Author Archive

De natuur globaliseert, maar regionaal neemt soortenaantal vaak niet af

Over ‘biodiversiteit’ doen vanuit de overheid en de milieutak van de Verenigde Naties UNEP- opsteller van de Convention on Biological Diversity vaak stellige uitspraken de ronde, om de beleidskaravaan gewicht te geven als deze van de UNEP in 2010: Scientists have no clear idea of how many species — from algae to blue whales —

Read More...

Wintersterfte bijen dit jaar weer fors omlaag

Uit een enquete die onderzoekers van Wageningen Universiteit en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging hielden onder Nederlandse bijenhouders blijkt dat de wintersterfte dit jaar weer fors lager was dan enkele jaren terug: ‘slechts’ 9,2 procent, waar vorig jaar ook een dikke 10 procent het loodje legde, een halvering van de jaren daarvoor. Volgens de Wageningers kan

Read More...

Mainstreammedia hitsen oorlog rond arctisch gebied

Media bedreigen de vreedzame relaties tussen Canada, Rusland en de Verenigde Staten, door hun feitelijk onjuiste en opgeblazen berichtgeving over de wijze waarop de 7 landen aan de Noordpoolcirkel delfstoffen verdelen. Dat kun je lezen in het artikel Arctic Rhetoric van  het World Policy Institute, dat nog eens uiteenzet wat wij hier op Climategate.nl ook

Read More...

Natuur in NL is tuinieren en daar is niets mis mee

Wanneer de overheid en gelieerde instituten zich met ‘biodiversiteit’ gaan bemoeien leidt dat vooral tot bureaudiversiteit en veel geleuter van minimaal 100 euro per uur. Ondertussen blijft de verschraling van de veelvormigheid van de natuur in ons land doorgaan…Buiten natuurgebieden vooral, maar ook binnen natuurgebieden omdat TBO’s bezuinigen op beheer. Dat gebeurt omdat de landelijke

Read More...

De Heilige Oorlog van Moeder Aarde Apostelen verdraagt geen Twijfelaars

Nadat Jan Paul van Soest het grappigste klimaatboek aller tijden schreef, ‘De Aarde heeft Koorts’ weten we – door bemiddeling van medium Prinses Irene – dat Moeder Aarde pijn heeft dankzij ons geconsumeer. Klimaatspiritualiteit, Jan Paul Proest hahahaha. Maar al jeremierend gaf Moeder Aarde nog veel meer boodschappen aan Van Soest door. En het nieuwe

Read More...

Belastingbetaler draait op voor destructief visserijbeleid Sharon Discardban Dijksma

Een Europees rapport Characteristics of multispecific fisheries in the European Union 2014’ bevestigt officieel wat de SWNM al in de Discardguide schreef in maart 2013, en wij op Climategate.nl al herhaaldelijk. Dat de Brusselse aanlandplicht voor bijvangst – ook discardban genoemd- de platvissector en gemengde visserij om zeep helpt. Urker viskotters lagen afgelopen weken toch

Read More...

Lol: Duitse zeegrastransplantaties met zaaddragende stengels tegen Zeespiegelstijging

Er zijn mensen die stellig verkondigen dat God niet bestaat. Maar als er zelfs een Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat die zeegrastransplantaties uitvoert met subsidies van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu …dan zou je toch haast zo’n overhaaste metafysische conclusie heroverwegen. De werkelijkheid is altijd absurder dan onze verbeelding en dus kijken wij met kinderlijke

Read More...

Is in Nederland ook onderzoek nodig naar eco-indoctrinatie op school?

De Global Warming Policy Foundation liet bloggers Andrew Montford ( schrijver van The Hockeystick Illusion) en John Shade een kritische blik werpen  op de politieke agenda die eco-activisten via het Britse onderwijs opleggen aan kinderen. Het resultaat ‘Climate Control, Brainwashing in schools’ geeft vele herkenbare voorbeelden die ook in Nederland opgaan. Zoals ‘Warme Truiendag’, waarin

Read More...

Media zien licht na persbericht: Ook Waddenzee zelfde voedselverarming als IJsselmeer

De zelfbenoemde ‘kwaliteitsmedia’ als NRC zien het eindelijk nadat een nieuwe website van de Waddenvereniging, NIOZ en Sportvisserij Nederland ‘Waddenzeevismonitor‘ het licht ziet en een persbericht uitstuurt. De site bevat 50 jaar vangstgegevens van de NIOZ-fuiken bij het Marsdiep. De hoeveelheid gevangen vis in biomassa ligt weer op het  niveau van de jaren ’50. Onze

Read More...

Vanmiddag protest Don Quichot tegen windustrieterrein Natura 2000 gebied IJsselmeer

De Friese stichting Don Quichot vecht tegen de windmolens van subsidiecollectief Windpark Fryslan: er zouden 80 molens in het Natura 2000 gebied IJsselmeer moeten komen. De stichting flyert vanmiddag bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk tussen 1500 en 1600. Doordat een club schippers de actie ondersteunt gaan ze dan massaal de sluizen door, zodat de brug

Read More...