Klimaat Archive

Klimaatvideotheek

Marijn Poels Niet alleen groeit de klimaatkritische ‘peer-reviewed’ literatuur gestaag, datzelfde geldt ook voor de klimaatkritische videotheek. Theo Wolters kondigde onlangs de vertoning op woensdag 8 maart in Rotterdam aan van de bekroonde klimaatfilm van Marijn Poels.               Het is de laatste in een serie films, waaronder ‘The Great

Read More...

GroenLinks als planeetverwoester

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Asscher, Dijselbloem en Buma lieten zich onlangs kritisch uit over het partijprogramma van GroenLinks o.a. de milieuplannen. Zo vielen de woorden ontwrichtend en niet sociaal. ‘Dat GroenLinks zwaar inzet op milieubeleid is geen verrassing (…) Maar als Jesse Klaver pleit voor verandering, dan blijkt hij ontwrichting te bedoelen.’ ‘Wij willen

Read More...

Oud-Senator Kees de Lange: “Terugkeer naar Middeleeuwen is in volle gang”

Een gastbijdrage van Kees de Lange. Over wanneer moderne natuurwetenschap begonnen is, kan men langdurig twisten. Reeds in de oudheid nam men allerhande hemelverschijnselen waar, maar een theoretische duiding ontbrak meestal. Eeuwenlang is het geocentrische wereldbeeld van de Griekse sterrenkundige Claudius Ptolemaeus, (87-150 na Christus) waarin werd aangenomen dat de zon om de aarde draaide

Read More...

Judith Curry over betrouwbaarheid klimaatmodellen

Door de jaren heen heb ik regelmatig aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid van klimaatmodellen. Dat hoeft geen verwondering te wekken. Immers, als econoom heb ik in de jaren zeventig samen met mijn vakgenoten moeten ervaren hoe het vertrouwen in de voorspelbaarheid van economische modellen definitief werd ondermijnd, omdat zij niet in staat waren om de

Read More...

Framing van het klimaatdebat in goed versus kwaad

Onder de titel, ‘Het Planbureau voor de Leefomgeving bepreekt u’, schreef wetenschapsredacteur Maarten Keulemans voor de Volkskrant zo’n twee jaar geleden een artikel, dat nog steeds actueel is. Een kennis wees me op een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat een tijdje terug verscheen in het vakblad ‘Environmental Science and Technology’. Ik had

Read More...

Duitse brochure ‘Energiewende’ herinnert aan misleidende propaganda voormalige DDR

De nieuwe Duitse minister van Economische Zaken – de juriste Brigitte Zypries – heeft miljoenen exemplaren van een brochure laten verspreiden, met als titel ‘Die Energiewende: Unsere Erfolgsgeschichte.’ Dit dient zonder twijfel als nepvoorlichting te worden gekwalificeerd. In dit geval afkomstig van het hoogste politieke niveau. Volgens Michael Limburg riep de daarin vervatte informatie herinneringen op

Read More...

William Happer: ‘Climate scientists, glassy-eyed cult in the throes of a form of collective madness’

Eerder heb ik in vijf ‘postings’ (de laatste hier) aandacht geschonken aan de denkbeelden van William Happer over het klimaat. Happer, die in wetenschappelijke kringen in hoog aanzien staat, is als emeritus hoogleraar aan Princeton verbonden en is kandidaat voor de post van wetenschappelijk adviseur in de Regering Trump. Zoals mijn trouwe lezers weten, staat

Read More...

Het taaie ongerief: stelselmatige manipulatie van temperatuurdata

David Rose Onder de titel, ‘How can we trust global warming scientists if they keep twisting the truth’, schreef David Rose een vervolg op zijn eerdere artikel over de manipulatie van temperatuurdata door NOAA. Dit artikel heeft veel stof doen opwaaien en heeft de verhoudingen tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic

Read More...

Interview met Judith Curry over onzekerheid in de klimatologie en het recente NOAA-schandaal

Eerder schreef ik dat de Amerikaanse klimatologe, Judith Curry, afscheid had genomen als hoogleraar aan de ‘School of Earth and Atmospheric Sciences’ aan het ‘Georgia Institute of Technology’, uit onvrede over de wijze waarop daar in haar discipline wetenschap werd bedreven. Gelukkig betekende dat niet het einde van haar deelname aan het klimaatdebat. Onlangs werd

Read More...

Mini-viraal postje

Een gastbijdrage van André Bijkerk. Ik ben soms wel eens actief op de sociale media waar uiteraard het klimaat vaak een rol speelt. In een discussie of CO2 goed of slecht zou zijn, plaatste ik een klein essay, dat in gesloten kring min of meer viraal ging en de ‘likes’ stroomden binnen, zo’n 100 na

Read More...