Boeken Archive

Het weer is al een wapen, dus waarom zijn asielzoekers dat niet?

Het beste kado voor mijn verjaardag vandaag- de viering van een jaar dichter bij de Dood- kreeg ik van Moeder Natuur: lekker weer. Zomaar gratis. Je wordt vrolijk van zonnig weer waarbij je met hapje en drankje buiten kan zitten. Tenzij je liever zingt ‘I’m only happy when it rains’. Pour your misery down on

Read More...

Lichtpuntjes in Donkergroen Duitsland met journalisten Maxeiner en Miersch

De journalisten Dirk Maxeiner en Michael Miersch maakten ooit deel uit van de milieubeweging, maar werden steeds kritischer over de omgang met feiten door clubs als WNF en Greenpeace, de doemverhalen. Zij ontpopten zich zo tot de Duitse versie van Simon Rozendaal van Elsevier.  Hun recente boek ‘Alles Grun und Gut?’ vat die insteek goed samen, zoals Die

Read More...

1200 jaar geleden was de Islam haar tijd vooruit

Echte wetenschap gaat uit van een ‘geheimnis’, het ontrafelt de geheimen van de natuur. De Britse fysicus Jim Al Khalili met Iraaks-Sjiitische wortels en Perzisch kaalkoppie raakt je precies op dat punt. Wanneer hij weer een documentaire over fysica presenteert voor de BBC. Dat zoeken naar het geheim, daarmee ontsnap je uit de banaliteit van alledag,

Read More...

Oerfantasie Natuurmonumenten Schier door Hermann Goering op Schorfheide voorgedaan

Onze gastblogger Harm Carrette beschreef de gesubsidieerde oerdriften van Natuurmonumenten in het Natonaal Park Schiermonnikoog met retro-runderen en bisons. Bij lezen van ‘The Green & The Brown, a history of Conservation in Nazi Germany’, kwam vandaag een AH-erlebnis. Daarin beschrijft historicus Frank Uekoetter het bison-herintroductieproject van de Nationaal Socialisten in het nieuwe Nationaal Park Schorfheide. Prachtige historische parallelen tussen Nationaal Park

Read More...

Duurzaamheid is van voorbijgaande aard…

Alles op aarde is van voorbijgaande aard. Ook duurzaamheid. Want als je – zoals Bram van de Klundert stelt, directeur van het Waddenfonds- dat de betekenis ‘houdbaarheid’ is, hoe lang moet iets dan houdbaar zijn? Daar geeft Van de Klundert geen antwoord op, en hij blijkt vooral een slordige denker. Na het lezen van Van

Read More...

Bodycount De Verlichting: 170 miljoen moorden seculiere heilstaat

Het klimaatdebat is in mijn optiek meer een debat over opinieklimaat. Wat mag volgens de dominante macht wel en niet de geaccepteerde opinie heten waarmee je politiek gezien mag worden. En wat niet. En wat is de officiële versie van de geschiedenis. Daarom nu een post over de dictatoriale en moorddadige kant van seculiere heilstaten. Van

Read More...

Ongestoorde ontwikkeling bodem Waddenzee is de grootst mogelijke flauwekul

Iedereen die dat nog niet deed: lees ‘De Wadden’, een geschiedenis van Mathijs Deen, een soms bijna lyrisch en ook relativerend geschreven historie van hoe de Waddenzee ontstond. En vooral, steeds opnieuw blijft ontstaan, want dat continue scheppen en verwoesten is de identiteit van het getijdengebied. Ik heb het boek gisteren verslonden. Deen beschrijft hoe de

Read More...

Dictatuur van de (groene) horden ondermijnt beschaving

Iedereen die dat nog niet deed: lees of herlees De Opstand der Horden (1933) van Jose Ortega Y Gasset, waar ecoloog-filosoof Diederik Boomsma nu in Leiden op promoveert. De Groene Amsterdammer schreef in 2010 al een mooie bespreking ‘de Massamens, dat zijn wij’. De onbeschaafde massamens die de macht zou overnemen (opstand) en de dominantie

Read More...

Olie-industrie moet haar product- de (morele) vooruitgang- met meer trots uitdragen

Wees in het debat over milieu helder over wat je vertrekpunt is, zo stelt filosoof Alex Epstein in zijn ‘The Moral Case for Fossil Fuels‘, een morele verdediging van zoveel mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Nu en in generaties na ons, omdat dit de enige brandstoffen zijn die goedkoop, betrouwbaar en overvloedig zijn en blijven.

Read More...

Het Europees Parlement zinkt weg in een moeras van eigen belang

Aldus één van de opmerkelijke vaststellingen van Derk-Jan Eppink in zijn nieuwste boek ‘het Rijk der Kleine Koningen’. Ik moet het nog lezen, maar dit interview is alvast een goede opwarmer. Het geeft een ontluisterende inkijk met veel herkenbaars in het (niet)functioneren van het Europees Parlement (EP) waar Eppink 5 jaar deel van uitmaakte. Zowel

Read More...