Ecologie Archive

Koert van Mensvoort is leuk bezig met Next Nature, maar…..

Vorige week mocht Koert van Mensvoort zijn Next Nature-beweging in Nederland lanceren op Radio 1. Hij heeft een flitsende website en de doelen die zijn club nastreeft kunnen we hier onderschrijven. Een rijker natuurbegrip uitdragen dan de milieubeweging doet is daar 1 van. Die kunstmatige grens tussen wel/niet ‘natuurlijk’. Alsof alles waar de mens afwezig lijkt automatisch

Read More...

Sportvissers klagen eigen organisatie aan over viscriminatie leden na TV-actie

De immigratie van exotische plant- en diersoorten inclusief Homo sapiens uit andere windstreken dankzij de globalisering, het blijft een gevoelig onderwerp. Volgens ecoloog Eef Arnolds zijn de meeste ecologische problemen in onze natuur als versnippering en verzuring het gevolg van overbevolking. Maar dit ter sprake brengen bij natuurbeschermers, dat plaatst je nog steeds in de verdachte hoek.

Read More...

Ook hoge-Wadpriester Han Olff en Waddensleutels verkopen religieus natuurbegrip

Zoals in mijn voorgaande blog beschreven: de ‘balans van de natuur/het natuurlijk evenwicht‘ is geen wetenschappelijk begrip maar een religieus concept dat de Paus ook gebruikt. Toch leunt de conclusie van het meer dan 3 miljoen euro publiek geld kostende Waddensleutels volledig op deze religieuze notie van de natuur. Zie ook wat de pupil van Han

Read More...

Het Post-Bleker-effect: Natuurbeweging claimt valse successen na magisch hersteljaar 1990

In De Jager van de Koninklijke Jagersvereniging dit nummer mijn verhaal ‘Waar het geld spreekt, zwijgt de waarheid’ , over de valse prestaties en valse rampen die de naturisten claimen in hun rondedans rond de sinds Bleker gehalveerde subsidiepot van Sharon Dijksma cs, en hun gebedel om loterijgelden. Waar al iets goed gaat in de natuur,

Read More...

Ook in Ierland bedreigen windturbines vogelhabitat

In Ierland de zelfde leugens alsof zou je klimaatopwarming tegengaan met windmolens en zou dit hogere doel het rechtvaardigen om Habitatrichtlijngebied voor kwetsbare vogelsoorten om te bouwen tot turbine-industriegebied. Ook hier het failliet van de groene beweging, zo toont de Irish Times. Met name in Donegal, waar ik jaren terug op bezoek was bij een

Read More...

Ex-directeur Noord Staatsbosbeheer: De Nederlandse natuur is veel te voedselarm geworden!

Boekhouders, juristen en boerennatuur-liefhebbers hielpen het Nederlandse natuurbeleid om zeep, aldus Eric Wanders in deel 2 van mijn gesprek met de voormalig adjunct-directeur van Staatsbosbeheer en regiodirecteur Noord, en ex-directeur Vogelbescherming Nederland. Er is wat hij noemt een ‘geleide planecologie’ ontstaan, natuurbeleid vergelijkbaar met de 5-jarenplannen van het communisme. Volgens Wanders zijn natuurdoelen in Nederland onzinnig en

Read More...

Duits Imares erkent: zeehond en bruinvis vreten wijting en kabeljauw weg uit kustwater

Een combi van warmer zeewater, minder fosfaat en visserij dreef grootconsumenten van garnalen- wijting en kabeljauw weg uit de Nederlandse, Duitse en Deense kustwateren. Wat zij niet opvreten kunnen de vissers nu vangen, 40 procent meer dan in de jaren ’80 en ’90. De zeehond is nu shrimpfisherman’s best friend, door te zorgen dat wijting en kabeljauw ook

Read More...

Gemeente Leeuwarden (asfalteerde zelf groot weidevogelgebied) gaat betuttelen tegen tegeltuinen

De gemeente Leeuwarden kondigt via haar stadsecoloog de strijd aan met vertegeling van tuinen. Operatie Steenbreek. Goed dat hier op overheidsniveau aandacht voor komt. Want was het niet de Gemeente Leeuwarden die met de Haak om Leeuwarden vele tientallen zo niet honderden hectares weidevogelgebied asfalteerde, zonder vooralsnog te compenseren? Is het niet de provincie Friesland

Read More...

Concurrent visdief? Aalscholver haalt meer vis uit IJsselmeer dan beroepsvissers

Ik werd gebeld door boze beroepsvissers uit Enkhuizen, die vonden dat ik ze te negatief afschilderde na het telefoontje van de klokkenluider. Zij noemden nogmaals de aalscholver als grote concurrent. Een vogel die spectaculair in aantal toenam sinds de jaren ’70, van 600 broedparen naar meer dan 20.000 broedparen met 13.000 paar rond het IJsselmeer.

Read More...

Honderden hectares tegen vlakte? Innovatienetwerk wil subsidieloos bosbeheer met gesubsidieerde windmolens in bos

Vooralsnog een wild idee, maar volgens de December-editie van ‘De Landeigenaar’ wel een serieuze: met de kap van bos voor windmolens wil het Innovatienetwerk Natuur het beheer van bos met windmolens financieren. Met 80 windmolens zou je uit de pachtinkomsten van 35.000 euro per molen 7000 hectare bosbeheer kunnen financieren. In Schotland sneuvelden zo ook

Read More...