Biodiversiteit Archive

Marc van den Tweel (baas Natuurmonumenten, 165.000 euro per jaar) zwetst/liegt over natuur tegen ANWB-leden

In de Kampioen van december 2014 liegt/zwetst de 165.000 euro per jaar kostende directeur van Natuurmonumenten, Marc van den Tweel tegen Nederlandse ANWB-leden over de staat van onze natuur en de verdiensten van Natuurmonumenten. Dit blog behandelt de evolutie van de hier weer verkondigde leugen die bij WNF/PBL afkomstig is: dat we na Malta de minste natuur zouden

Read More...

3 miljoen euro dineren en reizen tot 2020: Europa houdt natureaucraten duurzaam in stand

Momenteel ben ik op expeditie in het groene regelwoud waarin Nederland verstrikt zit, en uit de diepe Bureaucratische Jungle bericht ik op Climategate.nl over de vorderingen. Het belangrijkste natuurverdrag waar Nederland onder valt was de in 1982 aangenomen Bern Conventie voor de bescherming van natuur in Europa (dus ook niet EU-landen). Maar anno 2015 is al

Read More...

Rode Lijst-soort zwarte rat voelt zich weer thuis bij Middeleeuwse warmte

De zwarte rat (Rattus rattus) werd door de Zoogdiervereniging en het CBS in 2006 op de Nederlandse Rode Lijst voor bedreigde zoogdieren gezet, wegens verdringing door de bruine rat. Het is een warmteminnende soort, die nu vanuit Limburg weer in opmars is en de Maas overstak. Het wordt blijkbaar weer net zo warm als toen de rat zich in

Read More...

Bijenhysterie onterecht: Frauduleus onderzoek veroorzaakte ban op pesticiden

Wat mij dagelijks tot bloggen drijft is mediahysterie en de overhaaste gevolgtrekkingen die onze politici en beleidsmakers daaruit menen te moeten trekken. Gevolgtrekkingen die MEER SCHADE aanrichten dan het probleem waarover de hysterie ontstond. Zie ook de hysterie over pesticiden en bijen die zoals The Times nu meldt gebaseerd blijkt op het voeren van onrealistisch hoge

Read More...

Beheerder landgoed Eysingastate vernietigt illegaal RTL-Nieuws-dassenburcht en bulldozerde mogelijk levende dassen

RTL Nieuws kwam hier november nog bij mij op landgoed Eysingastate een eikenhoutwal met dassenburcht filmen, en me interviewen. Deze burchten zijn gisteren en vandaag illegaal gebulldozerd door aannemers in opdracht van Landgoed Eijsingastate, en de volledige houtwal is kaalgekapt. Men lijkt zelfs expres met een bulldozer over de aanwezige burchten te zijn gewalst om

Read More...

Er is een enorme biodiversiteitscrisis gaande, een zesde massa-uitsterven.. Grapje!

Een open access-artikel in Nature Biodiversity: Life- a status report- geeft nu  een overzicht van de staat van biodiversiteit en bevestigt opnieuw: klimaatverandering is tot nu toe geen bedreiging voor soorten en het ‘zesde massa-uitsterven’ dat sommigen claimen vindt niet plaats.  Nature baseert zich op de dit jaar 50 jaar jubilerende Rode Lijst van IUCN

Read More...

Werkverschaffing groene juristen: Nieuwe Wet Natuurbescherming gaat geschiedenis in als Gedrocht van Dijksma

De Kamer bespreekt in januari de nieuwe Wet Natuurbescherming, die de Flora en Faunawet moet vervangen, omdat deze te complex zou zijn. Maar de nieuwe wet lijkt vele malen ondoorzichtiger. Voorgestelde wetswijzigingen kwamen gisteren binnen. Zelfs voor redelijk ingevoerden in het natuurdossier lijkt die nieuwe wet zoveel uitzonderingsbepalingen, nieuwe (internationale verdrags)regels in te voeren en bestuurlijke willekeur

Read More...

Biodiversiteit: roofdieren vaak dodelijker dan ebolavirus en moslimterroristen (pleonasme)

Bij een laatste check van mijn rapport over biodiversiteit, stuitte ik op enkele akelige nieuwsfeiten: wist u dat de tijger waarvoor het Wereld Natuur Fonds een gironummer opende alleen al in de eerste maand van 2014 in India al 17 mensen doodde? En dat nijlkrokodillen in Afrika per jaar tenminste 100 dodelijke slachtoffers zaaien, waar

Read More...

Biodiversiteit minder belangrijk dan ecologen hoopten (2): ‘ Stel dat beleidsmakers dit horen???’

Teveel onderzoek naar het nut van biodiversiteit is opgezet om indruk te maken op beleidsmakers met dramatische gevolgen van ‘ verlies van biodiversiteit’ , zo bleek op de Biodiversity Research at the Crossroads-conferentie 20 november in Wageningen 20 november. Terwijl je beter onderzoek kunt doen, naar de gevolgen voor ecosystemen wanneer het aantal soorten TOE

Read More...

Klimaatbestendige Koolmees scoort zilver bij jaarlijkse faunaschade 96 miljoen euro

Wie had dat gedacht, het vogeltje dat zo vrolijk twittert voor het uw vogelhokje invliegt: na ganzen, die 76 procent van de landbouwschade van 96 miljoen euro PER JAAR veroorzaken aan gewassen volgt de koolmees, onze nationale klimaatkanarie met dank aan Martijn van Calmthout van de Volkskrant en Marcel Visser van het NIOO. Door pikschade in

Read More...