Beleidsbureaucratie Archive

Ecologische soap rond exoten door omstreden Unielijst Brussel

Brussel wil de grenzen sluiten voor- en handel verbieden in tenminste 37 ongewenste plant- en diersoorten, zogenaamde ‘exoten’. Het ecologisch en economisch rendement van dat beleid is omstreden. (Kennis Elsevier 24-04-2016) Het Aziatische lieveheersbeestje werd 20 jaar geleden expres ingevoerd  in Nederland om bladluizen te bestrijden op laanbomen en in kassen. Een menselijke vergissing, zo

Read More...

Nedernatuur moet Efteling worden, aldus Martijn van Dam. Maar natuur slaat terug!

Kwam eerder met een doffe plof op de deurmat Sharon Dijksma op het natuurdossier, nu zit daar Martijn van Dam van die zelfde Partij van de Amtenarij (PvdA). Die moet zich ook profileren. Hij laat zich bij zijn draagvlak-campagne leiden door (ex)ambtenaren als Andre van de Zande. Die roepen al decennia dat de natuur meer ‘draagvlak’ gebruikt: meer ambtenaren en

Read More...

Ministerie Economische Zaken schetst 12 ‘kansen’ aanlandplicht die enkel lasten verzwaren

Het operationeel programma EFMZV (Europese visserijsubsidie-programma tot 2020 dat 126 miljoen euro belastinggeld opmaakt) blijkt een lachwekkende operatie ‘liegen tegen jezelf’ van niet alleen ambtenarij en milieuclubs, maar ook visserijbestuurders. Zij willen zichzelf voorhouden dat de aanlandplicht ‘kansen’ voor visserij geeft door ondermaatse vis aan te landen voor waardeloze diervoeding. Terwijl alle 12 geschetste kansen zonder

Read More...

Raad van State-uitspraak 18 november bewijst: Nederland is dictatuur bij natuur- en milieuzaken

Je bent- dankzij het voorzorgbeginsel- schuldig door verdenking in Nederland, wanneer de overheid/ een milieuclub het onder het mom van natuur en milieu op je heeft voorzien. Dat blijkt uit de uitspraak van De Afdeling op 18 november in de zaak vanhet Ministerie van Economische Zaken (Ton IJlstra) tegen (garnalen)vissers in het VIBEG-proces. Dit betreft het

Read More...

Naambordjes verschuiven helpt natuurbeleid niet

De NOS meldt wat wij een half jaar geleden al hadden maar dan met minder kennis: de Commissie Vollenhoven treedt naar buiten en pruttelt iets over het verbeteren van ‘draagvlak’ voor natuurbeleid/clubs door per categorie natuur een andere naam te geven. Door namen als ‘Natuurmonument’ aan een gebied te geven zou dan het ‘draagvlak’ verbeteren,

Read More...

Vicieuze cirkel-economie? Circulaire Economie nu vanuit Brussel opgelegd

Omdat de werkelijkheid altijd gekker is dan je fantasie, denk je wel eens: zit er zo’n Kwade Genius van Dr NO-kaliber in Brussel achter de knoppen, die Europa wil vernietigen onder het mom van ‘De Heilige Zaak’, of gewoon omdat hij vrije mensen haat? Zie dit nieuwe Ecodecreet richting Duurzame Avondland dat Een Einde Zal Maken

Read More...

Rode Lijst Indicator is wetenschappelijk waardeloos want vals concreet

  Hier maak ik de virtuele Rode Lijst 2013 voor vogels openbaar, althans, de mutaties die de overheid er op toeliet.Belangenclubs die soorten op de Rode Lijst voor werkverschaffende diersoorten zetten als SOVON en RAVON, vieren via de NLBIF op 10 december in de Jaarbeurs hun eigen feestje samen met de subsidiegever van het Ministerie van EZ.

Read More...

Het Ministerie van Economische Zaken schept banen….voor zichzelf

Het dossier ‘natuur’ past bij Economische Zaken als een pro-abortuspleidooi in een toespraak van de Paus.Toch- door een tragische samenloop van historische omstandigheden- is er nu bij Economische Zaken een kluit groene bureautijgers aangesteld die iets willen doen met de bureaudiversiteit van Nederland. Je hebt bij EZ nu zelfs een ‘Team Soorten’, onderdeel van de directie

Read More...

Natuurclubs planten eigen versie natuur Nederland in hoofd Nederlanders via NOS

Bij het dicteren van wat ‘De Nederlander’ moet denken is de NOS altijd trouw vazal van het establisment, zoals ook vandaag over Nedernatuur die ‘voorzichtig herstelt’. Vrijwel tegelijk verschijnen twee schijnbaar onafhankelijke rapporten over de Nederlandse natuur met ongeveer de zelfde boodschap. Wat geen wonder is omdat ze allebeide leunen op de zelfde instituten en

Read More...

Lies, Damn Lies, Centraal Bureau voor Statistiek: CBS zwamt over bospaddestoelen

CBS zwamt iets over stikstofbeleid, met ditmaal de vliegenzwam als manier om de leek bij hun Netwerk Ecologische Monitoring te betrekken. Het blijkt weer een gevalletje liegen met statistiek. Want experts melden juist in 1999 nog voor de gids van het Netwerk Ecologische Monitoring dat de vliegenzwam nog TOEneemt en ongevoelig is voor milieuverandering van nu. Terwijl stikstofdepositie in

Read More...