Maarten Hajer Archive

Overheidsstrategie 2050: Planbureau voor de Leefomgeving kan sluiten

Vanmiddag is er een bijeenkomst in Den Haag van het Interdepartementaal Strategennetwerk over de ‘Balans van de Leefomgeving 2012‘van het Planbureau voor de Leefomgeving. Zoals bij iedere ‘Balans’is er bij het PBL niet zozeer iemand nodig die meer getalletjes levert om beleid te ondersteunen met een vorm van valse concreetheid: er is een groep kritische

Read More...

Groene Groei is geforceerde economische krimp vanuit paradijsverlangen

Ik voltooi net een boek van Kevin Rusby over apocalyptische denkbeelden en het verlangen naar het Paradijs. Vele Maarten Hajers passeren daar de revue in vele gedaantes. In een ander geschrift, de Christendemocratische verkenningen mag de echte Maarten Hajer van het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) het groene groeivangelie verkondigen (=planmatig geforceerde krimp) verkondigen:

Read More...

PVV en VVD leggen Greenpeace vuur na aan de schenen

In het bovenstaande krantenartikel geeft de PVV – net als in het Turkijedebat- duidelijk blijk van een gebrek aan historisch inzicht. In dit geval een gebrek aan kennis van de geschiedenis van de machinaties van Greenpeace cum suis. Richard de Mos stelt het zo voor alsof Greenpeace pas met die betonblokken in zee en met

Read More...

IAC en PBL coryfeeën: Wetenschap houdt op waar het IPCC begint!

Het IPCC hamert in zijn communicatie altijd op de zeer hoge wetenschappelijke normen die het hanteert bij het samenstellen van de 6-jaarlijkse rapporten. Ook wordt eindeloos herhaald dat er nu werkelijk volledige consensus is onder wetenschappers. Het is in het IPCC alles wetenschap wat de klok slaat. Maar dat is helemaal niet zo! Tenminste als

Read More...

PBL excelleert met onthullend rookgordijn

Wat moeten we maken van het jongste klimaatrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving? Reactie minister Huizinga (VROM) op PBL-rapport “Hoofdconclusies IPCC-rapport staan overeind”. Zo luidt de titel van het begeleidende persbericht. Op mijn kritische vraag of de minister hiermee de algehele IPCC-eindconclusies bedoelt, wordt me van ministeriële zijde bezworen dat het alleen om de

Read More...

Persbericht PBL: “Hoofdconclusies VN-klimaatpanel over regionale gevolgen klimaatverandering overeind”

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft geen fouten gevonden die de hoofdconclusies van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC uit 2007 over de mogelijke toekomstige regionale gevolgen van klimaatverandering ondergraven. Het rapport van het IPCC toont overtuigend aan dat die gevolgen al op veel plaatsen in de wereld zichtbaar zijn en ernstiger zullen worden als de

Read More...

Hartwell Paper voltrekt klimaatrevolutie

Jongens, jongens en meisjes… het klimaatdebat raakt weer in een stroomversnelling en de mainstreammedia laten het weer eens links of rechts liggen. Gisteren verscheen het Hartwell Paper genoemd naar het bovenstaande prachtige gebouw waar deze 14 auteurs tussen 2 en 4 februari “convenieerden” om te komen tot een revolutionaire tekst: The Hartwell Paper (download pdf) A

Read More...

Maarten Hajer over de blogosfeer

Maarten Hajer, directeur van het PBL, oogt en spreekt als een man van de toekomst. Zo ook tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie VROM op 19 april jl.. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Karel Knip van het NRC Handelsblad hakt Hajer niet op de blogosfeer. Hij omarmt het. Hieronder de passage waarin hij aangeeft dat

Read More...

John Christy videocollectie voor 2e kamer

Komende maandag is de hoorzitting van de vaste kamercommissie VROM die wordt voorgezeten door de CDA-er van agrarische komaf Ger Koopmans. Het definitieve programma zie je via deze link. Jammer is het dat het uiteindelijk niet is gelukt een live video conferentie op te zetten met John R. Christy, de hoeder van de op satellietwaarnemingen gebaseerde

Read More...

Nova met Salomon Kronenberg en Maarten Hajer

Hieronder gaan we genieten van een mooie rustige discussie tussen de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving Maarten Hajer (website, wikipedia) en de gerenommeerde emeritus hoogleraar geologie Salomon Kronenberg (website, wikipedia). Twan Huys leidt de discussie professioneel zodat er een evenwichtige gedachtenwisseling tot stand komt. Oordeel zelf! Opmerkelijke quote van Hajer: “Ik vind dat

Read More...