Klimaat Archive

Evolutie is van alle tijden, ook die van de wetenschap

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Evolutie is van alle tijden, ook die van de wetenschap. Maar dit lijkt steeds meer moeite te kosten nu diverse lieden menen de maatschappelijke en technische ontwikkelingen tegen te moeten houden. Verbod op kolen, bijstook van biomassa, kernenergie en schaliegas. Wat denken ze hiermee te bereiken? Natuurlijk zijn de verantwoordelijken

Read More...

Wankele basis klimaatbeleid blijkt uit promotieonderzoek

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Climategate.nl kwam januari vorig jaar met een artikel over een promotieonderzoek dat het werken met en het denken over klimaatmodellen in een heel ander perspectief plaatst. Voor we daarnaar kijken een stukje basisinformatie. Het klimaat en voornamelijk de temperatuurontwikkeling wereldwijd is van veel zaken afhankelijk waaronder CO2 maar ook van

Read More...

Investering pensioenfondsen in ‘renewables’

Een gastbijdrage van André Bijkerk. Geacht college van bestuur van mijn pensioenfonds, Het gerucht doet de ronde dat u met de gedachte speelt om de financiële middelen in toenemende mate te investeren in de zogenaamde ‘renewables’ met name aan windindustrie; energiebronnen die ogenschijnlijk geen gebruik maken van fossiele brandstof. Dit om het redden van de

Read More...

Malediven: een onhoudbare milieuverstoring

Een gastbijdrage van Chris Schoneveld. Hoe zagen de Malediven eruit in het late Pleistoceen, zo’n 120.000 jaar geleden? Dat wil zeggen tijdens het voorlaatste interglaciaal (het Eemien) toen de temperaturen iets hoger waren dan nu. Niet veel anders dan nu: een twintigtal atollen die zich in een langwerpige noord–zuid configuratie uitstrekken over een afstand van

Read More...

Hoe werkt CO2 nu precies?

Een gastbijdrage van Ap Cloosterman. De invloed van antropogene (menselijke) emissie van CO2 op de opwarming van de Aarde (eigenlijk: de atmosfeer) over de afgelopen decennia is klein. Een extra verhoging van deze CO2–emissie zal slechts een beperkte invloed hebben op verdere opwarming. In dit artikel worden de argumenten aangedragen die het bewijs vormen voor

Read More...

‘Wetenschappelijke’ verlakkerij

Een gastbijdrage van Chris Schoneveld. Wetenschap maakt zich schuldig aan verlakkerij van de gemeenschap en maakt misbruik van toegewezen gelden om angst aan te jagen. Klimaatverandering of liever: ‘Anthropogenic Global Warming’ (AGW) is een onderwerp dat wordt bestudeerd door klimatologen. Hoewel onnodig, immers “the science is settled”, wordt er nog steeds veel geld in deze

Read More...

Datadans

Een gastbijdrage van André Bijkerk. We hebben nu al geruime tijd gekrakeel over de pauze in de opwarming of het nu al 15 of 17 jaar of zo niet meer aan het opwarmen is. Op zich niet zo belangrijk, ware het niet dat er een consequentie aan was verbonden waarbij de kracht van de antropogene

Read More...

Waarom feiten zo belangrijk zijn

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Bij alle discussies vóór of tegen hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen en kernenergie maken onbekendheid met de materie en misverstanden, maar ook desinformatie en eigenbelang dat feit en fictie niet meer van elkaar zijn te onderscheiden. Dit frustreert niet alleen het debat, maar, wat veel erger is, voorlichting aan de kiezer en

Read More...

Davos: Voor internationaal bedrijfsleven is klimaatverandering minste aller zorgen

Tegenwoordig zijn klimaatalarmisten niet te benijden. Zij hebben een pathologische angst voor een Thermageddon en tegelijkertijd zien zij dat hun pogingen om de bevolking van de ernst van de situatie te overtuigen, hoe langer hoe minder effect hebben. Zelfs de klimaattop in Parijs – een hoogtepunt van klimaatpropaganda – heeft daarin geen verandering gebracht. Zij hebben de

Read More...

Demagogisch moddergooien

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Wij mochten ons weer eens verheugen in een betoog uit de mond van Jan Paul van Soest inzake de twijfels aan de in bepaalde kringen gepredikte op handen zijnde ondergang van Moeder Aarde. Zo kunnen we lezen: Wie financiert bijvoorbeeld Climategate.nl, een site van klimaatsceptici waar hard op de man

Read More...