Energie Archive

GroenLinks als planeetverwoester

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Asscher, Dijselbloem en Buma lieten zich onlangs kritisch uit over het partijprogramma van GroenLinks o.a. de milieuplannen. Zo vielen de woorden ontwrichtend en niet sociaal. ‘Dat GroenLinks zwaar inzet op milieubeleid is geen verrassing (…) Maar als Jesse Klaver pleit voor verandering, dan blijkt hij ontwrichting te bedoelen.’ ‘Wij willen

Read More...

Duitse werkgevers burgerlijk ongehoorzaam

In een vlaag van burgerlijk ongehoorzaamheid pleit de Duitse VNO/NCW (‘Deutscher Arbeitsgeber Verband’, DAV) voor de modernisering van fossiele brandstofcentrales en uitstel van de buitengebruikstelling van kerncentrales. Aldus een publicatie van Dr. Björn Peters (‘Ressortleiter Energiepolitik’, DAV) in de rubriek ‘Die Energiefrage’ op de website van de DAV. Nee, het staat er niet met zoveel

Read More...

Gevraagd: meer en eerlijker klimaatdebat

Een gastbijdrage van Jan Jacobs (België). Wat onze gevestigde media moeten beseffen is dat ze de woordvoerders zijn geworden van de extreme vorm van milieuactivisme. Naar aanleiding van het bezoek in Brussel van klimaatscepticus Myron Ebell, over wie ik al op 15 november schreef een artikel schreef in Doorbraak was het weer zover. Klimaatactivisten betoogden

Read More...

Klimaatestablishment

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Dit bericht trof mij, want het onderstreept hoe groot de economische belangen zijn bij de uitvoering van het Akkoord van Parijs afgelopen december. Klimaatinvesteringen heet het. Hoeveel dit met klimaat te maken heeft, is dubieus, want dit kun je sowieso niet waarneembaar veranderen door het minieme beetje menselijke CO2 in

Read More...

De Duitse Energiewende – honderden miljarden armer, nul CO2-resultaat

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen. Zoals ik al eerder constateerde is de Duitse Energiewende een kostbaar fiasco – http://bit.ly/2kUMBft. De Duitse consument mocht sinds 2000 een slordige €188 miljard betalen voor hernieuwbare stroom zonder dat de CO2 uitstoot van die stroomproductie afnam. De jaarlijkse rekening van die Energiewende zal ook de komende jaren al

Read More...

VK: absurdistisch energiebeleid

  Onder de titel, ‘This Green Make-Believe Is Devastating Our Environment And Our Budgets’, schreef Christopher Booker in ‘The Sunday Telegraph’: It is time we woke up to the fact that all this ‘green’ energy nonsense represents one of the most bizarre collective flights from reality in history. But so long as the Climate Change

Read More...

Factchecker SER inzake windenergie met hoog WC-eendgehalte

Onlangs rapporteerden verschillende media dat de Ombudsman zijn aanvankelijke kritiek op de informatieverschaffing over windenergie van de SER had ingetrokken. Onder de titel, ‘Ombudsman: SER was toch eerlijk over windmolens’, schreef Gerard Reijn in de Volkskrant: In november veegde hij nog de vloer aan met de vooringenomenheid van de SER en met die van SER-Kroonlid

Read More...

Sprookje Duitse elektromobiliteit wreed verstoord

Al eerder heeft Hugo Matthijssen aandacht geschonken aan elektrische auto’s. Uit zijn analyse bleek dat het nog niet erg wil vlotten met de invoering daarvan als gevolg van de hoge prijs, de beperkte actieradius en het gebrek aan laadpunten en lange oplaadtijden voor de betrokken auto ‘s. Ook in Duitsland dat de ambitie koesterde om

Read More...

Wind- en zonne-energie eten eigen lunch op

Niet de capaciteitsfactor van windturbines (20-40 procent) of zon (10-20 procent) maar vooral het zogenaamde Merit Order Effect – een economische grens-bepaalt de mate van inpassing van variabele energiebronnen. Dat stelt dit artikel vast van het Breakthrough Institute over de vraag waar de grens van inpassing ligt. Het economische effect van steeds meer (aanbodgedreven) wind- en

Read More...

Energiewende-ellende

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Nog meer ellende voor de Energiewende, nu de Duitse Federale Rekenkamer met een vernietigend rapport over het beleid bij de Energiewende is gekomen. Zie hier en hier. In de ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ (FAZ) verscheen een bericht hierover. Vooral Minister Gabriel moet het zwaar ontgelden. Zo meldt het bericht dat het

Read More...