Energie

Hieronder alle op dit blog geposte artikelen over energie.


Aardwarmte in Nederland met ongekende risico’s: doos van Pandora

  Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Aardwarmte komt direct uit de aarde en kan worden gebruikt als warmtebron. Aardwarmte wordt voorgesteld als een veelbelovende bron van schone energie. Maar is dat wel zo? Als we kijken naar gebieden in de wereld waar aardwarmte dicht bij de oppervlakte te winnen is, zoals aan de randen van

Lees verder...

Wat de Waterlandse burger niet mag weten

Een gastbijdrage van Kees de Lange. Zoals in veel gemeenten bestaat ook in Waterland een lokale omroep die opereert onder de naam Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM). Dat is een goede zaak omdat lokaal nieuws heel direct onder de aandacht van de inwoners gebracht kan worden. In het algemeen wordt gekozen voor onschuldige nieuwsitems zoals culturele

Lees verder...

Sietske Veenman over klimaatbeleid in de toekomst bij KIVI

Bijgaand bericht ontving ik van Arnold Fellendans, lid van het Netwerk Toekomstverkenningen (NTV). Wil je dit bericht doorgeven aan mogelijk geïnteresseerden: er is nog plaats aanstaande vrijdag in Den Haag, KIVI gebouw, 15.00 uur, Prinsessegracht 23. Aanmelden onder vermelding van mijn naam Arnold Fellendans (lid van het Netwerk Toekomstverkenningen) via ntv@stt.nl De spreekster toont interesse

Lees verder...

Klacht t.a.v. de NOS-journaalredactie betreffende eenzijdige en misleidende informatievoorziening over klimaatverandering

Het is ons de laatste jaren opgevallen dat het NOS-journaal op zeer tendentieuze wijze rapporteert over de klimaat- cum (duurzame) energiethematiek. Naar ons oordeel is dat in flagrante strijd met de mediawet, in het bijzonder de onderstaande bepalingen: Hoofdstuk 2. Publieke mediadiensten Titel 2.1. Publieke mediaopdracht Artikel 2.1 2. Publieke mediadiensten zijn in overeenstemming met

Lees verder...

Oproep aan Open Vlaamse Liberalen en Democraten

Een gastbijdrage van Jan Jacobs (België). Regelmatig stuur ik een tweet over klimaat- en energiebeleid naar vier Open Vld politici, Bart Tommelein, Philip De Backer, WF Schiltz en heel af en toe Egbert Lachaert. Die tweets gaan vrijwel altijd met een link naar een artikel, rapport of grafiek over ofwel klimaatproblematiek ofwel energiebeleid. Wie mij

Lees verder...

Heartland ICCC12: In gesprek met Myron Ebell en William Happer

De Wandelgangen Mijn vorige blogs over ICCC12 (deze, deze en deze) waren al voor 90% gebaseerd op het informele circuit, maar uit mijn aantekeningen is nog wel wat meer interessant materiaal te halen. Sorry voor de vertraging! Myron Ebell Bij Myron had ik een gemakkelijke binnenkomer: ik moest hem de groeten doen van Hans Labohm.

Lees verder...

Gaat nu ook de Volkskrant zijn draai maken inzake het klimaat- cum duurzame energiebeleid?

Zoals mijn trouwe lezers weten, heb ik de Volkskrant, alsmede de NRC, Trouw en de NOS, door de jaren heen talloze malen bekritiseerd vanwege hun onkritische en tendentieuze berichtgeving over de klimaat- cum duurzame energiethematiek. De columnist Martin Sommer van de Volkskrant is de laatste jaren de uitzondering die de regel bevestigt. Ik was daarvoor

Lees verder...

Duits Waddeneiland Pellworm: verlaten proeftuin voor energieautarkie

Pellworm! Klinkt grappig! Ik had er nog nooit van gehoord. Totdat ik las dat dit kleine Duitse Waddeneiland, een van de tien armste gemeenten van Schleswig-Holstein, door E.on tot proeftuin van energie-autarkie was uitverkoren. Daar zou het bewijs worden geleverd dat een regio, ja heel Duitsland – dank zij elektriciteit uit wind-, zonne-energie en biogas

Lees verder...

Het Cassandra-syndroom

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Over het Cassandra-syndroom is het volgende geschreven: Tegenwoordig slaat de term Cassandrasyndroom op een onheilsvoorspelling die achteraf correct blijkt te zijn; meer in het bijzonder op het fenomeen dat voorspellingen van onafwendbaar onheil over het algemeen niet geloofd worden, hetgeen de voorspeller in de machteloze situatie plaatst dat hij weet

Lees verder...

Moderatie, censuur en het slopen van onze energievoorziening

Een gastbijdrage van Hugo Matthijsen. Voorgeschiedenis In 2010 las ik op een voorlichtingssite van de overheid www.windenergie.nl de informatie van de toenmalige minister over windenergie, waarin gesteld werd dat het aandeel windmolens op ons vraaggestuurde stroomnet veel groter zou kunnen zijn dan dat ik technisch mogelijk achtte. Ook de reductie van de CO2-uitstoot door inzet van windmolens

Lees verder...

Reacties (3)
  1. Det er ikke en dokumenteret effekt i hvert fald, der er lavet videnskabelige studier af. Og det er vores kriterie for at anprise noget: At der er uafhænig videnskabelig publiceret videnskabelig forskning bag.

  2. http://www.2degreesmagazine.org/

    P.S. You think the dummies would scrap the stimulus plan of $787 billion to capitalize on the $1 billion program that worked. You think they would be smart enough to model the rest of the stimulus after the successful model which resembles a tax cut, instead of wasteful spending!

  3. http://topcarinsurers.men/

    Countries like Taiwan, Singapore and to a certain Hong Kong (which is not a country) owe a lot to unviersities in England and North America in training their middle class and above professionals and business people. The upsurge in educated middle class is a contributing factor to their prosperity.

Reageer