Energie Archive

Hoe staat het met de Duitse ‘Energiewende’?

Verschillende keren heb ik aandacht geschonken aan de Duitse Energiewende (zie bijvoorbeeld hier), die voor vele groenbevlogenen als lichtend voorbeeld diende voor het klimaatbeleid dat ook Nederland volgens hen zou moeten voeren. Ik ben daar altijd kritisch over geweest. Maar ik zag dat natuurlijk verkeerd, althans volgens mijn opponenten, waaronder Jan Paul van Soest in

Read More...

Die Rote Kapelle en het Groene Orkest

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. De tegenstelling – of zo men prefereert de overeenkomst – trof mij. Dit behoeft enige uitleg. Het Rode Orkest van toen (1933) beoogde de val van een bewind, in dit geval het inhumane naziregiem. Het Groene Orkest (Greenpeace 1986) beoogt vanuit zijn anti-humane ideologie de teloorgang van het Vrije Westen

Read More...

Elektrisch rijden met de NRC, de slijpsteen van de geest

Eerder schreef Hugo Matthijssen over de beslissing van staatssecretaris Wiebes om de subsidiekraan voor stekkerauto’s dicht te draaien. Dat muisje heeft een staartje gekregen. De NRC heeft een rubriek waarin de krant gewichtige uitspraken op ‘waar’, ‘onwaar’, of een van beide ‘grotendeels’ beoordeelt. Het vonnis voor de heer Wiebes was: ‘grotendeels onwaar’. Kees le Pair denkt

Read More...

Kolen exit – nul klimaatresultaat – maar wel een prijs. De hoofdprijs!

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen. Al enige tijd dringen partijen van het groene pluimage aan op het sluiten van alle kolencentrales. Een vijftal oude zijn of worden binnenkort gesloten, er is nog discussie over een tweetal uit de jaren negentig en een drietal nagelnieuwe kolencentrales. Die laatste drie behoren tot de schoonste ter wereld

Read More...

Eric Wiebes over stekkerauto’s: de subsidiekraan gaat dicht

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Vandaag een interview in de Autoweek 32 gelezen met Eric Wiebes staatssecretaris van financiën over stekkerauto’s. Hij geeft aan dat na jaren belastingvoordeel voor auto’s met een stekker de subsidiekraan hard dicht gaat. Er is 6 miljard in gestopt en er is nul klimaateffect voor teruggekregen. De oorzaken volgens hem:

Read More...

ARD onthult machinaties Duitse windenergielobby

Wat is de ARD? Op de website kunnen we het volgende lezen: ARD – das ist Abkürzung für: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. In dieser Arbeitsgemeinschaft haben sich neun selbständige, staatsunabhängige Landesrundfunkanstalten zusamengeschlossen, um vielfältige Programme in Fernsehen und Hörfunk sowie im Internet anzubieten. … Kortom, ARD behoort tot de belangrijke mainstream media

Read More...

Selfie van een ‘posting’ en de reacties daarop

Een gastbijdrage van Pieter Lukkes. Op 26 juli 2016 plaatste Hans Labohm een door mij geschreven artikel op Climategate.nl. Dat artikel bevatte een zestal hoofdpunten, te weten: Het in 2013 gesloten Energieakkoord gaat de Nederlandse huishoudens €72 miljard kosten. Desondanks ontbreekt het bij dit akkoord aan een “kassabon”. Dat wil zeggen dat er geen enkele

Read More...

Olieprijs: strategische variabele

De olieprijs is een strategische variabele die haar invloed tot in de haarvaten van de wereldeconomie laat gelden. Regionaal beschikbare oliereserves, productietechnieken en de daarmee verbonden kosten bepalen in hoge mate de internationale concurrentieverhoudingen, energiestromen en de daarmee corresponderende handelsstromen. Vele olieproducerende landen zijn voor hun welvaart en  overheidsinkomsten sterk afhankelijk van de olie-export. Hoge

Read More...

Groene welvaart

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Terug naar de tijd van de VOC-zeilvaart. Daar lijken de plannen op van diverse organisaties die het goed voor hebben met deze wereld, behalve met de mensheid zelf. Hadden we eind 2015 de visie van Urgenda Onlangs deed Natuur&Milieu van zich spreken door een rapport opgesteld door Ecofys, het restant

Read More...

Stop met wind, begin met Thorium. Eenvandaag.

Een Gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen. Zowel in de uitzending van Eenvandaag van vrijdag 6 Mei jl als de bijdrage van Martin Sommer in de VK van zaterdag 7 Mei wordt terecht de vloer aangeveegd met de windenergieplannen binnen het energieakkoord. Twitter in het energie landschap ontplofte bijkans en de belangenclubs zoals het NWEA , maar ook

Read More...