Beeld Archive

Steeds meer vogelsoorten in Nederland in afgelopen eeuw

Het Planbureau voor de Leefomgeving verkoopt de ideologie van de orthodoxe milieubeweging die in de jaren ’70 milieu-actie ging verbinden met anti-kapitalisme: De Industriële Revolutie/uw welvaart betekent het einde van ‘de biodiversiteit’. Het tegendeel gebeurt in Nederland bij de populairste diergroep: er kwamen meer vogelsoorten bij (31) dan er verdwenen (6) sinds de jaren ’70.

Read More...

Een CO2- catastrofe sluimert onder het oppervlak

Dankzij geoloog Ronnie van Overmeeren en de Universiteit Utrecht bezocht ik opnieuw de Eifel om dit Europese Yellowstone uit te kammen.Bij de Laacher See borrelt de CO2 nog naar boven, en de vulkaan slaapt slechts nadat hij 12.900 jaar geleden uitbarstte, om zijn asregens tot in de Baltische zee uit te storten. In afgelopen 2 miljoen jaar

Read More...

In de natuur van Staatsbosbeheer is werkelijk geen reet te beleven

Climategate.nl gaat op zoek naar  Sharon Dijksma’s Natuurpact- natuur,  die ‘midden in de samenleving staat en daarom tegen een stootje kan’. Hoe ziet dat er uit? In deze aflevering de verlaten Duurswouder heide van Staatsbosbeheer, waar een hele middag maar 1 bezoeker hun uitkijkheuvel bezocht, begeleid door blatende heideschapen. Wat voor verdienmodel hangt daar nu weer aan?

Read More...

1 valk redden is strafbaar, 100 valken doden is duurzaam en krijgt applaus Vogelbescherming

  De windmolens bij de Eemshaven meppen jaarlijks 18 torenvalken uit de lucht sinds 2009. Die heten duurzaam, krijgen miljoenensubsidies. Wat Vogelbescherming Nederland betreft zetten we Nederland vol met nog veel meer torenvalkmeppers. Want zij steunen het Energieakkoord. Ik was afgelopen weken strafbaar (artikel 13 Flora en Faunawet), want ik voedde een jonge torenvalk op

Read More...

Plantengroei helpt Almere bloeien, door verval te verbloemen…

In Almere kan en mag artiest en botanicus Patrick Blanc- de vertikaal-tuinier-pionier missiewerk verrichten, om met vertikalen tuinen en plantengroei verval van gebouwen te verbloemen. Die strategie past de stad al toe samen met haar winkeliers, zodat betonheuvels veranderden in kleurige manscapes met salie, lavendel, tongvarens, cypressenbomen. Pownews trapte in een Almere-reportage het uiterlijk van deze jongste stad

Read More...

…in Flanders Fields where the poppies blow

..op zoek naar de donkere, kleurige en lichte kanten van de menselijke natuur reed ik weer naar de Westhoek in Vlaanderen. Daar is de bloedrode klaproos, de papaver, het plantaardige symbool van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). De dood ging in massaproductie, want de Wetenschap en De Verlichting hadden huisgehouden in Europa. Industriële oorlogvoering jaagde in de

Read More...

Dagkoekoeksbloemen blieven veel stikstof in de grond….

Onze overheid besteedt jaarlijks 100 miljoen euro om verrijking van de natuur met stikstof tegen te gaan, en boeren moesten daar miljarden euro’s voor investeren. Maar deze dagkoekoeksbloemen tussen Oosterwierum en Bozum (vlakbij Sneek) groeien juist op stikstofrijke grond met iets meer vocht. Een kilometers lang rozerood lint langs het fietspad, tussen de kaalgeschoren agro-industriele

Read More...

Het pad naar Verlichting, een natuur zonder oordelen leidt over de Slachte

Climategate.nl vindt vandaag op de dag van Inspiratie, Inblazing, Pinksteren op natuurdijk De Slachte een antwoord op ‘natuur die met de rug naar de samenleving kwam te staan.’ Hans Marijnissen schreef zaterdag in Trouw dat dit natuurtype ook al bestaat. Foute boel voor wie met natuurterrein zijn brood verdient, zo was de boodschap. Wij gingen al wekelijks

Read More...

Centrale As: Is de heetste plek van de hel warm genoeg voor Piet Adema (Christenunie)…

Het Fries Natuurbeheerplan 2016 verscheen op 12 mei als nieuwe oefening in papieren maakbaarheid.  De  ‘biodiversiteit’ stimuleren de Friezen via subsidiegestuurde productiedoelen per hectare. Zelfs Lenin zou lachen om deze geleide planecologie. Die zelfde provincie doorsnijdt nu de ziel van Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden met de nieuwe vierbaans N-weg – de Centrale As- van nergens (Garyp)naar

Read More...

De Draagbare Eifel-Ronnie is uit! Leukste CO2-app van Nederland hier gratis downloaden

Al dat misbruik van wetenschap voor politieke en financiële doeleinden, je krijgt er het koolzuur van…. Terwijl wetenschap er toch was uit fascinatie voor de natuur, het geheim van de wereld ontsluieren…..  Met leraren als geoloog Ronnie van Overmeeren – wetenschappers van het juiste kaliber- genees je snel van de zure regen, en ik dank de Universiteit Utrecht

Read More...