Beeld Archive

Centrale As: Is de heetste plek van de hel warm genoeg voor Piet Adema (Christenunie)…

Het Fries Natuurbeheerplan 2016 verscheen op 12 mei als nieuwe oefening in papieren maakbaarheid.  De  ‘biodiversiteit’ stimuleren de Friezen via subsidiegestuurde productiedoelen per hectare. Zelfs Lenin zou lachen om deze geleide planecologie. Die zelfde provincie doorsnijdt nu de ziel van Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden met de nieuwe vierbaans N-weg – de Centrale As- van nergens (Garyp)naar

Read More...

De Draagbare Eifel-Ronnie is uit! Leukste CO2-app van Nederland hier gratis downloaden

Al dat misbruik van wetenschap voor politieke en financiële doeleinden, je krijgt er het koolzuur van…. Terwijl wetenschap er toch was uit fascinatie voor de natuur, het geheim van de wereld ontsluieren…..  Met leraren als geoloog Ronnie van Overmeeren – wetenschappers van het juiste kaliber- genees je snel van de zure regen, en ik dank de Universiteit Utrecht

Read More...

Britse klimaatminister naar huis, subsidies windmolens op land stopgezet

Volgens de Volkskrant is het Britse eiland een puinhoop na de verkiezingen. Vertaald uit vooringenomen Volkskrant-Chinees: De Conservatieven vaagden de de Britse PvdA weg in de verkiezingen, en ook de groenige Libdems. Nu moet David Cameron enkele ‘dure’ verkiezingsbeloften inlossen. Daarvan is 1 zeer gunstig voor zowel het lieflijke Engelse landschap (zie fotoserie), en het huishoudboekje van de

Read More...

Wat fijn, er is nog natuur die buiten de samenleving staat

Sharon Dijksma spant sinds 2013 samen in een complot met subsidie-zwarte gaten als Natuurmonumenten: het Natuurpact. Voor een ‘natuur die midden in de samenleving staat’. Climategate.nl gaat op zoek; waar tref je die subsidiabele participatienatuur dan aan? Vorige aflevering Nieuwe Natuur-fabricage, beek’herstel’ met de Terminator. Ditmaal een stukje Oude Natuur, 12 hectare Engeland in Friesland. De Taconisbossen bij

Read More...

Europese Commissie wil herbezinning kosten Natura 2000

De Europese Commissie wil- je gelooft het bijna niet- de administratieve lasten en regulering verlichten, en startte daarom dit voorjaar het REFIT programma (Regulatory Fitness and Performance). Onderdeel daarvan is ook een op 30 april gestarte consultatie over de implementatie van Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn (Natura 2000): zijn de kosten van invoering van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn

Read More...

Een natuurgebiedje zonder bordjes er bij, dat dit in 2015 nog kan!

Climategate.nl gaat op zoek naar de ‘Natuur die midden in de samenleving staat’ van Sharon Dijksma haar ‘Natuurpact’, een gesubsidieerde samenwering met ‘professionele’ natuurbeschermers. Dus hoe ziet die Dijksma-natuur er dan uit, waarmee groene clubs draagvlak maken voor zichzelf? Vorige week bezochten we het rolstoelparadijs met betonnen draagvlak Katlijker Schar van Friese Gea. Vandaag stuitte ik op natuur die

Read More...

Ongestoorde ontwikkeling bodem Waddenzee is de grootst mogelijke flauwekul

Iedereen die dat nog niet deed: lees ‘De Wadden’, een geschiedenis van Mathijs Deen, een soms bijna lyrisch en ook relativerend geschreven historie van hoe de Waddenzee ontstond. En vooral, steeds opnieuw blijft ontstaan, want dat continue scheppen en verwoesten is de identiteit van het getijdengebied. Ik heb het boek gisteren verslonden. Deen beschrijft hoe de

Read More...

Bij It Fryske Gea is draagvlak voor Sharon Dijksma en de loterij in beton gegoten

Op zoek naar draagvlak voor staatssecretaris Sharon Dijksma en haar natuurclubs belanden we gisteren weer in ‘natuur die midden in de samenleving staat’. Vandaag deel3: Het Katlijker Schar van It Fryske Gea (Friese Landschap).  Echte Natuurpact-wildernis met rollator-raceparcours, gesponsord door een zorgverzekeraar. En veel Nieuwe Natuur! Zoals een meanderende versie van de Kromme Rijn die woest

Read More...

Storm en getij grootste bodemberoerders van Noordzeekustzone

Ecoloog Thomas van Agt van Ecoast stuurde een foto van het strand op Ameland afgelopen week na de storm, een eindeloze hoop aangespoelde Amerikaanse mesheften. Schelpdieren die door de storm en bijbehorende bodemberoering waren losgeslagen en  aangespoeld: de boodschap, storm en getij zijn dominante factoren die de aan/afwezigheid van schelpenbanken bepalen. Vooral jonge schelpenbanken kunnen na

Read More...

Clubs Landschapsmanifest willen landschap vervuilen

Meer dan 40 clubs die beweren de natuur te beschermen verbonden zich aan het Landschapsmanifest. De club linkt verder naar Goedkope Energie-org in Amsterdam om je windmolenenergie aan te smeren. Op de site van Landschapsmanifest trof ik de meest waanzinnige flauwekul over energie-opwekking uit de nationale geschiedenis. Fossiele energie zou de ozonlaag aantasten, en dus kunnen we

Read More...