Energie Archive

Totale black-out in geheel Zuid-Australië

Waar klimaatsceptici cum critici van hernieuwbare energie (wind en zon) reeds jarenlang voor hebben gewaarschuwd is nu werkelijkheid geworden: een landelijke stroomuitval met alle desastreuze gevolgen van dien. Deze vond woensdagnacht plaats in Zuid-Australië. De autoriteiten waren vaag over de ware oorzaak daarvan. Maar volgens tegenstanders van windenergie was deze primair te wijten aan de

Read More...

Het ‘bezeten-door-rampen-syndroom’

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Het lijkt wel of met name de Westerse maatschappij aan dit syndroom lijdt. Kennen we niet de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming)? Zien wij niet ook geregeld een Urgenda-dame een soort Sint Vitus-dans uitvoeren ter bezwering van een ingebeelde baaierd aan rampen? U hoeft maar uw

Read More...

‘It’s the green economy, stupid!’

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen. Er zijn redenen om de transitie naar ‘duurzame’ energie in te willen zetten, maar ‘het klimaat’ is daar niet één van. De geo-politieke verhoudingen zijn aan het verschuiven en energie speelt daarin de hoofdrol. Beschikbaarheid over voldoende goedkope energie is randvoorwaardelijk voor behoud en toename van onze welvaart. Bij

Read More...

Nederlands hout spaart geen boskap elders, opzeggen Energieakkoord wel

  Marc Van den Tweel (Natuurmonumenten) schroeft de houtkap in natuurgebied op om hun 78 fte reclamepersoneel en zijn 187k-jaarsalaris te financieren met het volgende argument: dat spaart boskap elders. Maar dat is flauwekul zo illustreert hoogleraar grondstof-ecologie Herbert Prins aan de hand van FAO-cijfers in vakblad Natuur Bos en Landschap. Van de 3,5 miljard kuub hout die

Read More...

Nieuwe tegenslagen voor Duitse Energiewende

Zoals mijn trouwe lezers bekend is, dreigt de Duitse Energiewende op een fiasco uit te draaien. Het geldverslindende project heeft steeds weer met nieuwe technische tegenslagen te kampen. ‘Stopcontacten op zee’ vallen regelmatig uit. Stroomleidingen gaan kapot. Hele windparken (Riffgatt) moeten maandenlang wegens technische mankementen worden stilgelegd. Daarnaast zijn er juridische tegenslagen. In Beieren heeft

Read More...

Muis versus vuistbijl

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Op 19 september j.l. stond in ‘De Ingenieur’ dit artikel over een nieuwe kernreactor. Het is opmerkelijk dat het om het nieuwe principe van gesmolten zout gaat, dat belangrijke voordelen biedt, maar ook nadelen kent. Verder is het tempo opmerkelijk: 2025. Enkele stukjes uit het artikel: Ergens rond 2025 krijgt

Read More...

Breng ‘goede doelen clubs’ onder de wet ‘Normering Top Inkomens’

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen. We hebben in Nederland het zogenaamde energieakkoord. Iedereen en van alles heeft aan tafel gezeten om te komen tot een polder plan om Nederland te verduurzamen. Werkgevers & werknemers (vakbonden) zaten aan tafel, evenzeer als de milieu clubs zoals Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & milieu en ga zo maar door.

Read More...

Henk Kamp en zeespiegelstijging

Eerder becommentarieerde Rypke Zeilmaker een reportage van Rick Nieman over de achtergrond van de totstandkoming van het energieakkoord. Hij noemde het een mild-kritische documentaire. M.i. te mild! Experts als Fred Udo en Kees le Pair kwamen bijvoorbeeld niet aan het woord. In plaats daarvan was Syp Wynia van Elsevier de enige criticus – die m.i.

Read More...

Tesla’s Elon Musk: visionair ondernemer of fantast?

Het zit Elon Musk de laatste tijd niet mee. De ondernemer die wel met de succesvolle Steve Jobs van Apple werd vergeleken, weet maar steeds geen winst te maken, ondanks miljardensubsidies van de Amerikaanse overheid. In de afgelopen periode heeft hij tegenslag op tegenslag moeten incasseren. Onder de titel, ‘Het waren de ‘ergste weken ooit”,schreef

Read More...

Ontrafeling van het klimaatbeleid

Naarmate de tijd verstrijkt, blijkt hoe langer hoe duidelijker dat de euforie over de uitkomst van de klimaatconferentie in Parijs misplaatst was. In een gezamenlijke verklaring van Obama en Xi Jinping, en marge van de recente G-20 topconferentie in Hangzhou, werd de ratificatie van China van de overeenkomst als een doorbraak gepresenteerd. Obama verklaarde bij

Read More...