Planbureau voor de Leefomgeving Archive

Overheidsstrategie 2050: Planbureau voor de Leefomgeving kan sluiten

Vanmiddag is er een bijeenkomst in Den Haag van het Interdepartementaal Strategennetwerk over de ‘Balans van de Leefomgeving 2012‘van het Planbureau voor de Leefomgeving. Zoals bij iedere ‘Balans’is er bij het PBL niet zozeer iemand nodig die meer getalletjes levert om beleid te ondersteunen met een vorm van valse concreetheid: er is een groep kritische

Read More...

Planbureau voor Leefomgeving corrigeert klimaatfout na bericht Climategate.nl

Ik schreef het al in mijn bericht: Het Planbureau voor de Leefomgeving warmt Henk Kamp met 30 procent extra op. Zij lieten in de notitie voor Henk Kamp ‘De Achtergrond van het Klimaatprobleem‘de temperatuur met 0,18 graden per decennium stijgen volgens satellieten, terwijl dit 0,14 was: 30 procent lager. Inmiddels hebben ze die fout aangepast.

Read More...

Klimaatpot PBL verwijt sceptische ketel zwart te zien

Begin deze maand zette onze onkreukbare Crok voor Henk Kamp bij het Ministerie van Economische Zaken de positie uiteen in het klimaatdebat van sceptische wetenschappers: een klein Gallisch dorpje dat moedig weerstand biedt. Het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) in Bilthoven heeft op haar website nu 3 tegenpresentaties geplaatst. Marcel – een eenvoudige onderzoeks/wetenschapsjournalist

Read More...

Imares onderzoekt Noordzee met natte vinger (2)

Ik blogde op Wereldbiodiversiteitsdag over de Natuurbalans 2010 van het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL), die zou aantonen dat ‘slechts 40 procent over is van de biodiversiteit in de Noordzee’. De Natuurbalans is geen wetenschappelijk document maar een politiek lobbydocument en we gaan dus weer mythbuster spelen, met de volgende bewering: In alle Natura

Read More...

Noordzeenatuur gaat met sprongen vooruit

Het is vandaag Wereldbiodiversiteitsdag, en zoals de SWNM-Biodiversiteitwijzer toont gaat het met onze natuur zo slecht nog niet. Toch voert Stichting de Noordzee vandaag campagne met Han Lindeboom voor mariene reservaten, met alarmerende en schijnbaar wetenschappelijke claims: De Noordzee, het grootste natuurgebied van Nederland, staat onder druk. In 2010 maakte de Natuurbalans bekend dat de

Read More...

Bonusbankier wil biodiversiteit belasten (TEEB)

Eerder deze week blogde ik over angstmarketing van het Planbureau voor de Leefomgeving en het OECD: de wereld zal vergaan in 2050 als we zo doorgaan. Tenzij we de diversiteit van ambtenaren bevorderen. Aanleiding voor die angstmarketing is een OECD-ministersconferentie over ‘green growth’ op 31 maart: met belastinggeld optuigen van progressieve prestigeprojectjes in aanloop naar

Read More...

(PBL): ‘Meer bureaucratie en belasting redt de aarde’

Bezuinigingstip 2 voor dit kabinet in crisistijd is: Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), hier Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving genoemd, producent van ‘balans voor de leefomgeving’. Het PBL is een draagvlakgenerator voor ambtenaren bij ministeries van EL&I en Milieu: uw beleid is meer dan ooit nodig. Zonder af te vragen of lopend beleid kosteneffectief

Read More...

Climategate ontmaskert mythe 7,5 miljard subsidie fossiele brandstof

Je hebt nog maar net bericht over de verdwenen 18 miljard euro SDE en MEP subsidies, en dan twittert Louise Vet de klimaat-Cassandra/directeur van het NIOO in Wageningen verlekkerd naar haar collegastrijder tegen weersverandering Wubbo Ockels: @Ockels Perverse subsidies voor fossiele brandstof = € 7,5 miljard/jaar in Nederland. Duurzame energie is full cost. Niet eerlijk!

Read More...

Kwaliteitscontrole nodig van Planbureau voor de Leefomgeving

Ons voormalig Ministerie van VROM is bezig, om in opdracht van de EUSSR nieuwe milieuregels te maken, die de bureaucratische controle versterken op boze blanke burgers in ons landje. Zoals het aangescherpte Gothenborgprotocol, dat stikstofdepositie uit ondermeer landbouw verder moet afknijpen. Uitstoot die al met tientallen procenten is afgeknepen in de afgelopen decennia via beleid

Read More...

The Economics of Eternal Bureaucracy (TEEB)

Voor de wetenschapsbijlage van Het Parool beschrijf ik vandaag het laatste speeltje van robuuste bureauecologen: ecosysteemdiensten. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft zich er dankbaar op gestort, maar ook Paul Opdam en close friend Pier Vellinga, u allen bekend. Nagoya Ecosysteemdiensten zijn de zaken, die de natuur levert als genot, recreatie en zuurstof die nu

Read More...