Natuur Archive

Niet verschenen wolf brengt nu al werkgelegenheid voor googledeskundigen Alterra

Ik voorspelde bij de vondst van de wolf bij Marknesse  (niet bij Luttelgeest) al dat we onze borst nat kunnen maken over de zich ontvouwende wolvensoap. Het decembernummer van Vakblad Natuur Bos en Landschap bedient ons op onze wenken. Er staan allerlei deskundigen op met google-kennis, waarbij de usual suspects van Alterra en Stichting Ark

Read More...

Miljarden kostend natuurlint EHS galg agrarische economie én natuurbescherming (?)

Het verhaal van de natuur- en milieubeweging is steeds dat we ‘te weinig’ doen, en dat natuurminnend Nederland te weinig geld zou krijgen. Zo beweerde het Planbureau voor de Leefomgeving in 2009 dat meer dan 80 procent van de biodiversiteit sinds 1900 zou zijn verdwenen, een bewering die breed door NGO’s en massamedia werd overgenomen:

Read More...

In 2006 minder dan 7 procent jaarbudget Wereld Natuur Fonds bij Afrikaanse natuur

In haar laatste jaarverslag van 2012 slaat het Wereld Natuur Fonds weer alarm over de stroperij in Afrikaanse wildparken, evenals in 2011, maar ook al in 1962 bij de eerste fondsenwervingsactie met de zwarte neushoorn. Het loopt alweer een halve eeuw de spuigaten uit, die stroperij. Ik heb daarom een HIER TE DOWNLOADEN Climategate.nl-revisie gemaakt

Read More...

De raaf is weer terug in Ravenswoud, nu de wolf nog in Wolvega

Het Fryske Gea (= ‘het Friese landschap’)- een natuurclub met het climategate.nl goedkeuringsstempel omdat ze landschap aankopen en beheren- meldt deze maand dat de raaf vaste broedvogel is geworden van Zuid Oost Friesland met meerdere paren. Lang was de raaf- een aaseter- uitgeroeid omdat hij de nare gewoonte heeft lammeren te slopen en ogen uit

Read More...

Climategate-wildwaarschuwing: vermiljoenkever kan bosbeheerders miljoenen kosten

Wat leuk had kunnen zijn – een nieuwe diersoort die zich spontaan vestigt – loopt uit op een bureaucratische nachtmerrie als bosbeheerders niet oppassen. Van Natura 2000, de Brusselse papieren natuurbeschermingsmolen, moeten boswachters kunnen verantwoorden hoe zij de vermiljoenkever plezieren met een beheerplan, inclusief bijkomende onkosten. Een miljoenenkever… Dat blijkt uit het septembernummer van De Levende Natuur.

Read More...

Oostvaardersplassen paradijs voor proppenschieters en destructiebedrijf

Mijn mentor in de fotografie, publicist en natuurfotograaf Martijn de Jonge publiceerde gisteren ook een artikel over de Nieuwe Wildernis die de Oostvaardersplassen volgens Staatsbosbeheer zou zijn, in Het Parool:  je kunt hier zijn volledige artikel ‘Oernatuur naar Hollands recept’ lezen door ons te liken. Volgens Staatsbosbeheer zou op 4 meter beneden zeeniveau ‘de natuur

Read More...

De zonnedauw lust je rauw

In de Nederlandse postzegelnatuur zijn heuse (hoog)veenvegetaties schaarse bijzonderheden geworden. Maar in de Schotse Highlands strekken hoogvenen zich nog oneindig ver uit. De omgeving stelt hier hoge eisen aan de aanpassing van organismen. De strijd om te overleven is fysiek zwaar door de sterk wisselende weersomstandigheden met vaak venijnige kou en gure winden. Planten zijn

Read More...

De natuur is veel mooier dan mijn iPad

In de natuur is alles vies ‘onveilig’ en gevaarlijk ‘moeders let op uw kinderen’ en anders gewoon ‘zielig’. De computerspelletjes-I-pad met duizenden apps, vetvegen, snotresten en miljarden bacterieen is ‘schoon en veilig’. Hoe krijg je zo’n beeld op de natuur bij urbaan opgevoede jonkies weg, zodat ze na 1 middag omslaan van ‘ik wilde dat

Read More...

Terug naar de Middeleeuwen klinkt zo gek nog niet

Ik nam deel aan een excursie in de kloostertuin van de abdijruïne van Villers la Ville onder Brussel. De excursie in de kloostertuin was een tribuut aan Hildegard van Bingen, de Rijnlandse abdes en kruidenvrouw uit de 12de eeuw. Zij was de eerste die een verhandeling schreef over het gebruik van hop in bier. We

Read More...

Ook een weiland is gewoon natuur

Een klein advies om van de bijna 60 procent van ons landoppervlak te kunnen genieten die ‘weiland’heet. In Wageningen noemden de diehards dit ‘cultuursteppe’, we kregen les van docenten die in Drenthe agrarische grond kochten om dat ‘terug aan de natuur’te geven. Ik gaf laatdunkend op Friesland af als ‘biljartlaken’, terwijl de toeristen hier het

Read More...