Biodiversiteit Archive

Onweerlegbaar feit: discriminatie bij immigratie beter voor Nederlandse biodiversiteit

In dit blog lanceer en onderbouw ik bovenstaande stelling, die bij sommigen instinctieve gevoelens van afkeuring zal oproepen. Gevoelsmatig mag het niet waar zijn, maar logisch rationeel is het onweerlegbaar en meer dan gevoel mag ons verstand bij beleid maatgevend zijn: gevoelens zijn er voor de privésfeer en voor eigen rekening. Afgelopen maandag gaf ik

Read More...

Waarom neemt Henk de Vries (It Fryske Gea) geen stelling tegen honderden megaturbines? Het S-woord!

Ik ben lid van vele natuurorganisaties, waaronder It Fryske Gea (het Friese Landschap). Maar kreeg laatst opzegneigingen. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en zijn bestuur verschuilen zich namelijk wat achter een laffe ledenenquete waar het de plaatsing van honderden megaturbines in het Friese landschap betreft. Henk de Vries doet eerst de obligate

Read More...

Anti-visserijcampagne WNF Doggersbank: bestaat anjelierkoraal wel?

De kopieermachine van onze mainstreammedia echoot een persbericht van het Wereld Natuur Fonds: er zou een uniek hard koudwaterkoraal ‘anjelierkoraal’ ‘ontdekt’ zijn bij een wrakduik op de Doggersbank. Maar wat we op het plaatje zien lijkt mij geen koraal, maar de algemeen op wrakken voorkomende anjelier Metridium senile, dat is geen koraal maar een anemoon.

Read More...

Optreden bij Rondetafel Biodiversiteit Provinciehuis Utrecht

Vanmiddag om 16:30 geef ik op het Provinciehuis Utrecht voor statenleden en gedeputeerden een inleidende lezing over Biodiversiteit bij Geert de Snoo (Univ Leiden) zijn beschouwing over het beleid van de Provincie Utrecht. We zitten nu op een kruispunt in natuurbeleid: minder subsidies gaan richting de traditionele terreinbeherende organisaties, en tegelijk zijn de provincies volledig

Read More...

Science: huiskat decimeert zoogdierfauna Australie

Al eerder verklaarde ik hier de oorlog aan huiskatten, omdat ze onze vogelstand decimeren terwijl de Partij tegen de Vogels/ voor de Huisdieren een afschotverbod bedong. Nu meldt wetenschapstijdschrift Science op 5 september dat de huiskat ook in Australie de inheemse zoogdierfauna decimeert. Volgens natuurbeschermers zouden de 15 miljoen huiskatten per dag 5 zoogdieren doden.

Read More...

Paling geen panda maar honingbij: exotische parasiet en milieubeleid hoofdoorzaak bedreiging?

In deze blog lanceren we de Rypothese die verklaart waarom de aal achteruitholde: parasiet+voedselarmoede. De paling en de bij hebben veel overeenkomsten, dankzij een snel over de populatie verspreidende parasiet, beide uit het verre Oosten en afname van voedselrijkdom. Al eerder schreef ik na behandeling van het werk van Dan Simberloff ‘Invasive Species, what everyone

Read More...

Hoe ga je als wetenschapsjournalist om met de vijand? (Afdeling communicatie)

Op 22 september mag uw blogger met collega wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten in Huis Utrecht een lezing geven voor de vereniging van onderzoeksjournalisten VVOJ en mijn Vereniging Wetenschapsjournalisten Nederland over hoe je omgaat met spindoctoring en de communicatie-oorlog. Het is exact 2 jaar geleden dat ik een mediaklapper mocht maken met onderzoek naar de effectiviteit

Read More...

Fred Bloot Sportvisserij Nederland met billen bloot: achterban blijft panda vangen

In deel 10 van het Palingoproer op ons blog: Fred Bloot van Sportvisserij Nederland schermt met Jaap Quak dat zijn organisatie de aal beschermt door zijn achterban reeds in 2009 op te roepen alle aal na vangst terug te zetten, Quak onderstreepte dit nog in een email. Mijn (tot nu toe door Bloot en Quak

Read More...

Meeuwenoverlast steden groeit dankzij marktwerking

Een VVD-politicus in Alkmaar liet een digitaal proefballonnetje op om de meeuwenoverlast in de kaasstad te bestrijden: doodschieten en vergassen, waarna hij uiteraard voltallig dierknuffelland over zich kreeg. Journalisten vroegen mij wat nu ‘dé oorzaak’ is van de overlast. Dat is simpel: in de stad is veel meer voedsel tegen minder moeite te krijgen dan

Read More...

Het vage begrip ecosysteemdiensten is bureaucratische onzin: uch!

Voor de Koninklijke Jagers Vereniging  (KNJV) schreef ik een verhaal over de al dan niet opzettelijke introductie van exoten met invasief gedrag: ze vinden een voedsel-oase van kwetsbare prooidieren en breiden zich razendsnel uit ten koste van die dieren tot deze een verdedigingsmechanisme ontwikkelen (of niet… en dan sterven ze uit, wat op eilanden veel

Read More...