Duurzaamheid

Hieronder alle op dit blog geposte artikelen over duurzaamheid.


Het sprookjesboek van Nijpels

Nijpels vertelde bij WNL op zondag (zie vanaf 15 minuten) het sprookje van de gedaalde kosten van de windmolens op zee. Helaas kun je kosten niet wegmoffelen. Ik pik er het volgende uit: Berekening kostprijs van windenergie uit windturbines op zee, incl. winstmarge voor de exploitant op basis van de windparken Borssele 3 en 4:

Lees verder...

Het kostbare fiasco van windenergie en zonnestroom

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen. Miljardenproject zonder kosten-batenanalyse In het Energieakkoord is afgesproken dat Nederland 14% duurzame energie zou realiseren in 2020. Bij de totstandkoming van dat akkoord heeft alles en iedereen aan tafel gezeten, behalve degenen die de rekening daarvan krijgen: de belastingbetalers. De leden van de Tweede Kamer mochten nog even tekenen bij

Lees verder...

Windenergie is geen oplossing

Op Climategate TV interviewt Kees de Lange de bekende Nederlandse expert op het gebied van windenergie, Fred Udo. Het interview gaat niet in op het debat of CO2 nu wel of niet een groot gevaar voor de samenleving is. Het richt zich in detail op twee vragen: (1) Kan wind op betrouwbare wijze een steeds

Lees verder...

Spreiding plaatsing windmolens?

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Vandaag las ik een artikel op de site van RTLZ met de volgende kop. Plaats windmolens niet alleen op de Noordzee, maar spreid ze. Lees je het artikel verder dan kom ik de volgende tekst tegen: Er wordt veel geïnvesteerd in windmolenparken op de Noordzee. Maar de plaatsing van de

Lees verder...

Groene waterstofeconomie?

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Onlangs kwam ik deze link tegen, een artikel van prof. Ad van Wijk over de groene waterstofeconomie. Download dit verhaal eens het prachtig geschreven en is hoopvol voor de toekomst zou je denken. De vraag rijst hoe realistisch dit is. Waar staan de berekeningen hoeveel gas je kunt produceren uit

Lees verder...

Zonnige dag is vloek voor elektriciteitsnet

Het recente mooie weer bracht ons een recordhoeveelheid zonne-elektriciteit. Daar zijn echter grote nadelen aan verbonden: een overproductie zorgt voor problemen, en dus voor extra kosten en risico’s. Een gastbijdrage van Rob Lemeire (België). ‘Vrijdag produceerden de zonnepanelen 2.256 megawatt, dat is meer dan de twee grootste kernreactoren samen’, zegt specialist Alex Polfliet in De

Lees verder...

Gemini

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Onlangs is er een nieuw windpark afgebouwd: het Gemini windpark, waarvan de kranten en tijdschriften hoog opgeven. Een geweldig windpark, een knap staaltje van bouwkunst. Daar kunnen we als Nederland trots op zijn. De overheid is van mening dat we daarmee een belangrijke stap zetten in de CO2-reductie, zo belangrijk

Lees verder...

Wat de Waterlandse burger niet mag weten

Een gastbijdrage van Kees de Lange. Zoals in veel gemeenten bestaat ook in Waterland een lokale omroep die opereert onder de naam Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM). Dat is een goede zaak omdat lokaal nieuws heel direct onder de aandacht van de inwoners gebracht kan worden. In het algemeen wordt gekozen voor onschuldige nieuwsitems zoals culturele

Lees verder...

Moderatie, censuur en het slopen van onze energievoorziening

Een gastbijdrage van Hugo Matthijsen. Voorgeschiedenis In 2010 las ik op een voorlichtingssite van de overheid www.windenergie.nl de informatie van de toenmalige minister over windenergie, waarin gesteld werd dat het aandeel windmolens op ons vraaggestuurde stroomnet veel groter zou kunnen zijn dan dat ik technisch mogelijk achtte. Ook de reductie van de CO2-uitstoot door inzet van windmolens

Lees verder...

Dit weekend in Duitsland: €83.000.000 verlies op stroomproductie

Elektriciteitsprijs zwaar negatief door duurzame overproductie   Dit zijn de Duitse EEX elektriciteits-handelsprijzen en -volumes van gisteren en vandaag. Gemiddelde handelsprijs over twee etmalen: -2,1 cent per kWu. Van voor middernacht tot vanmiddag vier uur is de stroomprijs negatief. Op de dag van de arbeid loont het dus in ieder geval niet om in de

Lees verder...

Reageer