Author Archive

Voor 1980 vestigden zich al 40 nieuwe vogelsoorten in 20ste eeuw

Van de 227 beschreven vogelsoorten in de Vogelatlas van 1979 vestigden zich 40 zeker nieuw als broedvogel na 1900, velen succesvol, terwijl slechts enkele soorten verdwenen. Dat blijkt als je de jaartallen afgraast waarin melding wordt gemaakt van een zeker eerste broedgeval. Bij de nieuwe broedvogels van Nederland in de afgelopen eeuw zitten zowel vogels uit

Read More...

Waarom opeens paniek over een doodnormale bloei van zeevonk?

Een gastbijdrage van Paul Hagel Van tijd tot tijd, vooral in de zomermaanden bij weinig wind plegen zich in het Nederlandse kustwater zichtbare bloeien van de zeevonk ( Noctiluca scintillancs) te ontwikkelen. Niets bijzonders, een doodnormaal verschijnsel van alle tijden. Tijdens een bloei kan zeevonk boven komen drijven als gevolg van te weinig turbulentie in

Read More...

Rode Algen-hysterie Noordzee misplaatst, massamedia houden u bang en dom

We hadden al Carbofobie waardoor we met  60 miljard euro lastenverzwaring tot 2023 het klimaat met windturbines gaan bezweren. Toen morele verontwaardiging over 1 fucking dode leeuw in Zimbabwe, terwijl jaarlijks miljoenen Afrikanen sterven door Malaria. In die rij van collectieve verstandsverbijstering past ook Rode Algenpaniek op de voorkant van de Telegraaf: GA DE ZEE NIET

Read More...

Natuurbescherming is cultuurbescherming en hoort bij Ministerie van OCW

Er zou liefst 85 procent van een ‘oorspronkelijke biodiversiteit’ zijn verdwenen sinds het jaar 1700 volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. In deze blog toon ik aan de hand van verschillende vogelsoorten dat ‘oorspronkelijkheid’ een ideologie is, geen ecologie. Sinds de mens landbouw ging bedrijven zijn de meeste Nederlandse vogels cultuurvolgers, en als ze nu achteruit gaan

Read More...

Steeds meer vogelsoorten in Nederland in afgelopen eeuw

Het Planbureau voor de Leefomgeving verkoopt de ideologie van de orthodoxe milieubeweging die in de jaren ’70 milieu-actie ging verbinden met anti-kapitalisme: De Industriële Revolutie/uw welvaart betekent het einde van ‘de biodiversiteit’. Het tegendeel gebeurt in Nederland bij de populairste diergroep: er kwamen meer vogelsoorten bij (31) dan er verdwenen (6) sinds de jaren ’70.

Read More...

CBS-cijfers GEKROMPEN veestapel Nederland weerleggen beweringen Vogelbescherming Nederland

Het NOS Journaal papegaaide onlangs kritiekloos Vogelbescherming Nederland; de groeiende veestapel door afschaffing van het melkquotum zou nu weidevogels bedreigen. Een korte blik van de NOS-redactie op CBS-cijfers van de veestapel EN van populatietrends in weidevogels kon echter hun campagne naar het rijk van fabeltjes verwijzen. Ten opzichte van de jaren ’80 kromp het aantal koeien

Read More...

Groep ecologen kraakt grote graasplan Natuurmonumenten Schiermonnikoog: Wensdenken

Terwijl Natuurmonumenten de duinen van Schier versnippert met rasters en schrikdraad voor de komst van exotische bisons, verscheen dit voor jaar een Advies Begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog van het OBN-deskundigenteam. Dat maakt – tussen de regels gelezen- gehakt van de graasplannen van Natuurmonumenten. De plannen zijn gebaseerd op wensdenken, en vooral door bezuinigingen gemotiveerd. Natuurmonumenten maakte ook al 10 jaar

Read More...

Mijn extra vragen aan Carel Drijver over misleidende visserijvoorlichting WNF en AH

Maandag belde ik hoofd Oceanen van Wereld Natuur Fonds Carel Drijver nadat Andrew Kerr van Wetlands International en de Sustainable Eel Group (SEG) had gebeld. Volgens Kerr- die sprak op het vismigratiecongres in Groningen- zou het Britse WWF positief staan tegen over SEG, dat de palingstand wil opkrikken met behoud van consumptie: daaruit betalen ze dan

Read More...

Redde wie zich redden kan, ook het zeeijs op de Noordpool groeit weer

Bevindt het zeeijs rond de Zuidpool zich ieder jaar weer in een nieuw oppervlakte record, ook het zeeijs rond de Noordpool lijkt- met uitzondering van dieptejaar 2012- al vele jaren nauwelijks nog in oppervlak af te nemen. Weekblad Time bericht nu over een publicatie in Nature Geoscience waar de GROEI van het zeeijsoppervlak met 33 procent

Read More...

Mansveld en Dijksma dienen naast FSC ook MSC-monopolie WNF aan te pakken

De Volkskrant meldt dat staatssecretaris Wilma Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer het keurmerk-monopolisme van het Wereld Natuur Fonds aankaart inzake FSC-hout. Mansveld heeft een goed punt: er zijn andere houtkeurmerken als PEFC of in dit geval hun ‘onder’-keurmerk MTCS uit Maleisie die even goed voldoen voor minder bureaucratische lasten. Het WNF en

Read More...