Natura 2000 Archive

Raad van State geeft Overheid alweer 6 weken uitstel in anti-visserijoperatie VIBEG

Vandaag was alweer een nieuwe zitting bij de Raad van State over VIBEG, het op slot zetten van de Noordzeekustzone voor visserij, waarover wij nu dik vier jaar verslag doen. De argumentatie daaronder rust op basis van de pseudo-wetenschap van Imares-rapporten en overheidsbedrog, zoals wij aantoonden. Vorig jaar floot de Raad van State de overheid

Read More...

In onze totalitaire bureaucratie waant ambtenaar Ton IJlstra zich almachtig (?)

Zie hier de trailer van de documentaire Afgescheept die Nina van Oostrum en Carolien Bootsma maakten over Zoutkamper vissers, die ambtenaar Ton IJlstra met zijn VIBEG-proces (sluiten Noordzeekust voor visserij) zonder compensatie van hun visgronden jaagt. Ton IJlstra- trouw volger van Climategate.nl zegt te genieten van een documentaire die de stress bij vissers door zijn besluiten

Read More...

Waarom koopt campagne-multimiljonair Wereld Natuur Fonds niet zelf vissers uit?

Garnalenvissers van Wad en Noordzeekustzone moesten van Ton IJlstra van het Ministerie van Economische Zaken afgelopen maandag nota bene in Zeist op de koffie komen bij campagne-multimiljonair Wereld Natuur Fonds. Omdat deze campagne-multinational- die nog nooit 1 eurocent investeerde in natuuraankoop in Nederland- ze graag visgebied door de overheid wil laten afpakken in de Noordzeekustzone

Read More...

VIBEG brengt vissers Noord oneerlijke concurrentie, consument is de dupe

Gisteren plande het Ministerie van Ton IJlstra (EZ) alweer de zesde praatsessie sinds april over het op slot zetten van de Noordzeekustzone voor (garnalen)visserij (VIBEG). Het Ministerie van Economische Zaken wil nu binnen 3 weken een nieuw besluit doorduwen om visgebied af te nemen, waar vissers al generaties komen. De overheid blijft daarbij- ondanks dat de Raad

Read More...

Wat weerhoudt CDA om meer partij voor boer, jager, visser en buitenlui te zijn?

Op Europees niveau is CDA-boerin Annie Schreijer Pierik aardig bezig: zij brengt in Brussel de verkrampte wijze onder de aandacht waarop Nederland Natura 2000 invult, de Europese regels voor natuurbescherming van Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Positief gezien kan Natura 2000 de natuurbescherming juridische tanden geven, zodat ‘bescherming’ op papier in de praktijk ook echt beschermd heet.

Read More...

Toekomstverkenning beroepsvissers? Varen door groene papiersoep

Hoera, er is alweer een praatgroep actief die zich tegen onze vissers aan bemoeit in een subsidiestichting STT , met een ‘Workshop toekomstverkenning oceanen’. Uiteraard met Stichting de Noordzee en het Ministerie van Sharon Dijksma als broodheer, en vooruit, oliebaron Shell doet ook mee. Stichting de Noordzee is Greenpeace in salonfähiger vermomming met de oud-directeur van

Read More...

Beschadigen Natura 2000 met windturbines levert 60 miljoen euro subsidies per jaar

Het vernielen van de natuur levert geld op als je het maar met groen excuus inkleedt. Dat blijkt wanneer je narekent, hoeveel de uitbaters van Windpark Fryslan in 15 jaar tijd aan SDE+-subsidies vangen voor turbines die in natuurgebied komen. Vijftien jaar lang 30-60 miljoen euro subsidies per jaar (afhankelijk van subsidietarief van Ministerie van

Read More...

Fred Kistenkas (Alterra) helpt overheid bij omzeilen Natura 2000 voor windturbines

De overheid pest onder de vlag van Natura 2000 vissers weg uit gebieden waar zij generaties vissen. Maar het Ministerie van Sharon Dijksma wil Natura 2000 zelf omzeilen wanneer ze windturbines wil plaatsen. Dat kun je in deze beschamende publicatie ‘Juridische Aspecten van gebiedsgericht natuurbeleid’ lezen van groen jurist Fred Kistenkas van Alterra/Wot Natuur en

Read More...

Onderbouwing ‘matig ongunstig’ -besluit Natura 2000 Klaverbank dunner dan dunste platvis

Volgens het adagium Greenpeace Befehl und Wir Folgen sprong Sharon Dijksma in de houding, en zij verklaarde het stenendump-gebied de Klaverbank tot Sperrgebiet voor Natura 2000. Natura 2000 is de papierverkwistende operatie en nodeloze internetvulling die het groene advies- en ambtenarijcircuit in bedrijf moet houden, met als voornaamste tijdverdrijf: vissertje pesten en boertje klieren. Hier

Read More...

Verschil tussen Oerrr en boer is kwestie van smaak en miljoenenmarketing

Op 24 december volgt een nieuwe uitspraak in de zaak die de primitieve cultuurbeschermers van Natuurmonumenten voeren tegen de overheid, om de Leenherenpolder te mogen omzetten tot zompige Oerrr-natuur.  De blauwe subsidiedieven met 190 miljoen belegd vermogen op de beurs, beroepen zich op vormkwesties rond Natura 2000 om de Leenherenpolder te claimen in eigen bezit.  De

Read More...