Natura 2000 Archive

Witte leugens dienen Groene Leugen Waddenbeheer

Tijdens de zaterdag op Interessante Tijden beschreven boottocht over het Eijerlandse Gat werd ik verbaal agressief bejegend door een medewerker van Rijkswaterstaat, enkele vissers zijn mijn getuige. Deze medewerker pretendeerde namens Rijkswaterstaat – ondanks zijn weinig sociale opstelling- het sociale fatsoen in pacht te hebben. En dus te kunnen oordelen dat ik als persoon en mens niet in

Read More...

Texelaars verbannen Han Lindeboom naar koraalriffen Curacao

De Texelse Courant meldt dat Han Lindeboom is geschorst als voorzitter van Nationaal Park de Duinen van Texel. Alle vissers jubelen, terwijl Han op Curacao zijn wonden schijnt te likken bij het redden van de koraalriffen. Daarvoor moet je inderdaad in tropische omstandigheden zijn, en daar helpen ook de zeereservaten die Han over onze vissers

Read More...

Natuurmonumenten gebruikt Crisis- en Herstelwet bebouwing Natura 2000

Dit blog- nr 2501 voor Climategate.nl -toont hoe de Rijksoverheid met haar gunstelingen Natura 2000 gebruikt en tegelijk de natuurwetgeving omzeilt om zelf te kunnen bouwen in Natura 2000. Door eerst een 1000 hectare groot slib-bezinkingsdepot (Marker Wadden) op te spuiten met bijna 20 miljoen kuub zand IN Vogelrichtlijngebied. Als groene schaamlap voor de start van andere

Read More...

Rijkswaterstaat misleidt Tweede Kamer ter afleiding eigen bodemberoering Waddenzee

Sieben Poel van Rijkswaterstaat verkiest vooralsnog om mijn ingediende WOB-verzoek te negeren waarin ik data over visbiomassa opvraag uit Wadden in Beeld 2015, eerder abusievelijk ‘beheeropgave in beeld’ genoemd (wat die brochure inhoudelijk is). Daarin adverteren Rijkswaterstaat, en door Rijkswaterstaat tot ‘beheerder’ bestempelde milieuclubs en onderzoeksclubs hun prioriteiten voor de Waddenzee. Ook het Ministerie van EZ speelt hierin een rol

Read More...

IJsselmeervisserij vijgenblad voor ecologisch corrupt Fries provinciebestuur?

Drie IJsselmeerprovincies lanceerden een ‘brandbrief’ (= brief die publiciteit moet trekken) naar Martijn van Dam (Ministerie EZ) voor verdere inperking van de al zeer geslonken IJsselmeervisserij. Die brief trok afgelopen vrijdag de 13de aandacht van het LC: ‘Zonder visserijplan dreigt crisis voor visserij IJsselmeer’. Maar de IJsselmeervissers zeggen nu in het RD dat die brief ten

Read More...

Verlieslatend Tiengemeten (Natuurmonumenten) heeft Droomfonds-miljoenen hard nodig

Het Eiland Tiengemeten in het Haringvliet is al jarenlang een financiele aderlating voor Natuurmonumenten. De onder haar beheer vallende Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen “Eiland De Tien Gemeten” B.V. lijdt gemiddeld een half miljoen euro verlies, en heeft een negatief werkkapitaal van 10 miljoen euro. Jaarlijks moet Natuurmonumenten hier minimaal 9 ton euro naar toe

Read More...

Actiegroep Schoorlse bos prikt door propaganda geldbelust Staatsbosbeheer

Een prachtig burgerinitiatief Schoorlsebosmoetblijven.nl verzet zich tegen de kap van wel 100 hectare bos in de Schoorlse Duinen door Staatsbosbeheer, de zelfde club die afgelopen maand nog riep dat ze 100 duizend hectare klimaatbos willen bijplanten. Terwijl Staatsbosbeheer zich al jaren onttrekt aan de herplantplicht uit de Boswet en uit naam van ‘natuurherstel’ vele honderden

Read More...

Dark Sky Wadden krijgt Red Light District aan horizon

Belangenverstrengeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO/Ministerie Economische Zaken) en de Coalitie Wadden Natuurlijk, legitimeert verwoesting van het ruimtelijk karakter van Werelderfgoed Waddenzee zonder dat iemand ingrijpt. De verantwoordelijke bij toetsing van natuurvergunningen, de Provincie Friesland overweegt namelijk zelf  investering van 127 miljoen euro gemeenschapsgeld in Windpark Fryslan op 800 meter van het Wad. Het bevoegd gezag

Read More...

Goede intenties (3): Geschreeuw Waddencoalitie visstand gebaseerd op 1 fuik

Het OM beroept zich bij aanklagen van ongehoorzame kustvissers op ‘de visstand’ op het Wad en Noordzee Kustzone, zo ondervond de schipper van de ZK37 bij de Politierechter. Afsluiten van de Kustzone zou nodig zijn voor ‘herstel’ van ‘de visstand’. Maar alle beweringen over visstand op de gehele Waddenzee zijn slechts op 1 fuik gebaseerd van NIOZ bij de

Read More...

Goede intenties op Wad (2) Rijkswaterstaat dubbele pet Natura 2000

Aante Nicolai van Rijkswaterstaat is belangenverstrengeld als verantwoordelijke voor het Beheerplan Natura 2000 voor de Waddenzee, dat in de maak is. Rijkswaterstaat bepaalt net als bij de Noordzeekustzone (Hans Lammers) het beheerplan voor dat gebied, waarbij ze (waarschijnlijk) visserij gaan ‘zoneren’ vanwege  ‘bodemberoering’. Ze keuren dus het eigen ecologische vlees bij opstellen van beleidskaders voor de komende 10 jaar. Terwijl

Read More...