Biodiversiteit Archive

Staats Bos Bederf: Biodiversiteit bosgebieden achteruit door natuurontwikkelaars

Niet alleen de mycoloog (paddestoel-deskundige) Eef Arnolds was al woest op Staatsbosbeheer omdat deze in Drenthe oud naaldbos vernietigden met hoge mycologische waarde. Ook ornitholoog Rob Bijlsma constateert dat roofvogels als de sperwer (kleine neef van de havik) in het Drents Friese Wold niet meer tot broeden komen. Diverse vogelsoorten als goudhaantje en kruisbek zijn

Read More...

WOB-verzoek ingediend om data Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) biodiversiteit los te krijgen

Als sluitstuk van ons onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van Nederlands natuurbeleid en hoe het Planbureau voor de Leefomgeving ons de laagste biodiversiteit van Europa geeft, diende ik vandaag een WOB-verzoek in bij sectorhoofd Natuur Keimpe Wieringa om van het Planbureau voor de Leefomgeving. Alleen zo kunnen wij de berekeningen loskrijgen die leiden tot onderstaande grafiek.

Read More...

Nederlandse biodiversiteit 2015 sterker onder druk dan 2005, maar boekhoudkundig verbeterd

Sinds het aantreden van Sharon Dijksma en haar ‘Natuurpact’ in 2013 beweert het Planbureau voor de Leefomgeving dat ‘herstel’ van biodiversiteit zou optreden sinds 2005 ‘mede door natuurontwikkeling’. Maar die geclaimde winst – het Sharon Dijksma-effect- is vals, en wordt behaald doordat zoogdieren op de Rode Lijst boekhoudkundig zijn geherclassificeerd. Met name vleermuizen – de grootste en

Read More...

Zo krijgt Nederland laagste biodiversiteit cadeau, groetjes van het Planbureau (4)

Het Planbureau voor de Leefomgeving claimt sinds 2009 in de Natuurbalans  dat een dramatische val naar 15 procent oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland plaatsvond. Vanaf september 2013 zou echter ‘mede door natuurontwikkeling’ deze vrije val zijn afgeremd. Er verscheen een nieuwe grafiek waarin het Sharon Dijksma-effect is te zien na 1990, en mainstreammedia als NU.nl copy-pasten die uitspraak blindelings.

Read More...

Planbureau voor de Leefomgeving en Paus verkopen religieus natuurbegrip

Volgens artikel 9a, lid 1,2,3 en 9b lid 1,2,3 van de Natuurbeschermingswet 1998 is het Planbureau voor de Leefomgeving de partij die de Minister wetenschappelijk moet adviseren over de staat van onze natuur. Steeds luidt het advies dat de kwaliteit van die natuur achterblijft, en dat we nog maar ’15 procent’ over zouden hebben van een

Read More...

Zo krijgt Nederland laagste biodiversiteit Europa cadeau, groetjes van het Planbureau (3)

In deze vrij technische blog, een update over ons onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van ons natuurbeleid: Marcel en ik beginnen nu de ’15 procent biodiversiteit over’-bewering van het Planbureau voor de Leefomgeving te doorgronden. Zij stellen bij de grafiek dat hun MSA-rekenmethode (Mean Species Abundance) die uitkomst geeft, een manier van rekenen met biodiversiteit die

Read More...

Nieuw proefschrift bewijst: natuurclubs en Planbureau bedrijven ecologische geschiedsvervalsing

Zowel de populatie-omvang van vogels anno nu is groter dan in 1850, en ook het aantal vogelsoorten is toegenomen. Daarmee is de biodiversiteit qua vogels nu dus veel groter dan vroeger. Dat stelt historicus Jan de Rijk van de Vrije Universiteit vast in zijn ecologisch-historische proefschrift ‘Vogels en mensen in Nederland van 1500-1920‘. Zijn historische bronnenonderzoek naar

Read More...

Ook NU.nl copy paste de ’15 procent biodiversiteit over’- bewering van Planbureau

In  ‘Bedreigt Zesde Massa-uitstervingsgolf de Mensheid?’ laat Matthijs le Loux van Nu.nl wat ‘deskundigen’ leeglopen die de ecologische schuld er bij de lezer in wrijven. We gaan ditmaal niet helemaal naar de kloten, maar enigszins naar de kloten. In die cosmetische nuance zit de pretentie van kwaliteitsjournalistiek. Aanleiding is, dat ‘s werelds bekendste milieu-alarmist Paul Ehrlich weer iets riep

Read More...

Zo krijgt Nederland laagste biodiversiteit van Europa cadeau, groetjes van het Planbureau (2)

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zouden wij in Nederland de laagste biodiversiteit van Europa hebben, 15 procent van ‘de oorspronkelijke referentie’, die in 1700 zou bestaan. In deze blog zien we dat die lage score het gevolg is van de rekenmethode en de soortselectie van het Planbureau, en niets van doen heeft met onze bestaande natuur.

Read More...

Planbureau voor de Leefomgeving lanceert absurdistisch en misleidend filmpje over biodiversiteit

Windmolens die ‘biodiversiteitsverlies’ helpen stoppen, in plaats van dat ze per turbine meer dan 100 vogels per jaar uit de lucht kunnen meppen (zie onderzoek Altenburg en Wymenga), dieetadviezen voor de biodiversiteit. Niets is in een nieuw voorlichtingsfilmpje het Planbureau voor de Leefomgeving te gortig om haar andere groene stokpaardje te pluggen bij Nederlands belastingvee/bankierslaven- naast De Klimaatverandering:

Read More...