Biodiversiteit Archive

Kwart eeuw experiment: Biodiversiteit blijkt minder belangrijk dan ecologen hoopten (1)

Donderdag in Wageningen op de Biodiversity Research at the Crossroads- conferentie van de NERN bleek andermaal hoe groot de kloof tussen activisten van Wereld Natuur Fonds, de UNEP en  wetenschappelijke ecologie  is gegroeid: 25 jaar experimenteel onderzoek naar de rol van soortenrijkdom op het functioneren van ecosystemen onthult dat ‘zo veel mogelijk zeldzame soorten’- de

Read More...

Politiek bedrog Planbureau Leefomgeving: Nederland juist meeste gebied EU achter groen slot

Het Planbureau voor de Leefomgeving bedroog de Staatssecretaris en Tweede Kamer met haar Balans voor de Leefomgeving 2012 onder de titel ‘Druk op Biodiversiteit in Nederland is hoogste van EU‘ . Zij beweren dat we ‘met 14 procent van territorium’ beschermd areaal onder het EU-gemiddelde zitten, waar Nederland liefst 11000 vierkante kilometer Natura 2000-gebied aanwees,

Read More...

Natuurmonumenten: oogst Wadgarnalen slecht voor natuur, oogst 175.000 ton biomassa is natuurbeheer

Onder aanvoering van Wifred Alblas (regiodirecteur Noord) wil Natuurmonumenten (omzet 124 miljoen euro per jaar) liefst 11.000 hectare van het Wad op slot zetten voor vissers en 30 garnalenvissers van het Wad jagen, van terrein dat NIET van Natuurmonumenten is. Tegelijk wil dat zelfde Natuurmonumenten de boskap opvoeren en houtoogsten. Waar zij al met DSM

Read More...

Bijna 99 procent van onze biodiversiteit kan zonder hulp NGO’s en Sharon Dijksma

Bijna 99 procent van de Nederlandse biodiversiteit heeft helemaal geen hulp nodig van Sharon Dijksma en de  groene 11 clubs rond haar ministerie. Dat blijkt uit kritische analyse van soortgegevens in en vooral buiten de Rode Lijst. Slechts 1,45 procent van de Nederlandse soorten staat op de Rode Lijst die een sterk vertekend beeld geeft.

Read More...

Claim Wereld Natuur Fonds dat biodiversiteit sinds 1970 halveerde onzin: helft populaties nam toe!

Zelfs mijn Vakblad Natuur Bos en Landschap schreef de bewering van het Wereld Natuur Fonds over, toen hun Living Planet Report 2014 uitkwam: ‘Dé populaties wilde dieren zijn de afgelopen veertig jaar wereldwijd gehalveerd’, verwijzend naar dit bericht op 30 september van het Wereld Natuur Fonds dat het nog bonter maakt- Biodiversiteit op aarde in

Read More...

Toename ongewenste biodiversiteit: salamanderetende schimmel landt in Nederland

Ik leg nu de laatste hand aan het rapport voor de stichting achter Climategate.nl over biodiversiteit. En wat al opviel is dat vooral exoten en exotische pathogenen een slachting aanrichten, zowel onder vleermuizen in de Verenigde Staten als bij amfibieen, waar de chytride-Bd schimmel (Batrachochytrium dendrobatidis) tientallen (sub)tropische kikkers deed uitsterven sinds de jaren ’70,

Read More...

Nieuw rapport Europese Commissie vernietigend over werking beschermingsplannen paling

Slechte data, vertraagde invoering van maatregelen, geen controle op effect van maatregelen (waar dat ook nog voorbarig zou zijn na een paar jaar) en afgezien van restricties in visserij voldoen nationale regeringen in Europa totaal niet aan de verordeningen die de Europese Commissie in 2007 in het leven riep om de paling te beschermen. En

Read More...

Geen handhaving: Natuurmonumenten overtreedt met regelmaat Flora en Faunawet in eigen terrein

Dit weekend in het ledenblad van de Koninklijke Jagers Vereniging schrijf ik over de coalitie die onder aanvoering van Natuurmonumenten het begrip ‘intrinsieke waarde’ van natuur wil opnemen in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Je kunt het aangeleverde verhaal hier lezen, ‘intrinsieke waarde natuur? Meer voor totalitaire systemen dan ecosystemen.’ Een uiterste consequentie is dan dat

Read More...

Windturbines Energieakkoord treffen vooral roofvogels als zeearend (1)

De voor vogels dodelijkste windturbines van Nederland waar onderzoek werd gedaan staan in Waterkaaptocht Wieringermeer, waar 38 vogels per turbine per jaar sneuvelden. Dat blijkt uit de meest degelijke (Zweedse) reviewstudie die ik vond van ondermeer Anders Hedenstrom van de Universiteit van Lund naar het effect van windturbines en alle onderzoek dat tot nu toe

Read More...

Klimaatveraangenaming! Spectaculaire comeback libelles dankzij opwarming Nederland

Liefst 36 van de 54 soorten libelles in Nederland namen toe in aantal (waargenomen individuen) tussen 1991 en 2013, waar 8 stabiel bleven in aantal en 10 soorten afnamen. Opwarming van Nederland is daarbij een belangrijke, zo niet de belangrijskte duw in de rug. Dat melden Vincent Kalkman van Naturalis en Tim Termaat van de

Read More...