Breaking news Archive

Verlieslatend Tiengemeten (Natuurmonumenten) heeft Droomfonds-miljoenen hard nodig

Het Eiland Tiengemeten in het Haringvliet is al jarenlang een financiele aderlating voor Natuurmonumenten. De onder haar beheer vallende Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen “Eiland De Tien Gemeten” B.V. lijdt gemiddeld een half miljoen euro verlies, en heeft een negatief werkkapitaal van 10 miljoen euro. Jaarlijks moet Natuurmonumenten hier minimaal 9 ton euro naar toe

Read More...

Ook boren naar zout onder Wad mogelijk gemaakt door PvdA-kartel

Sharon Dijksma (PvdA) gaf Frisia Zout 2 jaar geleden de belofte als Staatssecretaris van Economische Zaken dat zij de Wadbodem in de Westelijke Waddenzee met 1 meter mogen inklinken via zoutwinning. Frisia kreeg juridisch groen licht nadat Waddenvereniging cs  recent bij de Raad van State hun zaak verloren.  Minder bekend: PvdA-prominent Margreeth de Boer bereidde voor die Waddenzoutwinning door Frisia

Read More...

Voorzitter Vogelbescherming Atze Nicolai bouwt Eneco-bosverbranders en vogelmolens

  Vogelbescherming berichtte vorige week via een persbericht ‘Bio-energie Funest voor Europese Natuur’. Terwijl hun eigen voorzitter Atze Nicolai (VVD) tegelijk commissaris is bij  Eneco. Dat energiebedrijf bouwt mogelijk twee 30MW-bosverbranders in Utrecht, zoals wij gisteren meldden. Die leveren Eneco minimaal 13 miljoen euro subsidies per jaar per stuk, als ze eenmaal in bedrijf zijn. Voor

Read More...

Qurrent maakt wereld geen blaadje groener, CO2-fertilisatie wel

In haar via Facebook gepushte advertentie stelt stroombedrijf Qurrent dat zij ‘de groenere wereld’ veroorzaken. Dat is een dubbele leugen. De wereld wordt aantoonbaar minder groen door aanleg van windfarms met asfaltwegen, extra transportlijnen en silicium-velden. En de wetenschappelijke literatuur toont dat onze CO2-emissie momenteel helpt om de aarde te vergroenen.  Met uw aardgasstook zijn planten blij, dankzij het CO2-fertilisatie-effect.

Read More...

Waddenleaks: Garnalenvisserij op menu Waddenvereniging na lobby voor Blackbox

Ik onderschepte een e-mail van de ontwikkelaar van de Blackbox voor garnalenvisserij. Daarmee kan de overheid vissers van minuut tot minuut volgen, net als bij de straks bij ons verplichte Slimme Meter. Hoogesteger vraagt de Waddenvereniging  ‘de tanden te laten zien’ in lobby voor invoering van die Blackbox, om zo effectief gesloten visgebied af te dwingen. Geheel belangeloos vanzelfsprekend. 🙂 Hebben

Read More...

Showproces Natuurmonumenten Windpark Fryslan voor compensatiegeld Marker Wadden

Remco de Boer schrijft in Energia dat niet alleen alle provinciale VVD-fracties zich tegen windturbines op land keerden, dat wil zeggen: nadat de verdubbeling naar 6 Gieg heeft plaatsgevonden. Ook tuint hij in de PR-stunt van Natuurmonumenten, dat plots een bij voorbaat kansloos bezwaar maakt tegen de 89 windturbines van Windpark Friesland van klimaatboer Anne

Read More...

Zelfs Brits WWF zet bijl in MSC-viskeurmerk van jokkebrok Mieke Snoek

Wie de waarheid opschrijft in Elsevier over het MSC-viskeurmerk– het is een bedrijf met dik 20 miljoen euro omzet vermomd als liefdadigheid- die weert MSC van partnerbijeenkomsten. Zelfs het Britse Wereld Natuur Fonds bevestigt echter nu: MSC heeft een groeiend financieel belang bij certificering, dat holt de toegevoegde waarde van het label uit. Dat stelt een intern WWF-rapport dat The Times oppikte, in het artikel

Read More...

Dierenmaffia kan extreme minderheidsvisie doorduwen met mediamacht

Er zijn diverse NGO’s als de Eurogroup for Animals die door fanatieke en goed betaalde lobby een – democratisch gezien- onevenredig grote macht vertegenwoordigen in Brussel, net als de milieumaffia van Greenpeace/WNF. Met gebruik van pseudowetenschap en misbruik van overheidsmacht zetten ze de economische en politieke situatie naar hun hand, samen met bevriende bureaucraten. Na

Read More...

SER toont onbedoeld doel van ‘duurzaam’: kunstmatige energieschaarste

De SER liet communicatiebureau I-AM de website Energieopwek.nl maken. Die toont dagelijks wat subsidie-energie uit wind- en zon Nederland oplevert.Vandaag kan 1 provinciegat als Leeuwarden (83 duizend inwoners) volgens deze site nu draaien op de nationaal geproduceerde hoeveelheid windenergie (het waait hier niet), zonne-energie (hij schijnt nu niet). Ware het niet, dat ook zelfs dat te optimistisch gesteld

Read More...

Gerard van der Steenhoven (KNMI) Code Rood voor wetenschappelijke integriteit

Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI kan uit wetenschappelijk oogpunt gezien beter direct ontslagen worden. Dat toont  zijn oratie voor de Universiteit van Tukkerland van 13 oktober. Hier geeft hij het tenminste 73 miljard euro kostende Energieakkoord nog even een kontje. Om te tonen dat zijn benoeming en functie in de eerste plaats politieke doeleinden

Read More...