Ecologie Archive

Ook in Ierland bedreigen windturbines vogelhabitat

In Ierland de zelfde leugens alsof zou je klimaatopwarming tegengaan met windmolens en zou dit hogere doel het rechtvaardigen om Habitatrichtlijngebied voor kwetsbare vogelsoorten om te bouwen tot turbine-industriegebied. Ook hier het failliet van de groene beweging, zo toont de Irish Times. Met name in Donegal, waar ik jaren terug op bezoek was bij een

Read More...

Ex-directeur Noord Staatsbosbeheer: De Nederlandse natuur is veel te voedselarm geworden!

Boekhouders, juristen en boerennatuur-liefhebbers hielpen het Nederlandse natuurbeleid om zeep, aldus Eric Wanders in deel 2 van mijn gesprek met de voormalig adjunct-directeur van Staatsbosbeheer en regiodirecteur Noord, en ex-directeur Vogelbescherming Nederland. Er is wat hij noemt een ‘geleide planecologie’ ontstaan, natuurbeleid vergelijkbaar met de 5-jarenplannen van het communisme. Volgens Wanders zijn natuurdoelen in Nederland onzinnig en

Read More...

Duits Imares erkent: zeehond en bruinvis vreten wijting en kabeljauw weg uit kustwater

Een combi van warmer zeewater, minder fosfaat en visserij dreef grootconsumenten van garnalen- wijting en kabeljauw weg uit de Nederlandse, Duitse en Deense kustwateren. Wat zij niet opvreten kunnen de vissers nu vangen, 40 procent meer dan in de jaren ’80 en ’90. De zeehond is nu shrimpfisherman’s best friend, door te zorgen dat wijting en kabeljauw ook

Read More...

Gemeente Leeuwarden (asfalteerde zelf groot weidevogelgebied) gaat betuttelen tegen tegeltuinen

De gemeente Leeuwarden kondigt via haar stadsecoloog de strijd aan met vertegeling van tuinen. Operatie Steenbreek. Goed dat hier op overheidsniveau aandacht voor komt. Want was het niet de Gemeente Leeuwarden die met de Haak om Leeuwarden vele tientallen zo niet honderden hectares weidevogelgebied asfalteerde, zonder vooralsnog te compenseren? Is het niet de provincie Friesland

Read More...

Concurrent visdief? Aalscholver haalt meer vis uit IJsselmeer dan beroepsvissers

Ik werd gebeld door boze beroepsvissers uit Enkhuizen, die vonden dat ik ze te negatief afschilderde na het telefoontje van de klokkenluider. Zij noemden nogmaals de aalscholver als grote concurrent. Een vogel die spectaculair in aantal toenam sinds de jaren ’70, van 600 broedparen naar meer dan 20.000 broedparen met 13.000 paar rond het IJsselmeer.

Read More...

Honderden hectares tegen vlakte? Innovatienetwerk wil subsidieloos bosbeheer met gesubsidieerde windmolens in bos

Vooralsnog een wild idee, maar volgens de December-editie van ‘De Landeigenaar’ wel een serieuze: met de kap van bos voor windmolens wil het Innovatienetwerk Natuur het beheer van bos met windmolens financieren. Met 80 windmolens zou je uit de pachtinkomsten van 35.000 euro per molen 7000 hectare bosbeheer kunnen financieren. In Schotland sneuvelden zo ook

Read More...

De Climategate.nl Otter Challenge: 1000 dode otters in 2020, helpt u mee?

Heilige Maagd Maria bidt voor ons land, er is al weer een nieuwe otterclub actief. Alsof er al niet genoeg gesnotter over de otter in media was geweest….Loopt Natuurmonumenten in januari nog fondsen te werven voor otterzwemparadijzen,  is het afgelopen maand Das en Boom die bij de overheid haasje-overs voor deze zweterig ogende rat met

Read More...

Kwart eeuw experiment: Biodiversiteit blijkt minder belangrijk dan ecologen hoopten (1)

Donderdag in Wageningen op de Biodiversity Research at the Crossroads- conferentie van de NERN bleek andermaal hoe groot de kloof tussen activisten van Wereld Natuur Fonds, de UNEP en  wetenschappelijke ecologie  is gegroeid: 25 jaar experimenteel onderzoek naar de rol van soortenrijkdom op het functioneren van ecosystemen onthult dat ‘zo veel mogelijk zeldzame soorten’- de

Read More...

Frans Timmermans kan Brusselse miljoenensubsidies voor groene lobby stopzetten

Op de site van vakbroeders van Follow the Money geeft Pieter Cleppe van denktank Open Europe een belangrijk to do-lijstje mee aan Frans Timmermans om het Europese Regelwoud te kappen. Hij moet harde toetsbare doelen opstellen, vergelijkbaar met Zuid Korea dat zich voornam 20 procent van bestaande (over)regulering af te schaffen. Cleppe komt daarnaast met

Read More...

All quiet on the ecofront? Reptielen maken toch van slangentunnel gebruik

Terwijl natuurclubs met subsidie steeds meer asfaltpaden door natuur aanleggen, om zo de kans op het platrijden van adders en hagedissen te vergroten en ze maximaal te verstoren voor de beleefbaarheid is er ook goed nieuws aan het ecofront te melden. Een goede kennis, herpetoloog Edo van Uchelen meldt nu dat zijn onderzoek met camera’s

Read More...