Beeld Archive

Natuurbeschermers beschermen zichzelf tegen andere mensen

Ik bezocht het Kuitje bij Balgzand, een kwelder van vogel-restaurant Waddenzee in ecologisch uniek Nederland. Dicht bevolkt, volgebouwd, en tegelijk ruimte voor het meest verrassende menselijke en niet-menselijke leven. Dat woekert tussen beton en baksteen en grijpt je hele hand als je 1 vinger geeft. Kijk verder op Interessantetijden.n

Read More...

Red de Rijke (Zonne)weide.. 8750 euro subsidie per grutto in 2016

De provincie Friesland vernielde recent nog honderden hectares top-weidevogelgebied bij Wirdum en Goutum via aanleg van de Haak om Leeuwarden- luxe-asfalt van 900 miljoen euro subsidie voor de bouwsector met gebruik van de Crisis en Herstelwet. Op resterende broedgebieden voor kieviten verrijzen in Friesland nu mogelijk- met subsidie van de provincie- ‘zonneweides’, zoals van 42 hectare bij Wirdum. Het Foens

Read More...

De Natuur is wat je wilt/moet beheersen…

Bij Kornwerderzand fotografeerde ik de nationale kunstmatige getijde-rivier: die ontstaat wanneer Rijkswaterstaat bij afgaand tij de sluizen openzet. Alsof je de Britse rivier de Severn ziet, die haar water woest kolkend het estuarium in laat schuimen. De grote zaagbekken en aalscholvers duiken er de door de plotse schok murw gebeukte vis op, die vanuit het

Read More...

Gemeente de Fryske Marren in de race voor Silent Spring Award 2017

We lieten al zien hoe het valse groen van de Rutte-kabinetten met perverse subsidieprikkels en bezuinigings-drift leidt tot Stille Lente: de dystopie van Rachel Carson (1962). Ontgroening van het landschap. Mijn gemeente Fryske Marren gaat hier extra voortvarend te werk door- als officieel beleid- alle struiken en de meeste bomen te elimineren op haar grondgebied. Ze

Read More...

Rotgans-eiland Wieringen bewaart haar Geheim…

Pas dankzij Wieringer vissers die ik steun bij hun verweer tegen de kosmopoliet-parasieten van NGO’s en overheid – zeg maar de PvdA en/of erger – leer je het oude karakter van het ‘geheime eiland’ kennen met haar totemdier de Rotgans. Het oude land van Stroe, Westerland, je komt er toevallig eens verzeild en bent dan verrast hoe karaktervol Wieringen is. Het is op

Read More...

De Noordzee heeft geen mening

Onder leiding van de schipper van de UK37 Grietje Bos kreeg een cameraploeg van de Duitse televisie ZDF en CNN haar zee-doop, voor een visbeurtje van 12 mijl uit de kust. Ze maakten kennis met De Ziekte der Zee dankzij de golven van de windkracht 7-8 wind van die ochtend, die ’s middags nog naijlden.

Read More...

Tegeltuinen voor de onderhoudsarme hersenpan: zijn er oplossingen? (2)

Voor politici particulieren beleren over tegeltuinen- zoals de Gemeente Leeuwarden uit aflevering 1– steken zij liever de hand in eigen boezem. Juist de overheid zelf voert een ware oorlog tegen bomen, om via exploitatie van gemeentegroen en bezuiniging op beheer de begroting sluitend te krijgen. En via exploitatie van alles dat groeit en bloeit (= ‘biomassa’)

Read More...

Tegeltuinen voor de onderhoudsarme hersenpan: zijn er oplossingen? (1)

Bij de Leeuwarder Courant bewonder ik de kennis van zaken bij mensen die ingezonden brieven sturen. In ‘Bloemenzee hoeft geen jaar te wachten’ beschrijft Nico Minnema (Successie Natuurzaken) nu positief kritische medestand in de strijd tegen de tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan. Hij is ook van ‘niet lullen maar poetsen’. Er is echter ook een aanvullende oplossing nodig, die

Read More...

Friesland wordt er niet mooier op… tenzij je van kaal en asfalt houdt

Vandaag bezocht ik- met pijn in het hart- het voorheen meest idyllische stukje van de Noordelijke Friese Wouden bij Veenwouden, waar een eeuwenoud steenweggetje door het coulissenland kronkelde. De Centrale As is hier vierbaans als streep doorgelegd, en wat rest zijn ontwortelde boomstronken van eeuwenoude singel-eiken, berken, meidoorns, inheemse rozen, vuilboompjes. Bij wijze van zelfkastijding ga

Read More...

Marker Wadden symboolproject meten met twee maten, als er al gemeten wordt

  De laatste tientallen IJsselmeervissers die doen wat de uit zijn voegen gegroeide aalscholver-populatie ook doet- vis vangen- zijn in Natura 2000-gebied IJsselmeer aan de meest fijnmazige regels gebonden. Natuurorganisatie-clubs en provincie-ambtenarij bejegenen hen als criminelen. Heet je Natuurmonumenten, heb je vrienden bij de zandwinningslobby (Boskalis) en gooi je de bestaande natuur op de schop onder het mom van ‘natuurherstel’? Dan

Read More...