Visserij Archive

72 procent uit logo-exploitatie: Bestuursvoorzitter die ‘liefdadig’ MSC-label aan vismarkt opdringt verdient 2,3 ton

Het MSC-label dat het Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee aan de Nederlandse visconsument via de supermarkten opdringen- waarbij ze concurrerende duurzaamheidslabels via geheime afspraken uitsluiten en daarmee consumentenrecht overtreden- beweert steeds een charitatieve organisatie te zijn. Maar in het boekjaar 2013-2014 kwam zelfs 72 procent van alle inkomsten uit de exploitatie van logo-licenties

Read More...

De zelfprofilerende overheid: NVWA deelt proces verbaal uit aan IJsselmeervissers via persbericht in media

IN een proces verbaal hoort een verklaring van de verdachte te staan, dus hoe kan de voormalige AID, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) dan nu al in een persbericht roepen dat Proces Verbaal is opgemaakt tegen 4 bedrijven van Ijsselmeervissers? Terwijl de NVWA nog geen bezoek aan die bedrijven bracht, en zij dus

Read More...

Alweer 4 IJsselmeervissers die nog in oertijd leven op de bon: ruim 100 illegale fuiken

Nog maar net schreef ik over de klokkenluider uit de visserij die vertelde hoe enkele bedrijven paling op de zwarte markt verkopen, ik word daarna door boze IJsselmeervissers gebeld: ik zou ze maar zwart maken met mijn blogs en men heeft het enorm zwaar. En dan slingert de voormalige AID vandaag toch weer 4 visserijbedrijven

Read More...

Hebt u als loonslaaf op maandag opstartproblemen? Het kan altijd erger: getijdeslaven…

Het schijnt dat wij in een vrij land leven waar de slavernij is afgeschaft, maar waarom moeten wij bij geboorte dan worden geregistreerd (Regis betekent ‘heerser': registreren maakt je chantabel) en hebben bedrijven dan afdelingen ‘menselijke voorraden': Human Resources. Dat is werkend mensenvlees dat van 9 tot 5 inklokt na eerst met het gezicht op

Read More...

Huisblad visserijsector geeft visserijbestuurders een kontje om gezichtsverlies Vibeg te beperken

De offensievere koers die garnalenvissers en enkele kleinschalige kustvissers voeren in het VIBEG-dossier – de sluiting van visgebied in de Noordzeekustzone op ecologisch dubieuze gronden- leverde 24 december het maximale op voor hen bij de Raad van State. En daarmee gezichtsverlies voor visserijbestuurders J0han N. en Pim V, plus de oude garde rondom hen die bij iedere

Read More...

Klokkenluider visserij: Fuikvissers IJsselmeer vernietigen palingbestand, en Johan Nooitgedagt houdt zich stil

Zonet werd ik gebeld door een klokkenluider binnen de beroepsvisserij, die stelde dat IJsselmeervissers nog steeds tonnen schieraal in de verboden tijd (september-december) aanlanden, en op de zwarte markt verkopen. Schieraal die de rokerijen gewoon accepteren in de gesloten tijd. Met enige regelmaat verschijnen er dan ook berichten van vissers die gesnapt zijn, zoals de

Read More...

Beroepsvissers: indexering Imares stelt intrek glasaal Den Oever 6 maal negatiever voor

Een groep beroepsvissers stuurde me dit artikel dat ze maakten over data van glasaal, waarvan Imares de jaarlijkse intrek meet bij Den Oever. Ze constateren dat wanneer je dan in 2014 in absolute aantallen gevangen glasaal meet (4374) geen 4,5 procent vangt maar 23,8 procent vangt ten opzichte van referentieperiode 1960-1979 (de internationaal gebruikte referentieperiode, die

Read More...

Milieuactivisten Stichting Anemoon herschrijven ecologie Noordzee met subsidies Ministerie EZ (1)

Er gaat veel meer (gemeenschaps)geld  naar onderzoek dat negatieve effecten van visserij moet aantonen, en nauwelijks geld naar onderzoek dat die impact in context plaatst. Zo ontstaat een vertekend beeld van de werkelijke ecologische impact van visserij in onze Natura 2000-gebieden. Dat blijkt uit de blogserie over het ecologisch onderzoek die ik deze maanden start op

Read More...

Jaap Quak (Sportvisserij Nederland) kwakzalver? Allochtone aal weet paaigronden gewoon te vinden

Wat krijg je als een sportvisser – Jaap Quak- die Nederlandse beroepsvissers van het water wil jagen een jaarlijkse palingconferentie in Canada bezoekt (zie hier overzicht alle abstracts) over onderzoek naar migratie van paling? Dan vist hij daar een onderzoek uit dat zijn stellingname van pas komt en schreeuwt dat in zijn eigen blaadje Het

Read More...

Nieuw advies ICES paling bewijst: Viswijzer baseert zich op achterhaald onderzoek en data

De ICES brengt jaarlijks een beoordeling uit van de stand van visbestanden, en ook van paling. Het nieuwe advies voor 2014 is nu ook uit voor de hier al veel beschreven paling: hier blijkt opnieuw hoezeer de Viswijzer afwijkt van de actuele stand van gegevens. Niet alleen lijkt een voorzichtig herstel in te zetten van

Read More...