Breaking news Archive

Marc, baas Natuurmonumenten krijgt meer salaris dan Mark, premier Nederland

In deel 8 van mijn geldmachine-Natuurmonumentenreeks: De van het Wereld Natuur Fonds afkomstige reclamespecialist Marc van den Tweel (165.000 euro jaarsalaris) krijgt nu als directeur van Natuurmonumenten ruim 20.000 euro meer salaris toegeschoven dan Mark Rutte, de premier van Nederland (144.108 euro per jaar). Dat toont de slimme vergelijking die NM-nemesis in de polder Hans Keuper

Read More...

34 dode zeevogels per turbine: Vergunning windfarm Neeltje Jans Oosterschelde mogelijk ten onrechte verleend

Ends Daily meldt vandaag dat de Britse Vogelbescherming RSPB een zaak begint tegen de Schotse overheid over de verlening van vergunningen voor 2 Gieg windturbinefarms pal tegen grote zeevogelkolonies aan de Schotse Oostkust. In Nederland is mogelijk ook ten onrechte een vergunning verleend aan de dit jaar startende bouw van 9 megaturbines van 6 MW

Read More...

KNAW roostert bijstook biomassa met vernietigend rapport dat Climategate.nl gelijk geeft

Ik schreef het afgelopen juni al voor het Financieele Dagblad ‘De vervuiler wordt betaald‘ voor ik moest opkrassen omdat de redactie een boos telefoontje kreeg van Ed Nijpels: hoe ik het waagde de rentabiliteit van het Energieakkoord te betwisten en Edje in niet mis te verstane woorden ter verantwoording te roepen. Waarna ze voor Ed

Read More...

Hersteldoelen Natura 2000 Markermeer op frauduleuze gronden: kosten 1 miljard euro publiek geld..

Doordat diverse belanghebbenden in Nederland bij Natura 2000 allerlei particuliere hersteldoelen fantaseren bovenop Europese verplichtingen, gaat de Nederlandse belastingbetaler voor 1 miljard euro het schip in bij het ‘ ecologisch herstel’ van het pas in 1976 door menselijk ingrijpen ontstane Markermeer. Een consortium van natuurclubs als Natuurmonumenten, Planbureau voor de Leefomgeving, ministeriële ambtenarij, Alterra en

Read More...

Klokkenluider visserij: Fuikvissers IJsselmeer vernietigen palingbestand, en Johan Nooitgedagt houdt zich stil

Zonet werd ik gebeld door een klokkenluider binnen de beroepsvisserij, die stelde dat IJsselmeervissers nog steeds tonnen schieraal in de verboden tijd (september-december) aanlanden, en op de zwarte markt verkopen. Schieraal die de rokerijen gewoon accepteren in de gesloten tijd. Met enige regelmaat verschijnen er dan ook berichten van vissers die gesnapt zijn, zoals de

Read More...

Beheerder landgoed Eysingastate vernietigt illegaal RTL-Nieuws-dassenburcht en bulldozerde mogelijk levende dassen

RTL Nieuws kwam hier november nog bij mij op landgoed Eysingastate een eikenhoutwal met dassenburcht filmen, en me interviewen. Deze burchten zijn gisteren en vandaag illegaal gebulldozerd door aannemers in opdracht van Landgoed Eijsingastate, en de volledige houtwal is kaalgekapt. Men lijkt zelfs expres met een bulldozer over de aanwezige burchten te zijn gewalst om

Read More...

SCP-kwartaalmonitor: Climategate-effect Nederlanders na 2009 met dalende prioriteit klimaatbeleid

De laatste kwartaalmonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau van 2014 is vandaag verschenen, een ‘ wat vindt de Nederlander’-barometer. Deze bevestigt: De Groen Links-stemmer heeft het minste op met vrijheid van meningsuiting, zo blijkt conform de traditie van tot milieu-activist gemorfte Commu-fascisten. En internationaal klimaatbeleid komt niet in de top tien voor van beleidsprioriteiten van

Read More...

Schandaal? Wetenschappers fabriceerden bewijs tegen vermeende bijengif neonicotinoiden

Britse krant The Times meldt hoe Nederlandse wetenschappers betrokken bij Wereld Natuur Fonds en IUCN in 2010 uit activistische overwegingen ‘ bewijs’ tegen de pesticidegroep neo-nicotinoiden fabriceerden, 0m zo via het Europarlement een ban op deze stoffen af te dwingen, zoals in 2013 gebeurde. Een van hen is de mede-oprichter van het Wereld Natuur Fonds

Read More...

Telegraaf opent aanval op energieakkoord

WKK schandvlek eindelijk in de openbaarheid Zoals Rypke al schreef heeft de Telegraaf als eerste mainstream krant de grote schande van het energieakkoord aan de kaak gesteld: het de nek omdraaien van de duurzame en voordelige WKK in ons land, ten gunste van de peperdure nog te bouwen windparken op zee. Prijskaartje: €14 miljard extra

Read More...

RTL Nieuws tuint in energiesubsidielobby Essent, Sible Schone en zijn klimaatbureau

Opnieuw grotesk mediafalen inzake energiesubsidiebeleid, ditmaal van RTL Nieuws. Het door Essent en andere van klimaatsubsidies levende nutsbedrijven gesponsorde klimaatbureau Hier van ex-WNF employee Sible Schone kreeg vandaag een handig lobbybericht voor meer windmolensubsidies in Nederland prime time bij RTL Nieuws: door krokodillentranen te huilen over het feit dat energiebedrijven op een internationale stroommarkt hun

Read More...