Energie Archive

Hernieuwbare Icarus

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Veronderstel een beweging zo gespitst op haar politiek/economische ideologie dat zij bereid is wetenschap te corrumperen en dit wanproduct tot “officiële” wetenschap te bestempelen. Veronderstel regeringen wereldwijd die deze “officiële” wetenschap zich in dit ideologische groepsdenken zo innig voegen, dat zij bereid zijn hun regelgevende macht te misbruiken om een breed

Read More...

WRR bepleit institutionalisering van klimaatalarmisme

De wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht afgelopen donderdag een advies uit getiteld: ‘Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd’. Ik pik er enkele elementen uit en voorzie ze van commentaar, waaruit blijkt dat dit rapport aan alle kanten rammelt. Samenvatting Het Nederlandse klimaatbeleid ontbeert een helder langetermijnperspectief. Dit is wel nodig,

Read More...

Energiewende kost de Duitse burger €520.000.000.000

Onze oosterburen hebben een lange traditie als bron van enge verhalen. Nee, nu even geen Godwin, maar de gebroeders Grimm. Met alle sprookjes van de gebroeders Grimm, Roodkapje, Repelsteeltje, Assepoester, Hans en Grietje en Vrouw Holle, is het gezellig griezelen. ‘Gezellig’ omdat het fictie is. Maar de hedendaagse werkelijkheid slaat alles. Dat is pas ècht

Read More...

Vattenfall eist € 5 miljard van Duitsland als schadeloosstelling voor sluiting kerncentrales

Ondanks het feit dat Duitsland nooit tsunami’s heeft gekend, heeft de reuzengolf die in maart 2011 de kerncentrale van Fukushima (Japan) trof, aanleiding gegeven tot een angstpsychose tegen kernenergie in Duitsland, die door de links-groene partijen werd geëxploiteerd om terreinwinst te boeken. Mede om haar politieke opponenten de wind uit de zeilen te nemen, besloot

Read More...

NNV-symposium over energie en klimaat: geen consensus!

Onopgemerkt door de mainstream media! Een primeur dus! Een kenmerk van postnormale wetenschap is de uitbreiding van de wetenschappelijke methode met wetenschap middels consensus, ofwel handopsteken. Vooral op het gebied van de klimatologie is die ‘verrijking’ razend populair geworden. Het VN-klimaatpanel (IPCC) heeft met deze trouvaille veel succes gehad. Vele geleerde gezelschappen zijn het IPCC

Read More...

Natuurbescherming versus klimaat’bescherming’ in Duitsland

Evenals in vele andere landen, is de traditionele natuurbescherming in Duitsland in de verdrukking gekomen door klimaat’bescherming’ (ja, zo heet dat nu eenmaal in Duitsland). Eerder heeft de mainstream TV-zender ARD al de machinaties van de windenergielobby onthuld. Nu hebben ook de natuurbeschemers hun stem laten horen. De plaatsing van windturbines en hoogspanningsleidingen in en

Read More...

Uitval windenergie hoofdoorzaak black-out Zuid-Australië

Enige dagen geleden rapporteerde ik over de totale black-out in de deelstaat Zuid-Australië. Tegenstanders van windenergie wezen met de beschuldigende vinger naar de overmatige afhankelijkheid van windenergie, hetgeen tot instabiliteit en grotere kwetsbaarheid van de stroomvoorziening heeft geleid. Voorstanders van windenergie wezen er op dat de storm en omgewaaide elektriciteitsmasten er de oorzaak van waren. Een

Read More...

Europese schaliegas opleving dankzij Brexit?

Afgelopen week arriveerde de tweede megatanker met Amerikaans schaliegas (ethaan) in Schotland. Het tweede schip van de acht die Ineos aan het bouwen is om als het ware een schaliegas ‘pijplijn’ te bouwen tussen de VS en Europa. De eerste megatanker was bestemd voor Rafnes in Noorwegen waarover ik al schreef. Ondanks de roes waarin

Read More...

Totale black-out in geheel Zuid-Australië

Waar klimaatsceptici cum critici van hernieuwbare energie (wind en zon) reeds jarenlang voor hebben gewaarschuwd is nu werkelijkheid geworden: een landelijke stroomuitval met alle desastreuze gevolgen van dien. Deze vond woensdagnacht plaats in Zuid-Australië. De autoriteiten waren vaag over de ware oorzaak daarvan. Maar volgens tegenstanders van windenergie was deze primair te wijten aan de

Read More...

Het ‘bezeten-door-rampen-syndroom’

  Gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Het lijkt wel of met name de Westerse maatschappij aan dit syndroom lijdt. Kennen we niet de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming)? Zien wij niet ook geregeld een Urgenda-dame een soort Sint Vitus-dans uitvoeren ter bezwering van een ingebeelde baaierd aan rampen? U hoeft maar

Read More...