Breaking news Archive

Hoe groener de omgeving, hoe dommer de mensen

NME Podium- een door Ministerie van EZ gesubsidieerde site- beroept zich op Spaans onderzoek dat zou aantonen: in scholen met meer groen in de stedelijke omgeving zijn kinderen slimmer. In Nederland en de rest van Europa zien we juist een tegengestelde trend dankzij decennia trek van platteland naar de stad van hoger opgeleiden. De braindrain hakt er

Read More...

Het Planbureau voor de Leefomgeving laat alle waternatuur in Bermuda Driehoek verdwijnen

Het PBL presenteert Nederland als de natuur-hekkensluiter van Europa. Maar zoals nu uit de WOB-data wordt bevestigd, komt dat omdat ze al onze waternatuur niet meerekenen. Wanneer je het oppervlak bos en natuur in het jaar 2000 rekent is dat ongeveer 15 procent van het LANDareaal (3,108 miljoen hectare). Maar dan zou onze Waddenzee- het

Read More...

Boekhouden met PBL: 100 duizend hectare bos bijplanten in 1900 en 1950, op papier

Uit de data van ons WOB-verzoek blijkt dat het PBL en WOT Natuur en Milieu in Wageningen er in 1900 vrolijk 100.000 hectare bos bij planten om zo 11 procent van het land te bebossen en ook in 1950 blijkt ons land even bosrijk.In werkelijkheid halen we pas rond het jaar 2000 meer dan 350

Read More...

PBL laat miljoen hectare Nederland en daar levende diersoorten in 1900 verdampen

De Bermudadriehoek ligt tussen Wageningen en Bilthoven, zo blijkt uit de data van ons WOB-verzoek aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het blijkt dat PBL en WOT een miljoen hectare grond met alle daar levende plant en diersoorten laten verdwijnen in 1900 zodat de ‘biodiversiteit’ in dat jaar met 28 procent keldert tot een magere 44 procent. Ik schreef eerder

Read More...

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vervalst groene geschiedenis van Nederland

Het PBL laat de oppervlakte landbouwgrond afgelopen eeuw met bijna 50 procent groeien, terwijl dat in werkelijkheid maar 2 procent was. Dat blijkt uit een vergelijking van de data uit ons WOB-verzoek bij het PBL met historische cijfers van ondermeer CBS en oude landbouwverslagen. Door die geschiedsvervalsing kan het PBL een extra ecologische ramp fabriceren.

Read More...

Mean Species Annihilator (MSA): Bij PBL heeft de Rijke Weide nooit bestaan

Vogelbescherming Nederland voert campagne  om de ‘Rijke Weide’ van de jaren ’60-90 van vorige eeuw terug te krijgen vol weide- en akkervogels. Maar dit weidevogelrijke agrarische gebied heeft bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nooit bestaan.  Of het nu 1900 is, 1950, 1990, 2000, of 2010, het PBL roeit in het agrarisch gebied liefst 90 procent uit

Read More...

Data WOB-verzoek Planbureau voor de Leefomgeving binnen: gevalletje voor KNAW!

Hoe krijgen wij van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de laagste biodiversiteit van Europa, een 15 procent van een ‘oorspronkelijke’ situatie, uitgedrukt in MSA-biodiversiteit die in het magische jaar 1700 zou bestaan? Zoals ik al in diverse blogs toonde zijn de rekenmethodes- met name Natuurwaarde- de oorzaak: die degraderen onze natuur tot ecologisch rampgebied op papier, door

Read More...

Subsidie-miljonair Milieudefensie lobbiet tegen rechtstaat voor miljarden lastenverzwaring

De windmolen-lobbyclub Milieudefensie drijft nog steeds (2014) voor een kwart van haar budget van 8 miljoen euro op subsidies, en spaarde zo 5,3 miljoen euro bij de ASN (in staatseigendom) en Triodosbank. Met miljoenensubsidies lobbyen ze nu tegen een hoger beroep dat de Staat kan aanspannen tegen de rechterlijke uitspraak door het klimaatshowproces van Urgenda. De rechter verplichte

Read More...

Inheemse Rode Lijst-soorten schadelijker dan meeste exoten

Vanuit Brussel kwam een nieuwe regulering, wij zouden meer soorten moeten bestrijden die hier door direct menselijk toedoen terecht kwamen maar die van buiten de grenzen komen. Bekende en succesvolle exoten zijn de Canadese gans en de Nijlgans.. Nu komen naturistenclubs als RAVON met een ‘exoten-nieuwsbrief’ om hun ecologisch racisme subsidiabel te krijgen. Eerder stelde

Read More...

Nieuw onderzoek bevestigt: 95 procent oceaanverzuring-studies sinds 1994 kan prullenbak in

De ster van het oceaanzuur-wereldje samen met Joanie Kleypass, Oeve Hoegh Gouldberg en Carol Turley, Ulf Riesebell haalde in 2010 Nature en de wereldmedia door coccolithoforen (plankton met kalkskelet) in de oceaan te doen sterven door ‘oceaanverzuring’. Terwijl hij in zijn proef geen CO2 toevoegde maar ZOUTZUUR. In werkelijkheid GROEIDE dat plankton beter dankzij meer HCO3-, dat

Read More...