Klimaat Archive

Lord Stern pronkte met andermans veren om subsidies binnen te halen

Sir Nicholas Stern is bekend van de zogenoemde Stern-‘review’ van tien jaar geleden, waarin een pleidooi werd gehouden voor een krachtig klimaatbeleid. Hij is ervoor in de adelstand verheven en mocht zitting nemen in het Hogerhuis. Dat gebeurt nogal eens in het Verenigd Koninkrijk als wetenschappers met beleidsondersteunende onderzoeksresultaten komen. Volgens het rapport zouden we een

Read More...

Ondanks biljoenen aan klimaatbeleid bereikte CO2-uitstoot in 2015 record

Onder de titel, After Trillions of Dollars And 13 Climate Conferences, CO2 Emissions Reach New Record High!’, schonk Pierre Gosselin aandacht aan een recente ‘posting’ op de Duitse klimaatsceptische website ‘ScienceSkepticalBlog’. Daaruit blijkt dat wereldwijde CO2-uitstoot weliswaar is afgevlakt maar in 2015 toch een nieuwe record heeft bereikt. De reducties in Rusland en de westerse

Read More...

Matt Ridley: mondiale opwarming versus vergroening

Een magistrale voordracht! Telkens weer verschijnen er goede, toegankelijke overzichten van de stand van de klimaatdiscussie. De laatste tijd schonk ik in dit verband aandacht aan een rapport van Roy Spencer en een voordracht van Fred Goldberg. Daaraan kan een recente presentatie van Matt Ridley, voormalig wetenschapsjournalist van ‘The Economist’ en thans lid van het

Read More...

Dwarsliggers

Dwarsliggers … noodzakelijk om het rechte spoor te houden. Een gastbijdrage van Pjotr (België). Sinds de Verlichting, in het Duits ‘Aufklärung’, hebben we een lange weg afgelegd die we voor deze bijdrage samenvatten met de woorden ‘minder geloven, meer weten en terug naar af. Deze evolutie leidde aanvankelijk tot een bloei in de exacte wetenschappen,

Read More...

Klimaatactivisme verziekt wetenschap

James Hansen, voormalig directeur van het ‘NASA Goddard Centre for Space Studies’, spreekt demonstranten toe. Naast ‘Nature’ heeft ook ‘Science’ zich door de jaren heen als fervent apostel van het broeikasevangelie opgesteld. Wetenschappelijke artikelen die ook maar enige twijfel toonden aan de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) werden stelselmatig geweerd. Met de komst

Read More...

Hernieuwbare Icarus

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Veronderstel een beweging zo gespitst op haar politiek/economische ideologie dat zij bereid is wetenschap te corrumperen en dit wanproduct tot “officiële” wetenschap te bestempelen. Veronderstel regeringen wereldwijd die deze “officiële” wetenschap zich in dit ideologische groepsdenken zo innig voegen, dat zij bereid zijn hun regelgevende macht te misbruiken om een breed

Read More...

Onderzoek naar hiatus gaat door

Zoals de trouwe lezers van dit blog weten, zijn er verschillende respondenten die de opwarmings’pauze’, ofwel hiatus, ontkennen dan wel bagatelliseren. Hun opvattingen stroken niet met die van professionale klimatologen die in de mainstream peer-reviewed literatuur publiceren. Wat weten onze respondenten dat de ‘professionals’ niet weten? Onder de titel, ‘No Slowdown In Temperature Hiatus Research’,

Read More...

“Kan människan påverka jordens klimat?” (Kan de mens het klimaat van de aarde beïnvloeden?)

Een gastbijdrage van Dick Thoenes. Verslag van de klimaatconferentie gehouden in Lidingö, nabij Stockholm, van 7-9 oktober 2016. Initiatiefnemer Fred Goldberg, die helaas wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Georganiseerd door: Svensk Polarinstitut (Zweden), de vereniging Klimarealistene (Noorwegen) en het netwerk Klimatsans (Zweden). De taal van de conferentie was Zweeds, maar enkele voordrachten werden gehouden

Read More...

WRR bepleit institutionalisering van klimaatalarmisme

De wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht afgelopen donderdag een advies uit getiteld: ‘Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd’. Ik pik er enkele elementen uit en voorzie ze van commentaar, waaruit blijkt dat dit rapport aan alle kanten rammelt. Samenvatting Het Nederlandse klimaatbeleid ontbeert een helder langetermijnperspectief. Dit is wel nodig,

Read More...

Klopt dit wel?

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Dit is een vraag die wel vaker gesteld zou mogen worden. Wat zeg ik? Een vraag die steeds gesteld moet worden bij telkens weer een nieuwe alarmistische bewering in de media of het nu gaat over eieren, asbest, rubbergranulaat op kunstgras, ijsberen, hongersnood of CO2. Zo lang het maar alarmistisch

Read More...