Ecologie Archive

De wolven van Tsjernobyl

In 1986 ontplofte de kernreactor van Tsjernobyl. Meer dan honderd duizend mensen, die woonden in een gebied van ruim vierduizend vierkante kilometer, werden geëvacueerd. Dit enorme gebied werd verboden terrein. Althans, voor mensen. Het gebied dat getroffen werd door het dodelijkste nucleaire ongeval in de geschiedenis ontwikkelt zich geleidelijk van rampplek tot natuurreservaat. De regio werd een toevluchtsoord

Read More...

Landjepik + subsidie = wildernis: verdienmodel WNF met religieuze trekken

Je ziet in media steeds meer reclame opduiken voor ‘wildernis’, zoals bij Brandpunt. Een media-huppelmeisje maakte een advertorial voor de commerciële safari-activiteiten van Wouter Helmer in ruil voor een snoepreis die publiek is betaald. De redactie maakte reclame voor Rewilding Europe van Wouter Helmer (oprichter Ark, de grote graasdependance van WNF) en het Wereld Natuur Fonds. Die roep

Read More...

Imares fraudeert met zeehondpopulatie om ‘vroeger’ beter te doen lijken

De Texelse Courant schrijft: Zeehonden op menu Texel Culinair? vanwege de overpopulatie van 7500 getelde gewone- en bijna 4000 grijze zeehonden op en rond het Nederlandse Wad. Wat zij nog niet zagen is hoe Imares met een valse grafiek uit dit WOT-rapport  de unieke situatie verbloemt, door 11 duizend extra zeehonden uit de hoge hoed te toveren in 1900.

Read More...

Populatie rode wouw Duitsland holt achteruit, windturbines belangrijkste doodsoorzaak

In het Zuidelijke Zwarte Woud afgelopen week veel rode wouwen gezien en gefotografeerd om de schoonheid van deze vliegkunstenaars te tonen. In vergelijking met andere delen van Duitsland stonden hier relatief weinig windturbines. Die waarneming/correlatie kan wel eens geen toeval zijn, omdat per 10 Duitse windturbines 1 rode wouw uit de lucht gemept wordt volgens onderzoek in

Read More...

Even talrijk als vroeger: Verenigde Groene Kerk Nederland fopt media over wilde eend

Vakblad Natuur Bos en Landschap schrijft de laatste claim to fame over van de PR-afdeling van Natuurmonumenten; Stop de jacht op eenden’. Het blijkt een gezamenlijk PR-offensief van de Verenigde Groene Kerk Nederland, die met de collectebus rinkelt in media. Want ‘de populatie wilde eenden in Nederland neemt al jaren in hoog tempo af en niemand weet

Read More...

Boddeke en Hagel in referenties vermelden was wel zo netjes, Jef Huisman

De groep van Jef Huisman erkent nu voor de Noordzeekustzone met omtrekkende beweging, dat anti-fosfaatbeleid negatieve consequenties kan hebben voor productiviteit van ‘nuttige’ algen. Met mogelijke consequenties hoger in de voedselketen (bijvoorbeeld aanwas vissenlarven). Als je niet tegelijk ook de stikstoftoevoer afknijpt, riskeer je een voor sommige biologische productiviteit negatieve stikstof-fosfaat (N:P)-verhouding in het water. Bepaalde planktonsoorten (Phaeocystis)

Read More...

Lezing bij nuchtere natuurbeheer-studenten Hogeschool Larenstein

Ik gaf een lezing bij de hogeschool Larenstein in Velp aan studenten Bos en Natuurbeheer, over de wetenschapsfraude door het Planbureau voor de Leefomgeving, en hun biodiversiteit-grafiek. De studenten hadden die grafiek net vorige week in een college voorgeschoteld gekregen. Het is de meest gebruikte natuurgrafiek van NL, vooral door activisten die hun punt willen

Read More...

Sjoemelnatuur over fraude bij natuurbeleid loopt erg goed

Voor het eerste deel Biodiversiteitscrisis, massauitsterven of massa-hysterie kreeg ik lang niet zoveel respons als voor Sjoemelnatuur. Dagelijks komen de aanvragen binnen voor de onthullingen over wetenschappelijke fraude in het natuurbeleid. Zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer kregen Sjoemelnatuur, en Jaco Geurts van het CDA stelde er Kamervragen over, de CDA-Statenfractie in Limburg stelde

Read More...

Koert van Mensvoort is leuk bezig met Next Nature, maar…..

Vorige week mocht Koert van Mensvoort zijn Next Nature-beweging in Nederland lanceren op Radio 1. Hij heeft een flitsende website en de doelen die zijn club nastreeft kunnen we hier onderschrijven. Een rijker natuurbegrip uitdragen dan de milieubeweging doet is daar 1 van. Die kunstmatige grens tussen wel/niet ‘natuurlijk’. Alsof alles waar de mens afwezig lijkt automatisch

Read More...

Sportvissers klagen eigen organisatie aan over viscriminatie leden na TV-actie

De immigratie van exotische plant- en diersoorten inclusief Homo sapiens uit andere windstreken dankzij de globalisering, het blijft een gevoelig onderwerp. Volgens ecoloog Eef Arnolds zijn de meeste ecologische problemen in onze natuur als versnippering en verzuring het gevolg van overbevolking. Maar dit ter sprake brengen bij natuurbeschermers, dat plaatst je nog steeds in de verdachte hoek.

Read More...