Biodiversiteit Archive

Hahaha! Change Magazine beweert dat stikstof biodiversiteit Amazone bedreigt op gezag WNF

Niet directe habitatvernietiging en exoten- de door echte experts als Stuart Butchart van IUCN en vele anderen als belangrijkste oorzaak onderschreven bedreiging van mate van voorkomen van soorten- zou volgens Change Magazine de oorzaak zijn van biodiversiteitsverlies: het zou stikstof zijn en De Klimaatverandering….ze melden dat op gezag van het WNF en net als bij

Read More...

Natuurmonumenten maakt openlucht dierkliniek van natuur met eisen Wet Natuurbescherming

Wanneer de overheid de eisen inwilligt van de zichzelf groen noemende coalitie voor de nieuwe Wet Natuurbescherming wordt Nederland onbestuurbaar, holt de biodiversiteit achteruit, bureaucratiseert de natuuromgang verder en geldt de emotionele willekeur van hooguit 1 procent van de Nederlanders als leidraad bij natuurbeleid.  Dat blijkt uit de innerlijk tegenstrijdige argumentatie van de brief van

Read More...

Met intrinsieke waarde Wet Natuurbescherming hollen natuurclubs het recht uit

De keuze van clubs als Natuurmonumenten voor het opnemen van ‘intrinsieke waarde’ van natuur in de nieuwe Wet Natuurbescherming holt het recht uit. Dat stelt ecoloog en (milieu)rechtsfilosoof Diederik Boomsma desgevraagd, nadat ik hem sprak over de Kamerdiscussie van 25 september over die Wet Natuurbescherming. Volgens Boomsma (en ook volgens mij, als je de literatuur

Read More...

Uitgestorven klimaatslak op Seychellen staat op uit de dood

Op de IUCN Rode Lijst staat Rhachistia aldabrae nog als ‘uitgestorven’ geclassificeerd door zijn laatste beschrijver (1997) Justin Gerlach, een gebande slak die op een atol Aldabre van de Seychellen in de Indische Oceaan voorkomt. De slak zou door ‘minder regenval’ uitsterven, volgens zijn publicatie voor de Royal Society ‘Short term climate change and the

Read More...

Onweerlegbaar feit: discriminatie bij immigratie beter voor Nederlandse biodiversiteit

In dit blog lanceer en onderbouw ik bovenstaande stelling, die bij sommigen instinctieve gevoelens van afkeuring zal oproepen. Gevoelsmatig mag het niet waar zijn, maar logisch rationeel is het onweerlegbaar en meer dan gevoel mag ons verstand bij beleid maatgevend zijn: gevoelens zijn er voor de privésfeer en voor eigen rekening. Afgelopen maandag gaf ik

Read More...

Waarom neemt Henk de Vries (It Fryske Gea) geen stelling tegen honderden megaturbines? Het S-woord!

Ik ben lid van vele natuurorganisaties, waaronder It Fryske Gea (het Friese Landschap). Maar kreeg laatst opzegneigingen. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en zijn bestuur verschuilen zich namelijk wat achter een laffe ledenenquete waar het de plaatsing van honderden megaturbines in het Friese landschap betreft. Henk de Vries doet eerst de obligate

Read More...

Anti-visserijcampagne WNF Doggersbank: bestaat anjelierkoraal wel?

De kopieermachine van onze mainstreammedia echoot een persbericht van het Wereld Natuur Fonds: er zou een uniek hard koudwaterkoraal ‘anjelierkoraal’ ‘ontdekt’ zijn bij een wrakduik op de Doggersbank. Maar wat we op het plaatje zien lijkt mij geen koraal, maar de algemeen op wrakken voorkomende anjelier Metridium senile, dat is geen koraal maar een anemoon.

Read More...

Optreden bij Rondetafel Biodiversiteit Provinciehuis Utrecht

Vanmiddag om 16:30 geef ik op het Provinciehuis Utrecht voor statenleden en gedeputeerden een inleidende lezing over Biodiversiteit bij Geert de Snoo (Univ Leiden) zijn beschouwing over het beleid van de Provincie Utrecht. We zitten nu op een kruispunt in natuurbeleid: minder subsidies gaan richting de traditionele terreinbeherende organisaties, en tegelijk zijn de provincies volledig

Read More...

Science: huiskat decimeert zoogdierfauna Australie

Al eerder verklaarde ik hier de oorlog aan huiskatten, omdat ze onze vogelstand decimeren terwijl de Partij tegen de Vogels/ voor de Huisdieren een afschotverbod bedong. Nu meldt wetenschapstijdschrift Science op 5 september dat de huiskat ook in Australie de inheemse zoogdierfauna decimeert. Volgens natuurbeschermers zouden de 15 miljoen huiskatten per dag 5 zoogdieren doden.

Read More...

Paling geen panda maar honingbij: exotische parasiet en milieubeleid hoofdoorzaak bedreiging?

In deze blog lanceren we de Rypothese die verklaart waarom de aal achteruitholde: parasiet+voedselarmoede. De paling en de bij hebben veel overeenkomsten, dankzij een snel over de populatie verspreidende parasiet, beide uit het verre Oosten en afname van voedselrijkdom. Al eerder schreef ik na behandeling van het werk van Dan Simberloff ‘Invasive Species, what everyone

Read More...