Author Archive

Onweerlegbaar feit: discriminatie bij immigratie beter voor Nederlandse biodiversiteit

In dit blog lanceer en onderbouw ik bovenstaande stelling, die bij sommigen instinctieve gevoelens van afkeuring zal oproepen. Gevoelsmatig mag het niet waar zijn, maar logisch rationeel is het onweerlegbaar en meer dan gevoel mag ons verstand bij beleid maatgevend zijn: gevoelens zijn er voor de privésfeer en voor eigen rekening. Afgelopen maandag gaf ik

Read More...

Nieuwe opstootjes: Windturbinekaravaan Henk Kamp drijft wig tussen bevolking en bestuur

Nadat eerder de Groningers in fysiek verzet kwamen tegen de draagvlak-generatoren voor windturbines en de partijen die daaruit miljardensubsidies zullen ontvangen, meldt nu ook RTV Drenthe hoe de sfeer op het platteland- waar Kamp zijn 1000 extra megaturbines moeten komen- steeds grimmiger wordt. Tegenstanders werden geweerd door ingehuurde beveliging op een bijeenkomst op 17 september

Read More...

Klimaatveraangenaming: Bomen groeien 77 procent sneller in Europa dan in 1960

Van de Technische Universitat Munchen ontving ik het volgende goede nieuws (is bij ons wél nieuws), na een studie in Nature van enkele van hun wetenschappers. Ik interviewde ooit ecoloog Josef Reichholf van die universiteit en dan word je daarna target van de PR-afdeling. De studie vermeldt een 77 procent snellere groei van beuken en

Read More...

Waarom neemt Henk de Vries (It Fryske Gea) geen stelling tegen honderden megaturbines? Het S-woord!

Ik ben lid van vele natuurorganisaties, waaronder It Fryske Gea (het Friese Landschap). Maar kreeg laatst opzegneigingen. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en zijn bestuur verschuilen zich namelijk wat achter een laffe ledenenquete waar het de plaatsing van honderden megaturbines in het Friese landschap betreft. Henk de Vries doet eerst de obligate

Read More...

Wat is het fijn eens ongelijk te hebben…

Vaak tot mijn spijt heb ik gelijk, maar het is ook mooi voor mijn vertrouwen in de groene medemens om er eens naast te zitten: Devonshire cupcoral, wat WNF Anjelierkoraal noemde, ik kende het niet maar het blijkt toch gevonden en geen opgesekste versie van de algemene anjelier. Andermaal lang leve de kracht van bloggen,

Read More...

Wereld Natuur Fonds zelden op waarheid te betrappen bij campagnes

Gisteren in mijn lezing voor statenleden van de Provincie Utrecht wees ik al op de wijze waarop het Wereld Natuur Fonds de geloofwaardigheid van natuurbescherming ondermijnt, doordat hun campagnebeweringen zacht gezegd ver van de ecologische werkelijkheid staan. Vandaag geef ik een nieuw voorbeeld. Lees mee in dit campagnebericht, dat werd gelanceerd omdat 12 september de

Read More...

Anti-visserijcampagne WNF Doggersbank: bestaat anjelierkoraal wel?

De kopieermachine van onze mainstreammedia echoot een persbericht van het Wereld Natuur Fonds: er zou een uniek hard koudwaterkoraal ‘anjelierkoraal’ ‘ontdekt’ zijn bij een wrakduik op de Doggersbank. Maar wat we op het plaatje zien lijkt mij geen koraal, maar de algemeen op wrakken voorkomende anjelier Metridium senile, dat is geen koraal maar een anemoon.

Read More...

Blaast Kamp Wind op zee af? Liever wind op land wegblazen

We vernemen het via de NOS dus nemen bij feitelijke juistheid een slag om de arm, ze tikken waarschijnlijk maar een persbericht over(van wie?). Toch lezen we De plannen voor windmolenparken op zee dreigen op een fiasco uit te lopen. Energiebedrijf Eneco en andere grote partijen zeggen dat ze overwegen te stoppen met investeren in

Read More...

Optreden bij Rondetafel Biodiversiteit Provinciehuis Utrecht

Vanmiddag om 16:30 geef ik op het Provinciehuis Utrecht voor statenleden en gedeputeerden een inleidende lezing over Biodiversiteit bij Geert de Snoo (Univ Leiden) zijn beschouwing over het beleid van de Provincie Utrecht. We zitten nu op een kruispunt in natuurbeleid: minder subsidies gaan richting de traditionele terreinbeherende organisaties, en tegelijk zijn de provincies volledig

Read More...

De overheid is de vijand van de burger (2)

In veruit de beste naar links leunende krant van NL De Volkskrant snijdt Michael Persson een belangrijk thema aan: hoeveel macht geven wij de overheid over onze levens – in dit geval met antiterreur-wetgeving als excuus. Het AIVD-budget verviervoudigde sinds 11 september 2001, maar wat doen die niet ter verantwoording te roepen ambtenaren daarmee? En

Read More...