Visserij Archive

Arcadis vangt in 1 nacht in 2014 ruim 30 maal meer glasaal dan Imares in heel jaar

Het eindrapport over visvriendelijk sluisbeheer bij de Afsluitdijk is vrijgekomen van Arcadis en Rijkswaterstaat. Visvriendelijk sluisbeheer betekent dat Rijkswaterstaat ‘s nachts (als de vis trekt) 27 minuten de zout-zoet-overgang openzet op 5 meter diepte, bij eb op het moment dat het waterpeil aan Wad en IJsselmeer gelijk is. De daar ophopende trekvis kan dan met het

Read More...

Wetenschap op bestelling (2): shop je eigen percentage bijvangst visserij voor eigen agenda

Het Planbureau voor de Leefomgeving lapt de regels van neutrale wetenschappelijke publieksvoorlichting bij visserij aan haar laars, zoals wij gisteren al toonden. Zij verzinnen zelf getallen en definities die de beleidsbureaucratie van het Ministerie van pas komt en bevriende activisten van milieuclubs. Vandaag voorbeeld 2. Zij citeren niet de originele bronnen met bijvangstgegevens uit visserij, maar

Read More...

Wetenschap op bestelling Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over visserij en Noordzee (1)

We hebben in Nederland enkele wetenschap-op-bestelling-instituten, die in rapportjes wetenschappelijk klinkende beweringen en ‘onderzoek’ fabriceren waarover de beleidstrein van ministeries vervolgens voortdendert.  Door Postcodeloterijgelden vetgemeste milieuclubs citeren graag selectief uit de beweringen van deze instituten, omdat de vaak alarmistische beweringen van bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een beleidsnoodzaak oproepen. Valse concreetheid De meeste

Read More...

Growth overfishing? MSC legt MSC-label op aan garnalenvisserij via NSRAC met pseudowetenschap

Stichting de Noordzee (SdN)/Good Fish Foundation (verlengstuk MSC-keurmerk) roept met trots in jaarverslagen dat ze deel uitmaken van de North Sea Regionary Advisory Council (NSRAC). Vorige week sprak die NSRAC over ‘beheer van garnalen’ met overheid en de Vissersbond. Het WNF (oprichter MSC) was daar volgens ingewijden ook bij. U vraagt-wijdraaien-wetenschap verzint ‘growth overfishing’ Wat blijkt? ‘De

Read More...

Vissers kunnen Arctic Sunrise Russisch welkom geven

Greenpeace stuurt haar Arctic Sunrise de Noordzee op om vissertjes te pesten. Een unieke kans om ze een Russisch welkom te geven! Dit is de club die volgens hun oprichter Patrick Moore misdaden tegen de menselijkheid begaat, met hun verzet tegen technologische vooruitgang. Ze krijgen van de Postcodeloterij miljoenen belastingvrije euro’s te veel om onze

Read More...

EFMZ-Vaseline: Sharon Dijksma lonkt onbeschaamd met 129 miljoen euro visserijsubsidies

De afdeling Rijksbeleidspropaganda Rijksoverheid.nl meldt geheel onbeschaamd dat Sharon Dijksma voor vissers in de komende 7 jaar liefst 129 miljoen Europese visserijsubsidies (EFMZV) mag verdelen. Om zo vissers in de gewenste beleidsrichting van Dijksma’s ambtenarij en NGO’s te duwen. Want ze zijn tot 5 jaar later terug te vorderen als een milieuclub of ambtenaar vindt dat

Read More...

Nieuwe studie Plos: discards gemengde visserij halveerden sinds jaren ’80

In deel 4 van onze ‘discardban tussen wal en schip’-blogserie: nieuw bewijs dat de discardban- de Brussselse aanlandplicht voor bijvangst- meer problemen veroorzaakt dan oplost. In een nieuwe studie in Plos van de Universiteit van Strathclyde tonen Schotse visserijbiologen nu ook dat de ban – in volume – een probleem van vroeger oplost: de discards

Read More...

Ook in Schotland steunt (bijna) niemand nog meer gesloten visgebied..

Fondsenwervende campagneclubs als WWF klagen weer dat er niet genoeg gebied rond Schotland wordt gesloten voor visserij, waar de Schotse regering 13 procent gebieden op hun bevel uitriep tot Marine Protected Area. Toen ik Arisaig bezocht in 2008 voor een reportage voor NRC Handelsblad klaagde de lokale (vissers)bevolking al over vergelijkbare plannen: er is te veel weerstand,

Read More...

Ex-medewerker Maria Quist: Vrijwaar natuur van Natuurmonumenten, voor een ongestoorde ontwikkeling…

Natuurmonumenten wil de visserij op terrein dat niet haar eigendom is- het Wad-  ‘stapsgewijs in balans brengen met de draagkracht van de natuur’ (verbieden, inkrimpen). Bodemberoering door visserij zou ‘ongestoorde ontwikkeling’ van natuur in de weg staan. Maar juist bij Natuurmonumenten krijgt geen hectare natuur nog kans zich ‘ongestoord’ te ontwikkelen, in haar zucht om met natuurexploitatie

Read More...

Duits Imares erkent: zeehond en bruinvis vreten wijting en kabeljauw weg uit kustwater

Een combi van warmer zeewater, minder fosfaat en visserij dreef grootconsumenten van garnalen- wijting en kabeljauw weg uit de Nederlandse, Duitse en Deense kustwateren. Wat zij niet opvreten kunnen de vissers nu vangen, 40 procent meer dan in de jaren ’80 en ’90. De zeehond is nu shrimpfisherman’s best friend, door te zorgen dat wijting en kabeljauw ook

Read More...