Biodiversiteit Archive

De natuur globaliseert, maar regionaal neemt soortenaantal vaak niet af

Over ‘biodiversiteit’ doen vanuit de overheid en de milieutak van de Verenigde Naties UNEP- opsteller van de Convention on Biological Diversity vaak stellige uitspraken de ronde, om de beleidskaravaan gewicht te geven als deze van de UNEP in 2010: Scientists have no clear idea of how many species — from algae to blue whales —

Read More...

Wintersterfte bijen dit jaar weer fors omlaag

Uit een enquete die onderzoekers van Wageningen Universiteit en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging hielden onder Nederlandse bijenhouders blijkt dat de wintersterfte dit jaar weer fors lager was dan enkele jaren terug: ‘slechts’ 9,2 procent, waar vorig jaar ook een dikke 10 procent het loodje legde, een halvering van de jaren daarvoor. Volgens de Wageningers kan

Read More...

Natuur in NL is tuinieren en daar is niets mis mee

Wanneer de overheid en gelieerde instituten zich met ‘biodiversiteit’ gaan bemoeien leidt dat vooral tot bureaudiversiteit en veel geleuter van minimaal 100 euro per uur. Ondertussen blijft de verschraling van de veelvormigheid van de natuur in ons land doorgaan…Buiten natuurgebieden vooral, maar ook binnen natuurgebieden omdat TBO’s bezuinigen op beheer. Dat gebeurt omdat de landelijke

Read More...

ANWB snoeit biodiversiteit en schoonheid met oorlog tegen bomen B-wegen

We beginnen positief, de wegenwacht van de ANWB is een fantastische service die mijn vroegere 2de hands pechauto’s met regelmaat weer aan de praat kreeg.  Die zelfde ANWB die ook haar leden op de mooiste plekjes wijst van het land en daarbuiten, lanceert een veiligheidsmanie-campagne tegen bomen, en daarmee tegen de schoonheid/biodiversiteit van ons land,

Read More...

Theo Wams (Natuurmonumenten) zwamt wat over biodiversiteit Nederland

Hoe vaak blijven fondsenwervende organisaties van de Groene 11 nog de volgende claim herhalen dat in Nederland ‘nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over is’, zoals nu Theo Wams – directeur Natuurbeheer- bij Natuurmonumenten weer doet in het maartnummer van het Vakblad Natuur Bos en Landschap, samen met Kirsten Schuyt van het Wereld

Read More...

Hoe kan de gouden pad juist wél klimaatslachtoffer zijn…..

…in mijn vorige blog vertelde ik de helft van het verhaal van de gouden pad. Het is namelijk- afhankelijk van je agenda- heel eenvoudig om de studies te selecteren die je goed van pas komen of die studies weg te laten die niet in je straatje passen. Alle milieuactivisten zijn daar groot mee geworden.  Natuurlijk

Read More...

De belangrijkste biodiversiteit zit vooral in de bodem

Van Jozef Geml van Naturalis kreeg ik deze Zweedse Sciencepaper van exact 1 jaar geleden toegestuurd over schimmels die in symbiose leven met boomwortels van naaldbomen, zogenaamde Mycorrihza die de boom helpen aan nutrienten en sporenelementen. Op het ecologencongres van de NERN kwamen we op de volgende discussie: Terwijl natuurbeschermers uit de discipline van de

Read More...

Het zesde massa-uitsterven: liggen we op schema?

Naturalis meldt dat 10 Maleisische slakje-soorten direct na hun ontdekking voor de wetenschap dreigen uit te sterven. Een team van Maleisische en Nederlandse biologen heeft 31 Aziatische slakkensoorten van het geslacht Plectostoma uit West-Maleisië, Sumatra en Thailand geclassificeerd. Hiervan zijn er tien nieuw voor de wetenschap. De extreem kleine en bizar gevormde landslakjes komen alleen

Read More...

Nieuw IPCC-rapport geen vertrouwen in uitsterfprojecties door klimaatopwarming

Wij behandelden dit weekend nog de gebrekkige klimaatenvelopstudies waarin tientallen procenten van de huidige soortenrijkdom een ‘risico op uitsterven’ zou lopen  in komende decennia door enkele graden opwarming. Het vierde IPCC-rapport Werkgroep 2 hanteerde deze studies nog als ‘de norm’ met  ‘medium confidence’. Het nieuwe IPCC-rapport Werkgroep 2 dat nu verschijnt is aanmerkelijk voorzichtiger, zo meldt

Read More...

Verstening geeft meer stadsopwarming dan CO2 door versterkt hitte-eilandeffect

 In Binnenlands Bestuur van 4 maart verscheen aandacht voor het onderzoek, dat stadsecoloog van Groningen Wout Veldstra liet doen naar de verstening van Groningen, doordat steeds meer bewoners hun groen wegzagen. Gemeentes staan hier machteloos, stelt men terwijl het lokale overheden zijn die al die kapvergunningen verstrekken (…) Tussen 1998 en 2013 nam de verstening

Read More...