsterven door klimaatopwarming– Chris Thomas- hij lijkt iets van zijn ecologische alarmisme te relativeren in een nieuw boek: Inheritors of the Earth, how nature is thriving in an age of extinction. Doemverhalen in massamedia over een zesde massa-uitsterven – zoals april

Read More...

Propaganda-machine ‘schadelijke’ exoten komt op stoom…

Rivierkreeftenvisser André Blokland moet procederen tegen het Waterschap Rivierenland om exotische Amerikaanse rivierkreeften te mogen oogsten voor restaurants. Wij doopten ze al tot de Poldergamba. De sloten in het Groene Hart zitten er vol mee. Blokland wil ze graag aan (super)markten verkopen als delicatesse. Dus kun je ze oogsten zonder dat een cent subsidie nodig is, terwijl

Read More...

Tros Radar licht consument op over ‘uitstervende’ blauwvintonijn

Bioloog- consultant in mariene aquacultuur Jonah van Beijnen stuurde zijn laatste advies-rapport met voorzichtig goed nieuws over de blauwvin-tonijn. De paai-populatie in de Middellandse zee herstelt zich weer, en er blijkt zelfs al op bescheiden schaal progressie bij kweek in gevangenschap. De eerste volledige kweek-tonijn lag in 2014 al op het bord bij een Nederlandse restaurateur. Ze

Read More...

Klimaat-alarmisme, een bankiersproduct: doneer voor ons onderzoeks-project

Binnenlands Bestuur berichte recent over de klimaat-totalitaire ambities van de met tientallen miljarden publieke euro’s ‘geredde’ ABN Amro. DE bank draagt de overheid nu op om huizen-eigenaren te dwingen zich in de schulden te steken/een lening te nemen bij klimaat-bezorgde bankiers. Voor ‘de duurzaamheid’ versmald tot energie, en met ecologie versmald tot CO2. De VNG,

Read More...

Sieben Poel (Rijkswaterstaat) de cel in voor acquisitiefraude via misleidende omissie?

Op 5 juli kwam post binnen van Rijkswaterstaat-jurist Jaap Eikelboom. Daarin weigert hij opnieuw zinvolle informatie te verstrekken in antwoord op mijn Wet openbaarheid bestuur-verzoek (Wob), en doet hij alsof ik niet lezen kan. Zie ook dit verslag voor achtergrond en toelichting bij de Wob gericht aan Aante Nicolai en Sieben Poel, die als verantwoordelijke

Read More...

Wetenschap niet te vertrouwen, zo toont ook flop-studie bijengif Science..

Een door het NRC Damesblad ge-hypete studie van Ben Woodcock in Science zou bewijzen dat ‘de’ bijensterfte door bestrijdings-middelen uit de neo-nicotinoidengroep veroorzaakt werd. Die studie blijkt vals te zijn. Ecoloog Paul Driessen schrijft hoe de onderzoekers een wetenschappelijke doodzonde bedreven genaamd ‘kersenplukken’: ze kozen alleen de gevallen die in hun straatje pasten, en negeerden

Read More...

’43 Megaton niet-recyclebaar kunststof-afval windturbine-bladen 2050′

Naast de tientallen vogelslachtoffers die iedere wind-turbine per jaar genereren kan, verzwijgen mil(i)eugenaars een ander aspect: grote bergen niet-recyclebaar afval van hernieuwbare energie. Een onlangs in Waste Management gepubliceerde studie door de University of Cambridge berekent dat windturbine-bladen 2,7 miljoen ton niet recyclebaar composiet-afval per jaar opleveren, nu de eerste generatie aan afbraak toe is. Zo

Read More...