Klimaat Archive

Financieringsbronnen voor hernieuwbare energie drogen op

Hoe duurzaam is duurzaam? Icoon van duurzaamheid geveld. (Zie hier.) In de ‘off topic linkdump’ berichtte ‘renevers’ onlangs: Eneco houdt ook op met investeren! Het volgende artikel is eigenlijk goed nieuws. Het verkeerd gealloceerd geld in van te voren te voorziene mislukkingen wordt niet uitgegeven en kan dus op nuttiger wijze worden gespendeerd. Hopelijk is

Read More...

Het Eenzijdigheidsprincipe door het ijs gezakt

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Soms heeft de klimaatgerelateerde versie van het Voorzorgprincipe meer weg van het Eenzijdigheidprincipe. Om de een of andere reden schijnt dit huidige Voorzorgprincipe uitsluitend uit te gaan van de rampscenario’s die ons in de afgelopen 40 jaar door de milieubeweging en het IPCC zijn voorgehouden. Dit is slechts een eenzijdig

Read More...

Reactie op commentaren op "Mijn kijk op de invloed van CO2 op het klimaat"

Dick Thoenes. Gisteren verscheen het commentaar van Guido van der Werf op een eerdere ‘posting’ van Dick Thoenes. Hieronder de reactie van Dick Thoenes. Allereerst wil ik nog eens beklemtonen dat mijn verhaal geen wetenschappelijk betoog is. Er staan geen wetenschappelijke verklaringen in en er wordt niet naar wetenschappelijke literatuur verwezen. Het is een samenvatting

Read More...

Mijn kijk op de invloed van CO2 op het klimaat

Zoals de Fransen zeggen: ‘Du choc des opinions jaillit la vérité!’ Een gastbijdrage van Guido van der Werf (VU Amsterdam). Onlangs stond een gelijknamig blogbericht op het vorige blog van Hans Labohm, waarin emeritus hoogleraar Dick Thoenes zijn mening gaf over de invloed van CO2 op het klimaat. Ik had kritiek op het stuk en

Read More...

Meer aanwijzingen komst kleine ijstijd

Als klimatoloog is het beter voor de je carrière om met de mainstream ongelijk te hebben dan gelijk te hebben met de klimaatsceptici. Van tijd tot tijd halen berichten over de komst van een nieuwe kleine ijstijd de MSM (tot dusver niet in Nederland overigens). Deze zijn vaak gebaseerd op nieuw onderzoek dat een grotere

Read More...

Henk Kamp: een heer staat ook overal alleen voor

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Ik heb met Minister Kamp te doen. Dit is welgemeend. Als ik mij in zijn positie verplaats, dan ontvouwt zich een waaier aan treurnis, waarvan ik subiet een combinatie van acute hartverzakking, grijze haren en burn-out zou krijgen. De minister is namelijk verantwoordelijk voor energie. Kort door de bocht: hij

Read More...

Pausen onder elkaar

Grote transformatie en ecodictatuur. De directeur van het Duitse ‘Potsdam Institut für Klimafolgenforschung’ (PIK), Hans Joachim Schellnhuber, bijgenaamd de Duitse klimaatpaus, was de enige wetenschapper die deel uitmaakte van het team dat de nieuwe pauselijke encycliek, Laudato Si, presenteerde. Dat is opmerkelijk omdat hij nu niet bepaald een vertegenwoordiger is van de mainstream van de

Read More...

Urgenda en wetenschap

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Gisteren was daar dan de langverwachte uitspraak van de rechter over de zaak die Urgenda had aangespannen tegen de Nederlandse Staat inzake het afdwingen van de klimaatdoelen. Ik citeer: In zijn uitspraak richtte de rechter zich op drie deelvragen: 1. Wat is de ernst van het probleem? 2. Heeft de

Read More...

Rechtbank Den Haag wijst eis Urgenda grotendeels toe

CO2–reductie’bevel’ van ten minste 25% in 2020 ten opzichte van 1990. Samen met 900 mede–eisers voerde Urgenda een klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. Urgenda vindt dat om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen veel meer actie nodig is. De politiek komt er niet uit, daarom richtte Urgenda zich tot de rechter. Op 14 april 2015 was de

Read More...

Het wil maar niet vlotten met de decarbonisering

  Het is te vroeg voor een requiem voor steenkool. Decarbonisering is het verminderen van het aandeel van fossiele brandstoffen in de energiemix. De achterliggende gedachte is dat de daaruit voortvloeiende uitstoot van CO2 zou bijdragen aan een substantiële opwarming van de aarde. Als die uitstoot kan worden verminderd, zal ook de opwarming verminderen, zo

Read More...