Klimaat Archive

Gesjoemel met temperatuurmetingen onthuld

We hebben er al vaak aandacht aan geschonken op dit blog: de manipulatie van temperatuurdata om opwarming te suggereren waar de ruwe data geen of minder opwarming laten zien. In een hoorzitting van de commissie inzake energie en milieu van de Amerikaanse senaat heeft Don Easterbrook, geoloog, een paar jaar geleden daarover een boekje open

Read More...

Klimaatbeleid treft lagere inkomensgroepen het hardst

Eerder schreef ik over de departementale reorganisatie onder de nieuwe regering in Groot-Brittannië, waarbij het DECC (‘Department Of Energy And Climate Change’) als zelfstandige eenheid werd opgeheven en ondergebracht bij een nieuw ministerie: het ‘Department for Business, Energy and Industrial Strategy’. Door velen werd dit gezien als een signaal dat het klimaatbeleid in het VK op

Read More...

Krachtige La Niña: voorbode van hervatting van de hiatus?

De opwarmende El Niño werd onlangs afgelost door de afkoelende La Niña. Protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese volgen deze ontwikkelingen nauwgezet omdat zij vermoeden dat deze aanwijzingen zullen geven over de al dan niet voortzetting van de zogenoemde hiatus, ofwel opwarmings’pauze’. Onder de titel, ‘El Niño 2016 Now History… “La Niña Coming: The

Read More...

Klimaatovereenkomst Parijs – nog meer ellende

Eerder schreef ik over de kater na de euforie van de klimaatovereenkomst in Parijs. Zie hier en hier. Het is nu ook tot de VN-bureaucratie doorgedrongen dat achter de façade van het vermeende succes van Parijs een andere werkelijkheid schuil gaat. Onder de titel, ‘UN criticises UK and Germany for betraying Paris climate deal”, rapporteerde

Read More...

President Duterte (Filipijnen): klimaatovereenkomst van Parijs ‘stom’ en ‘absurd’

Het is gebruikelijk dat als landen internationale overeenkomsten ondertekenen zij zich daaraan ook gebonden achten. President Duterte van de Filipijnen denkt daar anders over en heeft onlangs verklaard dat de Filipijnen voorrang zullen geven aan economische groei boven klimaatbeleid. Onder de titel, ‘Rody won’t honor Paris climate pact’, rapporteerde Inquirer.net: President Duterte on Monday said

Read More...

Nieuwe Britse regering zet klimaatbeleid op lager pitje

Het rommelt al geruime tijd binnen de Britse Conservatieve partij over de prioriteit die aan het klimaatbeleid dient te worden toegekend. In dit verband was de cri de coeur van de voormalige minister van milieu, Owen Paterson, over de macht van de ‘Green blob’ een niet mis te verstaan signaal. Met de door hem gemunte

Read More...

Invasie van de ‘body snatchers’

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Wij worden omringd door griezels zonder dat we het merken die onze maatschappij overnemen incluis onszelf. Die body snatchers zijn de milieubewegingen en hun geestelijke vaderen. Misschien is het u niet opgevallen, want het is een sluipend proces dat al decennia geleden heeft ingezet. De mens moet worden uitgeroeid en

Read More...

Weer schaatsen?

Reeds vele keren heb ik aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van afkoeling in plaats van de door monomane klimaatalarmisten verwachte verdere opwarming van de atmosfeer. Recentelijk nog hier. Zoals gebruikelijk, kreeg ik weer velen over mij heen. Immers, voor klimaatbevlogen protagonisten van de AGW-hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) is dit pure ketterij. Volgens hen

Read More...

Klimaatdiscussie?

Een gastbijdrage van Dick Thoenes. Sinds vele jaren volg ik “klimaatdiscussies” in Nederland en in andere landen. Het gaat meestal om discussies tussen twee partijen, die we gemakshalve de “alarmisten” en de “sceptici” kunnen noemen. Opmerkelijk is dat zulke “discussies” zelden iets opleveren en dat ze bovendien in de loop der jaren steeds verder verharden.

Read More...

Hemel op aarde

Een gastbijdrage van David Dirkse. Geloof en wetenschap zijn complementair. Geloof gaat over zuiver kwalitatieve zaken zoals zingeving, hoop en vertrouwen, de relatie van de mens tot de natuur en de beheersing van angst. Het geloof levert ook verklaringen van het onbegrijpelijke, zoals het ontstaan van het universum. Kerkelijke stellingen worden waar door hun herhaling,

Read More...