Biodiversiteit Archive

Keimpe Wieringa (PBL) bekent bedrog in Volkskrant maar geen schuld

Tonie Mudde van de Volkskrant geeft kernachtig het hoofdprobleem weer, dat ik blootleg in ‘Goochelen met natuur’ in Elsevier van 28 november (deze week): Het PBL manipuleert voor het maken van bovenstaande grafiek natuurstatistieken, om te suggereren dat natuurbeleid aanslaat.  De Volkskrant vroeg Keimpe Wieringa, sectorhoofd Natuur van Planbureau voor de Leefomgeving een reactie. Wieringa bekent dat

Read More...

Verzonnen Natuurherstel sinds 1990 loopt via drie wegen

Op Blendle kun je mijn artikel ‘Goochelen met natuur’ al lezen in Elsevier, over hoe het Planbureau voor de Leefomgeving sjoemelt met de nationale natuurboekhouding om een door beleidsmakers gewenst beeld te schetsen. Mijn onderzoek richtte zich op de ‘biodiversiteit’-hockeystick die PBL fabriceerde in september 2013. Precies op het moment dat Sharon Dijksma haar Natuurpact

Read More...

Zonder klimaatbeleid zou toekomst natuur rooskleuriger zijn…

Bijgesloten documentaire vertelt hoe de Europeanen de nieuwe wereld koloniseerden, en stelt de vraag: hoe zag Amerika er uit VOOR de Europeanen? Bedenk dat Meso-Amerika met haar Azteken, Maya’s en vele andere beschavingen minstens zo dicht bevolkt was als Europa met tenminste 100 miljoen mensen. Mede dankzij de cultivering van Mais als energiebron voor bevolkingsgroei.

Read More...

Het Planbureau voor de Leefomgeving laat alle waternatuur in Bermuda Driehoek verdwijnen

Het PBL presenteert Nederland als de natuur-hekkensluiter van Europa. Maar zoals nu uit de WOB-data wordt bevestigd, komt dat omdat ze al onze waternatuur niet meerekenen. Wanneer je het oppervlak bos en natuur in het jaar 2000 rekent is dat ongeveer 15 procent van het LANDareaal (3,108 miljoen hectare). Maar dan zou onze Waddenzee- het

Read More...

Boekhouden met PBL: 100 duizend hectare bos bijplanten in 1900 en 1950, op papier

Uit de data van ons WOB-verzoek blijkt dat het PBL en WOT Natuur en Milieu in Wageningen er in 1900 vrolijk 100.000 hectare bos bij planten om zo 11 procent van het land te bebossen en ook in 1950 blijkt ons land even bosrijk.In werkelijkheid halen we pas rond het jaar 2000 meer dan 350

Read More...

PBL laat miljoen hectare Nederland en daar levende diersoorten in 1900 verdampen

De Bermudadriehoek ligt tussen Wageningen en Bilthoven, zo blijkt uit de data van ons WOB-verzoek aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het blijkt dat PBL en WOT een miljoen hectare grond met alle daar levende plant en diersoorten laten verdwijnen in 1900 zodat de ‘biodiversiteit’ in dat jaar met 28 procent keldert tot een magere 44 procent. Ik schreef eerder

Read More...

Natuurclubs kappen honderden hectares bos per jaar zonder herplant

In de Boswet zat de Herplantplicht die na boskap verplicht om het gekapte oppervlak te compenseren. Vooral natuurclubs als Staatsbosbeheer ontduiken deze herplantplicht omdat zij formeel een uitzondering mogen vormen. Dat  blijkt uit dit rapport van Probos ‘Bosomvorming zonder compensatie‘ dat ik uit een hoekje van internet vis. In de nieuwe Wet Natuurbescherming poogden natuurclubs voor zichzelf

Read More...

Mean Species Annihilator (MSA): Bij PBL heeft de Rijke Weide nooit bestaan

Vogelbescherming Nederland voert campagne  om de ‘Rijke Weide’ van de jaren ’60-90 van vorige eeuw terug te krijgen vol weide- en akkervogels. Maar dit weidevogelrijke agrarische gebied heeft bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nooit bestaan.  Of het nu 1900 is, 1950, 1990, 2000, of 2010, het PBL roeit in het agrarisch gebied liefst 90 procent uit

Read More...

Data WOB-verzoek Planbureau voor de Leefomgeving binnen: gevalletje voor KNAW!

Hoe krijgen wij van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de laagste biodiversiteit van Europa, een 15 procent van een ‘oorspronkelijke’ situatie, uitgedrukt in MSA-biodiversiteit die in het magische jaar 1700 zou bestaan? Zoals ik al in diverse blogs toonde zijn de rekenmethodes- met name Natuurwaarde- de oorzaak: die degraderen onze natuur tot ecologisch rampgebied op papier, door

Read More...

Gekleurd beeld: Rode Lijst Vogels had in 1995 de helft korter gekund

De opstellers van de Rode Lijst voor vogels die vervolgens ‘bedreigd’ heten lijken hun eigen regels voor classificatie te overtreden, waardoor de Rode Lijst veel omvangrijker wordt dan nodig. Dat blijkt wanneer je de Rode Lijst van 1995 met 64 vogelsoorten (van de 179 als ‘vaste’ broedvogels gepropageerde soorten) kritisch toetst op het gebruik van

Read More...