Breaking news Archive

Kwart eeuw experiment: Biodiversiteit blijkt minder belangrijk dan ecologen hoopten (1)

Donderdag in Wageningen op de Biodiversity Research at the Crossroads- conferentie van de NERN bleek andermaal hoe groot de kloof tussen activisten van Wereld Natuur Fonds, de UNEP en  wetenschappelijke ecologie  is gegroeid: 25 jaar experimenteel onderzoek naar de rol van soortenrijkdom op het functioneren van ecosystemen onthult dat ‘zo veel mogelijk zeldzame soorten’- de

Read More...

Tjerk Leugenaar? Tjerk Wagenaar (Natuur & Milieu) liegt glashard, betaald door en voor lobby windsubsidies

Wij tonen in deze blog aan dat Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu glashard liegt door te beweren dat Wind op Zee klimaatschade vermijdt bij ongewijzigd beleid, terwijl hij schriftelijk tegen mij bevestigde dat die molens bij huidige Europees Emissiehandelsysteem netto geen grammetje CO2 uitsparen. De Nederlandse molencampagne trekt hooguit de kosten van Europees

Read More...

Liliane Ploumen belooft PER JAAR 100 miljoen euro extra (klimaat)ontwikkelingshulp

Ends Daily meldt vanuit Brussel dat Liliane Ploumen 100 miljoen euro extra Nederlands belastinggeld toezegt per jaar aan een Klimaatfonds van de Verenigde Naties, in aanloop naar de VN-klimaatconferentie, in Lima. Daar komt de klimaatindustrie bij elkaar om voor publiek geld nieuwe bestemmingen te vinden zonder kascontrole. Oxfam, 1 van de belangrijkste profiterende partijen van

Read More...

Politiek bedrog Planbureau Leefomgeving: Nederland juist meeste gebied EU achter groen slot

Het Planbureau voor de Leefomgeving bedroog de Staatssecretaris en Tweede Kamer met haar Balans voor de Leefomgeving 2012 onder de titel ‘Druk op Biodiversiteit in Nederland is hoogste van EU‘ . Zij beweren dat we ‘met 14 procent van territorium’ beschermd areaal onder het EU-gemiddelde zitten, waar Nederland liefst 11000 vierkante kilometer Natura 2000-gebied aanwees,

Read More...

Supermarkt Plus niet pluis? Kartelafspraken Stichting de Noordzee inbreuk consumentenvrijheid

Marien bioloog Klaas Janssen stuurde Ariete Dame van de Plus consumentenservice kritische vragen over de kartelafspraken die zij met Stichting de Noordzee maken over verkoop van vis, en kreeg een wollig en betekenisloos non-antwoord. Dus heb ik nu bij Plus aangedrongen om de gemaakte kartelafspraken te overleggen, omdat we anders bij de ACM een klacht

Read More...

Provincie Utrecht duwt op last D66 burgers draagvlak windmolens door keelgat

Ivo Thonon van de D66-fractie van de Provincie Utrecht wil zijn partij omdopen tot Dictatuur 66. Hij diende afgelopen week een nu aangenomen motie in, waarbij de Provincie ‘draagvlak’ gaat genereren/propaganda maken voor windmolens uit het Energieakkoord. In Utrecht laait het bewonersprotest op tegen molens in Lage Weide, waar het energiebedrijf van Groen Links en

Read More...

Natuurmonumenten vangt miljoenen euro’s geld/grond van RWE-kolencentrale Eemshaven

Natuurmonumenten vangt ruim een miljoen euro van Essent/RWE compensatiegeld en grond, als aflaat voor de bouw van de Eemshaven-kolencentrale (1600 MW). Daarmee mag Natuurmonumenten 10 jaar lang spontane natuurontwikkeling  tegenhouden in de duinen van Schiermonnikoog. (kap duindoorn/ vlier) In 2011 startte Natuurmonumenten nog procedures tegen Essent om de bouw te vertragen. Dat ventileerden ze breed

Read More...

Schatrijk Natuurmonumenten schudt spaarpotje kinderen leeg met ottergesnotter

De bedelcampagnes van schatrijk Natuurmonumenten (met 190 miljoen euro belegd vermogen op de beurs) worden steeds schaamtelozer. Dat blijkt uit het  op kinderen en Dion Graus gerichte fondsenwervende gesnotter over de otter, waarbij  Natuurmonumenten op haar campagnesite de otter als eigendom claimt om er dan bij websitebezoekers 10 euro voor te vragen. Dit nadat ze

Read More...

Bijna 99 procent van onze biodiversiteit kan zonder hulp NGO’s en Sharon Dijksma

Bijna 99 procent van de Nederlandse biodiversiteit heeft helemaal geen hulp nodig van Sharon Dijksma en de  groene 11 clubs rond haar ministerie. Dat blijkt uit kritische analyse van soortgegevens in en vooral buiten de Rode Lijst. Slechts 1,45 procent van de Nederlandse soorten staat op de Rode Lijst die een sterk vertekend beeld geeft.

Read More...

IUCN bevestigt: gebruik Rode Lijst voor niet-eetadviezen (als in Viswijzer) niet toegestaan

Het hoge woord is er uit vanuit Cambridge: Ook NGO’s mogen de status van een soort in de Rode Lijst niet misbruiken voor niet-eetadviezen van vissoorten (zoals in de Viswijzer van Stichting de Noordzee/WNF RZ), zo bevestigt de IUCN desgevraagd. Het kostte een week telefoneren en mailen naar IUCN, het botsen tegen de telefoniste die

Read More...