Natura 2000 Archive

SWNM: ‘Sluiten Doggersbank visserij heeft niets met natuur te maken’

Gisteren bleek al dat het sluiten van de Doggersbank voor visserij vooral als groenwasserij dient voor de overheid en corporate belangen. Vandaag onderbouwen we verder waarom ‘natuur’ in het Dogger-dossier alvast geen enkele rol speelt. Voor kenniscentrum de SWNM-Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid- groef ik met ondersteuning van de RIVO-onderzoeksdirecteuren Paul Hagel en Dolf Boddeke in de relevante

Read More...

Noordzee wingewest overheid en multinationals, visserij en zeevogels dupe

Het op papier beschermde natuurgebied de Noordzee wordt steeds verder uitgekleed tot energie-industrieel wingewest zo blijkt ook op het Gas meets Wind Symposium in Rotterdam 15 juni. De overheid en milieuclubs als WNF voeren dus een misleidende mediashow op bij het zogenaamde ‘beschermen’ van de Noordzee. Zij richten al hun pijlen op de visserij die

Read More...

Bij lage olieprijzen en flop arctische olie duikt Shell in windsubsidies

Het Algemene Dagblad jubelt over de mogelijke deelname van Shell in een windsubsdie-farm voor de kust van Zeeland met Eneco. Dat zal in het concessiegebied Borselle zijn. Een logische stap, nu windenergie met CO2-opslag en olie- en gaswinning DE beleidsprioriteit van de overheid is tot 2021.  Die Noordzee-olie lijkt bij lagere olieprijzen dan 40 dollar per

Read More...

Wet Windenergie op Zee: beschermde dieren vogelvrij in concessiegebieden

In mijn serie ‘glijdt Nederland af richting (Eco)totalitaire bureaucratie’ vandaag het wonderlijke gedrocht ‘Wet Windenergie op Zee‘, dat de overheid samenstelde met de windsubsidie-industrie. Zie artikel 5/7: zodra een ambtenaar ergens een windkavel heeft aangewezen en handjeklap heeft gedaan met een windsubsidie-exploitant is iedere vogel, zeehond, walvis daarin vogelvrij. Let wel: de gehele Noordzee heet officieel

Read More...

Natuurmonumenten maakt Jurassic Park van Schiermonnikoog

Een gastblog van Harm Carrette vanaf Schiermonnikoog In het Nationale Park Schiermonnikoog is de eerste fase van het begrazingsplan van start gegaan. In het gebied van de cultureel historische omgeving van het Vredenhof, de Zweedse drenkenlingenbegraafplek, de Reddingsweg en Grienglôp grazen momenteel de eerst Sayaguesa runderen, de Spaanse exotische schoonheden. Zij moeten de verruiging tegengaan.

Read More...

Michiel Firet en Vincent Tiel Groenestege: postmoderne inspraakshow op Waddentour

‘Zo ben je niet effectief’ beet Michiel Firet van Staatsbosbeheer mij toe in zijn enige moment van openheid tussen 1 en 5. Hij viel even uit zijn rol, nadat ik hem onethisch noemde in Den Oever op de bijeenkomst werkgemeenschap komberging Balgzand. Firet hield een postmoderne inspraak-show voor recreatieve en economische gebruikers van het Wad, bij volledig scheef liggende machtsverhoudingen.

Read More...

Beheerplannen Natura 2000 onderstrepen: Nederland is Italië aan de Noordzee

Niet een redelijke afweging van bewijs en belangen bepaalt wat in de Noordzeekustzone is toegestaan maar geld en ideologisch-bureaucratische willekeur. De zwakst vertegenwoordigde partij – visserij- moet het zwaarste boeten. Dat blijkt uit de Beheerplannen voor Noordzeekustzone en Waddenzee die tot 25 februari ter inzage liggen. De overheid/Rijkswaterstaat permitteert het zichzelf om extra zandsuppleties uit te voeren. Zij voert deze zanddump zelfs

Read More...

Natura 2000-plan Terschelling: 5 miljoen euro voor doorduwen bisons op valse gronden

Natura 2000 in Nederland betekent een wensbeeld van vroeger terugbrengen met de modes van nu bij ambtenarij, natuurclubs en de adviesbureaus van zelfverklaarde experts die factuurtjes schrijven. Nu ook op Terschelling met het nieuw Natura 2000-beheerplan dat over een periode van 6 jaar 5 miljoen euro subsidies verbrandt. Het ministerie heeft kilometers hekwerk, schrikdraad en grote grazers

Read More...

Raad van State geeft Overheid alweer 6 weken uitstel in anti-visserijoperatie VIBEG

Vandaag was alweer een nieuwe zitting bij de Raad van State over VIBEG, het op slot zetten van de Noordzeekustzone voor visserij, waarover wij nu dik vier jaar verslag doen. De argumentatie daaronder rust op basis van de pseudo-wetenschap van Imares-rapporten en overheidsbedrog, zoals wij aantoonden. Vorig jaar floot de Raad van State de overheid

Read More...

In onze totalitaire bureaucratie waant ambtenaar Ton IJlstra zich almachtig (?)

Zie hier de trailer van de documentaire Afgescheept die Nina van Oostrum en Carolien Bootsma maakten over Zoutkamper vissers, die ambtenaar Ton IJlstra met zijn VIBEG-proces (sluiten Noordzeekust voor visserij) zonder compensatie van hun visgronden jaagt. Ton IJlstra- trouw volger van Climategate.nl zegt te genieten van een documentaire die de stress bij vissers door zijn besluiten

Read More...