Klimaat Archive

Waarom moet de Duitse bevolking in hemelsnaam gaan hamsteren?

Enige dagen geleden attendeerde respondent DWK ons in de commentaren op dit blog op het bericht dat de Duitse regering wil dat de bevolking gaat hamsteren. Hij had daarmee een primeur! Enige tijd daarna volgden de MSM in Nederland, zoals de Volkskrant: Ik citeer: De Duitsers moeten hamsteren voor het geval het land wordt getroffen

Read More...

Discussie vs. feit

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Al langer verwonder ik mij over de gretigheid waarmee CAGW-protagonisten, in elk geval nijvere scribenten als reageerders op CG, zich storten op allerlei koppelingen die zouden moeten aantonen dat er vreselijke rampen op ons af komen a.g.v. menselijke CO2-emissies. Het lijkt erop dat deze lieden hunkeren naar de rampen die

Read More...

Is de zon dan toch verantwoordelijk voor de opwarming?

De website ‘Die kalte Sonne’ van Fritz Vahrenholt en Sebastian Lüning onderscheidt zich vaak van vele andere klimaatkritische websites door attenderingen op nieuwtjes uit de klimatologische literatuur, waarbij – zoals de naam reeds aangeeft – speciale aandacht wordt geschonken aan fluctuaties van zonneactiviteit. Aanhangers van de AGW-hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’), kennen een dominante

Read More...

Klimaat: rol van natuurlijke factoren in de ‘peer-reviewed’ literatuur

In de commentaren op dit blog wordt regelmatig beweerd dat klimaatkritische auteurs er niet in zouden slagen om tot de ‘peer-reviewed’ literatuur door te dringen. Dat is een sprookje. Zie hier. Maar er is meer. Een belangrijke ontwikkeling in de recente klimatologische literatuur is de groeiende aandacht voor natuurlijke factoren in plaats van CO2 van

Read More...

Het gaat weer goed met de koraalriffen

Nee dus! Weer een Greenpeace sprookje! Eerder schonk ik aandacht aan de alarmerende berichten over de vermeende aftakeling van de Australische koraalriffen, die – zoals wij dat van klimaatalarmisten gewend zijn – voornamelijk wordt toegeschreven aan de opwarming van de aarde (die zo’n 18 jaar geleden is gestopt). Daaruit bleek dat er op dit terrein

Read More...

Weer poging van opwarmingsextremisten om kritische wetenschappers mond te snoeren

Eerder heb ik reeds gewezen op het werk van prof. Valentina Zharkova en haar team van de Universiteit van Northumbria naar aanleiding van een persbericht van de de ‘Royal Astronomical Society’. A new model of the Sun’s solar cycle is producing unprecedentedly accurate predictions of irregularities within the Sun’s 11-year heartbeat. The model draws on dynamo

Read More...

Roy Spencer: Gids tot beter begrip van mondiale temperatuurdata

Onder de titel, ‘A Guide to Understanding Global Temperature Data’, heeft Roy Spencer onlangs een essay gepubliceerd waarin hij de belangrijkste vragen die in de klimaatdiscussie een rol spelen, behandelt. Spencer wordt internationaal tot de belangrijkste klimaatsceptici gerekend. Maar hij geniet in het algemeen ook vertrouwen bij de protagonisten van de AGW-hypothese (AGW =  ‘Anthropogenic

Read More...

Benoît Rittaud over de redders van de planeet

Het internationale klimaatsceptische debat wordt gedomineerd door de Angelsaksen. Op dit blog wordt veel aandacht geschonken aan hun opvattingen. De Duitsers zijn echter ook al vele jaren actief. Belangrijke Duitse websites zijn die van EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’) en ‘Die Kalte Sonne’. Daarnaast blogt Pierre Gosselin vanuit Duitsland, maar zijn website is Engelstalig.

Read More...

Murry Salby over CO2

In een commentaar op dit blog attendeerde David ons gisteren op een recente voordracht van de klimaatscepticus Murry Salby over CO2. Zoals tig klimaatsceptici voor hem, werd Murry Salby in 2013 onder bizarre omstandigheden aan de kant gezet door de Australische Macquarie Universiteit. Hij vocht dat ontslag voor de rechter aan, maar kreeg geen gelijk.

Read More...

Valse criteria voor een falend paradigma

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. In dit artikel trof mij de stelligheid dat de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) algemeen geaccepteerde wetenschap zou zijn. Met andere woorden: het consensusargument. Dit argument gaat op 2 punten mank. Het eerste is het negeren van alternatieve hypothesen die noodzakelijk zijn voor eventuele falsificatie.

Read More...