Boeken Archive

Duurzaamheid is van voorbijgaande aard…

Alles op aarde is van voorbijgaande aard. Ook duurzaamheid. Want als je – zoals Bram van de Klundert stelt, directeur van het Waddenfonds- dat de betekenis ‘houdbaarheid’ is, hoe lang moet iets dan houdbaar zijn? Daar geeft Van de Klundert geen antwoord op, en hij blijkt vooral een slordige denker. Na het lezen van Van

Read More...

Bodycount De Verlichting: 170 miljoen moorden seculiere heilstaat

Het klimaatdebat is in mijn optiek meer een debat over opinieklimaat. Wat mag volgens de dominante macht wel en niet de geaccepteerde opinie heten waarmee je politiek gezien mag worden. En wat niet. En wat is de officiële versie van de geschiedenis. Daarom nu een post over de dictatoriale en moorddadige kant van seculiere heilstaten. Van

Read More...

Ongestoorde ontwikkeling bodem Waddenzee is de grootst mogelijke flauwekul

Iedereen die dat nog niet deed: lees ‘De Wadden’, een geschiedenis van Mathijs Deen, een soms bijna lyrisch en ook relativerend geschreven historie van hoe de Waddenzee ontstond. En vooral, steeds opnieuw blijft ontstaan, want dat continue scheppen en verwoesten is de identiteit van het getijdengebied. Ik heb het boek gisteren verslonden. Deen beschrijft hoe de

Read More...

Dictatuur van de (groene) horden ondermijnt beschaving

Iedereen die dat nog niet deed: lees of herlees De Opstand der Horden (1933) van Jose Ortega Y Gasset, waar ecoloog-filosoof Diederik Boomsma nu in Leiden op promoveert. De Groene Amsterdammer schreef in 2010 al een mooie bespreking ‘de Massamens, dat zijn wij’. De onbeschaafde massamens die de macht zou overnemen (opstand) en de dominantie

Read More...

Olie-industrie moet haar product- de (morele) vooruitgang- met meer trots uitdragen

Wees in het debat over milieu helder over wat je vertrekpunt is, zo stelt filosoof Alex Epstein in zijn ‘The Moral Case for Fossil Fuels‘, een morele verdediging van zoveel mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Nu en in generaties na ons, omdat dit de enige brandstoffen zijn die goedkoop, betrouwbaar en overvloedig zijn en blijven.

Read More...

Het Europees Parlement zinkt weg in een moeras van eigen belang

Aldus één van de opmerkelijke vaststellingen van Derk-Jan Eppink in zijn nieuwste boek ‘het Rijk der Kleine Koningen’. Ik moet het nog lezen, maar dit interview is alvast een goede opwarmer. Het geeft een ontluisterende inkijk met veel herkenbaars in het (niet)functioneren van het Europees Parlement (EP) waar Eppink 5 jaar deel van uitmaakte. Zowel

Read More...

Vegetatief filosoof met de hamer sloopt hokjesdenken over natuur en klimaat

Zondag in het Teylers Museum in Haarlem treedt plantaardig filosoof Norbert Peeters aan. Hij zal met Darwin als hamer in de hand wat hokjes slopen in het natuurdenken. Een goede zaak, die we graag stimuleren. Peeters werkte mee aan het bij KNNV verschenen ‘Plantaardig, Vegetatieve Filosofie’ van de eigenaar van Landgoed Schovenhorst Th C W Oudemans. Het

Read More...

Cracking Big Green onthullend manifesto voor wie met open science de wereld echt wil verbeteren

Hoe zeer zet deze promotie-afbeelding je op het verkeerde been over het fantastische boek dat Ron Arnold en Paul Driessen onder de hoede van CFACT geschreven hebben. Bestel het via deze link. Na het lezen van verschillende boeken over bodemvorming en bodemerosie was ik bijna weer gaan open staan voor de argumentatie van de milieubeweging,

Read More...

Het hoge linkse woord is er eindelijk uit bij Martijn van Calmthout

Vrij Nederland zet het nieuwe boek van klimaatactiviste Naomi Klein op de cover maar schrijft verder een slap verhaal over wat inheemse protestmarsen tegen het kapitalisme de uitstoot van broeikasgassen. Deze dappere marsen worden wereldwijd gehouden op dinsdag 23 september de dag dat Obama een extra klimaattop in New York heeft belegd lekker makkelijk voor iedereen om

Read More...

De Heilige Oorlog van Moeder Aarde Apostelen verdraagt geen Twijfelaars

Nadat Jan Paul van Soest het grappigste klimaatboek aller tijden schreef, ‘De Aarde heeft Koorts’ weten we – door bemiddeling van medium Prinses Irene – dat Moeder Aarde pijn heeft dankzij ons geconsumeer. Klimaatspiritualiteit, Jan Paul Proest hahahaha. Maar al jeremierend gaf Moeder Aarde nog veel meer boodschappen aan Van Soest door. En het nieuwe

Read More...