Natura 2000 Archive

Goede intenties op Wad (2) Rijkswaterstaat dubbele pet Natura 2000

Aante Nicolai van Rijkswaterstaat is belangenverstrengeld als verantwoordelijke voor het Beheerplan Natura 2000 voor de Waddenzee, dat in de maak is. Rijkswaterstaat bepaalt net als bij de Noordzeekustzone (Hans Lammers) het beheerplan voor dat gebied, waarbij ze (waarschijnlijk) visserij gaan ‘zoneren’ vanwege  ‘bodemberoering’. Ze keuren dus het eigen ecologische vlees bij opstellen van beleidskaders voor de komende 10 jaar. Terwijl

Read More...

Wat zijn goede intenties waard op het Wad? (1) Neo-Feodale machtsstructuur

Overheidsinstantie RVO die tegelijk 86 gigawindturbines in Natura 2000 doordrukt pal tegen het Wad, zet voor Waddenbeleid belangenclubs als Natuurmonumenten op de overheidstoel. Die leggen beleid in eigen voordeel vast. Via een ‘Samenwerkingsagenda’, zoals afgelopen vrijdag op Balgzand voorzien in hiërarchie onder belangenclubs geplaatste traditionele gebruikers dit Neo Feodale machtspel van inspraakvernis. Kartrekkers van die pseudo-inspraaksessie -afkomstig

Read More...

Anne de Groot (Windpark Fryslan) mag toppereendjes meppen in Natura 2000

  Voor de juridische vorm stelde onze Rijksdienst voor de Onderwerping van Nederland (RVO) een MER-commissie in voor het project van subsidie-miljonair in notendop Anne de Groot  van Windpark Fryslan. Die brengt nu opnieuw Milieu Effect Rapportage uit bij een giga-turbinefarm in natuurgebied IJsselmeer (Natura 2000). Anne de Groot mag toppereendjes meppen- stelt die MER-commissie nu. Anne de

Read More...

Moeten boeren Schiermonnikoog veestapel halveren voor Natuurmonumenten?

Witte raaf Geesje Rotgers beet zich vast in het dossier ‘Overheid en milieuclubs naaien onze boeren met pseudowetenschap’, wat ik doe bij visserij en ‘de biodiversiteit’. Nu mailde deze wetenschapsjournalist dat 7 resterende boeren op Schiermonnikoog hun veestapel moeten halveren. Die zouden te hoge stikstofemissies hebben. Dat mag niet voor ‘de biodiversiteit’. Althans, volgens de variant van

Read More...

Roggen Noordzee de klos door aanlandplicht en zandwinning

Wereld Natuur Fonds (WNF) kweekt roggen in een speciaal Blue Linked kweekbassin. Voor een ‘herstelplan’ op de Noordzee, dat het Ministerie van EZ meefinanciert in opdracht van Brussel. Tegelijk maakt dat Ministerie met de Brusselse aanlandplicht voor bijvangst alle roggen tot afval voor de vismeelindustrie. Vanaf 2019 moeten vissers alle bijvangst van (ondermaatse) gequoteerde soorten aanlanden, ook roggen

Read More...

SWNM: ‘Sluiten Doggersbank visserij heeft niets met natuur te maken’

Gisteren bleek al dat het sluiten van de Doggersbank voor visserij vooral als groenwasserij dient voor de overheid en corporate belangen. Vandaag onderbouwen we verder waarom ‘natuur’ in het Dogger-dossier alvast geen enkele rol speelt. Voor kenniscentrum de SWNM-Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid- groef ik met ondersteuning van de RIVO-onderzoeksdirecteuren Paul Hagel en Dolf Boddeke in de relevante

Read More...

Noordzee wingewest overheid en multinationals, visserij en zeevogels dupe

Het op papier beschermde natuurgebied de Noordzee wordt steeds verder uitgekleed tot energie-industrieel wingewest zo blijkt ook op het Gas meets Wind Symposium in Rotterdam 15 juni. De overheid en milieuclubs als WNF voeren dus een misleidende mediashow op bij het zogenaamde ‘beschermen’ van de Noordzee. Zij richten al hun pijlen op de visserij die

Read More...

Bij lage olieprijzen en flop arctische olie duikt Shell in windsubsidies

Het Algemene Dagblad jubelt over de mogelijke deelname van Shell in een windsubsdie-farm voor de kust van Zeeland met Eneco. Dat zal in het concessiegebied Borselle zijn. Een logische stap, nu windenergie met CO2-opslag en olie- en gaswinning DE beleidsprioriteit van de overheid is tot 2021.  Die Noordzee-olie lijkt bij lagere olieprijzen dan 40 dollar per

Read More...

Wet Windenergie op Zee: beschermde dieren vogelvrij in concessiegebieden

In mijn serie ‘glijdt Nederland af richting (Eco)totalitaire bureaucratie’ vandaag het wonderlijke gedrocht ‘Wet Windenergie op Zee‘, dat de overheid samenstelde met de windsubsidie-industrie. Zie artikel 5/7: zodra een ambtenaar ergens een windkavel heeft aangewezen en handjeklap heeft gedaan met een windsubsidie-exploitant is iedere vogel, zeehond, walvis daarin vogelvrij. Let wel: de gehele Noordzee heet officieel

Read More...

Natuurmonumenten maakt Jurassic Park van Schiermonnikoog

Een gastblog van Harm Carrette vanaf Schiermonnikoog In het Nationale Park Schiermonnikoog is de eerste fase van het begrazingsplan van start gegaan. In het gebied van de cultureel historische omgeving van het Vredenhof, de Zweedse drenkenlingenbegraafplek, de Reddingsweg en Grienglôp grazen momenteel de eerst Sayaguesa runderen, de Spaanse exotische schoonheden. Zij moeten de verruiging tegengaan.

Read More...