Visserij Archive

Vissers kunnen Arctic Sunrise Russisch welkom geven

Greenpeace stuurt haar Arctic Sunrise de Noordzee op om vissertjes te pesten. Een unieke kans om ze een Russisch welkom te geven! Dit is de club die volgens hun oprichter Patrick Moore misdaden tegen de menselijkheid begaat, met hun verzet tegen technologische vooruitgang. Ze krijgen van de Postcodeloterij miljoenen belastingvrije euro’s te veel om onze

Read More...

EFMZ-Vaseline: Sharon Dijksma lonkt onbeschaamd met 129 miljoen euro visserijsubsidies

De afdeling Rijksbeleidspropaganda Rijksoverheid.nl meldt geheel onbeschaamd dat Sharon Dijksma voor vissers in de komende 7 jaar liefst 129 miljoen Europese visserijsubsidies (EFMZV) mag verdelen. Om zo vissers in de gewenste beleidsrichting van Dijksma’s ambtenarij en NGO’s te duwen. Want ze zijn tot 5 jaar later terug te vorderen als een milieuclub of ambtenaar vindt dat

Read More...

Nieuwe studie Plos: discards gemengde visserij halveerden sinds jaren ’80

In deel 4 van onze ‘discardban tussen wal en schip’-blogserie: nieuw bewijs dat de discardban- de Brussselse aanlandplicht voor bijvangst- meer problemen veroorzaakt dan oplost. In een nieuwe studie in Plos van de Universiteit van Strathclyde tonen Schotse visserijbiologen nu ook dat de ban – in volume – een probleem van vroeger oplost: de discards

Read More...

Ook in Schotland steunt (bijna) niemand nog meer gesloten visgebied..

Fondsenwervende campagneclubs als WWF klagen weer dat er niet genoeg gebied rond Schotland wordt gesloten voor visserij, waar de Schotse regering 13 procent gebieden op hun bevel uitriep tot Marine Protected Area. Toen ik Arisaig bezocht in 2008 voor een reportage voor NRC Handelsblad klaagde de lokale (vissers)bevolking al over vergelijkbare plannen: er is te veel weerstand,

Read More...

Ex-medewerker Maria Quist: Vrijwaar natuur van Natuurmonumenten, voor een ongestoorde ontwikkeling…

Natuurmonumenten wil de visserij op terrein dat niet haar eigendom is- het Wad-  ‘stapsgewijs in balans brengen met de draagkracht van de natuur’ (verbieden, inkrimpen). Bodemberoering door visserij zou ‘ongestoorde ontwikkeling’ van natuur in de weg staan. Maar juist bij Natuurmonumenten krijgt geen hectare natuur nog kans zich ‘ongestoord’ te ontwikkelen, in haar zucht om met natuurexploitatie

Read More...

Duits Imares erkent: zeehond en bruinvis vreten wijting en kabeljauw weg uit kustwater

Een combi van warmer zeewater, minder fosfaat en visserij dreef grootconsumenten van garnalen- wijting en kabeljauw weg uit de Nederlandse, Duitse en Deense kustwateren. Wat zij niet opvreten kunnen de vissers nu vangen, 40 procent meer dan in de jaren ’80 en ’90. De zeehond is nu shrimpfisherman’s best friend, door te zorgen dat wijting en kabeljauw ook

Read More...

Geen sprake overschrijding draagkracht: Garnalenvissers genaaid door CVO, Imares en ICES

In de statuten van de nieuwe garnalenvissersbond CVO staat onder meer dat de garnalenvisserij moet inkrimpen om deze ‘ in overeenstemming met de draagkracht’ te brengen. Dit ‘draagkracht’-argument is qua oogst van garnalen alvast onzin, want zelfs bij jaren met hoge natuurlijke sterfte overschrijdt de garnalenvangst niet of zelden de natuurlijke productie, zo blijkt uit een presentatie van Imares

Read More...

Slechte keus: Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) huurt Firma Angst bv als raadgever

Vissersbond en Visned tekenden over de rug van (garnalen)vissers VIBEG- sluiting van de Noordzeekustzone voor visserij. Die zelfde clubs zetten in de Visserijnieuws van deze week opnieuw druk op garnalenvissers om ze terug in hun hok te trekken. Zij zouden voor 15 maart een compromisvoorstel moeten formuleren: om te zorgen dat Postcodeloterij BV en de overheid vissers weer

Read More...

Discard Ban Brussel doet ecologische voordelen andere EU regulering weer teniet

De aanlandplicht voor bijvangst- enkel ingevoerd vanuit ecologische argumenten- doet eventuele voordelen weer teniet van andere Brusselse actieplannen om zeevogels te beschermen tegen visserij. Dat blijkt wanneer je studies die de Europese Commissie in 2013 ZELF financierde , legt naast het actieplan van die zelfde Europese Commissie die de bijvangst van zeevogels moest elimineren. Om zeevogel-levens te redden. De

Read More...

Natuurbeleid Sharon Dijksma Natura 2000 in strijd met eigen natuurvisie en RLI-advies

Het ministerie van Sharon Dijksma bedenkt met haar souffleurs van Imares voor 15 maart een nieuw excuus om vissers uit de Noordzeekustzone te jagen (VIBEG).Echter, het excuus dat daar op de kop af 52.900 zwarte zee-eenden MOETEN overwinteren- alleen te bereiken door vissertje pesten-  is volledig strijdig met Dijksma haar eigen Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ om niet langer aan starre doelen

Read More...