Biodiversiteit Archive

Kwart miljoen door Duitse turbines gedode vleermuizen per jaar, Zoogdiervereniging steunt Energieakkoord

Een nieuwe studie in het European Journal of Wildlife Research van Duitse vleermuis-biologen toont de ecologische kosten van de Duitse versie van het Energieakkoord: het overhaast doorduwen van grote hoeveelheden windturbines in het landelijke gebied. Zij melden een vleermuis-slachting, waarbij vooral ook doortrekkende vleermuizen de klos zijn zoals Der Spiegel schrijft. De meeste slachtoffers vallen

Read More...

Biogate? Planbureau voor de Leefomgeving doet ‘hide the decline’ bij biodiversiteit

Een update over de voortgang van ons onderzoek naar de wetenschap achter ons natuurbeleid, waarvoor onze lezers doneerden. De vraag die wij stellen bij deze grafiek : is hier sprake van een ‘hide the decline’. De grafiek stamt uit september 2013 en is van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij is opgesteld met de berekening van ‘biodiversiteit’

Read More...

Natuurbeleid Sharon Dijksma Natura 2000 in strijd met eigen natuurvisie en RLI-advies

Het ministerie van Sharon Dijksma bedenkt met haar souffleurs van Imares voor 15 maart een nieuw excuus om vissers uit de Noordzeekustzone te jagen (VIBEG).Echter, het excuus dat daar op de kop af 52.900 zwarte zee-eenden MOETEN overwinteren- alleen te bereiken door vissertje pesten-  is volledig strijdig met Dijksma haar eigen Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ om niet langer aan starre doelen

Read More...

Ecoloog: Immigratie en overbevolking Nederland taboe onder natuurclubs…

Linkse mediamagneet Tinkebell speelt in Afghanistan de bezorgde waardin van Hotel Nederland : terugsturen van uitgeprocedeerden is onmenselijk (de asielindustrie IS dat ook RZ)… Ze liet zich eerder luidruchtig in media steriliseren vanwege….’de overbevolking’ en voor ‘de aarde’. Welke aarde was dat dan, als er in het 10 maal dunner bevolkte Afghanistan minder ruimte zou

Read More...

Bezoek de Leidse Hortus die 425 jaar bestaat: goeie club

Het programma voor 2015 van de 425 jaar jublilerende Hortus in Leiden is uit met workshops vleesetende planten fotograferen en veel meer (Esther Ouwehand, zelfs planten doen het…). En het leven is Leiden, dus daar moet je naar toe, want ook Naturalis is een goede club die je moet bezoeken. Tot mijn schande moet ik

Read More...

Roofvogelvervolging voortaan legaal: Friezen vernielen bestaande natuur voor natuur jaren ’50

Nestbomen omzagen van buizerds, haviken, ooievaars en blauwe reigers. Het riet wegmaaien waar bruine kiekendieven nestelen, maar ook karekieten, rietzangers, blauwborsten en vele ruigtevogels, kleinschalige landschapselementen vernietigen, bosjes door de hakselaar. Nee, we hebben het hier niet over de massale overtreding van bestaande natuurwetgeving, maar de intentie van het Fries provinciebestuur met Friese weidevogelaars die Altenburg

Read More...

Slakken sterven het snelste uit: Biodiversiteitscrisis blijkt vals alarm

DELFT, 6 februari 2015 – De meeste diersoorten die in de moderne tijd verdwenen stierven al uit vóór 1900, waarvan 95 procent op geïsoleerde eilanden en Australie. Ook stierf tot nu toe geen enkele soort uit door de opwarming van de aarde. Die sobere feiten staan in schril contrast tot de doemverhalen die er over biodiversiteit de

Read More...

Wanneer biedt Zembla excuses aan? Climategate.nl heeft bijna altijd gelijk, zo ook bij de bijen

We schreven al dat het verbod op neo-nicotinoiden zogenaamd om bijen te beschermen gebaseerd is op frauduleus onderzoek. Wij vinden ook nog steeds dat de zelfbenoemde kwaliteitsjournalisten van Zembla daarom bijenonderzoeker Tjeerd Blacquiere openbaar excuses moeten aanbieden en hun hijgerige uitzending rectificeren, door hem van allerlei complotten met ‘ de Industrie’ te beschuldigen. Wat we

Read More...

Marc van den Tweel laat vrijwilligers Natuurmonumenten collecteren voor bedreigde directeursoorten, half miljoen euro per jaar nodig

De van het WNF afkomstige reclameman Marc van den Tweel (165.000 euro salaris), nu directeur Natuurmonumenten, lanceerde gisteren veruit de meest leugenachtige campagne in de geschiedenis van het bestaan van deze ooit sjieke organisatie. Hij stuurt vrijwilligers per 6 februari langs de deuren met collectebus om zo de half miljoen euro salaris voor de 3koppige

Read More...

3 miljoen euro dineren en reizen tot 2020: Europa houdt natureaucraten duurzaam in stand

Momenteel ben ik op expeditie in het groene regelwoud waarin Nederland verstrikt zit, en uit de diepe Bureaucratische Jungle bericht ik op Climategate.nl over de vorderingen. Het belangrijkste natuurverdrag waar Nederland onder valt was de in 1982 aangenomen Bern Conventie voor de bescherming van natuur in Europa (dus ook niet EU-landen). Maar anno 2015 is al

Read More...