Energie Archive

Het NOS-journaal en Shell op één lijn?

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Als ik het NOS-journaal van 24 mei 2016 over Shell beluister, hebben die twee elkaar gevonden. Eindelijk ziet Shell in dat gas en olie hun langste tijd gehad hebben. Tijd om definitief over te stappen op hernieuwbaar. Shell is om!! Halleluja, looft den Heer en geef de windmolens door. Dit

Read More...

Nu ook groeiend verzet tegen unilaterale doelstelling CO2-uitstoot VK

Zoals uit de commentaren op dit blog herhaaldelijk blijkt, juichen onze groenbevlogen medemensen de zinloze gigageldverspilling aan hernieuwbare energie toe. Als groene zombies sluiten zij de ogen voor het feit dat deze geen of nauwelijks invloed heeft op het verbruik van fossiele brandstoffen, de CO2–uitstoot en het klimaat. Maar onder het denkende deel van de

Read More...

Groene verturving van de denkpap

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Mij treffen de laatste tijd diverse berichten die beelden oproepen van herhaalde uitbraak van besmettelijke ziektes zoals bijvoorbeeld cholera. Deze uitbraken zijn relatief makkelijk te bestrijden door schoon drinkwater. Veel moeilijker te bestrijden is de pandemie van groene verturving van de denkpap die analoog aan vervuild drinkwater door de milieubeweging

Read More...

Denemarken stopt met uitbreiding windenergie

Eerder schreef ik over het voornemen van de Deense regering om een einde te maken aan de uitbreiding van windenergie vanwege de hoge kosten daarvan. De kogel is nu door de kerk. Onder de titel, ‘Danish government says wind power became too expensive’ schreven Erik Matzen en Jon Boyle voor Reuters: The Danish government said

Read More...

Hillary Clinton’s incoherente klimaat/energiebeleid

Wanneer het om het klimaat/energiebeleid gaat moet de rationaliteit het niet zelden afleggen tegen wensdenken. Dat geldt ook voor de VS, waar de democraten plannen hebben ontwikkeld met een hoog Alice-in-Wonderland gehalte. Onder de titel, ‘Hillary Clinton’s climate and energy policies, explained’, schreef David Middleton voor WUWT: Vox’s David Roberts actually wrote a useful article.

Read More...

Volgens EIA blijft fossiele energie in komende tientallen jaren dominant

In het rapport ‘Visie 2030’ van Urgenda kunnen we lezen: Nederland kan zijn energievoorziening binnen twintig jaar volledig verduurzamen. In het rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt, zet Urgenda uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Een

Read More...

Uitbreiding windenergie in Beieren van de baan?

Eerder rapporteerde Ap Cloosterman over een klacht van een bewoner van de Wieringemeer tegen de plaatsing van een windturbine op 500 meter afstand van zijn woning. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NL VOW) is van mening, dat een afstand moet worden aangehouden van 2 km. Maar onze overheid hanteert een afstand van 400 m. Het bezwaarschrift

Read More...

Windmolenpark Wieringermeer: een windei van 500 miljoen Euro

Een gastbijdrage van Ap Cloosterman. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon (en vennoten), ECN en Windcollectief Wieringermeer, die onder de naam Windkracht Wieringermeer nauw samenwerken met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk. Het plan voorziet in het plaatsen van 99 nieuwe windmolens, waarbij solitair staande windmolens ook vernieuwd zullen worden.

Read More...

Stop met wind, begin met Thorium. Eenvandaag.

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen. Zowel in de uitzending van Eenvandaag van vrijdag 6 Mei jl als de bijdrage van Martin Sommer in de VK van zaterdag 7 Mei wordt terecht de vloer aangeveegd met de windenergieplannen binnen het energie akkoord. Twitter in het energie landschap ontplofte bijkans en de belangenclubs zoals het NWEA

Read More...

EnergySink Inc: Wind en zon in Duitsland naderen hun maximum

Aankondiging van de oprichting van mijn nieuwe bedrijf: EnergySink Inc. Hierboven ziet u het eerste EnergySink project. Nee, dit gebouw in Duitsland heeft EnergySink niet gekocht maar gehuurd, gedurende alle weekends, voor een jaar. Tegen een zeer zacht prijsje, want het huurt alleen het gebruik van de installaties: licht, airco en liften. Deze zijn voorzien

Read More...