Breaking news Archive

30 jaar terug plunderden ijsberen al massaal ganzennesten Spitsbergen

Een nieuw klimaatleugentje in media, dankzij de Rijksuniversiteit Groningen: ijsberen zouden (brand)ganzeneieren eten op Spitsbergen dankzij ‘verdwijnend zeeijs’. Aanleiding is de studie van Jouke Prop. Maar ijsberen roofden 30 jaar terug al het gros van de (rot)ganzennesten leeg op Spitsbergen zo vonden Noorse biologen Madsen, Bregnballe en Mehlum in 1989: Of the 35 nests at

Read More...

Randstad neemt voorschot op Earth Hour met blackout

Vanochtend lag de hele Randstad lam dankzij een defect in een hoogspanningsstation  in Diemen. Zo vierde de Randstad alvast feestelijk Earth Hour. Morgen 28 maart wil het Wereld Natuur Fonds alle lichten uitzetten voor Het Klimaat. Nederland is altijd al pro milieu geweest, en Tennet kon blijkbaar niet langer wachten. Nu vierden we alvast urenlang Earth Hour met

Read More...

Ambtenaar Sharon Dijksma steunt Greenpeace-leugens tegen Noordzeevissers

Tom Groene Taliban Grijssen krijgt van de Volkskrant weer een gratis advertentie voor de fondsenwerving van Greenpeace, een club waar minstens 70 procent van de Nederlanders vanaf wil. Hij wil oogst van vis uit de eigen Noordzee verder tegengaan, en 1/3de van de Noordzee afsluiten. Terwijl visserijdruk al met meer dan 40 procent afnam sinds de jaren

Read More...

Rooie reljournalisten Zembla moeten Tjeerd Blacquiere excuses aanbieden, en rap een beetje

Wagenings bijenonderzoeker Tjeerd Blacquiere zou samenspannen in een groot-industrieel complot met Bayer om de bijenproletariërs te onderdrukken, volgens de Rode reljournalisten van Zembla en hun vrienden van milieuclubs.  Nu schrijft ook Maarten Keulemans van de Volkskrant dat Zembla onzin verkocht en wij altijd gelijk hadden, door te stellen dat neo-nicotinoiden niet de oorzaak van wintersterfte van bijen zijn.

Read More...

Kwikemissies biomassa een groeiend probleem, dankzij milieubeweging

Greenpeace en Natuur en Milieu procederen tegen kwikemissies van de RWE-Kolencentrale in de Eemshaven, maar Greenpeace gaat tegelijk akkoord met bijstook van biomassa in kolencentrales zo meldt  de Volkskrant. Dat bijstoken verlaagt de efficiency van centrales en verhoogt de kwikemissies. Ook is biomassastook een toenemende bron van kwikemissies. Dat beschrijft onder andere deze studie van Huang

Read More...

Too big to fail: RWE (eigenaar Essent) valt om door Europees klimaatbeleid

ENDS Daily meldt dat RWE- grootste energieboer in Nederland, Duitsland en Groot Brittannie- dreigt om te vallen door een val van 30 procent in winst over energie. Milieuactivisten als Jan Rotmans en kwaliteitssukkels van Trouw, Volkskrant, NOS leggen dat uit als gunstig en noodzakelijk teken van ‘de transitie’, maar bij RWE geldt het zelfde als bij

Read More...

Algemene Rekenkamer bevestigt Climategate.nl: Duits avontuur Tennet miljardenstrop NL

De Algemene Rekenkamer is het belangrijkste instituut van ons land, omdat het doet wat onze op media, gevoel en emotie varende Tweede Kamer-leden nalaten, Reinette Klever en Rene Leegte uitgezonderd: haar sommetjes maken, zich niet door hypes en verkooppraatjes van de wijs laten brengen. Zij bevestigen nu in het rapport Aankoop Duits Hoogspanningsnet Tennet wat

Read More...

Geen sprake overschrijding draagkracht: Garnalenvissers genaaid door CVO, Imares en ICES

In de statuten van de nieuwe garnalenvissersbond CVO staat onder meer dat de garnalenvisserij moet inkrimpen om deze ‘ in overeenstemming met de draagkracht’ te brengen. Dit ‘draagkracht’-argument is qua oogst van garnalen alvast onzin, want zelfs bij jaren met hoge natuurlijke sterfte overschrijdt de garnalenvangst niet of zelden de natuurlijke productie, zo blijkt uit een presentatie van Imares

Read More...

Lees hier de laatste ranzige details over aftredend IPCC-voorzitter Rajendra Pachauri

Omdat onze establishment en milieubeweging gezinde kwaliteitssufferds (kranten, publieke omroep) het u verzwijgen, brengen wij het: hun klimaatheld Rajendra Pachauri, eerste auteur van soft porno roman Return to Almora en sinds 1995 verbonden aan VN Klimaatpanel IPCC kan volgens de Indiaase justitie tot 7 jaar gevangenisstraf krijgen voor het stalken en aanranden van 48 jaar

Read More...

Kwart miljoen door Duitse turbines gedode vleermuizen per jaar, Zoogdiervereniging steunt Energieakkoord

Een nieuwe studie in het European Journal of Wildlife Research van Duitse vleermuis-biologen toont de ecologische kosten van de Duitse versie van het Energieakkoord: het overhaast doorduwen van grote hoeveelheden windturbines in het landelijke gebied. Zij melden een vleermuis-slachting, waarbij vooral ook doortrekkende vleermuizen de klos zijn zoals Der Spiegel schrijft. De meeste slachtoffers vallen

Read More...