Breaking news Archive

Gerard van der Steenhoven (KNMI) Code Rood voor wetenschappelijke integriteit

Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI kan uit wetenschappelijk oogpunt gezien beter direct ontslagen worden. Dat toont  zijn oratie voor de Universiteit van Tukkerland van 13 oktober. Hier geeft hij het tenminste 73 miljard euro kostende Energieakkoord nog even een kontje. Om te tonen dat zijn benoeming en functie in de eerste plaats politieke doeleinden

Read More...

Miljard euro extra klimaatsubsidie 2016 Sinter-Kamp (VVD) plus staatsteun Tennet

Terwijl de staatsschuld afgelopen decennium bijna verdubbelde naar 466 miljard euro, lijkt de klimaatpakjesboot van Sinter-Kamp (VVD) pas echt op stoom te komen. Windmolenaars en bosbijstokers krijgen in 2016 niet 8 maar zelfs  9 miljard euro subsidie toegeschoven, zo meldt de Telegraaf. Daarnaast mag het noodlijdende 100%-staatsbedrijf Tennet 1,19 miljard euro staatssteun tegemoet zien, omdat het bedrijf miljarden-investeringen

Read More...

Compendium voor de Leefomgeving misleidend negatief over roggen Noordzee

Bij het weergeven van trends in het voorkomen van roggen in de Noordzee misleidt het Planbureau voor de Leefomgeving politici en publiek in negatieve zin. Dat komt doordat ze zich uitsluitend baseren op 1 bron van gegevens, Stichting Anemoon. Die baseert zich enkel op gevonden eikapsels aan het Nederlandse strand, voornamelijk bij Katwijk en Noordwijk.

Read More...

Henk Kamp (VVD) gaat multinationaal om windmiljarden aan nationale controle te onttrekken

Ik zie hier een defensie-mechanisme in tegen een Parlementaire Enquete wanneer de Nijpelitaanse maffia (VVD) ter verantwoording wordt geroepen over de maatschappelijke diefstal van +100 miljard euro genaamd windflop. De Nationale Propaganda Organisatie (NPO), ziet het anders. Zij papegaaien Henk Kamp (VVD), dat je kosten bespaart door samen met andere landen de klimaattoren van Babel te bouwen.  “Nederland

Read More...

Volkskrant vandaag weer 2 maal lange arm liegende overheid

Groeit publieke weerstand over de kosten van windturbine-terreinen op zee, dan verschijnt in De Volkskrant weer ‘tegenpropaganda’ vanuit de overheid/energie-subsidiebedrijven. We kunnen zeer snel zien dat de overheid weer liegt over ’40 procent lagere’ kosten, door de aansluitkosten weg te moffelen die 100 %-staatsbedrijf Tennet sinds 2014 voor rekening neemt op last van Henk Kamp. Dus Kamp doet een

Read More...

Malta kroont zich Europees CO2-kampioen, met gesubsidieerde onderzeese kabel…..

Lies, damn lies and statistics, het geldt ook bij CO2-emissieranglijsten, als Eurostat’s jaarlijkse landen-ranglijst van Europese CO2-emissies (= fossiel brandstofverbruiks-indicatie). De Europese emissies stegen op papier netto met 0,7 procent in 2015, zie de link naar een persbericht van Eurostat. In Nederland zouden CO2-emissies met 2,1 procent zijn gestegen en bij de Belgen met 4,7 procent,

Read More...

VN-Klimaatagenda en vissertje pesten groene dekmantel van (olie)multinationals

Groen is een afleidingsmanoeuvre van oliebelangen, zo toon ik in dit blog. De organisator van de door multinationals gesponsorde Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992 (Agenda 21)- Maurice Strong- was ook de president van Canada’s grootste (staats)oliemaatschappij Petro Canada, exploitant van teerzanden. Sterker nog: die olie-maatschappij hielp hij in 1976 opzetten. Dat deed hij op aanvraag

Read More...

0,000045 graden: Sharon Dijksma erkent dat klimaatbeleid geen klimaateffect heeft

De zelfde Sharon Dijksma die onze Kamer op 24 maart aanzet tot meer klimaatijver in haar Kamernotitie, erkent in de Kamerbrief BSK-201677286 Hoger Beroep tegen het Urgenda-Vonnis op 9 april dat iedere investering van Nederland in klimaatbeleid -zoals het 100 miljard euro kostende Energieakkoord- weggegooid geld is. Het heeft geen enkel klimaat-effect. Daarnaast erkent het Kabinet

Read More...

Populatie rode wouw Duitsland holt achteruit, windturbines belangrijkste doodsoorzaak

In het Zuidelijke Zwarte Woud afgelopen week veel rode wouwen gezien en gefotografeerd om de schoonheid van deze vliegkunstenaars te tonen. In vergelijking met andere delen van Duitsland stonden hier relatief weinig windturbines. Die waarneming/correlatie kan wel eens geen toeval zijn, omdat per 10 Duitse windturbines 1 rode wouw uit de lucht gemept wordt volgens onderzoek in

Read More...

Historische piek in steenkool 2015 tegelijk met hoogste ‘duurzame’ energieproductie

Via de mail kwamen deze plaatjes binnen van CBS. Het jaar 2015 was zowel het jaar van de steenkool in Nederland, en dankzij de afgeschakelde kerncentrales ook in Belgie. Al kunnen we voor het contrast met de werkelijkheid toch even Staatspropaganda-club NOS citeren. Naar schatting 90 procent van de NIEUW opgewekte elektriciteit vorig jaar is op duurzame wijze

Read More...