Author Archive

GAD-terrein Hilversum ideaal gebied voor realisatie natuurcompensatie

De overheid vernielt regelmatig natuur in Natura 2000-gebied en/of de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zoals nu bij planuitwerking A27/A1 Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Daar gaat 8 hectare bos verloren, en wordt 9 hectare gecompenseerd, althans volgens plan op papier. Daarnaast wil de Gemeente Hilversum een busbaan dwars door EHS-terrein aanleggen, de Monnikenberg en

Read More...

Marker Wadden symboolproject meten met twee maten, als er al gemeten wordt

  De laatste tientallen IJsselmeervissers die doen wat de uit zijn voegen gegroeide aalscholver-populatie ook doet- vis vangen- zijn in Natura 2000-gebied IJsselmeer aan de meest fijnmazige regels gebonden. Natuurorganisatie-clubs en provincie-ambtenarij bejegenen hen als criminelen. Heet je Natuurmonumenten, heb je vrienden bij de zandwinningslobby (Boskalis) en gooi je de bestaande natuur op de schop onder het mom van ‘natuurherstel’? Dan

Read More...

Nationaal Groenfonds misbruikt voor gesubsidieerde boskap en leugens CO2-rendement

Het Nationaal Groenfonds is onder voorzitterschap van CDA’er Cees Veerman gekaapt door het Ministerie van Economische Zaken om haar energiebeleid uit te voeren, terwijl het bedoeld is als investeringsfonds voor natuur en landschap. Dat tonen de jaarverslagen, zoals het laatste uit 2015. Cees, doe er iets tegen, als het goed is weet je nog wie ik ben:

Read More...

Is een burgeroorlog weer mogelijk? (2)

De Westerse maatschappij verkeert geestelijk gezien al in staat van burgeroorlog, de natuurstaat zoals Thomas Hobbes die beschreef (zie deel 1), van allen tegen allen. Ik doel dan niet op die twitter-oorlogen en moddergooierij op Feesboek over ‘de islam zus’ en ‘het klimaat zo’ en ‘Trump is stom blabla. Of wat Sylvana van ‘Denk’ denkt, over

Read More...

Wie kaatst…

Vandaag kwamen twee journalisten op bezoek van een blad dat ik vrijwel nooit lees, de Groene Amsterdammer. Da’s niet principieel. Ze hebben wel eens goede stukken.  Ze namen een interview op over het klimaatdebat, waarbij ik aan de kant der ‘klimaatsceptici’ ben ingedeeld. Goh… Marcel hebben ze ook al gesproken. Wat drijft ons bij deze afwijking….(natuurbescherming)

Read More...

Klimaatgemopper: mijn Clexit….

Per 1 april zal ik na 7 jaar Climategate verlaten en mogen de klimaatmopperaars hier op de bekende eigen wijze blijven doormopperen en elkaar voor rotte vis uitmaken untill hell freezes over. Alles daarover is al eens gezegd om op het web een eigen leven te leiden. Mijn eigen platformpje komt de lucht in waarbij ik een selectie van

Read More...

GAD gemeente Hilversum breidt afvalindustrie uit tegen wet in bos bij Mediapark

De gemeente Hilversum overtreedt natuurregels wanneer zij haar afvalverwerking (GAD) bij het Mediapark  uitbreidt in natuurgebied, maar past regels aan om vrij spel te krijgen. Dat blijkt wanneer je planvorming wettelijk toetst. Zij negeert bijvoorbeeld eisen voor Habitatrichtlijnsoorten als vleermuizen. Deze natuur midden tussen Nationaal Natuur Netwerk-gebied mag dus niet vernield.  Een dwingende wettelijke reden bestaat niet

Read More...

Is een burgeroorlog weer mogelijk? (1)

Dit blog gaat over de wijze waarop wij nu tegen elkaar worden opgehitst, en hoe dat tot burgeroorlog kan leiden in concerto met door de VVD gesteund beleid, de Nijpelitaanse Maffia, de Vijanden van Vrijheid en Democratie, kortom: mensen die net zo goed/slecht zijn als U en ik. Hij is 4000 woorden lang, dus als je

Read More...

Krijgt grootbedrijf subsidie om (klimaat)boete te betalen?

De Vlaamse krant De Morgen meldt dat 79 grotere bedrijven subsidies krijgen om de onkosten van het Emissie Handel Systeem (ETS) te betalen, waarin zij volgens de Europese klimaatwetgeving verplicht moeten deelnemen.(Energie)bedrijven moeten bij overschrijden van een emissieplafond van CO2-uitstoot die rechten kopen. Dat zou betekenen dat ze dus een vergoeding krijgen voor een opgelegde

Read More...

Er is nog plaats op de workshop Bomenknuffelen en Arbo-Erotica

Van Karin uit De Balij krijgen we goed nieuws: de stalen zwaaibomen (windsubsidie-generatoren) die Staatsbosbeheer in De Balij wilde zetten, die stuiten op te grote weerstand. Dat scheelt weer de dood van bomen. Maar Facebook-volgster Enny meldt dat Madurodam bij Wassenaar beslag wil leggen op grond met oude eiken die de honger- en stookwinter van

Read More...