broeikaseffect Archive

Eenzijdige klimaat berichtgeving is een bewuste keuze van De Standaard

  De Standaard bracht afgelopen weekend een heuse klimaatcampagne, volledig feitenvrij zoals wij maandag op climategate.nl al meldden. Inhakend op zijn opinie-artikel schreef ik een email aan hoofdredakteur Karel Verhoeven. Gisteren kreeg ik antwoord waarop ik ook weer reageerde, hieronder volgt de e-mail uitwisseling. 24-08-2015: Beste Heer Verhoeven, Als DS abonnee was uw klimaat-editorial dit weekend een grote schok;

Read More...

Klimaatangst maakt meer kapot dan je denkt

Voor wie kritisch de klimaatdiscussie volgt zijn het boeiende tijden. Het 5e IPCC klimaatrapport is in aantocht wat climategate-lezers niet ontgaan kan zijn en zelfs ‘de media’ gonzen ervan. Als de druk op CO2 vermindering echt terug geschroefd wordt tot beneden alarmpeil zal blijken dat er vele lijken in de kast zitten. ‘Klimaat’ is immers

Read More...

Uniek leesvoer: nieuw rapport NASA over invloed zon op klimaat

Prachtig nieuws op een kille zondag: via deze link kun je online een compleet rapport lezen dat op 8 januari is verschenen onder auspiciën van de NASA. Het rapport is een vervolg op een workshop die in september in Boulder werd gehouden en wordt als volgt omschreven: On September 8-9, 2011, experts in solar physics,

Read More...

KNMI: wij belastingbetalers hebben recht op meer

Er is een absolute trendbreuk in Nederland ten aanzien van hoe men sceptici tegemoet treedt zowel bij PBL, VROM als KNMI. We laten even in het midden of dit een PR-strategie is of oprechte interesse in het andere standpunt. Feit is dat het KNMI heeft bevestigd dat men de deuren wijd open zet voor Noor

Read More...

Noor van Andel imponeert KNMI met broeikasfysica

Afgelopen donderdag was de spreker in het wekelijkse KNMI colloqium Dr. Ir. Noor van Andel, die als een van de weinigen op aarde (!!!) intensief studeert op de fundamentele werking van het broeikaseffect en in samenhang daarmee het te verwachten effect van een verhoogde concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Hier zijn enthousiaste reactie na afloop:

Read More...

Nieuw IPCC volhardt in foutieve CO2-scenario’s

De CO2-emissiescenario’s (SRES), mede geschreven door Rob Swart van het Planbureau voor de Leefomgeving en Detlef van Vuuren, waarop het IPCC haar temperatuurprojecties baseert voor deze eeuw, zijn nog steeds gebaseerd op economisch foutieve rekenmethodes, die serieuze economen al hebben verworpen. Het IPCC wil deze fout nog steeds niet erkennen, en blijft de foute methodiek

Read More...

De broeikas is (ook) een koelkast (2)

Hierbij mijn hernieuwde poging om een inhoudelijke wetenschappelijke discussie op gang te brengen.  Eerder heb ik al aangekondigd het verschijnen van een special issue in het tijdschrift E&E over een gewenste paradigma verandering bij het onderzoek naar het broeikaseffect. Zie hieronder voor de inhoudsopgave. Thans heb ik de artikelen in pdf beschikbaar. Hierbij nodig ik

Read More...

Onze maan: ook zonder atmosfeer een “broeikaseffect”

Mijn mooiste verkiezingswens is dat een nieuw kabinet het ministerie van VROM straks onmiddelijk opdracht geeft een klein kenniscentrum (of een bijzonder leerstoel) te stichten dan wel te subsidiëren, dat zich exclusief gaat bezighouden met de fundamentele werking van CO2 en de aardse broeikas. Met de studies van Noor van Andel en Arthur Rörsch is

Read More...

Heldere uitleg nonsens broeikas op Venus

Hyperventilating on Venus By Steve Goddard The classic cure for hyperventilation is to put a paper bag over your head, which increases your CO2 levels and reduces the amount of Oxygen in your bloodstream. Global warmers have been hyperventilating over CO2 on Venus, ever since Carl Sagan made popular the idea of a runaway greenhouse

Read More...

Afname zeeijs was grotendeels natuurlijk verschijnsel

De afgelopen winter, met veel sneeuw en koude, was een mooi voorbeeld van de natuurlijke variaties die het klimaat tentoonspreidt en de rol van veranderingen in het Arctische weer op ons klimaat. Met dat in mijn achterhoofd kwam ik afgelopen week op het weblog van Roger Pielke Sr. een bericht tegen over resultaten van Japanse

Read More...