Ecologie Archive

De Climategate.nl Otter Challenge: 1000 dode otters in 2020, helpt u mee?

Heilige Maagd Maria bidt voor ons land, er is al weer een nieuwe otterclub actief. Alsof er al niet genoeg gesnotter over de otter in media was geweest….Loopt Natuurmonumenten in januari nog fondsen te werven voor otterzwemparadijzen,  is het afgelopen maand Das en Boom die bij de overheid haasje-overs voor deze zweterig ogende rat met

Read More...

Kwart eeuw experiment: Biodiversiteit blijkt minder belangrijk dan ecologen hoopten (1)

Donderdag in Wageningen op de Biodiversity Research at the Crossroads- conferentie van de NERN bleek andermaal hoe groot de kloof tussen activisten van Wereld Natuur Fonds, de UNEP en  wetenschappelijke ecologie  is gegroeid: 25 jaar experimenteel onderzoek naar de rol van soortenrijkdom op het functioneren van ecosystemen onthult dat ‘zo veel mogelijk zeldzame soorten’- de

Read More...

Frans Timmermans kan Brusselse miljoenensubsidies voor groene lobby stopzetten

Op de site van vakbroeders van Follow the Money geeft Pieter Cleppe van denktank Open Europe een belangrijk to do-lijstje mee aan Frans Timmermans om het Europese Regelwoud te kappen. Hij moet harde toetsbare doelen opstellen, vergelijkbaar met Zuid Korea dat zich voornam 20 procent van bestaande (over)regulering af te schaffen. Cleppe komt daarnaast met

Read More...

All quiet on the ecofront? Reptielen maken toch van slangentunnel gebruik

Terwijl natuurclubs met subsidie steeds meer asfaltpaden door natuur aanleggen, om zo de kans op het platrijden van adders en hagedissen te vergroten en ze maximaal te verstoren voor de beleefbaarheid is er ook goed nieuws aan het ecofront te melden. Een goede kennis, herpetoloog Edo van Uchelen meldt nu dat zijn onderzoek met camera’s

Read More...

Naturalis organiseert grootste expositie ooit over Nederland in IJstijd

Vanaf 27 november kun je met dank aan Naturalis in Leiden terecht bij de Amsterdam Expo voor de grootste expositie ooit over de grote dieren in Nederland in de IJstijd, Giants of the Ice Age. Kaarten kun je hier bestellen bij de Amsterdam Expo, laat ik ongegeneerd even reclame maken. Naturalis bezit dankzij vissers de

Read More...

Groene demagogie VU-biochemicus Harry Aiking gaat in Volkskrant eindelijk met pensioen

Afgelopen zaterdag hees Marc van Dinther van De Volkskrant de VU-biochemicus Harry Aiking op een schild die onweersproken wat klassieke groene demagogie ventileert in zijn oorlog tegen de carnivore mens, ‘Eet meer Plant’. Het is al jaren mediagewoonte, De Deskundige die onder de dekking van hoogleraarschap onwetenschappelijke kul mag ventileren omdat journalisten daar nu eenmaal

Read More...

Na drugs ook ganzengedoogzones: een slimme vogel die dat begrijpt…

Na jarenlang polderen klapte het Ganzenakkoord, een bureaucratische manier om landelijk de opvang van de in aantallen verveelvoudigde winter en zomerganzen te huisvesten in Nederland: waarbij je door lang polderen probeert jagers, bestuurders, boeren én anti-jachtactivisten van Vogelbescherming Nederland op één onverenigbare lijn te krijgen, terwijl de ganzen tegelijk gewoon lekker hun eigen gang gaan

Read More...

Geen handhaving: Natuurmonumenten overtreedt met regelmaat Flora en Faunawet in eigen terrein

Dit weekend in het ledenblad van de Koninklijke Jagers Vereniging schrijf ik over de coalitie die onder aanvoering van Natuurmonumenten het begrip ‘intrinsieke waarde’ van natuur wil opnemen in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Je kunt het aangeleverde verhaal hier lezen, ‘intrinsieke waarde natuur? Meer voor totalitaire systemen dan ecosystemen.’ Een uiterste consequentie is dan dat

Read More...

Chris Braat van FREE Nature reageert op mijn vleesverhaal

Onlangs schreef ik dit artikel over wildbeheer (nee geen contradictio in terminis) en haalde ik de nieuwe natuurstichting FREE Nature aan. Chris Braat een natuurbeheerder (ook geen contradictio in terminis) op Schiermonnikoog antwoord als volgt en ik vind alles en zeker ook zijn afsluiting over de Partij voor de Dieren waardevol om te lezen en te

Read More...

Gastblogger Martijn de Jonge onthult: Kringloop Natuur Oostvaardersplassen eindigt bij destructiebedrijf

Terwijl de Vara via De Wereld Draait Door en andere cheerleaders van Staatsbosbeheer u bedotten over de ‘kringloop van de natuur’ in de Oostvaardersplassen, toont gastblogger voor Climategate.nl en fotograaf Martijn de Jonge u vandaag weer de rauwe werkelijkheid achter succesfilm de Nieuwe Wildernis’, de vakkundige en prijswinnende propagandafilm van Ruben Smit.  De kringloop van

Read More...