Delfts Blauw tegeltje: De Natuur is niet van natuurorganisaties, maar van ons allemaal

Een lezer van Climategate.nl stuurde deze Delfts Blauwe tegel van een citaat uit ons blog:  ‘De Natuur is niet van Natuurorganisaties, zij is van ons allemaal’. Dank!. Die blog ging over een voorstel voor Nieuwe Natuurfinanciering zoals een Visserij Natuur Fonds: natuurcompensatie van bedrijfsactiviteit financieren via consumptie.Want wat wij hier willen, is dat ons landje

Lees verder...

Meer paling door gemalen vermalen dan aangenomen door Imares?

De palingboeren van Dupan en lokale afdelingen van Sportvissers vingen afgelopen jaar in enkele weken bij 26 gemalen 9,5 ton schieraal (paairijp voor trek naar Saragasso zee) voor gemalen die wilde uittrekken. Die zetten ze over de dijk, op kosten van het Dupan-fonds, fotootje erbij in de lokale krant en hupzodiegaat. De gemalen met horizontale

Lees verder...

Martijn van Calmthout (Volkskrant) doceert groene economie: overvloed goedkope energie verstoort energiemarkt…

Een groep deskundologen/scenariostudie in Nature claimt dat schaliegas evenveel of zelfs meer CO2-uitstoot zou genereren als in een scenario zonder schaliegas dat in de VS nu steenkool vervangt in energiecentrales: ik ben geen econoom, maar is hier boerenverstand niet voldoende om door de onzin te prikken? We citeren hier klimaatredactivist van de Volkskrant Martijn van

Lees verder...

Gastblogger Martijn de Jonge onthult: Kringloop Natuur Oostvaardersplassen eindigt bij destructiebedrijf

Terwijl de Vara via De Wereld Draait Door en andere cheerleaders van Staatsbosbeheer u bedotten over de ‘kringloop van de natuur’ in de Oostvaardersplassen, toont gastblogger voor Climategate.nl en fotograaf Martijn de Jonge u vandaag weer de rauwe werkelijkheid achter succesfilm de Nieuwe Wildernis’, de vakkundige en prijswinnende propagandafilm van Ruben Smit.  De kringloop van

Lees verder...

Huisorgaan subsidielobby Ecofys: windenergie spotgoedkoop, als je creatief rekent

Het zat er natuurlijk aan te komen, een rapport uit de groene graaihoek dat de zegeningen van subsidies op windmolens bezingt, waar The Economist net nog aantoonde dat dit miljardenverslindende beleid geen klimaateffect heeft, hydro en nucleair wél. Nu is het product er – windmolens zijn spotgoedkoop als je maar creatief rekent- van Ecofys- huisorgaan

Lees verder...

3x vlees in Nederlandse media vandaag en Freenature.nl springt eruit

Na mijn veel te lange samenvatting en inkadering van The Vegetarian Myth gisteren meteen vandaag drie bijzondere berichten over vlees in de vaderlandse media. AD wijdt pagina 12 en 13 (zie Blendle) aan het feit dat McDonald’s een cameraploeg heeft toegelaten die documenteert dat er wel degelijk 100% vlees in de hamburgers gaat! Al jaren eet ik

Lees verder...

Rust voor Wadvogels? Bouw hoogwatervluchtplaats met geld uit Visserij Natuur Fonds

Gisteren kwam bij de Raad van State al het door Ton IJlstra/ministerie van Economische (…) Zaken en groene fanatici naar binnen gesmokkelde begrip ‘rust’voor vogels aan de orde: zij gebruiken dat als pressiemiddel om vissers uit de Natura 2000-gebieden te verjagen waar zij al decennia vissen. De vissers zouden de welverdiende wintervakantierust verstoren van zwemmende

Lees verder...

Ultrahardcore milieuactivisten kiezen voor vlees

De brug tussen sceptici en alarmisten is al in 2009 gebouwd! Het boek The Vegetarian Myth van Lierre Kieth had ik al een tijdje op de radar… ik liet het lang letterlijk links liggen vanwege deze zin in de eerste review op Amazon.com: First, I found the second agendas (specifically the radical feminism) distracting and unnecessary.

Lees verder...

Milieuclubs erkennen: onze beweringen tegen visserij op niets gebaseerd

Ik ben net terug van de zitting bij de Raad van State, waar ik het woord voerde voor een client, een visser, tegen de overheid die een gebied ter grootte van de Provincie Utrecht wil sluiten voor visserij. En dat zonder deugdelijke ecologische onderbouwing zoals wij aantoonden en zoals de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak bevestigde. We

Lees verder...

Niemand wil ze: Verzet mega windturbines Nijpels en Winsemius zwelt aan

  De JOVD bood Henk Kamp vrijdag al een aanmoedigingsprijs aan om vooral wat meer liberaal te worden, omdat verkwisting van miljardensubsidies voor windturbines het tegendeel van liberalisme zou zijn. Ondertussen mag de publiciteit tegen wind op zee geen rookgordijn worden voor die veel destructievere operatie die Wind Op Land heet. Met Wind op Zee

Lees verder...