Natura 2000 Archive

Grote verdwijntruc Nederlands Aalbeheer Plan: er blijkt tweemaal zoveel paling te zijn

Na de blog over de Commissie Rabbinge die de geldigheid van het Aal Beheer Plan 2009 (gemaakt door Imares) evalueerde, stuurden lezers deze studie van Van de Wolfshaar et al in Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 2014. Daaruit blijkt op basis van visbemonstering (verplicht sinds de Kader Richtlijn Water 2000) van wateren die regionaal

Read More...

Groen Vispotje vervangt Productschap en ontneemt groene NGOs natuurmonopolie

Onze offensievere insteek ‘Start de Groene Waarheid’ levert de visserij meer op dan het defensieve van Vissersbond en Visned, nu VIBEG- de sluiting van visgebied in de Noordzeekustzone- wordt opengebroken en overheid/NGO’s moeten inbinden.  Door meteen gas bij te geven en maximaal visgebied te houden, is het nu ook tijd voor een extra strategische zet

Read More...

Stichting Rugvin slaat loos alarm over spectaculair toegenomen bruinvis

Terwijl historisch veel en ieder jaar meer bruinvissen langs de kust worden gezien, slaat Stichting Rugvin (ex Stichting de Noordzee, betaald door WNF en Rijkswaterstaat)- loos alarm over ‘verhongerende’ bruinvissen in de Oosterschelde met suggestief beschuldigende vinger naar visserij die alle kabeljauw en wijting weg zou hebben vangen in de Oosterschelde, hoewel ook de hongerige

Read More...

Energieakkoord jaagt groene sector in het Rood door lastenverzwaringen

De lastenverzwaringen uit het Energieakkoord jagen grotere delen van de (kleinere spelers in de) groene sector in het Rood tenzij ze via een ander loket van de overheid weer andere subsidies aanvragen. Dat blijkt uit een kort overzicht van de balansen en beloningen voor particuliere grondeigenaren – in bezit van 45 procent van ons bosareaal.

Read More...

Bij beheer en behoud kustvisserij zijn alle middelen geoorloofd

Het blijft maar rommelen in de kustvisserij, zo blijkt uit een onderschepte email van B. H. van visserijclub Hulp in Nood en Marnix van S. die hun zachte aanpak willen voortzetten met verlies van visgebied. Die zal ik zo recenseren. Tegelijk is een toekomstorganisatie in oprichting met visserij en daarin ook NGO’s als de Waddenvereniging-

Read More...

Urk, het afscheid van een vrije horizon

Vanaf de Ketelbrug maakte ik deze foto van Urk als een bijna tropisch vakantie-eiland, met een zeilschip er voor. De Zuiderzee was kalm, ik deed mijn best de foto zo te kaderen dat de 100 meter hoge turbines die reeds in aanbouw zijn buiten beeld bleven evenals de polder die het eiland van haar geografische

Read More...

STAB bevestigt: Imares rapporten géén onderbouwing gebiedssluiting VIBEG

  Zojuist bereikte mij het goede nieuws dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab) in haar advies op 10 juni op de hoofdpunten mijn analyse onderschrijft, die ik leverde voor diverse verweerders tegen de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken over het Toegangs Beperkings Besluit voor  de Noordzeekustzone (VIBEG). De ambtenaren van het Ministerie

Read More...

VVD: 100 miljard euro staatssteun energiesector, nul euro schadecompensatie visserij

Geen schadecompensatie voor wegsaneren IJsselmeervissers die lijden onder draagkrachtvermindering door milieubeleid, én vooralsnog koude sanering van kleinschalige kustvisserij die schade lijdt door de Nederlandse invulling van Natura 2000. Dat is- zo meldt Visserijnieuws- het standpunt van het Ministerie van Economische Zaken onder Rutte2. Waarbij VVD-politici bij visserij de ‘wij willen geen staatssteun’-kaart trekken, terwijl EZ

Read More...

IJsselmeervissers miljoenen euros schadecompensatie voor milieubeleid Rijksoverheid

Het heeft enkele jaartjes geduurd, en wij schrijven het al sinds oprichting van Climategate.nl, de SWNM agendeert het al meer dan 10 jaar. Eergisteravond mocht een IJsselmeervisser eindelijk laten zien bij het NOS Journaal wat een oorzaak is van visbestanden die qua volume weer op het niveau van de jaren ’50 zitten. Gekelderde fosfaatbemesting uit

Read More...

Imares op vingers getikt over wetenschappelijk broddelwerk Natura 2000

Het doet mij een waar genoegen Han Lindeboom en Hans Bothe van het Buckler der Mariene Nederecologie, Imares, het volgende te vernemen: dat de Haagse ambtenarij inziet dat zij niet langer op basis van de beweringen uit uw rapporten kan volhouden dat de visserij schade toebrengt aan natuurwaarden in de Noordzeekustzone, en dat uw clubje

Read More...