Breaking news Archive

Volkskrant legt stukje belangenverstrengeling ECN en Windhandel bloot

Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur  keken Volkskrant-journalisten Tom Kreling en Huib Modderkolk in de boeken van zowel het Ministerie van Economische Zaken en het Energieonderzoek Centrum Nederland: dat is het instituut dat bij het Energieakkoord die goedgelovige Henk Kamp van ‘onafhankelijk’ applaus voorziet in rapporten. Wij van ECN-eend adviseren meer windturbines(ubsidies). Klimaat-agitator Bart

Read More...

Hoax of hoopvol? Indonesië stapt in Thorium, wij blijven in steen(kool)tijd hangen

Volgens het persbericht van Thorcon stapt het Indonesische staats-energiebedrijf PLN (Perusahaan Listrik Negara) met het Amerikaanse Thorconpower in Thorium. Dat bedrijf mag de eerste gesmolten zoutreactor  bouwen die in 2021 in bedrijf moet zijn. Hier het persbericht: Indonesia has signed a memorandum of understanding with Martingale to develop thorium molten salt nuclear reactors to generate

Read More...

Klimaat-Jihad Parijs kost 2 biljoen dollar per jaar voor 0,05 graden afkoeling

De saboteur van de klimaatrevolutie/ statisticus Bjorn Lomborg becijferde wat het uitroepen van het Klimaatkalifaat in Parijs de wereld-economie zal kosten. EN wat het oplevert aan verminderde temperatuurstijging. 0,05 graden, kortom, iets dat niemand ook maar in de verste verte merkt.  Dat publiceert hij in Global Policy Journal. Voor het laatste gebruikte Lomborg een modelberekening die

Read More...

Keimpe Wieringa (PBL) bekent bedrog in Volkskrant maar geen schuld

Tonie Mudde van de Volkskrant geeft kernachtig het hoofdprobleem weer, dat ik blootleg in ‘Goochelen met natuur’ in Elsevier van 28 november (deze week): Het PBL manipuleert voor het maken van bovenstaande grafiek natuurstatistieken, om te suggereren dat natuurbeleid aanslaat.  De Volkskrant vroeg Keimpe Wieringa, sectorhoofd Natuur van Planbureau voor de Leefomgeving een reactie. Wieringa bekent dat

Read More...

Het Planbureau voor de Leefomgeving manipuleert de nationale natuurboekhouding

Koop de komende Elsevier waarin ik mijn onderzoek ‘Sjoemelnatuur’ samenvat. Dat kwam tot stand onder begeleiding van Marcel Crok (bewaring focus) en dankzij de donaties van Climategate.nl-lezers. Een prachtig staaltje nieuwe journalistiek leek mij volgens het boekje. Zelf financiering regelen in je netwerk en bij supporters, tussentijds rapporteren via je blog en dan nu dus de

Read More...

Rode Lijst Indicator is wetenschappelijk waardeloos want vals concreet

  Hier maak ik de virtuele Rode Lijst 2013 voor vogels openbaar, althans, de mutaties die de overheid er op toeliet.Belangenclubs die soorten op de Rode Lijst voor werkverschaffende diersoorten zetten als SOVON en RAVON, vieren via de NLBIF op 10 december in de Jaarbeurs hun eigen feestje samen met de subsidiegever van het Ministerie van EZ.

Read More...

Kickoff nieuwe milieubeweging die catastrofekapitalisten Greenpeace verslaat

Op 17 september bij Pakhuis de Zwijger (om de hoek van Greenpeace BV) houdt de orthodox groene kerk een samenkomst met als doemprediker Wouter van Dieren (Club van Rome). Als rationeel optimistisch alternatief haalt Marco Visscher (oa Vrij Nederland) 30 september de founding father van het ecomodernisme- Ted Nordhaus naar Nederland. Die spreekt in De Balie in Amsterdam, de dag

Read More...

CBS: Het Milieu belangrijke melkkoe overheid met 24 miljard euro per jaar

Waarom speelt voormalig belastinginspecteur Henk Kamp van de Vijanden van Vrijheid en Democratie (VVD) de klimaatridder?  Dat levert de overheid belastingen op. Het CBS meldt dat wij bijna 2 maal meer milieubelastingen heffen dan andere Europese landen gemiddeld. Zij identificeren 17 procent van de staatsinkomsten- 24 miljard euro-als milieuheffing. Huishoudens dragen daar 66 cent per euro aan bij. Bedenk dat

Read More...

Hoe groener de omgeving, hoe dommer de mensen

NME Podium– een door Ministerie van EZ gesubsidieerde site- beroept zich op Spaans onderzoek dat zou aantonen: in scholen met meer groen in de stedelijke omgeving zijn kinderen slimmer. In Nederland en de rest van Europa zien we juist een tegengestelde trend dankzij decennia trek van platteland naar de stad van hoger opgeleiden. De braindrain hakt er

Read More...

Het Planbureau voor de Leefomgeving laat alle waternatuur in Bermuda Driehoek verdwijnen

Het PBL presenteert Nederland als de natuur-hekkensluiter van Europa. Maar zoals nu uit de WOB-data wordt bevestigd, komt dat omdat ze al onze waternatuur niet meerekenen. Wanneer je het oppervlak bos en natuur in het jaar 2000 rekent is dat ongeveer 15 procent van het LANDareaal (3,108 miljoen hectare). Maar dan zou onze Waddenzee- het

Read More...