Biodiversiteit Archive

Werkverschaffing groene juristen: Nieuwe Wet Natuurbescherming gaat geschiedenis in als Gedrocht van Dijksma

De Kamer bespreekt in januari de nieuwe Wet Natuurbescherming, die de Flora en Faunawet moet vervangen, omdat deze te complex zou zijn. Maar de nieuwe wet lijkt vele malen ondoorzichtiger. Voorgestelde wetswijzigingen kwamen gisteren binnen. Zelfs voor redelijk ingevoerden in het natuurdossier lijkt die nieuwe wet zoveel uitzonderingsbepalingen, nieuwe (internationale verdrags)regels in te voeren en bestuurlijke willekeur

Read More...

Biodiversiteit: roofdieren vaak dodelijker dan ebolavirus en moslimterroristen (pleonasme)

Bij een laatste check van mijn rapport over biodiversiteit, stuitte ik op enkele akelige nieuwsfeiten: wist u dat de tijger waarvoor het Wereld Natuur Fonds een gironummer opende alleen al in de eerste maand van 2014 in India al 17 mensen doodde? En dat nijlkrokodillen in Afrika per jaar tenminste 100 dodelijke slachtoffers zaaien, waar

Read More...

Biodiversiteit minder belangrijk dan ecologen hoopten (2): ‘ Stel dat beleidsmakers dit horen???’

Teveel onderzoek naar het nut van biodiversiteit is opgezet om indruk te maken op beleidsmakers met dramatische gevolgen van ‘ verlies van biodiversiteit’ , zo bleek op de Biodiversity Research at the Crossroads-conferentie 20 november in Wageningen 20 november. Terwijl je beter onderzoek kunt doen, naar de gevolgen voor ecosystemen wanneer het aantal soorten TOE

Read More...

Klimaatbestendige Koolmees scoort zilver bij jaarlijkse faunaschade 96 miljoen euro

Wie had dat gedacht, het vogeltje dat zo vrolijk twittert voor het uw vogelhokje invliegt: na ganzen, die 76 procent van de landbouwschade van 96 miljoen euro PER JAAR veroorzaken aan gewassen volgt de koolmees, onze nationale klimaatkanarie met dank aan Martijn van Calmthout van de Volkskrant en Marcel Visser van het NIOO. Door pikschade in

Read More...

Kwart eeuw experiment: Biodiversiteit blijkt minder belangrijk dan ecologen hoopten (1)

Donderdag in Wageningen op de Biodiversity Research at the Crossroads- conferentie van de NERN bleek andermaal hoe groot de kloof tussen activisten van Wereld Natuur Fonds, de UNEP en  wetenschappelijke ecologie  is gegroeid: 25 jaar experimenteel onderzoek naar de rol van soortenrijkdom op het functioneren van ecosystemen onthult dat ‘zo veel mogelijk zeldzame soorten’- de

Read More...

Politiek bedrog Planbureau Leefomgeving: Nederland juist meeste gebied EU achter groen slot

Het Planbureau voor de Leefomgeving bedroog de Staatssecretaris en Tweede Kamer met haar Balans voor de Leefomgeving 2012 onder de titel ‘Druk op Biodiversiteit in Nederland is hoogste van EU‘ . Zij beweren dat we ‘met 14 procent van territorium’ beschermd areaal onder het EU-gemiddelde zitten, waar Nederland liefst 11000 vierkante kilometer Natura 2000-gebied aanwees,

Read More...

Natuurmonumenten: oogst Wadgarnalen slecht voor natuur, oogst 175.000 ton biomassa is natuurbeheer

Onder aanvoering van Wifred Alblas (regiodirecteur Noord) wil Natuurmonumenten (omzet 124 miljoen euro per jaar) liefst 11.000 hectare van het Wad op slot zetten voor vissers en 30 garnalenvissers van het Wad jagen, van terrein dat NIET van Natuurmonumenten is. Tegelijk wil dat zelfde Natuurmonumenten de boskap opvoeren en houtoogsten. Waar zij al met DSM

Read More...

Bijna 99 procent van onze biodiversiteit kan zonder hulp NGO’s en Sharon Dijksma

Bijna 99 procent van de Nederlandse biodiversiteit heeft helemaal geen hulp nodig van Sharon Dijksma en de  groene 11 clubs rond haar ministerie. Dat blijkt uit kritische analyse van soortgegevens in en vooral buiten de Rode Lijst. Slechts 1,45 procent van de Nederlandse soorten staat op de Rode Lijst die een sterk vertekend beeld geeft.

Read More...

Claim Wereld Natuur Fonds dat biodiversiteit sinds 1970 halveerde onzin: helft populaties nam toe!

Zelfs mijn Vakblad Natuur Bos en Landschap schreef de bewering van het Wereld Natuur Fonds over, toen hun Living Planet Report 2014 uitkwam: ‘Dé populaties wilde dieren zijn de afgelopen veertig jaar wereldwijd gehalveerd’, verwijzend naar dit bericht op 30 september van het Wereld Natuur Fonds dat het nog bonter maakt- Biodiversiteit op aarde in

Read More...

Toename ongewenste biodiversiteit: salamanderetende schimmel landt in Nederland

Ik leg nu de laatste hand aan het rapport voor de stichting achter Climategate.nl over biodiversiteit. En wat al opviel is dat vooral exoten en exotische pathogenen een slachting aanrichten, zowel onder vleermuizen in de Verenigde Staten als bij amfibieen, waar de chytride-Bd schimmel (Batrachochytrium dendrobatidis) tientallen (sub)tropische kikkers deed uitsterven sinds de jaren ’70,

Read More...