Breaking news Archive

Schandaal? Wetenschappers fabriceerden bewijs tegen vermeende bijengif neonicotinoiden

Britse krant The Times meldt hoe Nederlandse wetenschappers betrokken bij Wereld Natuur Fonds en IUCN in 2010 uit activistische overwegingen ‘ bewijs’ tegen de pesticidegroep neo-nicotinoiden fabriceerden, 0m zo via het Europarlement een ban op deze stoffen af te dwingen, zoals in 2013 gebeurde. Een van hen is de mede-oprichter van het Wereld Natuur Fonds

Read More...

Telegraaf opent aanval op energieakkoord

WKK schandvlek eindelijk in de openbaarheid Zoals Rypke al schreef heeft de Telegraaf als eerste mainstream krant de grote schande van het energieakkoord aan de kaak gesteld: het de nek omdraaien van de duurzame en voordelige WKK in ons land, ten gunste van de peperdure nog te bouwen windparken op zee. Prijskaartje: €14 miljard extra

Read More...

RTL Nieuws tuint in energiesubsidielobby Essent, Sible Schone en zijn klimaatbureau

Opnieuw grotesk mediafalen inzake energiesubsidiebeleid, ditmaal van RTL Nieuws. Het door Essent en andere van klimaatsubsidies levende nutsbedrijven gesponsorde klimaatbureau Hier van ex-WNF employee Sible Schone kreeg vandaag een handig lobbybericht voor meer windmolensubsidies in Nederland prime time bij RTL Nieuws: door krokodillentranen te huilen over het feit dat energiebedrijven op een internationale stroommarkt hun

Read More...

Praktijkonderzoek onthult kosten 2 maal marktwaarde: Biomassastook uit lokaal snoeihout dure flop

Praktijkonderzoek van Zilverberg Advies naar de oogst en verwerking van lokaal Elzensingelhout in Friesland (Beetsterzwaag/Friese Wouden) toont dat lokale snoeihout-verwerking tot biomassasnippers een dure flop blijkt. De productiekosten liggen met 7,5 euro per Gigajoule warmteopbrengst liefst een factor twee b0ven de marktwaarde uitgedrukt in euro/Gigajoule voor die Elzensnippers. De productiekosten exclusief opslag bedragen 16,5 euro per kuub

Read More...

Windpark Houten genereert met 3 molens constant jaarvermogen 0,75 miljoen euro subsidies, ook bij 29 procent minder stroom

Samenvatting blog: U Wind  draait voor MEER DAN TWEE DERDE op SDE- subsidies en belastingvoordelen. Dat komt overeen met het verdienmodel van cooperatie Windvogel, dat 2,5 maal meer MEP-subsidies opstrijkt dan zij uit stroomopwekking genereren. Wanneer je stroomopbrengst 29 procent lager uitvalt dan gehoopt/gepland heeft dat geen noemenswaardige impact op je bedrijfsresultaat in Groene Economie 2.0

Read More...

NIOZ/Imares-studie bevestigt: geen impact visserij op biomassa schelpdieren kustzone

Hoewel men bij het NIOZ  een rotsvast geloof heeft dat ecologische wonderen plaatsvinden op de zandige Noordzeebodem wanneer je zoveel mogelijk visserij uitsluit, wil het maar niet lukken met het vinden van ecologisch bewijs dat dit geloof ondersteunt in onze kustzone. Dat bevestigt de studie van Magda Bergman van het NIOZ naar de invloed van 5 jaar visserij-uitsluiting

Read More...

Kwart eeuw experiment: Biodiversiteit blijkt minder belangrijk dan ecologen hoopten (1)

Donderdag in Wageningen op de Biodiversity Research at the Crossroads- conferentie van de NERN bleek andermaal hoe groot de kloof tussen activisten van Wereld Natuur Fonds, de UNEP en  wetenschappelijke ecologie  is gegroeid: 25 jaar experimenteel onderzoek naar de rol van soortenrijkdom op het functioneren van ecosystemen onthult dat ‘zo veel mogelijk zeldzame soorten’- de

Read More...

Tjerk Leugenaar? Tjerk Wagenaar (Natuur & Milieu) liegt glashard, betaald door en voor lobby windsubsidies

Wij tonen in deze blog aan dat Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu glashard liegt door te beweren dat Wind op Zee klimaatschade vermijdt bij ongewijzigd beleid, terwijl hij schriftelijk tegen mij bevestigde dat die molens bij huidige Europees Emissiehandelsysteem netto geen grammetje CO2 uitsparen. De Nederlandse molencampagne trekt hooguit de kosten van Europees

Read More...

Liliane Ploumen belooft PER JAAR 100 miljoen euro extra (klimaat)ontwikkelingshulp

Ends Daily meldt vanuit Brussel dat Liliane Ploumen 100 miljoen euro extra Nederlands belastinggeld toezegt per jaar aan een Klimaatfonds van de Verenigde Naties, in aanloop naar de VN-klimaatconferentie, in Lima. Daar komt de klimaatindustrie bij elkaar om voor publiek geld nieuwe bestemmingen te vinden zonder kascontrole. Oxfam, 1 van de belangrijkste profiterende partijen van

Read More...

Politiek bedrog Planbureau Leefomgeving: Nederland juist meeste gebied EU achter groen slot

Het Planbureau voor de Leefomgeving bedroog de Staatssecretaris en Tweede Kamer met haar Balans voor de Leefomgeving 2012 onder de titel ‘Druk op Biodiversiteit in Nederland is hoogste van EU‘ . Zij beweren dat we ‘met 14 procent van territorium’ beschermd areaal onder het EU-gemiddelde zitten, waar Nederland liefst 11000 vierkante kilometer Natura 2000-gebied aanwees,

Read More...