Beeld Archive

Het konijn is onuitroeibaar maar staat op Rode Lijst voor Bedreigde Diersoorten…

  Climategate.nl gaat op zoek naar robuuste Sharon Dijksma-beleidsnatuur die ‘midden in de samenleving staat en daarom tegen een stootje kan’. Hoe ziet die natuur er uit? Vandaag in aflevering 12 is de Maasvlakte aan de beurt, het Watership Down van Nederland. Dit is de Next Nature van Koert van Mensvoort waar biosfeer en technosfeer naadloos

Read More...

Building with Nature voor ingenieurs die Happinezz lezen

In aflevering 11 van onze zoektocht naar robuuste Sharon Dijksma-natuur die ‘midden in de samenleving staat en daarom tegen stootje kan’, dringen we door tot de Houtribdijk in het IJsselmeer.  Stichting Ecoshape uit Dordrecht- opgericht als subsidie-aanvrager van het vaderlands baggerwezen- experimenteert hier voor 4 miljoen euro NWO-subsidies met de aanleg van vooroevers, dat heet Building with Nature. Een

Read More...

Ontpolderen? Inpolderen was een zegen voor Nederlandse biodiversiteit

  Iedereen die Nederland doorkruist kan zelf zien dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)  de Nederlandse bevolking voorliegt over ‘de laagste biodiversiteit van Europa’. ‘Alleen Malta doet het slechter’, zo roepen de beroeps-oplichters Johan van de Gronden van Wereld Natuur Fonds en Marc ‘bonus’ van den Tweel van Natuurmonumenten, zich verschuilend achter het PBL. Na deze blog-ontdekkingstocht met

Read More...

Uniek Natura 2000-gebied Bargerveen gered door welvaart en fossiele brandstoffen

Het hoofdkantoorpersoneel van Natuurmonumenten verdient standrechtelijke executie met Middeleeuwse methodes. Daarbij dienen oplossingen als vierendelen, radbraken, en darmpjetrekken niet geschuwd te worden. Lees het interview ‘zo wil Natuurmonumenten WEER aantrekkelijk worden‘ in de Adformatie met brandmanager Wieger van Beek, die de KLANT aan het MERK wil verbinden met emotie. Op de brandstapel, die brandmanager. Of was hij

Read More...

Natuurbescherming is cultuurbescherming en hoort bij Ministerie van OCW

Er zou liefst 85 procent van een ‘oorspronkelijke biodiversiteit’ zijn verdwenen sinds het jaar 1700 volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. In deze blog toon ik aan de hand van verschillende vogelsoorten dat ‘oorspronkelijkheid’ een ideologie is, geen ecologie. Sinds de mens landbouw ging bedrijven zijn de meeste Nederlandse vogels cultuurvolgers, en als ze nu achteruit gaan

Read More...

Steeds meer vogelsoorten in Nederland in afgelopen eeuw

Het Planbureau voor de Leefomgeving verkoopt de ideologie van de orthodoxe milieubeweging die in de jaren ’70 milieu-actie ging verbinden met anti-kapitalisme: De Industriële Revolutie/uw welvaart betekent het einde van ‘de biodiversiteit’. Het tegendeel gebeurt in Nederland bij de populairste diergroep: er kwamen meer vogelsoorten bij (31) dan er verdwenen (6) sinds de jaren ’70.

Read More...

Een CO2- catastrofe sluimert onder het oppervlak

Dankzij geoloog Ronnie van Overmeeren en de Universiteit Utrecht bezocht ik opnieuw de Eifel om dit Europese Yellowstone uit te kammen.Bij de Laacher See borrelt de CO2 nog naar boven, en de vulkaan slaapt slechts nadat hij 12.900 jaar geleden uitbarstte, om zijn asregens tot in de Baltische zee uit te storten. In afgelopen 2 miljoen jaar

Read More...

In de natuur van Staatsbosbeheer is werkelijk geen reet te beleven

Climategate.nl gaat op zoek naar  Sharon Dijksma’s Natuurpact- natuur,  die ‘midden in de samenleving staat en daarom tegen een stootje kan’. Hoe ziet dat er uit? In deze aflevering de verlaten Duurswouder heide van Staatsbosbeheer, waar een hele middag maar 1 bezoeker hun uitkijkheuvel bezocht, begeleid door blatende heideschapen. Wat voor verdienmodel hangt daar nu weer aan?

Read More...

1 valk redden is strafbaar, 100 valken doden is duurzaam en krijgt applaus Vogelbescherming

  De windmolens bij de Eemshaven meppen jaarlijks 18 torenvalken uit de lucht sinds 2009. Die heten duurzaam, krijgen miljoenensubsidies. Wat Vogelbescherming Nederland betreft zetten we Nederland vol met nog veel meer torenvalkmeppers. Want zij steunen het Energieakkoord. Ik was afgelopen weken strafbaar (artikel 13 Flora en Faunawet), want ik voedde een jonge torenvalk op

Read More...

Plantengroei helpt Almere bloeien, door verval te verbloemen…

In Almere kan en mag artiest en botanicus Patrick Blanc- de vertikaal-tuinier-pionier missiewerk verrichten, om met vertikalen tuinen en plantengroei verval van gebouwen te verbloemen. Die strategie past de stad al toe samen met haar winkeliers, zodat betonheuvels veranderden in kleurige manscapes met salie, lavendel, tongvarens, cypressenbomen. Pownews trapte in een Almere-reportage het uiterlijk van deze jongste stad

Read More...