Natura 2000 Archive

Windturbines Energieakkoord treffen vooral roofvogels als zeearend (1)

De voor vogels dodelijkste windturbines van Nederland waar onderzoek werd gedaan staan in Waterkaaptocht Wieringermeer, waar 38 vogels per turbine per jaar sneuvelden. Dat blijkt uit de meest degelijke (Zweedse) reviewstudie die ik vond van ondermeer Anders Hedenstrom van de Universiteit van Lund naar het effect van windturbines en alle onderzoek dat tot nu toe

Read More...

Overheid voert mediacampagne tegen kustvissers terwijl beoordeling beroep Raad van State loopt

We voerden afgelopen maandag met het Vergunningenhuis nog maar net onze zaak bij de Raad van State tegen het Ministerie van EZ- die onder het zogenaamde Vibeg-‘akkoord’ een visgebied sluit ter grootte van Provincie Utrecht voor kustvisserij- of plots etaleert de overheid naar de landelijke media justitiele daadkracht tegen kustvissers via persberichten van de NVWA,

Read More...

Rust voor Wadvogels? Bouw hoogwatervluchtplaats met geld uit Visserij Natuur Fonds

Gisteren kwam bij de Raad van State al het door Ton IJlstra/ministerie van Economische (…) Zaken en groene fanatici naar binnen gesmokkelde begrip ‘rust’voor vogels aan de orde: zij gebruiken dat als pressiemiddel om vissers uit de Natura 2000-gebieden te verjagen waar zij al decennia vissen. De vissers zouden de welverdiende wintervakantierust verstoren van zwemmende

Read More...

Milieuclubs erkennen: onze beweringen tegen visserij op niets gebaseerd

Ik ben net terug van de zitting bij de Raad van State, waar ik het woord voerde voor een client, een visser, tegen de overheid die een gebied ter grootte van de Provincie Utrecht wil sluiten voor visserij. En dat zonder deugdelijke ecologische onderbouwing zoals wij aantoonden en zoals de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak bevestigde. We

Read More...

Natura 2000: Climategate.nl helpt u af van uw Noordse Woelmuizen-probleem (en van Harm Niesen)

Er is in Nederland één figuur actief die bij aankomst bij de hemelpoort nog tegen Petrus zou procederen, omdat de kleur van die poort ‘m niet groen genoeg is. Hij heet Harm Niesen van de Faunabescherming en al procederend hitst hij heel Nederland op tegen de natuurbescherming met één of ander suf Habitatrichtlijn-beestje in de

Read More...

Viswad: visserijbestuurders ondertekenen principiele afkeuring garnalenvisserij

Verbazing is het enige woord dat bij me opkomt als ik zie waar visserijbestuurders nu weer hun naam onder zetten, het Viswad-convenant. Een reductie van 30 procent van de visvergunningen voor 2020, gesloten visgebieden en proza waarin het uitgangspunt is dat garnalenvisserij per definitie slecht is voor de Waddenzee, hoewel niet 1 onderzoek tot nu

Read More...

Climategate.nl voor campagne Vogelbescherming tegen Fout Zout Waddenzee

Herhaaldelijk blogden we hier over de toestemming van de ambtenaren van Sharon Dijksma voor 1 meter bodemdaling door zoutwinning onder de Ballastplaat in het Westelijke Wad, waarbij honderden hectares Wadplaat ongeschikt wordt als fourageerplaats voor trekvogels. Die zelfde ambtenaren willen tegelijk vissers wegpesten die ‘de bodem beroeren’, ze schrapen met hun netje over het zand,

Read More...

Anti-visserijcampagne WNF Doggersbank: bestaat anjelierkoraal wel?

De kopieermachine van onze mainstreammedia echoot een persbericht van het Wereld Natuur Fonds: er zou een uniek hard koudwaterkoraal ‘anjelierkoraal’ ‘ontdekt’ zijn bij een wrakduik op de Doggersbank. Maar wat we op het plaatje zien lijkt mij geen koraal, maar de algemeen op wrakken voorkomende anjelier Metridium senile, dat is geen koraal maar een anemoon.

Read More...

Waddenvereniging stop vissertje pesten: zandsuppleties Rijkswaterstaat decimeren voedsel zwarte zee-eend

Terwijl Rijkswaterstaat zandsuppleties – het begraven van het kustfundament onder miljoenen kuub zand- van Sharon Dijksma mag aanvoeren als natuurcompensatie-maatregel om de zoutwinning van Frisia mogelijk te maken, is reeds lang bekend dat die suppleties negatieve ecologsiche effecten hebben. Oftewel: Rijkswaterstaat mag poepresten met braaksel schoonvegen en dat hygienisch noemen. Dat blijkt uit de rij

Read More...

Sharon Dijksma beperkt natuurbescherming tot vissertje pesten: Zoutwinning Waddenzee groen licht

De Leeuwarder Courant opent vandaag met de toestemming die Sharon Dijksma geeft aan zoutboer Frisia om de bodem van Werelderfgoed de Waddenzee met 1 METER te laten dalen, een Marine Protected Area dat ‘beschermd’ heet: één meter bodemdaling of zelfs meer in de Westelijke Waddenzee, in de buurt van vogeleiland Griend , terwijl het Wad

Read More...