Geen categorie Archive

Fred Goldberg (Zweden) fileert klimaatalarmisme

Na 1000 plus ‘postings’ van mijn co-auteurs en mij, aanvankelijk op ‘De Dagelijkse Standaard’ en vervolgens ‘Climategate.nl’, zijn de meeste relevante thema’s van het klimaatdebat wel de revue gepasseerd. Maar het is toch goed om af en toe de zaken nog eens op een rijtje te zetten – ook om de nieuwkomers een overzicht te

Read More...

Met energieakkoord terug naar het stenen tijdperk

Een gastbijdrage van Pieter Lukkes (em. hoogleraar geografie). Bijgaand artikel in de Leeuwarder Courant van 25 juli 2016 maakt gewag van toestanden die men in dit land voor onmogelijk zou houden. Onbedoeld heeft de stichting Urgenda mee geholpen ze aan het licht te brengen. Want die stichting heeft geprocedeerd tegen tussendoelen van het Energieakkoord en

Read More...

De groene Preatoriaanse Garde.

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. De Praetoriaanse Garde was een speciale militaire eenheid gevormd door Romeinse militaire elite die de keizerlijke lijfwacht vormde. De Praetoriaanse garde heeft meerdere malen haar macht misbruikt door de senaat onder bedreiging een door haar gekozen persoon tot keizer te laten uitroepen. Zij kon door omkoping ook worden misbruikt om

Read More...

Judith Curry over Brexit en Clexit

In een gastbijdrage op mijn blog speculeerde Rob Lemeire afgelopen vrijdag over het mogelijke effect van een Brexit op het klimaatbeleid, ofwel een Clexit. Het blijkt namelijk dat de Brexiteers over het algemeen bepaald niet tot de politiek correcte groenbevlogenen behoren. Uit een analyse van de opvattingen van de kiezers uit beide kampen bleek: By

Read More...

Waarom het een Nee-ferendum moet worden!

Ondanks de bangmakerij van de Eurofielen gaat u in meerderheid tegen het associatieverdrag stemmen, en nog in groten getale ook, zo vertellen de polls ons. Dat is prachtig want het is van ongekend groot belang dat dit eerste raadgevende referendum een klaterend succes wordt. Maar wellicht weet u nog niet waarom u tegen gaat stemmen.

Read More...

Duits klimaatbeleid: eco-dictatuur in actie

In een voordracht in 2014 verklaarde de Duitse Vice-Bondskanselier, Sigmar Gabriël: Die Energiewende steht kurz vor dem Aus. Die Wahrheit ist, dass wir die Komplexität der Energiewende auf allen Feldern unterschätzt haben. Die anderen Länder in Europa halten uns sowieso für Bekloppte. Ondanks het feit dat de Duitse energieverbruiker bijna de hoogste prijzen per kWh

Read More...

Sublieme nutteloosheid

Een gastbijdrage van André Bijkerk. De wereld is vol van mysteries, niet alleen verwonderen wij ons over de natuurlijke formaties, maar er zijn ook vele restanten van oude onbekende of vergeten beschavingen. Heel veel tempels sieren jungles en woestijnen in alle continenten, gebouwd door verdwenen en vergeten beschavingen. Van sommige kennen we de geschiedenis, van

Read More...

Sprookjes rond elektrische auto doorgeprikt

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Onlangs las ik een artikel met de volgende kop: Aantal elektrische auto’s in Nederland groeit gestaag: 65.000 op de weg De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt ieder maand een overzicht op van het aantal elektrische auto’s die in Nederland rondrijden. In totaal rijden er nu 65.000 elektrische auto’s rond in

Read More...

Investeerders trekken zich terug uit ‘hernieuwbare’ energie

Onlangs wees André Bijkerk hier op de risico’s van investering in duurzame energie door pensioenfondsen, die wel eens tot mega kapitaalsverliezen zou kunnen leiden. Het FD rapporteerde daar in oktober 2015 onder meer over: Het ABP kiest voor een duurzamer beleggingsbeleid omdat een groot deel van de eigen 2,8 mln deelnemers daar waarde aan hecht. In

Read More...

Klimaatbeleid is geen wetenschap

Een gastbijdrage van Rob Lemeire in vervolg op ‘Klimaatbluf of wetenschap?’ ‘De wetenschap is eruit’, zo horen we vaak in het klimaatdebat. Dit argument wordt echter evengoed gebruikt voor het klimaatbeleid. Argumenten van wetenschappelijke aard worden zo gewoon overgezet naar politiek, waar die helemaal niet van toepassing zijn. Op die manier doet men alsof er

Read More...