Natura 2000 Archive

Bij beheer en behoud kustvisserij zijn alle middelen geoorloofd

Het blijft maar rommelen in de kustvisserij, zo blijkt uit een onderschepte email van B. H. van visserijclub Hulp in Nood en Marnix van S. die hun zachte aanpak willen voortzetten met verlies van visgebied. Die zal ik zo recenseren. Tegelijk is een toekomstorganisatie in oprichting met visserij en daarin ook NGO’s als de Waddenvereniging-

Read More...

Urk, het afscheid van een vrije horizon

Vanaf de Ketelbrug maakte ik deze foto van Urk als een bijna tropisch vakantie-eiland, met een zeilschip er voor. De Zuiderzee was kalm, ik deed mijn best de foto zo te kaderen dat de 100 meter hoge turbines die reeds in aanbouw zijn buiten beeld bleven evenals de polder die het eiland van haar geografische

Read More...

STAB bevestigt: Imares rapporten géén onderbouwing gebiedssluiting VIBEG

  Zojuist bereikte mij het goede nieuws dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab) in haar advies op 10 juni op de hoofdpunten mijn analyse onderschrijft, die ik leverde voor diverse verweerders tegen de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken over het Toegangs Beperkings Besluit voor  de Noordzeekustzone (VIBEG). De ambtenaren van het Ministerie

Read More...

VVD: 100 miljard euro staatssteun energiesector, nul euro schadecompensatie visserij

Geen schadecompensatie voor wegsaneren IJsselmeervissers die lijden onder draagkrachtvermindering door milieubeleid, én vooralsnog koude sanering van kleinschalige kustvisserij die schade lijdt door de Nederlandse invulling van Natura 2000. Dat is- zo meldt Visserijnieuws- het standpunt van het Ministerie van Economische Zaken onder Rutte2. Waarbij VVD-politici bij visserij de ‘wij willen geen staatssteun’-kaart trekken, terwijl EZ

Read More...

IJsselmeervissers miljoenen euros schadecompensatie voor milieubeleid Rijksoverheid

Het heeft enkele jaartjes geduurd, en wij schrijven het al sinds oprichting van Climategate.nl, de SWNM agendeert het al meer dan 10 jaar. Eergisteravond mocht een IJsselmeervisser eindelijk laten zien bij het NOS Journaal wat een oorzaak is van visbestanden die qua volume weer op het niveau van de jaren ’50 zitten. Gekelderde fosfaatbemesting uit

Read More...

Imares op vingers getikt over wetenschappelijk broddelwerk Natura 2000

Het doet mij een waar genoegen Han Lindeboom en Hans Bothe van het Buckler der Mariene Nederecologie, Imares, het volgende te vernemen: dat de Haagse ambtenarij inziet dat zij niet langer op basis van de beweringen uit uw rapporten kan volhouden dat de visserij schade toebrengt aan natuurwaarden in de Noordzeekustzone, en dat uw clubje

Read More...

Invasieve exoten bedreigen (en helpen) Natura 2000 doelen

In het Vakblad Natuur Bos en Landschap waarschuwen Henk Siebel van Natuurmonumenten en Anne Reichgelt van de Vereniging van Boseigenaaren en Natuurterreineigenaren voor de opkomst van invasieve exoten. Het meest dure Natura 2000 habitatje ‘zwak gebufferde vennen’- waardoor boeren en straks iedereen met een fikse kachel- aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet, raakt overwoekerd

Read More...

Media zien licht na persbericht: Ook Waddenzee zelfde voedselverarming als IJsselmeer

De zelfbenoemde ‘kwaliteitsmedia’ als NRC zien het eindelijk nadat een nieuwe website van de Waddenvereniging, NIOZ en Sportvisserij Nederland ‘Waddenzeevismonitor‘ het licht ziet en een persbericht uitstuurt. De site bevat 50 jaar vangstgegevens van de NIOZ-fuiken bij het Marsdiep. De hoeveelheid gevangen vis in biomassa ligt weer op het  niveau van de jaren ’50. Onze

Read More...

Rijkswaterstaat kan gat in Wad zoutboer Frisia nooit compenseren

De Waddenvereniging vraagt in haar Zienswijze om extra onderzoek, nu zoutboer Frisia van de Rijksoverheid de belangrijkste natuurwaarden significant mag aantasten van ons Werelderfgoed de Waddenzee- haar internationale functie als fourageergebied voor trekvogels. Door zoutwinning zal de bodem bij vogeleiland Griend van Natuurmonumenten met bijbehorende Wadplaten liefst één meter zakken, waarmee een significant deel van

Read More...

Imares bedrijft wetenschapsfraude bij Natura 2000-proces garnalenvisserij

Imares trekt bij het verklaren van trends in de Noordzeekustzone voor verschillende opdrachtgevers andere conclusies- afhankelijk van het doel van de opdracht(gever)- op basis van de zelfde beschikbare gegevens in het zelfde ecosysteem afkomstig van de zelfde onderzoekers. Hiervan wordt garnalenvisserij (deels) ten onrechte de dupe. Dat kan ik – na nu exact 3 jaar

Read More...