Natuur Archive

Groep ecologen kraakt grote graasplan Natuurmonumenten Schiermonnikoog: Wensdenken

Terwijl Natuurmonumenten de duinen van Schier versnippert met rasters en schrikdraad voor de komst van exotische bisons, verscheen dit voor jaar een Advies Begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog van het OBN-deskundigenteam. Dat maakt – tussen de regels gelezen- gehakt van de graasplannen van Natuurmonumenten. De plannen zijn gebaseerd op wensdenken, en vooral door bezuinigingen gemotiveerd. Natuurmonumenten maakte ook al 10 jaar

Read More...

Nederlandse Wereld Natuur Fonds (WNF) werkt als rem op internationaal aalherstel…

Het (door haar omvang machtige) Nederlandse Wereld Natuur Fonds frustreert samenwerking met het WWF tussen internationale natuurbeschermers en aalvissers verenigd in de Sustainable Eel Group (SEG). Terwijl zij een gemeenschappelijk belang zouden moeten delen, namelijk effectief herstel van aalbestanden in Europa. Dat stelt Adrew Kerr, voorzitter van de SEG en bestuurslid van  Wetlands International in

Read More...

Betere reden om te huilen: gemeente Zaanstad maait veld met honderden wilde orchideën

Op de dag dat Urgenda haar plantvijandige want CO2 besparende rechtszaak tegen de Staat won, en we voor de zoveelste keer in de media een huilende klimaatman tegenkomen, heb ik zowat tranen in mijn ogen over de botte manier hoe iemand van de plantsoenendienst Zaanstad mijn geliefde veld met wilde orchideeën en tal van andere mooie

Read More...

Nieuwe Natuurbeschermingswet geeft overheid almacht op je eigen terrein

Morgen bespreken fracties in de Tweede Kamer de nieuwe Wet Natuurbescherming in de maak. Dat wordt een Sharon Dijksma-feestje, omdat men bij de VVD het natuurdossier volledig uit handen gaf. Alleen het CDA kan tegenspel bieden aan de bureaucratiserende krachten ter linkerzijde (PvdA, D66, Groen Links). Die willen voor baas op andermans terrein spelen met de nieuwe

Read More...

Friese plantsoendienst (Fryske Gea) wil weten wat u van hun natuurgebied vindt: nou vooruit, een zesje.

Iedere provincie heeft zijn eigen plantsoendienst met ‘nieuwe natuur’ in bezit, van die ondergelopen wilderkitsch. Hier in Boerghanistan hebben we It Fryske Gea (=Friese Landschap). Dat heeft net 25 euro van mijn rekening afgeschreven, en het bestuur heeft geen eigen visie op wat ze wil: dus telt de mening van de grootste gemene deler, en

Read More...

Erg veel natuuroppervlak nodig om hysterische Nederlanders te kalmeren…

Als natuur er is om ons gezond te maken, hoe kan het dan dat een land met in 2020 liefst 27 procent aan natuuroppervlak zoveel hysterici bevat? Met Tarik is er eindelijk iemand met ballen die ervoor zorgt dat het NOS journaal mensen niet langer gezaghebbend bang maakt, of het nu over klimaat is of

Read More...

Sharon Dijksma’s toestemming zoutwinning strijdig met derde nota Waddenzee

Van Sharon Dijksma mag de Wadbodem vlakbij vogeleiland Griend met een meter dalen door een zoutboer, zolang deze de overheid voldoende geld toestopt. Maar wat lees ik hier in de Planologische Kern Beslissing Waddenzee onder punt K ‘diepe delfstoffen’ uit 2006 alweer? Dat buiten gaswining geen toestemming van winning van diepe delfstoffen wordt vergund, tenzij

Read More...

Marc, baas Natuurmonumenten krijgt meer salaris dan Mark, premier Nederland

In deel 8 van mijn geldmachine-Natuurmonumentenreeks: De van het Wereld Natuur Fonds afkomstige reclamespecialist Marc van den Tweel (165.000 euro jaarsalaris) krijgt nu als directeur van Natuurmonumenten ruim 20.000 euro meer salaris toegeschoven dan Mark Rutte, de premier van Nederland (144.108 euro per jaar). Dat toont de slimme vergelijking die NM-nemesis in de polder Hans Keuper

Read More...

Frans Vera op juiste pad! 24.000 euro oprotpremie Staatsbosbeheer voor ’s lands grootste grazer…

  Het jaar 2014 Kende vele ecologische  hoogte- en dieptepunten en daarbij mag het pensioen van Staatsbosbeheer’s huisecoloog Frans Vera niet onvermeld blijven.  Vera bereikte in juni 2014 de pensioen gerechtigde leeftijd, een mooi moment om te stoppen. Maar de Nederlandse natuur is nog niet van deze graasspecialist af zo bleek recent. Frans staat als

Read More...

Werkverschaffing groene juristen: Nieuwe Wet Natuurbescherming gaat geschiedenis in als Gedrocht van Dijksma

De Kamer bespreekt in januari de nieuwe Wet Natuurbescherming, die de Flora en Faunawet moet vervangen, omdat deze te complex zou zijn. Maar de nieuwe wet lijkt vele malen ondoorzichtiger. Voorgestelde wetswijzigingen kwamen gisteren binnen. Zelfs voor redelijk ingevoerden in het natuurdossier lijkt die nieuwe wet zoveel uitzonderingsbepalingen, nieuwe (internationale verdrags)regels in te voeren en bestuurlijke willekeur

Read More...