Visserij Archive

NIOZ/Imares-studie bevestigt: geen impact visserij op biomassa schelpdieren kustzone

Hoewel men bij het NIOZ  een rotsvast geloof heeft dat ecologische wonderen plaatsvinden op de zandige Noordzeebodem wanneer je zoveel mogelijk visserij uitsluit, wil het maar niet lukken met het vinden van ecologisch bewijs dat dit geloof ondersteunt in onze kustzone. Dat bevestigt de studie van Magda Bergman van het NIOZ naar de invloed van 5 jaar visserij-uitsluiting

Read More...

Plus Supermarkten overtreedt ACM-criteria consumentenrecht met duurzaamheidsmonopolie Viswijzer (?)

Plus Supermarkten gaf mij een non-antwoord en bevestigt andermaal dat de Viswijzer (particuliere smaak SDN/WNF) bij Plus dicteert wat de consument als ‘duurzaam’ mag zien en wat niet, waar het door Viswijzer vermarkte MSC-label geen meerwaarde kan garanderen in duurzaamheid (zowel ecologisch als economisch) bij vele vissoorten.  ACM-consumentenrecht vermeldt glashelder dat hier van Misleidende Handelspraktijken

Read More...

Supermarkt Plus niet pluis? Kartelafspraken Stichting de Noordzee inbreuk consumentenvrijheid

Marien bioloog Klaas Janssen stuurde Ariete Dame van de Plus consumentenservice kritische vragen over de kartelafspraken die zij met Stichting de Noordzee maken over verkoop van vis, en kreeg een wollig en betekenisloos non-antwoord. Dus heb ik nu bij Plus aangedrongen om de gemaakte kartelafspraken te overleggen, omdat we anders bij de ACM een klacht

Read More...

Natuurmonumenten: oogst Wadgarnalen slecht voor natuur, oogst 175.000 ton biomassa is natuurbeheer

Onder aanvoering van Wifred Alblas (regiodirecteur Noord) wil Natuurmonumenten (omzet 124 miljoen euro per jaar) liefst 11.000 hectare van het Wad op slot zetten voor vissers en 30 garnalenvissers van het Wad jagen, van terrein dat NIET van Natuurmonumenten is. Tegelijk wil dat zelfde Natuurmonumenten de boskap opvoeren en houtoogsten. Waar zij al met DSM

Read More...

Zeehondenvraat onttrekt 7 maal platvisbiomassa discards garnalenvisserij Waddenzee

In een brief naar de Tweede Kamer over het verbeteren van de visstand in de Waddenzee negeert Sharon Dijksma twee belangrijke trends, die de vis-biomassa drukken: de met 1200 procent toegenomen zeehondenvraat sinds 1990 en de gekelderde fosfaatbemesting van Wad en Kustzone. Daardoor wordt de Kamer misleid.  Dat blijkt uit de inhoud van de brief

Read More...

IUCN bevestigt: gebruik Rode Lijst voor niet-eetadviezen (als in Viswijzer) niet toegestaan

Het hoge woord is er uit vanuit Cambridge: Ook NGO’s mogen de status van een soort in de Rode Lijst niet misbruiken voor niet-eetadviezen van vissoorten (zoals in de Viswijzer van Stichting de Noordzee/WNF RZ), zo bevestigt de IUCN desgevraagd. Het kostte een week telefoneren en mailen naar IUCN, het botsen tegen de telefoniste die

Read More...

Nieuw rapport Europese Commissie vernietigend over werking beschermingsplannen paling

Slechte data, vertraagde invoering van maatregelen, geen controle op effect van maatregelen (waar dat ook nog voorbarig zou zijn na een paar jaar) en afgezien van restricties in visserij voldoen nationale regeringen in Europa totaal niet aan de verordeningen die de Europese Commissie in 2007 in het leven riep om de paling te beschermen. En

Read More...

Wie moet wie verduurzamen? Natuurmonumenten 2-3 maal grotere CO2-emissies dan Wadvissers

In Nederlands natuurbeleid bepaalt geld wie gelijk krijgt, en dus – zo meldt de Telegraaf- krijgt Natuurmonumenten (190 miljoen euro aan beleggingen, 4,4 miljoen euro politieke lobby, 28 miljoen euro publieksbeinvloeding) haar zin bij VISWAD: 11.000 hectare visgrond weg van het Wad, 1/3 van de 91 Wadvisvergunningen weg. In het VISWAD-convenant van groene NGO’s en

Read More...

Overheid voert mediacampagne tegen kustvissers terwijl beoordeling beroep Raad van State loopt

We voerden afgelopen maandag met het Vergunningenhuis nog maar net onze zaak bij de Raad van State tegen het Ministerie van EZ- die onder het zogenaamde Vibeg-‘akkoord’ een visgebied sluit ter grootte van Provincie Utrecht voor kustvisserij- of plots etaleert de overheid naar de landelijke media justitiele daadkracht tegen kustvissers via persberichten van de NVWA,

Read More...

Stichting de Noordzee/WNF misbruikt Rode Lijst IUCN voor Viswijzer/persoonlijk gewin?

Wij vroegen de beoordelingen op achter de vissoorten in de Viswijzer van Stichting De Noordzee, de marketingtool voor het MSC-duurzaamheidslabel voor visserij. Daaruit blijkt dat zij stevig leunen op de status die de IUCN Rode Lijst toekent aan een vissoort. Neem de paling, die nog als ‘kritiek bedreigd’ te boek staat, waardoor de beoordeling van

Read More...