Natura 2000 Archive

4 jaar Waddensleutels vindt na 3 miljoen euro niets dat we allang niet wisten

De propaganda-oorlog van multi-miljonairsbedrijf Natuurmonumenten tegen visserij krijgt nu bijval van academie-activist Han Olff van Waddensleutels. Van dat in 2011 gestartte onderzoeksprogramma vond gisteren in Leeuwarden de eindpresentatie plaats. Wat blijkt? Na 4 jaar en 3 miljoen euro onderzoeksgeld verdampen vindt het Waddensleutels-onderzoek (vrijwel) niets dat iedereen al lang niet wist. Hoofdbevinding is DE ecologische dooddoener

Read More...

Natuurbeleid Sharon Dijksma Natura 2000 in strijd met eigen natuurvisie en RLI-advies

Het ministerie van Sharon Dijksma bedenkt met haar souffleurs van Imares voor 15 maart een nieuw excuus om vissers uit de Noordzeekustzone te jagen (VIBEG).Echter, het excuus dat daar op de kop af 52.900 zwarte zee-eenden MOETEN overwinteren- alleen te bereiken door vissertje pesten-  is volledig strijdig met Dijksma haar eigen Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ om niet langer aan starre doelen

Read More...

34 dode zeevogels per turbine: Vergunning windfarm Neeltje Jans Oosterschelde mogelijk ten onrechte verleend

Ends Daily meldt vandaag dat de Britse Vogelbescherming RSPB een zaak begint tegen de Schotse overheid over de verlening van vergunningen voor 2 Gieg windturbinefarms pal tegen grote zeevogelkolonies aan de Schotse Oostkust. In Nederland is mogelijk ook ten onrechte een vergunning verleend aan de dit jaar startende bouw van 9 megaturbines van 6 MW

Read More...

Natuurmonumenten kreeg al 30 miljoen euro Rijksgeld voor Marker Wadden, maar heeft minstens dubbele nodig

Mag/kan Natuurmonumenten dit jaar beginnen met de Marker Wadden, waar ze al 45 miljoen euro kreeg toegeschoven voor dit ‘ droomproject’ ? In 2013 kreeg Natuurmonumenten 15 miljoen euro extra Postcodeloterijgeld (nog 13 miljoen over) , nadat de Ministeries van Milieu (DG Chris Kuijpers hielp Natuurmonumenten aan geld) en Economische Zaken (Jacco Maissan) beide 15

Read More...

Huisblad visserijsector geeft visserijbestuurders een kontje om gezichtsverlies Vibeg te beperken

De offensievere koers die garnalenvissers en enkele kleinschalige kustvissers voeren in het VIBEG-dossier – de sluiting van visgebied in de Noordzeekustzone op ecologisch dubieuze gronden- leverde 24 december het maximale op voor hen bij de Raad van State. En daarmee gezichtsverlies voor visserijbestuurders J0han N. en Pim V, plus de oude garde rondom hen die bij iedere

Read More...

Hersteldoelen Natura 2000 Markermeer op frauduleuze gronden: kosten 1 miljard euro publiek geld..

Doordat diverse belanghebbenden in Nederland bij Natura 2000 allerlei particuliere hersteldoelen fantaseren bovenop Europese verplichtingen, gaat de Nederlandse belastingbetaler voor 1 miljard euro het schip in bij het ‘ ecologisch herstel’ van het pas in 1976 door menselijk ingrijpen ontstane Markermeer. Een consortium van natuurclubs als Natuurmonumenten, Planbureau voor de Leefomgeving, ministeriële ambtenarij, Alterra en

Read More...

Milieuactivisten Stichting Anemoon herschrijven ecologie Noordzee met subsidies Ministerie EZ (1)

Er gaat veel meer (gemeenschaps)geld  naar onderzoek dat negatieve effecten van visserij moet aantonen, en nauwelijks geld naar onderzoek dat die impact in context plaatst. Zo ontstaat een vertekend beeld van de werkelijke ecologische impact van visserij in onze Natura 2000-gebieden. Dat blijkt uit de blogserie over het ecologisch onderzoek die ik deze maanden start op

Read More...

Yes, Sharon Dijksma en haar bureaucraten teruggefloten: Raad van State geeft ons (deels) gelijk!!!

De overheid (Sharon Dijksma en haar groene bureaucraten) heeft zojuist een flinke juridische stomp op de neus gekregen: De Raad van State deed vandaag (een tussen)uitspraak in de VIBEG-zaak (Natura 2000), die ik met het Vergunningenhuis voerde op 12 oktober, en wat blijkt: ze nemen ons hoofdpunt van bezwaar over, dat ook het StAB overnam: de

Read More...

Frans Vera op juiste pad! 24.000 euro oprotpremie Staatsbosbeheer voor ‘s lands grootste grazer…

  Het jaar 2014 Kende vele ecologische  hoogte- en dieptepunten en daarbij mag het pensioen van Staatsbosbeheer’s huisecoloog Frans Vera niet onvermeld blijven.  Vera bereikte in juni 2014 de pensioen gerechtigde leeftijd, een mooi moment om te stoppen. Maar de Nederlandse natuur is nog niet van deze graasspecialist af zo bleek recent. Frans staat als

Read More...

NIOZ/Imares-studie bevestigt: geen impact visserij op biomassa schelpdieren kustzone

Hoewel men bij het NIOZ  een rotsvast geloof heeft dat ecologische wonderen plaatsvinden op de zandige Noordzeebodem wanneer je zoveel mogelijk visserij uitsluit, wil het maar niet lukken met het vinden van ecologisch bewijs dat dit geloof ondersteunt in onze kustzone. Dat bevestigt de studie van Magda Bergman van het NIOZ naar de invloed van 5 jaar visserij-uitsluiting

Read More...