Natura 2000 Archive

Anne de Groot (Windpark Fryslan) mag toppereendjes meppen in Natura 2000

  Voor de juridische vorm stelde onze Rijksdienst voor de Onderwerping van Nederland (RVO) een MER-commissie in voor het project van subsidie-miljonair in notendop Anne de Groot  van Windpark Fryslan. Die brengt nu opnieuw Milieu Effect Rapportage uit bij een giga-turbinefarm in natuurgebied IJsselmeer (Natura 2000). Anne de Groot mag toppereendjes meppen- stelt die MER-commissie nu. Anne de

Read More...

Moeten boeren Schiermonnikoog veestapel halveren voor Natuurmonumenten?

Witte raaf Geesje Rotgers beet zich vast in het dossier ‘Overheid en milieuclubs naaien onze boeren met pseudowetenschap’, wat ik doe bij visserij en ‘de biodiversiteit’. Nu mailde deze wetenschapsjournalist dat 7 resterende boeren op Schiermonnikoog hun veestapel moeten halveren. Die zouden te hoge stikstofemissies hebben. Dat mag niet voor ‘de biodiversiteit’. Althans, volgens de variant van

Read More...

Roggen Noordzee de klos door aanlandplicht en zandwinning

Wereld Natuur Fonds (WNF) kweekt roggen in een speciaal Blue Linked kweekbassin. Voor een ‘herstelplan’ op de Noordzee, dat het Ministerie van EZ meefinanciert in opdracht van Brussel. Tegelijk maakt dat Ministerie met de Brusselse aanlandplicht voor bijvangst alle roggen tot afval voor de vismeelindustrie. Vanaf 2019 moeten vissers alle bijvangst van (ondermaatse) gequoteerde soorten aanlanden, ook roggen

Read More...

SWNM: ‘Sluiten Doggersbank visserij heeft niets met natuur te maken’

Gisteren bleek al dat het sluiten van de Doggersbank voor visserij vooral als groenwasserij dient voor de overheid en corporate belangen. Vandaag onderbouwen we verder waarom ‘natuur’ in het Dogger-dossier alvast geen enkele rol speelt. Voor kenniscentrum de SWNM-Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid- groef ik met ondersteuning van de RIVO-onderzoeksdirecteuren Paul Hagel en Dolf Boddeke in de relevante

Read More...

Noordzee wingewest overheid en multinationals, visserij en zeevogels dupe

Het op papier beschermde natuurgebied de Noordzee wordt steeds verder uitgekleed tot energie-industrieel wingewest zo blijkt ook op het Gas meets Wind Symposium in Rotterdam 15 juni. De overheid en milieuclubs als WNF voeren dus een misleidende mediashow op bij het zogenaamde ‘beschermen’ van de Noordzee. Zij richten al hun pijlen op de visserij die

Read More...

Bij lage olieprijzen en flop arctische olie duikt Shell in windsubsidies

Het Algemene Dagblad jubelt over de mogelijke deelname van Shell in een windsubsdie-farm voor de kust van Zeeland met Eneco. Dat zal in het concessiegebied Borselle zijn. Een logische stap, nu windenergie met CO2-opslag en olie- en gaswinning DE beleidsprioriteit van de overheid is tot 2021.  Die Noordzee-olie lijkt bij lagere olieprijzen dan 40 dollar per

Read More...

Wet Windenergie op Zee: beschermde dieren vogelvrij in concessiegebieden

In mijn serie ‘glijdt Nederland af richting (Eco)totalitaire bureaucratie’ vandaag het wonderlijke gedrocht ‘Wet Windenergie op Zee‘, dat de overheid samenstelde met de windsubsidie-industrie. Zie artikel 5/7: zodra een ambtenaar ergens een windkavel heeft aangewezen en handjeklap heeft gedaan met een windsubsidie-exploitant is iedere vogel, zeehond, walvis daarin vogelvrij. Let wel: de gehele Noordzee heet officieel

Read More...

Natuurmonumenten maakt Jurassic Park van Schiermonnikoog

Een gastblog van Harm Carrette vanaf Schiermonnikoog In het Nationale Park Schiermonnikoog is de eerste fase van het begrazingsplan van start gegaan. In het gebied van de cultureel historische omgeving van het Vredenhof, de Zweedse drenkenlingenbegraafplek, de Reddingsweg en Grienglôp grazen momenteel de eerst Sayaguesa runderen, de Spaanse exotische schoonheden. Zij moeten de verruiging tegengaan.

Read More...

Michiel Firet en Vincent Tiel Groenestege: postmoderne inspraakshow op Waddentour

‘Zo ben je niet effectief’ beet Michiel Firet van Staatsbosbeheer mij toe in zijn enige moment van openheid tussen 1 en 5. Hij viel even uit zijn rol, nadat ik hem onethisch noemde in Den Oever op de bijeenkomst werkgemeenschap komberging Balgzand. Firet hield een postmoderne inspraak-show voor recreatieve en economische gebruikers van het Wad, bij volledig scheef liggende machtsverhoudingen.

Read More...

Beheerplannen Natura 2000 onderstrepen: Nederland is Italië aan de Noordzee

Niet een redelijke afweging van bewijs en belangen bepaalt wat in de Noordzeekustzone is toegestaan maar geld en ideologisch-bureaucratische willekeur. De zwakst vertegenwoordigde partij – visserij- moet het zwaarste boeten. Dat blijkt uit de Beheerplannen voor Noordzeekustzone en Waddenzee die tot 25 februari ter inzage liggen. De overheid/Rijkswaterstaat permitteert het zichzelf om extra zandsuppleties uit te voeren. Zij voert deze zanddump zelfs

Read More...