Imares Archive

Imares wil onder vlag Natura 2000 zelfs invasieve exoot Ensis beschermen

Naar aanleiding van de ‘Natuurtop’ van Sharon Dijksma haalt de VVD Dalfsen weer het rapport van Iquatro van stal, dat wij op Climategate al behandelden: 48 procent van wat in Nederland ‘Brusselse verplichting volgens Natura 2000 heet’ is er door mensen van Alterra ingefietst of Nederlandse beleidsambtenaren. Nederland voegt nationale koppen toe aan Europese voorschriften

Read More...

Visserij kan Imares dumpen, het Buckler van bureauonderzoek: Ilvo betrouwbaarder

Wat ik hier nu al 2 jaar schrijf, net nog in de blog waarin ik klimaat en fosfaat de schuld gaf, en wat uit alle studies blijkt die zich op gegevens baseren in plaats van academische modes: het is wéér bevestigd in het Journal of Sea Research afgelopen maand. Scholbox mislukt, leve de Scholbox Marine

Read More...

Imares: Inwisselbare en MAakbare RESultaten

Op het NERN-congres sprak ik Imares-oudgediende bij visserijonderzoek van Imares: Adriaan Rijnsdorp. Eerder onderzocht Imares de visserij al weg voor de overheid/NGO’s uit 25 procent van de Noordzeekustzone in het kader van Natura 2000. Nu hebben ze nóg een onderzoek dat de impact van visserij op de zeebodem moet onderzoeken en schelpdieren, Benthis, met eigen

Read More...

Wageningen Imares ‘masseert’ data discards tongvisserij

Imares gebruikt voor het Ministerie van EL&I in haar rapport in 2011 (C068/11) bij de zelfde tongvisserij constant (veel) hogere discardpercentages voor de zelfde jaartallen, dan voor haar rapport voor het Productschap Vis in 2009 (C049/09). Dat blijkt bij nadere analyse van de discardtabellen in de rapporten (respectievelijk 4.4 en blz 17 tabel 2). Zo

Read More...

Discardproeven geven tientallen procenten meer sterfte tong dan ‘normaal’

De ‘overlevingsbakken’ van Imares bij discardproeven blijken visgrafkisten, waar na 3 dagen het gros sterft, met stress en uitputting als belangrijkere doodsoorzaak dan vangstmethode. Dat blijkt uit grondiger studie van de door Imares gebruikte literatuur. Het rapport C151/11 van Imares informeerde het Parlement daarom eind 2011 onjuist over de aanlandingsplicht van discards. Imares claimde: De

Read More...

Voedselarme kustzone leidt tot meer discards tong

Platvis blijft op steeds kleiner formaat en jongere leeftijd uit de Noordzee-kustzone trekken naar dieper water, zo bevestigen meerdere studies in de januari-Issue van het Journal of Sea Research. Het journal brengt de wetenschappelijke publicaties van de platvisconferentie in november 2012 in IJmuiden. Wat blijkt: Slechtere groei vergroot de kans op meer discards bij tong,

Read More...

Imares moet politiek geladen term ‘discards’ dumpen

In ieder rapport van Imares staat altijd voorin: Imares is an independent, objective and authoritative institute. Onafhankelijk en objectief? Taalkeuze zegt veel over Imares Wanneer voormalig visserij-onderzoeksinstituut Imares rapport C077/09 schrijft over bijvangst in visserij, adopteren ze de terminologie van anti-visserijgroepen die bijvangst ‘discards’ gingen noemen: wegwerpdingen die vissers’dumpen’ volgens de definitie van Martin Pastoors

Read More...

Imares onderzoekt Noordzee met natte vinger (2)

Ik blogde op Wereldbiodiversiteitsdag over de Natuurbalans 2010 van het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL), die zou aantonen dat ‘slechts 40 procent over is van de biodiversiteit in de Noordzee’. De Natuurbalans is geen wetenschappelijk document maar een politiek lobbydocument en we gaan dus weer mythbuster spelen, met de volgende bewering: In alle Natura

Read More...

Natura 2000: Nieuw plan herstelt natuur Doggersbank zoals hij oorspronkelijk was

Ik zag dat de topbiologen van Centre of Marine Excellence Imares met milieuactivist/duiker Pascal van Erp deze zomer weer 10 dagen naar Natura 2000-site Doggersbank varen, om daar een onderwaterstudie van het leven te houden. Wat daar nu echt leeft is- ondanks voorgenomen plannen voor gebiedssluiting voor visserij- namelijk nauwelijks bestudeerd. Er waren volgens ICES

Read More...

Klant is koning bij ‘onafhankelijk’ marien onderzoek Imares

Vandaag is de laatste dag, dat je kunt solliciteren op de nieuwe vacature als Post-doc bij Imares- waarvoor wij al extra sollicitatie-adviezen gaven. In deze blog geef ik nog een carriereadvies bij Imares: spreek je eigen onderzoeksbevindingen tegen als de klant/politiek/je chef dat willen. Hoewel sommige lezers vast bezwaar zullen maken tegen ‘de toon’en ‘het

Read More...