Ospar Archive

Nieuwe studie bevestigt SWNM: discardban ecologisch nadelig

Waar de SWNM Discardguide al voor waarschuwde afgelopen jaar, het wordt nu in een nieuwe studie in Nature Communications bevestigd, door biologen van de universiteit van Strathclyde, Glasgow: Stichting de Noordzee veroorzaakt met haar sterke lobby voor de discardban  ongewilde zij-effecten op het zee-ecosysteem. Waar vissers anders bijvangst over boord zetten die deels overleeft en

Read More...

De overheid is als Allah, zij is groot en doet wat zij wil (1)

Overheidsbeleid is dé oorzaak dat de economische crisis verergert en dat steeds meer mensen werkeloos worden. Dat is volgens mij dé conclusie van de VIBEG (visserijmaatregelen in beschermde gebieden)- hoorzitting die afgelopen vrijdag 9 augustus plaatsvond bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Hier hoorden ambtenaren, waaronder Vibeg-architect Ton

Read More...

Domino-effecten discardban door verandering voedselgedrag zeevogels

De door Brussel geadopteerde Discardban – aanlandingsplicht en dump van bijvangst op wal- kan negatief uitwerken voor verschillende populaties zeevogels in de Noordzee. Dat blijkt nu ook uit Brits onderzoek naar voedselzoekpatronen van Jan van Genten, die ze met GPS-loggers uitrusten. Van Britse Jan van Genten is 42 procent volgens de Britse onderzoekers gericht bezig

Read More...

Natura 2000: Vissertje van Noordzee pesten? Kadootje van VN

De visserijsector laaft zich momenteel aan tal van zoete subsidiepotjes las ik in Visserijnieuws, nadat zij bij Henri Kool een groen gedicht voorlazen over ‘duurzame ontwikkeling’. Ondertussen ligt die zelfde overheid op ramkoers om de visserij van delen van de Doggersbank te jagen en de Nederlandse kust: Marine Protected Areas, uitgelegd als gebiedssluiting, zogenaamd voor

Read More...

Nieuwe reeks: Quo Vadis met de vis door de crisis?(1)

Visserij kan zo simpel zijn, juist in tijden van crisis. Het begint bij voedselvraag, die onaangetast blijft. Er zijn dagelijks 17 miljoen Nederlanders die willen eten. Nederlanders aten 3,45 kilo vis per persoon per jaar in 2011 (tegen ongeveer 85 kilo vlees), en dat moet zo lekker mogelijk en niet te duur(zaam). Die vele tonnen

Read More...

Bodemberoering excuus overheid en ecofanatici voor vissertje pesten

Voor de SWNM maakte ik de nieuwe Bodemwijzer 2012, die dit weekend verscheen. Daarbij zet ik de invloed van visserij op de zandige Noordzeebodem in perspectief: hoe groot is die impact nu IN VERHOUDING TOT de vele andere invloeden, zoals stormen, getijdenstromingen, zandwinning, Tweede Maasvlakte, gaswinning enzovoort. Bodemberoering door visserij als ‘probleem’ is kunstmatig opgeblazen.

Read More...

‘222 miljoen dollar Amerikaans privaat geld naar groene lobbyindustrie Brussel’

In het verlengde van mijn rapportjes over het WWF, brengen de Franse onderzoekers Alain Le Sanne en Yan Giron in kaart hoeveel lobbygeld Amerikaanse donoren als de Pew Foundation investeren in groene NGO’s in Europa tussen 2000 en 2011. De samenvatting kun je HIER downloaden. De strekking van het onderzoek lijkt op dat van Vivianne

Read More...

ASC-keurmerk voor kweekvis weinig meerwaarde

Wat is de meerwaarde van nog meer milieukeurmerken? Deze week krijgt het Wereld Natuur Fonds een gratis voorpagina-advertentie van Visserijnieuws: We lezen een jubelbericht over het ASC-keurmerk, een kweekviskeurmerk-zuster van MSC- dat ‘de nieuwe standaard’zal worden aldus het WNF-Stichting de Noordzee-persbericht/Visserijnieuwsbericht. Terwijl er al een tiental keurmerken bestaat voor kweekvis. Het WNF/Stichting de Noordzee voerden

Read More...

Bodemberoering tot de bodem uitgezocht (4)

Het is de vaste strategie van Greenpeace na een procedure, zoals nu tegen de boomkor bij de Raad van State: Hun PR-machine pikt er één punt uit waar ze géén ongelijk kregen en roepen dat ze wonnen, al maakt de rechter gehakt van veel van hun bezwaren. In werkelijkheid heeft de visserijsector een vergunning aangevraagd

Read More...

Bodemberoering tot de bodem uitgezocht (1)

Momenteel vindt op het Balgzand het onderzoek plaats door Imares naar de invloed van garnalenvisserij op de zeebodem. Nadat de overheid eerst visgebieden dichtgooit voor ‘bodemberoerende’ visserij volgens VIBEG, willen ambtenaren bij het Ministerie van ELI nu begrijpen/rechtvaardigen waaróm ze dat eigenlijk doen. We kunnen vantevoren vaststellen dat dit onderzoek voor besluitvorming géén uitsluitsel kán

Read More...