Biodiversiteit Archive

300 miljoen euro subsidies onderhoud EN verwijdering bomen 5-jarenplan Agrarisch Natuurbeheer

Agrarisch Natuur Beheer- kosten 46 miljoen euro subsidies per jaar- mislukte op landelijk niveau op het hoofddoel weidevogelfok: De grutto blijft met 5-7 procent per jaar achteruit gaan, mede dankzij de stormachtige opkomst van succesvolle dieren als buizerd, blauwe reiger, ooievaar, hierna ‘de luchtmacht’ genoemd. In het Nieuwe Stelsel Agarisch Natuurbeheer komen echter jaarlijks 14 miljoen extra subsidies

Read More...

Politiek natuurherstel? Planbureau voor de Leefomgeving buigt in 4 jaar Nederlandse biodiversiteit om

  Het begrip ‘biodiversiteit’ is zo plooibaar, dat iedereen de biodiversiteit kan kiezen die van pas komt, zo blijkt wanneer je publicaties van het PBL naast elkaar legt. De Biodiversiteit – 1 getal voor heel Nederland- bestaat niet, maar het PBL doet het wel zo voorkomen in haar publicaties: als dat zo uitkomt. En clubs

Read More...

Energieakkoord strijdig met door overheid ondertekende Aichi doelen biodiversiteit

Het Nederlands klimaatbeleid via het subsidiëren van bijstook van (Amerikaans) bos in kolencentrales en aanleg van windfarms in Natura 2000 is in strijd met het internationale beleid voor biodiversiteit. Onze overheid ondertekende de Convention on Biological Diversity (CBD) en hier werden in 2010 de Aichi Doelen geformuleerd, waar onze overheid zich aan zegt te houden.

Read More...

Centrale As: Is de heetste plek van de hel warm genoeg voor Piet Adema (Christenunie)…

Het Fries Natuurbeheerplan 2016 verscheen op 12 mei als nieuwe oefening in papieren maakbaarheid.  De  ‘biodiversiteit’ stimuleren de Friezen via subsidiegestuurde productiedoelen per hectare. Zelfs Lenin zou lachen om deze geleide planecologie. Die zelfde provincie doorsnijdt nu de ziel van Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden met de nieuwe vierbaans N-weg – de Centrale As- van nergens (Garyp)naar

Read More...

Hoe God (=liefde) verdwijnt uit weidevogelbescherming, maar terugkeert in Jorwerd

  ‘Steeds meer regels (voor weidevogelbeheer RZ) en steeds minder vogels’. Dat is de kern van weidevogelbescherming anno 2015, zoals een boer mij toevertrouwde die weidevogelland pacht van Natuurmonumenten. Hij betaalt Natuurmonumenten 260 euro per hectare (plus een deel van de door hem aangevraagde Europese Betalingsrechten van gelijk bedrag). We ontmoetten elkaar gisteren bij mijn zoektocht naar ‘natuur

Read More...

De Nieuwe Natuurkrachten van Staatsbosbeheer en Joke Bevergeil

Climategate.nl gaat op zoek naar de ‘natuur die midden in de samenleving staat’ van Sharon Dijksma haar Natuurpact uit 2013: een samenzwering van de overheid met clubs die aan haar subsidie-infuus hangen.  Hoe ziet die draagvlaknatuur uit het Natuurcomplot er nu uit? Vandaag stuiten wij op Nieuwe Natuur, draagvlak in aanbouw door Staatsbosbeheer bij riviertje het Koningsdiep,

Read More...

Subsidieplantages? Brand goed voor Staatsbosbeheer-heide, slecht voor Natuurmonumenten-heide

Zonder ontheffing voor de Flora en Faunawet zette Staatsbosbeheer 16 februari in het Bargerveen bij Emmen een stuk met pijpenstrootje (gras) overgroeide heide in de brand, om ‘de heide een impuls te geven’. Maar als op de heide van het Fochtelooer Veen bij Veenhuizen exact een maand later spontaan- dus op natuurlijke wijze- brand ontstaat en pijpenstrootje

Read More...

Natuurontwikkeling? Kraanvogels Nederland natuurlijk gevolg uitbreidende Europese populatie

Voor Natuurmonumenten zijn de kraanvogels van het Fochtelooer Veen – pardon het Dutch Crane Resort-een fantastische subsidie-aanvrager. De kraanvogel hielp ze aan 1,8 miljoen Drentse euro’s en 1 miljoen euro Life-subsidies. Om 190 hectare boerenland bij Veenhuizen onder water te zetten. Zoals gewoonlijk betaalt de belastingbetaler voor het werk van schatrijk Natuurmonumenten (190 miljoen euro belegd

Read More...

Kievit kan weidegang koeien als kiespijn missen in weidevogelreservaat

In het 90 hectare grote weidevogelreservaat Skrins dat Natuurmonumeten met winst terugverpacht aan boeren bij het Friese Oosterlittens, stroopte mogelijk 1 vos systematisch alle 250 grutto en kievitnesten af. Dat meldt de Friese Omroep. Per vossenhap gingen zo tientallen euro’s subsidie verloren. Als je naast de vos ook nog koeien zou loslaten in het land, heeft de

Read More...

Bij It Fryske Gea is draagvlak voor Sharon Dijksma en de loterij in beton gegoten

Op zoek naar draagvlak voor staatssecretaris Sharon Dijksma en haar natuurclubs belanden we gisteren weer in ‘natuur die midden in de samenleving staat’. Vandaag deel3: Het Katlijker Schar van It Fryske Gea (Friese Landschap).  Echte Natuurpact-wildernis met rollator-raceparcours, gesponsord door een zorgverzekeraar. En veel Nieuwe Natuur! Zoals een meanderende versie van de Kromme Rijn die woest

Read More...