Visserij Archive

Imares erkent: ‘aanlandplicht dient moreel doel’= strafexpeditie visserij

Afgelopen zaterdag kwam de aanlandplicht voor bijvangst in het NOS Journaal. Tot mijn positieve verbijstering was het Staatsjournaal vrij evenwichtig. Ga zo door! De van het viskeurmerk MSC (WNF/Unilever) afkomstige Nathalie Steins van Imares werd als expert opgevoerd. Haar schriftelijke beantwoording van vragen van de NOS levert een schokkende uitspraak op, die nog niemand er had

Read More...

Imares fraudeert met zeehondpopulatie om ‘vroeger’ beter te doen lijken

De Texelse Courant schrijft: Zeehonden op menu Texel Culinair? vanwege de overpopulatie van 7500 getelde gewone- en bijna 4000 grijze zeehonden op en rond het Nederlandse Wad. Wat zij nog niet zagen is hoe Imares met een valse grafiek uit dit WOT-rapport  de unieke situatie verbloemt, door 11 duizend extra zeehonden uit de hoge hoed te toveren in 1900.

Read More...

Compendium voor de Leefomgeving misleidend negatief over roggen Noordzee

Bij het weergeven van trends in het voorkomen van roggen in de Noordzee misleidt het Planbureau voor de Leefomgeving politici en publiek in negatieve zin. Dat komt doordat ze zich uitsluitend baseren op 1 bron van gegevens, Stichting Anemoon. Die baseert zich enkel op gevonden eikapsels aan het Nederlandse strand, voornamelijk bij Katwijk en Noordwijk.

Read More...

Roggen Noordzee de klos door aanlandplicht en zandwinning

Wereld Natuur Fonds (WNF) kweekt roggen in een speciaal Blue Linked kweekbassin. Voor een ‘herstelplan’ op de Noordzee, dat het Ministerie van EZ meefinanciert in opdracht van Brussel. Tegelijk maakt dat Ministerie met de Brusselse aanlandplicht voor bijvangst alle roggen tot afval voor de vismeelindustrie. Vanaf 2019 moeten vissers alle bijvangst van (ondermaatse) gequoteerde soorten aanlanden, ook roggen

Read More...

Uit de Noordzee ‘verdwenen’ pijlstaartrog binnen 1 dag gevonden

De Universiteit van Nederland schrijft bij haar filmpje van Han Lindeboom het volgende: Wat hebben roggen, oesters en tonijnen gemeen? Ze zijn allemaal verdwenen uit de Noordzee. Maar waar zijn die tonijnen van 4,5 meter lang gebleven? Heeft het te maken met overbevissing, of zijn er nog andere krachten in het spel? En hoe krijgen we

Read More...

UrXit dreigt bij voortzetting Brusselse discardban

De vissersgemeente Urk zal zich van de Europese Unie afscheiden, wanneer de Nederlandse regering op last van Brussel de economisch en ecologisch destructieve aanlandplicht voor bijvangst (discardban) doorvoert. UrXit lijkt – mede ook door de industrialisering van de Noordzee met windturbines-onafwendbaar zo bleek op de besloten bijeenkomst van alle Urker vissers vandaag. Hier peilde een nieuwe werkgroep

Read More...

SWNM: ‘Sluiten Doggersbank visserij heeft niets met natuur te maken’

Gisteren bleek al dat het sluiten van de Doggersbank voor visserij vooral als groenwasserij dient voor de overheid en corporate belangen. Vandaag onderbouwen we verder waarom ‘natuur’ in het Dogger-dossier alvast geen enkele rol speelt. Voor kenniscentrum de SWNM-Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid- groef ik met ondersteuning van de RIVO-onderzoeksdirecteuren Paul Hagel en Dolf Boddeke in de relevante

Read More...

Noordzee wingewest overheid en multinationals, visserij en zeevogels dupe

Het op papier beschermde natuurgebied de Noordzee wordt steeds verder uitgekleed tot energie-industrieel wingewest zo blijkt ook op het Gas meets Wind Symposium in Rotterdam 15 juni. De overheid en milieuclubs als WNF voeren dus een misleidende mediashow op bij het zogenaamde ‘beschermen’ van de Noordzee. Zij richten al hun pijlen op de visserij die

Read More...

Franse visserijfilm bevestigt: milieuclubs instrument multinationals privatisering oceanen

Al 3 jaar terug schreef ik bij lancering van de SWNM Discardguide dat de aanlandplicht voor bijvangst vooral bedoeld lijkt voor de vismeel-industrie en kweekvis-branche. De nieuwe Franse visserijfilm ‘Oceans, the Voice of the invisibles‘ bevestigt dat, en verder zo ongeveer alles dat ik de laatste tijd schreef over visserij en de Pew Charitable Trust. Je moet ‘m dan ook zien,

Read More...

Floris van Hest (Stichting de Noordzee) gesubsidieerde leugenaar voor corrupte overheid

Stichting de Noordzee laat zich betalen door bodemberoerder Boskalis voor imagopoetsen (Beach Clean Up). Tegen vissertjes trappen is hun afleidings-strategie voor feit dat onze overheid en gelieerde corporate belangen de Noordzee exploiteren als mijnbouw-wingewest. Als dank krijgt SDN 1/10de van budget vergoed door Ministerie van Asfalt en Windmolens (I&M) SDN helpt overheid aan Natura 2000-groenverf in media.

Read More...