Beeld Archive

Friesland wordt er niet mooier op… tenzij je van kaal en asfalt houdt

Vandaag bezocht ik- met pijn in het hart- het voorheen meest idyllische stukje van de Noordelijke Friese Wouden bij Veenwouden, waar een eeuwenoud steenweggetje door het coulissenland kronkelde. De Centrale As is hier vierbaans als streep doorgelegd, en wat rest zijn ontwortelde boomstronken van eeuwenoude singel-eiken, berken, meidoorns, inheemse rozen, vuilboompjes. Bij wijze van zelfkastijding ga

Read More...

Marker Wadden symboolproject meten met twee maten, als er al gemeten wordt

  De laatste tientallen IJsselmeervissers die doen wat de uit zijn voegen gegroeide aalscholver-populatie ook doet- vis vangen- zijn in Natura 2000-gebied IJsselmeer aan de meest fijnmazige regels gebonden. Natuurorganisatie-clubs en provincie-ambtenarij bejegenen hen als criminelen. Heet je Natuurmonumenten, heb je vrienden bij de zandwinningslobby (Boskalis) en gooi je de bestaande natuur op de schop onder het mom van ‘natuurherstel’? Dan

Read More...

Wie kaatst…

Vandaag kwamen twee journalisten op bezoek van een blad dat ik vrijwel nooit lees, de Groene Amsterdammer. Da’s niet principieel. Ze hebben wel eens goede stukken.  Ze namen een interview op over het klimaatdebat, waarbij ik aan de kant der ‘klimaatsceptici’ ben ingedeeld. Goh… Marcel hebben ze ook al gesproken. Wat drijft ons bij deze afwijking….(natuurbescherming)

Read More...

Werking massamedia als hallucinogene drugs…

Op Ruigoord in het Westelijk havengebied gebruikten ze Peyotl (Mescaline) om in alternatieve sferen te komen, op Droevendaal in Wageningen waren het de paddo’s (psylocibine). Een kennis van mij kwam laatst met gebruik van Ayahuasca in alternatieve sferen terecht, wat hij ervoer als afdalen in de ‘geestenwereld’. Vanuit Brazilie zijn ook in Nederland zulke Ayahuasca-kerken

Read More...

Ook Science zet zaag in subsidies Henk Kamp voor Amerikaanse bosstook

Een subsidie of 2,7 miljard besteedt Henk Kamp, minister van Economische (…) Zaken voor het bijstoken van Amerikaans bos in de Amercentrale om zijn 14 procent gesubsidieerde energie-doel te halen uit het Energieakkoord (kosten 100 miljard euro). Science zet op 6 januari nu in ‘The Burning Question’ de zaag in de logica achter dit beleid.

Read More...

Wind- en zonne-energie eten eigen lunch op

Niet de capaciteitsfactor van windturbines (20-40 procent) of zon (10-20 procent) maar vooral het zogenaamde Merit Order Effect – een economische grens-bepaalt de mate van inpassing van variabele energiebronnen. Dat stelt dit artikel vast van het Breakthrough Institute over de vraag waar de grens van inpassing ligt. Het economische effect van steeds meer (aanbodgedreven) wind- en

Read More...

Commandeurs van het luchtruim

Mijn slechtvalken van de toren van Spannenburg gaven weer een spectaculaire luchtshow en maakten de week weer goed. Het is het speelse gemak waarmee ze in een fractie van een seconde tientallen meters in hoogteverschil overbruggen, op en neer schommelen zo in de lucht, ze maken vliegbanen door de lucht zoals je een DTP-computertekenaar op een

Read More...

Die druppelvorm in de lucht…smullen!

Vandaag bij ‘mijn’ slechtvalken van de toren van Spannenburg geluk. Een valkenvrouw zat op de toren met overzicht over de polder. Net toen ik de camera pakte, zette ze een stootduik in vanaf de toren. Eerst vaart maken met gespierde vleugelslagen… ….en dan zie je langzaam het lijf veranderen in die druppel, die torpedo wanneer ze

Read More...

…bij de beste natuurmomenten heb je de camera niet mee

Op een steenworp afstand van De Abdij (mijn huis) staat de zendmast van Spannenburg, een betontoren van 118 meter hoog waarop een paar slechtvalken broedt en overwintert. Het is een ideale plek voor deze snelste jagers ter wereld, want vlakbij heb je het water van de Brekken met watervogels en ander jachtwild. Je kunt de

Read More...

2017, laten we eens een Godwin doen

De Club van Rome- econoom Jorgen Randers zet het wereldeinde op 2052. Dus we hebben nog 35 jaar te gaan. Hoewel iedereen daar lacherig over doet, zijn het niet de minsten die het ecofascisme al sinds haar conceptie helpen verspreiden. Maar juist mensen uit de oude elite. Het klimaat is juist bij uitstek een rechtse hobby, dat

Read More...