Bodycount De Verlichting: 170 miljoen moorden seculiere heilstaat

Het klimaatdebat is in mijn optiek meer een debat over opinieklimaat. Wat mag volgens de dominante macht wel en niet de geaccepteerde opinie heten waarmee je politiek gezien mag worden. En wat niet. En wat is de officiële versie van de geschiedenis. Daarom nu een post over de dictatoriale en moorddadige kant van seculiere heilstaten. Van

Lees verder...

Energiewende succesvol voorbeeld voor Nederland

De Energiewende- de Duitse versie van het Energieakkoord maar dan ambitieuzer- symboliseert de totale overwinning van het groene denken in Europa. Gemeten in de enige parameter die er in een kapitalistische economie toe doet: Geld. Er vindt een historische kapitaal-transplantatie plaats van midden en onderklasse naar de winnende elite. In 2014 was al 316 miljard euro besteed aan de

Lees verder...

Waarom de ‘Energiewende’ niet kan werken

Naast Friedrich von Hayek, was Ludwig von Mises een leidende figuur in de zogenoemde Oostenrijkse economische school. Ze worden beiden vaak in één adem genoemd. De klassiek liberale denkbeelden die zij in de eerste helft van de vorige eeuw hebben ontwikkeld, hebben nog niets van hun glans verloren. Zij stonden kritisch tegenover een overmatige rol

Lees verder...

Waarom feiten volledig onbelangrijk zijn

Als na 6 jaar klimaat-‘debat’ mij iets duidelijk werd, dan is het wel dat feiten volledig onbelangrijk zijn in huidig opinieklimaat. Althans, bij de motivaties van beleid en mensen, zowel aan alarmistische als sceptische kant. Voor feiten komen mensen per definitie niet hun nest uit. En iedereen haalt zijn eigen feiten bij elkaar om een eigen

Lees verder...

Waarom feiten zo belangrijk zijn

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Bij alle discussies vóór of tegen hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen en kernenergie maken onbekendheid met de materie en misverstanden, maar ook desinformatie en eigenbelang dat feit en fictie niet meer van elkaar zijn te onderscheiden. Dit frustreert niet alleen het debat, maar, wat veel erger is, voorlichting aan de kiezer en

Lees verder...

Staatssecretaris Natuur schijt aan Kamerlid Jacco Geurts (CDA) vragen over Sjoemelnatuur…

Kamerlid Jacco Geurts (CDA) mailde dat de staatssecretaris Natuur een ‘antwoord‘ had gegeven op zijn 4 Kamervragen over Sjoemelnatuur.  De aanhalingstekens bij ‘antwoord’ komen van Geurts zelf. Sjoemelnatuur is mijn onderzoek over de wetenschappelijke fraude van het Planbureau voor de Leefomgeving, in Elsevier en VORK gepubliceerd: hoe PBL met natuurclubs een door beleidsmakers gewenst beeld bij elkaar verzint van

Lees verder...

Klimaatbeleid is geen wetenschap

Een gastbijdrage van Rob Lemeire in vervolg op ‘Klimaatbluf of wetenschap?’ ‘De wetenschap is eruit’, zo horen we vaak in het klimaatdebat. Dit argument wordt echter evengoed gebruikt voor het klimaatbeleid. Argumenten van wetenschappelijke aard worden zo gewoon overgezet naar politiek, waar die helemaal niet van toepassing zijn. Op die manier doet men alsof er

Lees verder...

Laten we praten over klimaatbeleid als geweld….

In deel 7 van ‘Glijdt Nederland af naar een (eco)totalitaire staat’ de nog ontbrekende factor uit de definitie van zo’n staat van econoom Bryan Caplan: politiegeweld. De Staat zet 450 mitrailleurmensen in tegen alles dat Zij als terrorisme ziet. Vraag: wat beschermt lokale democratie dan tegen staatsterreur, nu 1 specifieke lobby – die voor windturbines- op de machtstoel zit? Overdonderende miljoenen-marketing

Lees verder...

Davos: Voor internationaal bedrijfsleven is klimaatverandering minste aller zorgen

Tegenwoordig zijn klimaatalarmisten niet te benijden. Zij hebben een pathologische angst voor een Thermageddon en tegelijkertijd zien zij dat hun pogingen om de bevolking van de ernst van de situatie te overtuigen, hoe langer hoe minder effect hebben. Zelfs de klimaattop in Parijs – een hoogtepunt van klimaatpropaganda – heeft daarin geen verandering gebracht. Zij hebben de

Lees verder...

Demagogisch moddergooien

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Wij mochten ons weer eens verheugen in een betoog uit de mond van Jan Paul van Soest inzake de twijfels aan de in bepaalde kringen gepredikte op handen zijnde ondergang van Moeder Aarde. Zo kunnen we lezen: Wie financiert bijvoorbeeld Climategate.nl, een site van klimaatsceptici waar hard op de man

Lees verder...