Biodiversiteit Archive

Misleid over biodiversiteit, prik ook een VORK mee

Climategate.nl-lezers doen zichzelf een plezier door ook abonnee te worden van de Vork, opvolger van de Spil, de papieren variant op Foodlog. Als sneak preview vandaag ‘misleid over biodiversiteit’ die in dit nummer verschijnt. Een collega schrijft er verder over het Paleo-dieet waar ik ook al over schreef voor onze lezers, dankzij het congres van

Read More...

Sjoemelnatuur leidt nu ook tot (bijna) goede Kamervragen van Jaco Geurts (CDA)

Het Planbureau voor de Leefomgeving zal nu toch haar strategie moeten verlaten van het doodzwijgen van Sjoemelnatuur, nu ook Kamerlid Jaco Geurts (CDA) Kamervragen stelt over mijn onderzoek, waarvan Tonie Mudde van De Volkskrant op de juiste wijze een beknopte weergave gaf. Geurts stelt enkele goede vragen over de frauduleuze grafiek die het Planbureau fabriceerde

Read More...

De Poldergamba gaat het helemaal maken

Meters beneden zeeniveau in het Groene Hart ging ik met visser Andre Blokland de fuiken legen met poldergamba’s. Een kilometer poldersloot leverde dik 50 kilo schaaldieren op. Officieel heten ze Amerikaanse rivierkreeft, en ze zijn massaal aanwezig in twee ondersoorten: een gestreepte variant en een meer rode. Andre laat in dit filmpje zien hoe je

Read More...

Taxonomen sterven uit door gebrek aan impactfactor

Tot in de jaren ’80 vorige eeuw waren ook nog niet alle zoogdieren op aarde wetenschappelijk beschreven, die toen al in musea waren verzameld. Ook afgelopen decennia werden nog nieuwe zoogdieren ontdekt, zelfs grote soorten als apen. Dat wetenschappelijk classificeren na ontdekking is het werk van de taxonoom, een stoffige museumtijger die zich thuisvoelt tussen

Read More...

Na 50 jaar billenknijpen leveren planeetredders eindelijk iets moois: eco-lingerie

Een veel gebruikt powerpoint-plaatje bij academische nerds die leuk willen zijn is ‘positive proof of Global Warming’. Je ziet dan hoe dames-ondergoed in afgelopen eeuw steeds verder krimpt van het model kussensloop tot de essentie van het billentouwtje, dat nu tot de standaard-uitrusting behoort. Nu blijkt er ook ecologische lingerie te zijn van Ma Mignon Ecofashion.

Read More...

Planbureau voor de Leefomgeving wil Sjoemelnatuur doodzwijgen

Na de Elsevier verschijnt ook in de VORK-opvolger van Spil- de samenvatting van het onderzoek Sjoemelnatuur onder de titel ‘misleid over Biodiversiteit’. VORK wordt goed door de doelgroep gelezen van kritische academici bij wie ik graag discussie losmaak. Bij Elsevier kwam geen PBL-reactie binnen, nadat collega- wetenschapsjournalisten van De Volkskrant Keimpe Wieringa aan de tand

Read More...

Keimpe Wieringa (PBL) bekent bedrog in Volkskrant maar geen schuld

Tonie Mudde van de Volkskrant geeft kernachtig het hoofdprobleem weer, dat ik blootleg in ‘Goochelen met natuur’ in Elsevier van 28 november (deze week): Het PBL manipuleert voor het maken van bovenstaande grafiek natuurstatistieken, om te suggereren dat natuurbeleid aanslaat.  De Volkskrant vroeg Keimpe Wieringa, sectorhoofd Natuur van Planbureau voor de Leefomgeving een reactie. Wieringa bekent dat

Read More...

Verzonnen Natuurherstel sinds 1990 loopt via drie wegen

Op Blendle kun je mijn artikel ‘Goochelen met natuur’ al lezen in Elsevier, over hoe het Planbureau voor de Leefomgeving sjoemelt met de nationale natuurboekhouding om een door beleidsmakers gewenst beeld te schetsen. Mijn onderzoek richtte zich op de ‘biodiversiteit’-hockeystick die PBL fabriceerde in september 2013. Precies op het moment dat Sharon Dijksma haar Natuurpact

Read More...

Zonder klimaatbeleid zou toekomst natuur rooskleuriger zijn…

Bijgesloten documentaire vertelt hoe de Europeanen de nieuwe wereld koloniseerden, en stelt de vraag: hoe zag Amerika er uit VOOR de Europeanen? Bedenk dat Meso-Amerika met haar Azteken, Maya’s en vele andere beschavingen minstens zo dicht bevolkt was als Europa met tenminste 100 miljoen mensen. Mede dankzij de cultivering van Mais als energiebron voor bevolkingsgroei.

Read More...

Het Planbureau voor de Leefomgeving laat alle waternatuur in Bermuda Driehoek verdwijnen

Het PBL presenteert Nederland als de natuur-hekkensluiter van Europa. Maar zoals nu uit de WOB-data wordt bevestigd, komt dat omdat ze al onze waternatuur niet meerekenen. Wanneer je het oppervlak bos en natuur in het jaar 2000 rekent is dat ongeveer 15 procent van het LANDareaal (3,108 miljoen hectare). Maar dan zou onze Waddenzee- het

Read More...