Visserij Archive

2013: Natuurmonumenten beloofde acties tegen zoutwinning Waddenzee 2014…Iets van vernomen?

Sharon Dijksma gaf aan zoutboer Esco de vergunning om de bodem onder de Ballastplaat bij Griend met 1 meter te laten dalen. Dat zal wel in haar Natuurpact staan of zo…..Natuurmonumenten kondigde vorig jaar acties aan in haar jaarverslag. We lezen ‘Waddengoud gaat voor Waddenzout’. De hartenkreet van een Wadliefhebber werd het motto van een

Read More...

Spaanse visserijministerie hekelt rol 130 groene NGO’s: houden problemen in stand voor geld

De vissers hadden gelijk: Gucci-communiste en visserijcommissaris Maria Damanaki handelde als verlengstuk van de liefst 130 groene NGO’s die tegen de visserij lobbyen in Brussel (zie afbeelding), waarbij ze blijven roepen dat ‘De Overbevissing’ moet worden be-eindigd: die dankzij hun afgedwongen aanlandplicht voor bijvangst potentieel erger kan worden. Het lijkt de bedoeling van groene NGO’s dan

Read More...

Het Voedingscentrum maakt reclame voor Unilever/WNF en verkoopt onwetenschappelijke ideologie (2)

In dit tweede deel toon ik hoe het Voedingscentrum de Nederlandse bevolking de onwetenschappelijke ideologie opdringt van groene activisten. Zie bovenstaande afbeelding. Dat van die 40 procent minder energieverbruik heeft alvast geen enkel milieu-effect, waar onze zeevisserij toch al jaarlijks slechts 1-10de uistoot aan CO2 van een kolencentrale (zie de Sustainable Fisheries Guide van de

Read More...

Voedingscentrum maakt reclame voor Unilever/WNF en verkoopt onwetenschappelijke ideologie (1)

Het Voedingscentrum hoort onpartijdig en wetenschappelijk verantwoord de Nederlandse bevolking voor te lichten. Maar zij maakt ongegeneerd eenzijdig reclame voor het door WNF en Unilever in de markt gepushte MSC-keurmerk, wat een op expansie gericht commercieel bedrijf is schuilend achter charitatief proza. En dat zonder de vele andere kwaliteitsstandaarden voor visproducten en zeevoedsel te vermelden. Ook

Read More...

Subsidiemagneet Stichting de Noordzee (4 miljoen euro in 5 jaar) verliest aantrekkingskracht…

Met oprichting van een nieuwe stichting doet lobbyclub tegen vissers, Stichting de Noordzee een greep naar Europese visserijsubsidies, nu de nationale subsidiebron (Ministerie van EZ) langzaam opdroogt: dat blijkt als je hun financiële jaarverslagen op een rij legt. Bestonden in 2007 nog liefst 86 procent van de inkomsten uit subsidies waaronder een ‘ fijn dat

Read More...

ACM stuurt ons van kastje naar Consuwijzer

Als ik het doe, krijg ik meteen een communicatiemiep toegewezen die mij met non-antwoord moet afschepen zodat de zittende ambtenarij vooral geen gedoe krijgt. Maar ook bij consumenten gebeurt dat bij de ACM. Marien bioloog Klaas Janssen klopte al bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan de deur nu we ons dossier rond hebben

Read More...

RVO: Rijksdienst Voor Ontmanteling Nederland zaait weer slachtoffers visserij

Onze overheid in groene kluisters zaait opnieuw slachtoffers onder vissers zo las ik in een noordelijk medium. De IJsselmeervissers Jan en Joop de Vries vissen vanuit het idyllische visplaatsje Laaksum tussen Staveren en Lemmer.  Voor restaurants in de Zuid West Friese regio leveren zij het Erkend Streekproduct Laaksumer Bot: prachtige vis die op de zandige

Read More...

Vissersbond financieel meer slagkracht dan Stichting de Noordzee maar toch zwakker

Van lezers van Climategate.nl kreeg ik anoniem het financieel jaarverslag 2012 van de Vissersbond toegestuurd, een zeer roerig jaar waarin de Visserijsector MEER DAN OOIT een consequente steun van haar voorlieden nodig had. Het voor mij als eerste in het oog springende feit, is dat de contributies van leden, de vergoedingen PO-IJsselmeer en PO Nederlandse

Read More...

NIOZ/Imares-studie bevestigt: geen impact visserij op biomassa schelpdieren kustzone

Hoewel men bij het NIOZ  een rotsvast geloof heeft dat ecologische wonderen plaatsvinden op de zandige Noordzeebodem wanneer je zoveel mogelijk visserij uitsluit, wil het maar niet lukken met het vinden van ecologisch bewijs dat dit geloof ondersteunt in onze kustzone. Dat bevestigt de studie van Magda Bergman van het NIOZ naar de invloed van 5 jaar visserij-uitsluiting

Read More...

Plus Supermarkten overtreedt ACM-criteria consumentenrecht met duurzaamheidsmonopolie Viswijzer (?)

Plus Supermarkten gaf mij een non-antwoord en bevestigt andermaal dat de Viswijzer (particuliere smaak SDN/WNF) bij Plus dicteert wat de consument als ‘duurzaam’ mag zien en wat niet, waar het door Viswijzer vermarkte MSC-label geen meerwaarde kan garanderen in duurzaamheid (zowel ecologisch als economisch) bij vele vissoorten.  ACM-consumentenrecht vermeldt glashelder dat hier van Misleidende Handelspraktijken

Read More...