Visserij Archive

Wereld Natuur Fonds valt weer concurrentie eigen MSC-label aan: tijd voor Bewuste NGO-week

Het is tijd voor de Bewuste NGO Week, waarbij  een nieuwe NGO-codecommissie goede en slechte NGO’s onderscheidt op basis van hun investeringen in de praktijk, en de bewijsvoering achter hun beweringen. Dat blijkt nu het Wereld Natuur Fonds (JvdG verdient anderhalve ton per jaar) en Stichting de Noordzee opnieuw al dan niet bewust leugens verspreiden

Read More...

Aalherstel tussenstand: Sport Visserij Nederland investeert 0 euro, palingsector half miljoen per jaar

In de strijd tussen hobbyvissers van Sport Visserij Nederland en de palinghandel vertegenwoordigd door Dupan (duurzame palingsector Nederland) lijkt Dupan voorlopig de slag te winnen rond de vraag: wie spant zich het meeste in om deze als kritiek bedreigde vissoort die gruwelijk lekker smaakt weer te laten toenemen. Een constatering die Matthew Gollock van IUCN

Read More...

Nederlandse aanpak knelpunten vismigratie loopt jaren achter

Terwijl in Nederland 3000 gemalen staan opgesteld met schroeven die miljoenen vissen (en paling) vermalen, loopt de aanpak van die knelpunten in Nederland sterk achter. Al in 2010 hadden de knelpunten volgens een afspraak met Belgie en Luxemburg uit 1996 opgelost moeten zijn, maar duizenden gemalen kennen nog steeds visonvriendelijke passages waar de sterfte bij

Read More...

Grote verdwijntruc Nederlands Aalbeheer Plan: er blijkt tweemaal zoveel paling te zijn

Na de blog over de Commissie Rabbinge die de geldigheid van het Aal Beheer Plan 2009 (gemaakt door Imares) evalueerde, stuurden lezers deze studie van Van de Wolfshaar et al in Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 2014. Daaruit blijkt op basis van visbemonstering (verplicht sinds de Kader Richtlijn Water 2000) van wateren die regionaal

Read More...

Groen Vispotje vervangt Productschap en ontneemt groene NGOs natuurmonopolie

Onze offensievere insteek ‘Start de Groene Waarheid’ levert de visserij meer op dan het defensieve van Vissersbond en Visned, nu VIBEG- de sluiting van visgebied in de Noordzeekustzone- wordt opengebroken en overheid/NGO’s moeten inbinden.  Door meteen gas bij te geven en maximaal visgebied te houden, is het nu ook tijd voor een extra strategische zet

Read More...

Nederlands palingbeleid na Motie Bosman nog steeds op wetenschappelijk drijfzand

Wij heropenen het palingdossier en de rol van Imares daarin op Climategate.nl en zien dat de Nederlandse overheid zelfs faalt bij de pretentie een kritiek bedreigde consumptievis als de aal te herstellen via een herstelplan met deugdelijke wetenschappelijke gegevens. Wat iets zegt over de effectiviteit van biodiversiteitsbeleid in een welvarend Westers land met hoge biologendiversiteit.

Read More...

Bij Stichting de Noordzee is duurzame visserij zo weinig mogelijk visserij

We gaan verder graven in Stichting de Noordzee, een NGO die onze nationale visserij hindert met dank aan subsidies van de overheid. Vorige blog ging over de schemerpositie die de fondsenwervende consultingfirma Stichting de Noordzee (kantoorhuur 50.000 euro per jaar) inneemt in het visserijdebat, door haar MSC-merk aan de handel op te dringen en zo

Read More...

Kantoorhuur 50.000 euro, 12 FTE: Waarom wordt Stichting de Noordzee geen BV?

De Noordzee lijkt steeds groter te worden bij de fondsenwervende consulting- en campagnefirma Stichting de Noordzee (SDN) – met consultingopdrachten tot in China, Vietnam en Cambodja.  De Chinese Noordzee, oftewel het ‘de Noordzee’ in de naam is een merknaam geworden die zilte associaties moet oproepen richting klanten. Stichting de Noordzee geeft met WNF NL de

Read More...

Bij beheer en behoud kustvisserij zijn alle middelen geoorloofd

Het blijft maar rommelen in de kustvisserij, zo blijkt uit een onderschepte email van B. H. van visserijclub Hulp in Nood en Marnix van S. die hun zachte aanpak willen voortzetten met verlies van visgebied. Die zal ik zo recenseren. Tegelijk is een toekomstorganisatie in oprichting met visserij en daarin ook NGO’s als de Waddenvereniging-

Read More...

Imares neemt Nederland ook in de maling bij paling: integriteitscommissie?

Nu wij het palingdossier heropenen drijft opnieuw wetenschappelijk wangedrag van Imares boven, nadat zij eerder in Natura 2000 er een zootje van maakten zoals de Stab in Den Haag bevestigde. Het Nederlandse streefdoel dat Imares vaststelde blijkt bij nadere analyse (weer) geen enkele grond in wetenschappelijke ecologie of fatsoenlijke populatiegegevens te hebben, en op dit

Read More...