Duurzaamheid

Hieronder alle op dit blog geposte artikelen over duurzaamheid.


Opnieuw tuinen alle kranten in marketing windsubsidie-industrie NWEA

Gisteren stond in alle regionale kranten – met aankondiging op de voorpagina- het door Sander van Mersbergen van het Algemeen Dagblad geschreven lobbybericht ‘Rijk in de Fout bij windparken’. Dankzij een overgeschreven persbericht van de grootste financieel belanghebbende bij het groene sprookje: de windsubsidie-industrie NWEA (met alle profiteurs Energieakkoord gevestigd aan Korte Elisabethstraat 6 Utrecht). De

Lees verder...

Staatsbedrijf Tennet maakt miljardenschulden om zeewindturbines aan te sluiten

Staatspropaganda-orgaan NOS Journaal pende jubelend het persbericht over van 100 procent staatsbedrijf Tennet: liefst 22 miljard euro investeringen om windturbines aan te sluiten op het net. ‘Hoera’ voor ‘duurzame’ energie’! (= dure subsidie-energie), alle media papegaaiden Tennet. Niemand stelde de vraag: hoe betaalt staatsbedrijf Tennet dat gigabedrag zonder eigen financieel vermogen. Terwijl hun liquiditeit in 2013 al ter

Lees verder...

Laag frequent geluid en windturbinesyndroom

Onder de titel, ‘Windenergie en gezondheid: laagfrequent geluid en windturbinesyndroom’, publiceerde de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) een aantal jaren geleden de volgende tekst: Omwonenden kunnen wel degelijk ziek worden van windturbines, concludeert een Utrechtse studente die voor haar stage bij een advocatenkantoor literatuuronderzoek deed (dagblad Spits 3 augustus 2012). Slaapproblemen, duizeligheid, angststoornissen, prikkelbaarheid, depressies, concentratie-

Lees verder...

Verduurzamen / verpauperen

Een gastbijdrage van Ap Cloosterman. In de komende decennia zal de vraag naar elektriciteit waarschijnlijk toenemen omdat verwarmen met, en koken op gas vervangen zullen worden door elektriciteit en motorisch verkeer elektrisch aangedreven zal worden – althans volgens de plannen van de regering. Aan deze veel grotere vraag naar elektriciteit kan bij lange na niet

Lees verder...

Windmolens, kolencentrales, energieakkoord en nog wat meer

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Allereerst de levering van windmolens. Daarvoor kijken we naar het Amalia windpark als voorbeeld. Zoals ik in mijn vorige stukje al aangaf, levert het Amalia een hoeveelheid stroom die volgens Eneco overeen komt met 422.000 Mwh per jaar. Eneco geeft daarbij aan dat dat genoeg is voor 125.000 huishoudens. Daarvoor wordt

Lees verder...

Levensduur windmolens

Een gastbijdrage van André Bijkerk. Onlangs hadden we een discussie over de gemiddelde levensduurverwachting van windmolens. 20 jaar zou normaal zijn, optimisten dachten wel 25 jaar en pessimisten zoals ik, moesten nog maar eens zien of grotere windturbines de 15 jaar wel zouden gaan halen. Maar discussie van meningen is uit de lucht gegrepen, we

Lees verder...

Hoe objectief is de consumentenbond nog?

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. In mijn eerdere artikel, “Hoe duurzaam zijn elektriciteitsleveranciers werkelijk in de praktijk?”, gaf ik mijn visie op een ‘onderzoek’ naar de ‘duurzaamheid’ van onze energieleveranciers waar ook de consumentenbond bij betrokken was. Dit was een deel uit de samenvatting en conclusie: Het ‘onderzoek’ van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur &

Lees verder...

Minimaal 94 Amalia–windparken nodig voor vervanging kolencentrales

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Kunnen windmolens die weersafhankelijke stroom leveren met een lage energiedichtheid fossiele centrales vervangen? Het is van belang om eens goed te kijken hoe we bezig zijn met onze energievoorziening. Er gaan geluiden op om de laatst gebouwde, modernste kolencentrales stil te zetten. Besluitvorming gebaseerd op emotie. Een degelijke rationele afweging

Lees verder...

Petitie aan VNG over plaatsing windmolens

De gemeenteraadsleden Lies Zondag (raadslid Veuruutkiek, gemeente Veendam) en Henk Linnemann (raadslid Wakker Emmen, gemeente Emmen) hebben een oproep gedaan aan hun collega’s elders om een petitie te ondertekenen om de VNG eraan te herinneren dat zij er in de eerste plaats is voor het behartigen van de belangen van de leden en niet om

Lees verder...

Nederlands windbeleid ter discussie bij VN-tribunaal

PERSBERICHT  Annerveenschekanaal, 19 december 2015 VN TRIBUNAAL NEEMT KLACHT NLVOW IN BEHANDELING Afgelopen dinsdag, 15 december, boog de Commissie van Toezicht van het Verdrag van Aarhus in Genève zich over de vraag of de klacht van de NLVOW tegen de Nederlandse Staat in behandeling moest worden genomen of niet. Vandaag verklaarde de Commissie de klacht

Lees verder...

Reageer