Breaking news Archive

Groep ecologen kraakt grote graasplan Natuurmonumenten Schiermonnikoog: Wensdenken

Terwijl Natuurmonumenten de duinen van Schier versnippert met rasters en schrikdraad voor de komst van exotische bisons, verscheen dit voor jaar een Advies Begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog van het OBN-deskundigenteam. Dat maakt – tussen de regels gelezen- gehakt van de graasplannen van Natuurmonumenten. De plannen zijn gebaseerd op wensdenken, en vooral door bezuinigingen gemotiveerd. Natuurmonumenten maakte ook al 10 jaar

Read More...

Redde wie zich redden kan, ook het zeeijs op de Noordpool groeit weer

Bevindt het zeeijs rond de Zuidpool zich ieder jaar weer in een nieuw oppervlakte record, ook het zeeijs rond de Noordpool lijkt- met uitzondering van dieptejaar 2012- al vele jaren nauwelijks nog in oppervlak af te nemen. Weekblad Time bericht nu over een publicatie in Nature Geoscience waar de GROEI van het zeeijsoppervlak met 33 procent

Read More...

Sharon Dijksma en Team Natuur (RVO) legaliseren natuurcriminaliteit gigaturbines Wieringermeer

Marcel Chaita van het Team Natuur (RVO)geeft met Marco Klaassen (Vergunningen) namens Staatssecretaris Sharon Dijksma (Van het Natuurpact met oa Staatsbosbeheer)- een ontheffing af voor artikel 8 (vernielen groeiplaatsen zeldzame planten als brede orchis en tongvaren) en artikel 9 (doden van beschermde vogels) van de Flora en Faunawet voor tientallen megaturbines in vogeltrek- en vleermuisgebied in

Read More...

PBL start vertragingstactiek WOB-verzoek en past stiekem websites aan

Gelukkig maakte ik van alle Compendium voor de Leefomgeving-sites screenshots, en heb ik alle originele pubicaties. Want het blijkt nu dat het PBL de webpagina over de Natuurbalans 2012 heeft aangepast en 1 van de gewraakte afbeeldingen van ons onderzoek verwijderde en teksten daarbij. Nu passen ze allerlei vertragingstactieken toe om ons onderzoek op te houden.

Read More...

WOB-verzoek ingediend om data Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) biodiversiteit los te krijgen

Als sluitstuk van ons onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van Nederlands natuurbeleid en hoe het Planbureau voor de Leefomgeving ons de laagste biodiversiteit van Europa geeft, diende ik vandaag een WOB-verzoek in bij sectorhoofd Natuur Keimpe Wieringa om van het Planbureau voor de Leefomgeving. Alleen zo kunnen wij de berekeningen loskrijgen die leiden tot onderstaande grafiek.

Read More...

Europese Commissie deelt weer 9 miljoen euro lobbysubsidies uit aan groene protestclubs

Opnieuw krijgt het schatrijke Wereld Natuur Fonds (half miljard euro inkomsten per jaar) liefst 6,2 ton euro subsidies van de Europese Commissie om de Europese Commissie te belobbyen vanuit Brussel. Dat blijkt uit de verdeling van in totaal 9 miljoen euro lobby-subsidies die de DG Environment dit jaar besteedt aan Niet Gekozen Organisaties. (NGO’s) Allen

Read More...

Klimaat-rechtzaak Urgenda tegen Staat had commerciële motieven

Via de rechter afdwingen, dat alle Nederlanders jouw handeltje via Thuisbaas.nl afnemen uit naam van Het Klimaat, laten we het Groene Economie noemen. Idealistisch betalen via Ideal. Je richt als Greenpeace-activiste en handelaar in zonnepanelen Urgenda op samen met een hoogleraar Jan Rotmans. Die Rotmans moet je club van geleerde statuur voorzien als – wij

Read More...

Commissie Vollenhoven zoekt draagvlak voor Dijksma: Natuurgebieden gaan monumenten heten…

Dankzij de decentralisatie van natuurbeleid naar provincies, bezuinigingen van de Rijksoverheid en constante naamsveranderingen in beleid is het Nederlandse natuurbeleid een onoverzichtelijk zootje geworden. Dat constateert de door Sharon Dijksma ingestelde Commissie van Vollenhoven in een concept-eindrapport ‘Monumentale Natuur’ waar ik de hand op legde. Als remedie adviseren ze om alle gebieden die buiten het

Read More...

Ook Volkskrant opent aanval op graaiende top Natuurmonumenten en gesjoemel financiën

Wij schreven het al 2 maanden geleden: directeur Marc van den Tweel verrijkte zichzelf afgelopen jaar nog eens met 13 procent bonus naar 187.000 euro.  Nu gaat ook de Volkskrant in de aanval in ‘Natuurmonumenten gaat de mist in met bonus’. Natuurmonumenten sjoemelde met de salarisopgaven in jaarverslagen, zo meldt de Volkskrant. Er was zoals wij melden WEL

Read More...

10.000 vegetarische zeehonden op Wad die Partij voor de Dieren stemmen, aldus Han Olff

De gehele garnalenvisserij met Wadvergunning (92 kotters) onttrekt per dag een berekende schatting van 10 ton vis als bijvangst. De zeehondenpopulatie van het Wad (inclusief de twee maal grotere grijze zeehonden) onttrekt dagelijks 85-136 ton rond- en platvis in Wad en in de Kustzone. De bijgevangen platvis bij garnalenvissers heeft een hoge overlevingskans bij goed gebruik van

Read More...