Natura 2000 Archive

Wie zonder ecologische zonde is, stuurt de eerste steen richting Greenpeace

Humor, lachen, dit is de weg om te gaan. Dankzij het idee van een creatieve vissersbroer regent het op het (portovrije) antwoordnummer nu stenen richting Greenpeace. Groene arrogantie en de groene leugen kan weliswaar woede opwekken, maar deze mensen zijn vooral te bestrijden met iets dat ze ondanks al hun loterijmiljoenen niet hebben: humor. Linkse

Read More...

Europese Commissie wil herbezinning kosten Natura 2000

De Europese Commissie wil- je gelooft het bijna niet- de administratieve lasten en regulering verlichten, en startte daarom dit voorjaar het REFIT programma (Regulatory Fitness and Performance). Onderdeel daarvan is ook een op 30 april gestarte consultatie over de implementatie van Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn (Natura 2000): zijn de kosten van invoering van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn

Read More...

Subsidieplantages? Brand goed voor Staatsbosbeheer-heide, slecht voor Natuurmonumenten-heide

Zonder ontheffing voor de Flora en Faunawet zette Staatsbosbeheer 16 februari in het Bargerveen bij Emmen een stuk met pijpenstrootje (gras) overgroeide heide in de brand, om ‘de heide een impuls te geven’. Maar als op de heide van het Fochtelooer Veen bij Veenhuizen exact een maand later spontaan- dus op natuurlijke wijze- brand ontstaat en pijpenstrootje

Read More...

Natuurontwikkeling? Kraanvogels Nederland natuurlijk gevolg uitbreidende Europese populatie

Voor Natuurmonumenten zijn de kraanvogels van het Fochtelooer Veen – pardon het Dutch Crane Resort-een fantastische subsidie-aanvrager. De kraanvogel hielp ze aan 1,8 miljoen Drentse euro’s en 1 miljoen euro Life-subsidies. Om 190 hectare boerenland bij Veenhuizen onder water te zetten. Zoals gewoonlijk betaalt de belastingbetaler voor het werk van schatrijk Natuurmonumenten (190 miljoen euro belegd

Read More...

4 jaar Waddensleutels vindt na 3 miljoen euro niets dat we allang niet wisten

De propaganda-oorlog van multi-miljonairsbedrijf Natuurmonumenten tegen visserij krijgt nu bijval van academie-activist Han Olff van Waddensleutels. Van dat in 2011 gestartte onderzoeksprogramma vond gisteren in Leeuwarden de eindpresentatie plaats. Wat blijkt? Na 4 jaar en 3 miljoen euro onderzoeksgeld verdampen vindt het Waddensleutels-onderzoek (vrijwel) niets dat iedereen al lang niet wist. Hoofdbevinding is DE ecologische dooddoener

Read More...

Natuurbeleid Sharon Dijksma Natura 2000 in strijd met eigen natuurvisie en RLI-advies

Het ministerie van Sharon Dijksma bedenkt met haar souffleurs van Imares voor 15 maart een nieuw excuus om vissers uit de Noordzeekustzone te jagen (VIBEG).Echter, het excuus dat daar op de kop af 52.900 zwarte zee-eenden MOETEN overwinteren- alleen te bereiken door vissertje pesten-  is volledig strijdig met Dijksma haar eigen Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ om niet langer aan starre doelen

Read More...

34 dode zeevogels per turbine: Vergunning windfarm Neeltje Jans Oosterschelde mogelijk ten onrechte verleend

Ends Daily meldt vandaag dat de Britse Vogelbescherming RSPB een zaak begint tegen de Schotse overheid over de verlening van vergunningen voor 2 Gieg windturbinefarms pal tegen grote zeevogelkolonies aan de Schotse Oostkust. In Nederland is mogelijk ook ten onrechte een vergunning verleend aan de dit jaar startende bouw van 9 megaturbines van 6 MW

Read More...

Natuurmonumenten kreeg al 30 miljoen euro Rijksgeld voor Marker Wadden, maar heeft minstens dubbele nodig

Mag/kan Natuurmonumenten dit jaar beginnen met de Marker Wadden, waar ze al 45 miljoen euro kreeg toegeschoven voor dit ‘ droomproject’ ? In 2013 kreeg Natuurmonumenten 15 miljoen euro extra Postcodeloterijgeld (nog 13 miljoen over) , nadat de Ministeries van Milieu (DG Chris Kuijpers hielp Natuurmonumenten aan geld) en Economische Zaken (Jacco Maissan) beide 15

Read More...

Huisblad visserijsector geeft visserijbestuurders een kontje om gezichtsverlies Vibeg te beperken

De offensievere koers die garnalenvissers en enkele kleinschalige kustvissers voeren in het VIBEG-dossier – de sluiting van visgebied in de Noordzeekustzone op ecologisch dubieuze gronden- leverde 24 december het maximale op voor hen bij de Raad van State. En daarmee gezichtsverlies voor visserijbestuurders J0han N. en Pim V, plus de oude garde rondom hen die bij iedere

Read More...

Hersteldoelen Natura 2000 Markermeer op frauduleuze gronden: kosten 1 miljard euro publiek geld..

Doordat diverse belanghebbenden in Nederland bij Natura 2000 allerlei particuliere hersteldoelen fantaseren bovenop Europese verplichtingen, gaat de Nederlandse belastingbetaler voor 1 miljard euro het schip in bij het ‘ ecologisch herstel’ van het pas in 1976 door menselijk ingrijpen ontstane Markermeer. Een consortium van natuurclubs als Natuurmonumenten, Planbureau voor de Leefomgeving, ministeriële ambtenarij, Alterra en

Read More...