Breaking news Archive

Vanmiddag protest Don Quichot tegen windustrieterrein Natura 2000 gebied IJsselmeer

De Friese stichting Don Quichot vecht tegen de windmolens van subsidiecollectief Windpark Fryslan: er zouden 80 molens in het Natura 2000 gebied IJsselmeer moeten komen. De stichting flyert vanmiddag bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk tussen 1500 en 1600. Doordat een club schippers de actie ondersteunt gaan ze dan massaal de sluizen door, zodat de brug

Read More...

Richard Tol speelt kat en muis met IPCC – 10 vragen

Als je wetenschappelijke signatuur zo groot is dat je kat en muis kunt spelen met het IPCC en de opgehemelde kleuters die zich klimaatwetenschapper noemen, dan ben je een hele grote. Richard Lindzen is zo iemand. Richard Tol is zeker zo iemand. En hij doet het kat-en-muis-spel keer op keer. Lees maar eens terug in

Read More...

Noordelijke provincies willen ambitieus energiegelden verbranden

Zoals gisteren bij De Onderzoeksredactie naar voren kwam verdienden de gemeentes en provincies liefst 40 miljard euro aan de verkoop van de nutsbedrijven, lees het artikel ‘Hoe Gratis Geld Vrijmoedig maakt’. In plaats van dit- uiteindelijk aan burgers toebehorende- geld terug te geven aan de belastingbetaler blijven ze de lasten verhogen en tegelijk prestigeprojecten lanceren

Read More...

Nieuw IPCC-rapport geen vertrouwen in uitsterfprojecties door klimaatopwarming

Wij behandelden dit weekend nog de gebrekkige klimaatenvelopstudies waarin tientallen procenten van de huidige soortenrijkdom een ‘risico op uitsterven’ zou lopen  in komende decennia door enkele graden opwarming. Het vierde IPCC-rapport Werkgroep 2 hanteerde deze studies nog als ‘de norm’ met  ‘medium confidence’. Het nieuwe IPCC-rapport Werkgroep 2 dat nu verschijnt is aanmerkelijk voorzichtiger, zo meldt

Read More...

De huiskat moet een taboe worden als roken boven de wieg

De New York Times meldt dat de huiskat net zo’n taboe zou moeten worden als roken boven de wieg van je kind. De huiskat is een bron van ziektes voor u en uw kinderen dankzij besmetting met toxoplasmosis (30 procent van de mensen), wormziektes, parasieten: nieuw onderzoek toont een correlatie met besmetting en dementie op

Read More...

Vogelbescherming Nederland is een fantastische club, wanneer geldzucht hoofddoel is

Zie deze nieuwe foto’s van een doormidden gehakte juveniele zeearend in Zweden, verspreid door de vogelbeschermers van Save The Eagles International. Wanneer je één roofvogel dood als burger ben je strafbaar, wanneer je 30 tot 130 per turbine doodt ben je duurzaam. Save the Eagles heeft op haar site al diverse onderzoeken verzameld, onder meer

Read More...

Staatsbosbeheer vernietigt ringslanghabitat Oostvaardersveld en overtreedt Flora en Faunawet

Terwijl vissers door de Nederlandse overheid en natuurclubs uit de Noordzeekustzone worden gepest vanwege de zeer onwaarschijnlijke invloed op een wintergast- de zwarte zee-eend- en één hamster een bedrijvenpark kan tegenhouden, hebben we ook clubs die boven de natuurwetgeving staan, wanneer hun dat goeddunkt: terreinbeherende organisatie Staatsbosbeheer. Voor 1,3 miljoen euro subsidies vernietigt Staatsbosbeheer nu

Read More...

Rijkswaterstaat kan gat in Wad zoutboer Frisia nooit compenseren

De Waddenvereniging vraagt in haar Zienswijze om extra onderzoek, nu zoutboer Frisia van de Rijksoverheid de belangrijkste natuurwaarden significant mag aantasten van ons Werelderfgoed de Waddenzee- haar internationale functie als fourageergebied voor trekvogels. Door zoutwinning zal de bodem bij vogeleiland Griend van Natuurmonumenten met bijbehorende Wadplaten liefst één meter zakken, waarmee een significant deel van

Read More...

Groene stroomproductie zakt direct zonder subsidie, energiebedrijven rode cijfers door Groen

Het CBS bracht afgelopen maand de cijfers van de ‘groene’ stroomproductie uit in 2013, het aandeel is met 0,4 procent gedaald tot 10,1 procent van het elektriciteitsverbruik doordat kolencentrales 20 procent minder biomassa bijstookten: de subsidies liepen deels af, al heeft Rutte 2 bij mijn weten juist via de SDE+ op uitbreiding van biomassa ingezet

Read More...

New Guide to Sustainable Fisheries without the hot air

The Foundation for Scientific Nature and Environmental Policy (SWNM) created the new Sustainable Fisheries Guide: an audit on sustainability in fisheries and fish consumption from the Dutch Perspective, based on the scientific literature instead of opinions by NGO’s, commercial interests and often contradicting policy agendas by different government advisory bodies. The concept of sustainability in

Read More...