Klimaat Archive

Terwijl de EU in Parijs de wereld wil redden stort Europa steeds verder in

Europa kampt met ‘een eurocrisis, een asielcrisis en een veiligheidscrisis die het gevolg zijn van de overoptimistische ‘Europese Droom’. Dat concludeert Derk Jan Eppink in deze kraakheldere analyse van alle ellende waar Europa nu mee kampt. En van mij had hij er de economische crisis, aangezwengeld  door het rampzalige Europese energiebeleid ook bij mogen noemen.

Read More...

Elektrieke en mentale black-out

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Al langer zoemt het rond: black-out. De lichten in Europa gaan uit vanwege de Energiewende en alle andere hernieuwbare plannen hier in Nederland omdat Jan Vos (PvdA), D66, GL en de milieubeweging zo graag de groene Gutmensch willen uithangen. Lees: hun antikapitalisme willen botvieren. Het schijnt iets met CO2 te maken

Read More...

Hypothesen toetsen aan de werkelijkheid

Wat iedere deelnemer aan de klimaattop in Parijs zou moeten weten. Een gastbijdrage van André Bijkerk. De wetenschappelijke methode vereist dat we onze veronderstellingen over hoe de natuur werkt toetsen aan de werkelijkheid. Ook bij global warming moet dat werken. Er zijn ideeën over hoe gevoelig de wereldtemperatuur is voor de CO2-concentratie in de atmosfeer en

Read More...

Code oranje voor het klimaat. KNMI poogt schade te beperken

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. In de NRC komt komt Lucas Brouwers met het bericht, ‘Warm herfstweer komt door opwarming aarde’, op basis van een ‘onderzoek’ van de KNMI–klimaatwetenschapper Geert Jan van Oldenborgh, waarin deze relatie zou zijn aangetoond. Ik zet daar zeer grote vraagtekens bij. Allereerst wil ik nog eens te kijken naar het

Read More...

Gesjoemel met temperatuurmetingen – van afkoeling naar opwarming

Reeds gedurende vele jaren hebben vele wetenschappers uit verschillende delen van de wereld, onafhankelijk van elkaar, vastgesteld dat er op grote schaal is gesjoemeld met de temperatuurmetingen. Daarbij werden de oorspronkelijk metingen zodanig gecorrigeerd (‘gehomogeniseerd’ in het vakjargon) dat zij een sterkere opwarming lieten zien dan de ruwe metingen rechtvaardigden. In sommige gevallen veranderde afkoeling

Read More...

Klaus-Eckart Puls: Klimaatvluchtelingen? Waar zijn zij gebleven?

De aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) hebben nogal eens de neiging om alle ellende in de wereld aan de opwarming van de atmosfeer (die zo’n 18 jaar geleden is gestopt) toe te schrijven … uiteraard de schuld van de mens! In zijn boek, ‘Global Warming – Myth or Reality? The

Read More...

KNMI: ‘Code oranje’ voor het klimaat!

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. De directeur van Het KNMI, Gerard van der Steenhoven, heeft zich onlangs gevoegd in het koor van de klimaatalarmisten. Tot op heden was het KNMI betrekkelijk terughoudend in de klimaatdiscussie. Maar daar is nu verandering in gekomen. Op het NOS-journaal van afgelopen zondagavond kondigde Van der Steenhoven ‘code oranje’ aan

Read More...

Moraalridders

Een gastbijdrage van André Bijkerk. Op deze site zijn morele paniek en groepsdenken inmiddels vertrouwde begrippen geworden die het verschijnsel klimaathype verrassend nauwkeurig kunnen verklaren, zeker bij gebrek aan overtuigend fysiek bewijs. Hoewel beide begrippen overlap kennen bijvoorbeeld in de onverdraagzaamheid naar anderen en andersdenkenden, zijn er toch wat verschillen. Groepsdenken kan voorkomen zonder morele paniek, wanneer

Read More...

Vlucht naar het verleden

Een gastbijdrage van David Dirkse. ‘Back to the future’ was een succesvolle filmtrilogie, waarvan het eerste deel in de jaren ’80 uitkwam. In die films staat het tijdreizen centraal. Momenteel is de wereld in afwachting van COP21, de Parijse klimaatconferentie. Voorspellingen die het einde van het fossiele brandstoffentijdperk aankondigen tuimelen over elkaar heen. Daarbij worden

Read More...

Bastiat, Merkel en Minnesma – Deel 2

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Wat hebben deze drie gemeen? Zie voor het eerste deel hier. Op bladzijde 42 van het rapport dat Urgenda heeft gepubliceerd wordt ervan uitgegaan dat de energiebehoefte in 2030 met bijna 50% is gedaald dankzij besparingen. Dit is een opmerkelijke bewering gegeven de toename van de bevolking en dus de

Read More...