Klimaatveraangenaming! Spectaculaire comeback libelles dankzij opwarming Nederland

Liefst 36 van de 54 soorten libelles in Nederland namen toe in aantal (waargenomen individuen) tussen 1991 en 2013, waar 8 stabiel bleven in aantal en 10 soorten afnamen. Opwarming van Nederland is daarbij een belangrijke, zo niet de belangrijskte duw in de rug. Dat melden Vincent Kalkman van Naturalis en Tim Termaat van de

Lees verder...

Overheid voert mediacampagne tegen kustvissers terwijl beoordeling beroep Raad van State loopt

We voerden afgelopen maandag met het Vergunningenhuis nog maar net onze zaak bij de Raad van State tegen het Ministerie van EZ- die onder het zogenaamde Vibeg-‘akkoord’ een visgebied sluit ter grootte van Provincie Utrecht voor kustvisserij- of plots etaleert de overheid naar de landelijke media justitiele daadkracht tegen kustvissers via persberichten van de NVWA,

Lees verder...

Politicoloog Jonathan Holslag maakt duurzaamheid weer ouderwets degelijk bij Tegenlicht: kwaliteit!

Terwijl het gros van de NPO het volk brood en spelen geeft op publieke kosten, probeert de VPRO de publieke omroep nog bestaansrecht te geven met goede journalistieke documentaires en Tegenlicht: politicoloog Jonathan Holslag gaf gisteravond met prettige Vlaamse tongval een warm pleidooi voor de ouderwetse invulling van duurzaamheid in relatie tot onze economie en

Lees verder...

Climategate.nl weer mainstream bij Elsevier: duur windsprookje Henk Kamp

De publieke omroep (Tros) laat Ed Nevenfunctie Nijpels onweersproken allerlei vulgaire verdachtmaking uiten tegen critici van het Energie-akkoord, Elsevier laat de critici hun argumenten en rekenwerk uiteenzetten waaronder onze huisingenieur Theo: tenminste 53 miljard euro kost het windmolensprookje van Henk Kamp de belastingbetaler, waar vooral bankiers en bouwers van profiteren. Ook de Telegraaf pakte hiermee

Lees verder...

Chaostheorie bewezen! Vlaams Landschap meesterwerk van decentrale planning

In keurig aangeharkt Nederland schijnt alle ruimtelijke planning steeds meer ‘decentraal’ te moeten. Natuurbeleid kwam in handen van de Provincies, en gemeentes stoeien steeds harder naast elkaar om het kloppende hart van die zelfde regio te zijn. Zodat ieder provinciegat zijn eigen vierbaansweg en bedrijfterreintje wil om ook in de vaart der volkeren opgestoten te

Lees verder...

Belgische kleine bierbrouwerijen kapot door groen beleid? ‘Energierekening kwart hoger in 2020

Kerncentrales in Doel dicht, en verder draaien op inefficiente subsidiespeeltjes als windvaantjes en zonnespeeltjes. Een kleuter zou inzien dat je zo niet je nationale economie op de benen houdt, maar de door Greenpeace gezinde media als De Standaard geconditioneerde Belgen maakten dit tot kernfilosofie van hun energiebeleid. Hun Federaal Planbureau heeft nu, nadat het beleid

Lees verder...

Stichting de Noordzee/WNF misbruikt Rode Lijst IUCN voor Viswijzer/persoonlijk gewin?

Wij vroegen de beoordelingen op achter de vissoorten in de Viswijzer van Stichting De Noordzee, de marketingtool voor het MSC-duurzaamheidslabel voor visserij. Daaruit blijkt dat zij stevig leunen op de status die de IUCN Rode Lijst toekent aan een vissoort. Neem de paling, die nog als ‘kritiek bedreigd’ te boek staat, waardoor de beoordeling van

Lees verder...

Delfts Blauw tegeltje: De Natuur is niet van natuurorganisaties, maar van ons allemaal

Een lezer van Climategate.nl stuurde deze Delfts Blauwe tegel van een citaat uit ons blog:  ‘De Natuur is niet van Natuurorganisaties, zij is van ons allemaal’. Dank!. Die blog ging over een voorstel voor Nieuwe Natuurfinanciering zoals een Visserij Natuur Fonds: natuurcompensatie van bedrijfsactiviteit financieren via consumptie.Want wat wij hier willen, is dat ons landje

Lees verder...

Meer paling door gemalen vermalen dan aangenomen door Imares?

De palingboeren van Dupan en lokale afdelingen van Sportvissers vingen afgelopen jaar in enkele weken bij 26 gemalen 9,5 ton schieraal (paairijp voor trek naar Saragasso zee) voor gemalen die wilde uittrekken. Die zetten ze over de dijk, op kosten van het Dupan-fonds, fotootje erbij in de lokale krant en hupzodiegaat. De gemalen met horizontale

Lees verder...

Martijn van Calmthout (Volkskrant) doceert groene economie: overvloed goedkope energie verstoort energiemarkt…

Een groep deskundologen/scenariostudie in Nature claimt dat schaliegas evenveel of zelfs meer CO2-uitstoot zou genereren als in een scenario zonder schaliegas dat in de VS nu steenkool vervangt in energiecentrales: ik ben geen econoom, maar is hier boerenverstand niet voldoende om door de onzin te prikken? We citeren hier klimaatredactivist van de Volkskrant Martijn van

Lees verder...