Biodiversiteit Archive

Brussel bestrijdt ‘biodiversity loss’ terwijl soortenrijkdom EU sterk groeit

In ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe denken over Groen en Groei schreef ik al wat het oktober verschijnende ‘Effective Conservation Science, Data not Dogma’ (Oxford University Press) bevestigt: lokaal en regionaal neemt de soortenrijkdom vaak toe sinds 1500. Ook in Europa kwamen er 1621 plantensoorten bij sinds 1500 (Winter et al, PNAS 2009), de zogenaamde Neo-fyten,

Read More...

Ecomodernisme

Op 29 april verschijnt het boek, Ecomodernisme, 304 pagina’s, 22,99 euro. E-book: 13,99 euro Te bestellen via Bol.com Over het boek: Dit frisse pleidooi van de ecomodernisten is een belangrijke bijdrage aan de zo noodzakelijke dialoog over duurzaamheid. Louise O. Fresco, voorzitter Wageningen UR Over ecomodernisme: Een vrijere, meer optimistische kijk op het vraagstuk van

Read More...

Biomassa in Wonderland

Onlangs zond ‘Zembla’ een interessante en kritische documentaire uit, ‘Bos als brandstof’, over het gebruik van biomassa (houtpellets of houtsnippers) als bijstook van kolencentrales. Helaas, zoals zo vaak als het om ‘klimaat’ gaat, begon de documentaire weer met een brokje desinformatie met beelden van Laurent Fabius, voorzitter van de klimaatconferentie van Parijs, die concludeert: ‘l’accord

Read More...

Natuurbeschermers beschermen zichzelf tegen andere mensen

Ik bezocht het Kuitje bij Balgzand, een kwelder van vogel-restaurant Waddenzee in ecologisch uniek Nederland. Dicht bevolkt, volgebouwd, en tegelijk ruimte voor het meest verrassende menselijke en niet-menselijke leven. Dat woekert tussen beton en baksteen en grijpt je hele hand als je 1 vinger geeft. Kijk verder op Interessantetijden.n

Read More...

GAD-terrein Hilversum ideaal gebied voor realisatie natuurcompensatie

De overheid vernielt regelmatig natuur in Natura 2000-gebied en/of de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zoals nu bij planuitwerking A27/A1 Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Daar gaat 8 hectare bos verloren, en wordt 9 hectare gecompenseerd, althans volgens plan op papier. Daarnaast wilde de Gemeente Hilversum een busbaan dwars door EHS-terrein aanleggen, de Monnikenberg en

Read More...

‘Biodiversiteit’ in markt gezet voor en door Amerikaanse globalisten en CIA

Een kleine kliek Amerikaanse modelbakkers en biologen, gebruikt door de Amerikaanse globalisten-elite en  CIA, vond ‘diversiteit’ uit in 1980 in biologische context. Dat was in het Global 2000-rapport van het aan de CIA gelieerde Aspen Institute. Dat woord ‘biodiversiteit’ werkt sindsdien als middel om andermans grond en grondstoffen te kunnen claimen met groen excuus, zoals via Debt

Read More...

Naar een ecologie van overdaad

Bij Cafe Weltschmerz pluggen Hajo en ik een nieuw ecologisch paradigma van overdaad: Climategate haar ‘gate’- uitweg-om het schaarste-paradigma van ‘Duurzaam’ vaarwel te zeggen.  Wij zien natuur als OPEN systeem buiten evenwicht, dat bloeit bij verstoring. ‘Duurzamen’ portretteren natuur als GESLOTEN kringloop in statisch evenwicht. Die balans raakt bij hen ‘verstoord’ door menselijk gerommel in het ‘huishouden van de natuur’ (= ecologie). Wij

Read More...

Voor het eerst sinds 1900 ontbost Nederland weer door boskap natuurclubs

Dankzij ontbossing door natuurorganisaties en boseigenaren voor natuurdoelsubsidies (SNL)- zoals Natuurmonumenten nu doet op het Dwingelderveld, en door klimaatbeleid lijkt voor het eerst sinds 1900 sprake van een trendbreuk: Het bosareaal krimpt mogelijk, al weet niemand precies met hoeveel dankzij onduidelijkheid in bosstatistieken: er is geen deugdelijke bosboekhouding in Nederland. Zoals Probos in 2012 al schrijft:

Read More...

Overhead: Exotenbeleid ondermijnt gezag overheid

Vandaag gaat de exotenverordening in met de Unielijst van 37 ongewenste vreemdelingen- exoten- die we van Brussel kado kregen. De huisdieren-handel Dibevo gaat nu juridisch in verweer, zij noemen de Unielijst een olifant in de porseleinkast:Die lijst zou getoetst moeten worden door de Raad van State. Een exoot is een plant of dier niet van hier, bijvoorbeeld uit

Read More...

Battle of the Somme, zo dun je de populatie uit en verdien je nog geld ook..

Door het klootjesvolk ten oorlog te sturen kun je als sociaal-Darwinistische elite proberen de menselijke populatie binnen de perken te houden. Althans van de lagere klassen die zich maar te snel voortplanten en de grondstoffen opmaken.  Dat is wat exact 100 jaar geleden gebeurde bij de Battle of the Somme: 1 miljoen dode en gewonde jonge Europeanen

Read More...