Author Archive

Volgens PR-blaadje van WUR- Resource- voor 1945 geen klimaatverandering

Dat mensen sacherijnig worden bij typisch waterig en winderig Hollands k#tweer, dat wisten we al. En bij mooi weer? ‘Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt’, zong Benny Joling. Vrolijkheid! Het  PR-blaadje van Wageningen Universiteit- Resource- tilt de invloed van het weer op menselijk gedrag nog een treetje hoger. ‘Extreem weer VEROORZAAKT geweld’. Het

Read More...

Untill hell freezes over: Debat klimaatverandering kwart eeuw onveranderd

Het klimaat verandert altijd, maar er is niets zo stabiel als het debat over klimaatverandering. De Verenigde Naties en globaliserings-instituten  framen dat debat al een kwart eeuw op exact de zelfde wijze. Dat kun je opmaken uit de conclusies die UNEP -adviseur Michael Grubb trekt in 1990 uit het eerste IPCC-rapport waar hij zelf bij betrokken was. De UNEP

Read More...

Volkskrant voert weer campagne voor diepgroene controlfreaks, tegen vrije visserij

De Volkskrant schrijft weer een groen lobbybericht over: nu zou er te weinig controle zijn op import van (illegale) vis buiten de EU, en ‘Nederland doet te weinig’: er is weer ontevredenheid gewekt die om meer bureaucratie vraagt. Want dat zegt het Wereld Natuur Fonds (krijgt jaarlijks 6,6 ton euro lobbygeld voor Brusselse lobby van Europese commissie)

Read More...

Bodycount De Verlichting: 170 miljoen moorden seculiere heilstaat

Het klimaatdebat is in mijn optiek meer een debat over opinieklimaat. Wat mag volgens de dominante macht wel en niet de geaccepteerde opinie heten waarmee je politiek gezien mag worden. En wat niet. En wat is de officiële versie van de geschiedenis. Daarom nu een post over de dictatoriale en moorddadige kant van seculiere heilstaten. Van

Read More...

Energiewende succesvol voorbeeld voor Nederland

De Energiewende- de Duitse versie van het Energieakkoord maar dan ambitieuzer- symboliseert de totale overwinning van het groene denken in Europa. Gemeten in de enige parameter die er in een kapitalistische economie toe doet: Geld. Er vindt een historische kapitaal-transplantatie plaats van midden en onderklasse naar de winnende elite. In 2014 was al 316 miljard euro besteed aan de

Read More...

Waarom feiten volledig onbelangrijk zijn

Als na 6 jaar klimaat-‘debat’ mij iets duidelijk werd, dan is het wel dat feiten volledig onbelangrijk zijn in huidig opinieklimaat. Althans, bij de motivaties van beleid en mensen, zowel aan alarmistische als sceptische kant. Voor feiten komen mensen per definitie niet hun nest uit. En iedereen haalt zijn eigen feiten bij elkaar om een eigen

Read More...

Staatssecretaris Natuur schijt aan Kamerlid Jacco Geurts (CDA) vragen over Sjoemelnatuur…

Kamerlid Jacco Geurts (CDA) mailde dat de staatssecretaris Natuur een ‘antwoord‘ had gegeven op zijn 4 Kamervragen over Sjoemelnatuur.  De aanhalingstekens bij ‘antwoord’ komen van Geurts zelf. Sjoemelnatuur is mijn onderzoek over de wetenschappelijke fraude van het Planbureau voor de Leefomgeving, in Elsevier en VORK gepubliceerd: hoe PBL met natuurclubs een door beleidsmakers gewenst beeld bij elkaar verzint van

Read More...

Laten we praten over klimaatbeleid als geweld….

In deel 7 van ‘Glijdt Nederland af naar een (eco)totalitaire staat’ de nog ontbrekende factor uit de definitie van zo’n staat van econoom Bryan Caplan: politiegeweld. De Staat zet 450 mitrailleurmensen in tegen alles dat Zij als terrorisme ziet. Vraag: wat beschermt lokale democratie dan tegen staatsterreur, nu 1 specifieke lobby – die voor windturbines- op de machtstoel zit? Overdonderende miljoenen-marketing

Read More...

Asielzoekerscentra en windturbines beleids-wisselgeld voor noodlijdende gemeentes

Gemeentes krijgen steeds meer taken op hun bord, die de Rijksoverheid afschuift. Tegelijk staan of stonden vele gemeentes- ook mijn gemeente Friese Meren- onder curatele door grondspeculatie. Miljoenen euro’s verdampten en zij duikelden in het rood. Zoals Arno Wellens van 925 al boven haalde, komt daarom in Beesd, Geldrop en Grootegast een AZC omdat het COA

Read More...

2014: Wind-lobbybedrijf Natuur en Milieu 1 miljoen euro lobbysubidies Henk Kamp

  De windturbine-lobbyist Erik Honig lichtte leden van de Consumentenbond op met zijn WC-eendonderzoek ‘wij van NWEA adviseren NWEA’uitgevoerd door zijn vorige werkgever Natuur en Milieu. Die club lobbiet samen met windturbine-belangenclub NWEA, en kreeg daar in 2014 nog 2 ton euro lobbygeld van. Onze wakkere gastblogger Hugo Matthijssen had Erik Honig en de Consumentenbond

Read More...