Biodiversiteit Archive

Laatste goede natuurclub KNNV geeft onafhankelijkheid op door fusie klimaatgekke IVN

De KNNV, de antieke en prachtige vereniging voor Veldbiologie geeft als laatste groene club geen opzegneigingen. Ze houden zich ver van het aanprijzen van subsidiepolitiek onder de vlag van natuur, geven consequent goede natuurpublicaties uit, zoals de hier gerecenseerde Vegetatieve Filosofie. Maar tot mijn grote schrik willen ze fuseren met de IVN, een subsidiegedreven club die ‘kinderen

Read More...

Ex-directeur Noord Staatsbosbeheer: De Nederlandse natuur is veel te voedselarm geworden!

Boekhouders, juristen en boerennatuur-liefhebbers hielpen het Nederlandse natuurbeleid om zeep, aldus Eric Wanders in deel 2 van mijn gesprek met de voormalig adjunct-directeur van Staatsbosbeheer en regiodirecteur Noord, en ex-directeur Vogelbescherming Nederland. Er is wat hij noemt een ‘geleide planecologie’ ontstaan, natuurbeleid vergelijkbaar met de 5-jarenplannen van het communisme. Volgens Wanders zijn natuurdoelen in Nederland onzinnig en

Read More...

Miljarden euros naar anti-stikstofbeleid maar beoogde plantensoorten verdwijnen alsnog

Eerst het goede nieuws: De wolf is nu officieel gezien in Drenthe, zonder zich van enig Wolfmanagementplan bewust te zijn, laat staan draagvlak voor natuur midden in de samenleving. Dan nu het slechte, als vervolg op de Henk Bleker-blog: er zijn miljarden euro’s verdampt zonder enig effect op de beoogde natuurdoelen. In de Quickscan van Sharon

Read More...

Ex-staatssecretaris Henk Bleker: ‘Het natuurbeleid was mislukt’

Een update over ons onderzoek naar de Nederlandse biodiversiteit, deze aflevering mijn gesprek met Henk Bleker. Het natuurbeleid leeft nu in het jaar 3 na Henk Bleker, en de beleidsbureaucratie blijkt nog niets te hebben geleerd zoals ik morgen blog: nu eerst Bleker zelf. De man uit Bellingwolde veroorzaakte een aardschok in zelfvoldaan natuurland zoals ruraal sociologen

Read More...

Hans Massop (Natuurmonumenten) helpt uw gemeente aan gesubsidieerde boomverbranders

Wie het al opviel dat er wel erg veel ‘onderhoud’ met kettingzaag aan het groen nodig is bij zijn gemeente: Daar zijn SDE+-klimaatsubsidies voor. De stimulator daarvan heeft ook een gezicht: Hans Massop, de ‘duurzaamheid, biomassa en ondernemerschap’-expert van Natuurmonumenten. Hij wijst met deze brochure over biomassa Nederlandse gemeentes de weg naar subsidies. Bouw een houtkachel van meer

Read More...

Flevoland verdampte 140 miljoen euro geflopte natuurontwikkeling, wil onbeperkt vogels uitroeien Lelystad Airport

Kabinet Rutte2 wil-gesteund door een Kamermeerderheid- de uitbreiding van Lelystad Airport voor 2018 doorduwen, en april beslist de Raad van State over de haalbaarheid na eerdere pogingen naar de prullenbak te verwijzen. Er bestaan sterke vraagtekens bij de te verwachten vogel’overlast‘: het positieve punt dat vogelreservaat Oostvaardersplassen pal onder de aanvliegroute ligt.  Dit gebied is een

Read More...

Kwart miljoen door Duitse turbines gedode vleermuizen per jaar, Zoogdiervereniging steunt Energieakkoord

Een nieuwe studie in het European Journal of Wildlife Research van Duitse vleermuis-biologen toont de ecologische kosten van de Duitse versie van het Energieakkoord: het overhaast doorduwen van grote hoeveelheden windturbines in het landelijke gebied. Zij melden een vleermuis-slachting, waarbij vooral ook doortrekkende vleermuizen de klos zijn zoals Der Spiegel schrijft. De meeste slachtoffers vallen

Read More...

Biogate? Planbureau voor de Leefomgeving doet ‘hide the decline’ bij biodiversiteit

Een update over de voortgang van ons onderzoek naar de wetenschap achter ons natuurbeleid, waarvoor onze lezers doneerden. De vraag die wij stellen bij deze grafiek : is hier sprake van een ‘hide the decline’. De grafiek stamt uit september 2013 en is van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij is opgesteld met de berekening van ‘biodiversiteit’

Read More...

Natuurbeleid Sharon Dijksma Natura 2000 in strijd met eigen natuurvisie en RLI-advies

Het ministerie van Sharon Dijksma bedenkt met haar souffleurs van Imares voor 15 maart een nieuw excuus om vissers uit de Noordzeekustzone te jagen (VIBEG).Echter, het excuus dat daar op de kop af 52.900 zwarte zee-eenden MOETEN overwinteren- alleen te bereiken door vissertje pesten-  is volledig strijdig met Dijksma haar eigen Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ om niet langer aan starre doelen

Read More...

Ecoloog: Immigratie en overbevolking Nederland taboe onder natuurclubs…

Linkse mediamagneet Tinkebell speelt in Afghanistan de bezorgde waardin van Hotel Nederland : terugsturen van uitgeprocedeerden is onmenselijk (de asielindustrie IS dat ook RZ)… Ze liet zich eerder luidruchtig in media steriliseren vanwege….’de overbevolking’ en voor ‘de aarde’. Welke aarde was dat dan, als er in het 10 maal dunner bevolkte Afghanistan minder ruimte zou

Read More...