Visserij Archive

Geen sprake overschrijding draagkracht: Garnalenvissers genaaid door CVO, Imares en ICES

In de statuten van de nieuwe garnalenvissersbond CVO staat onder meer dat de garnalenvisserij moet inkrimpen om deze ‘ in overeenstemming met de draagkracht’ te brengen. Dit ‘draagkracht’-argument is qua oogst van garnalen alvast onzin, want zelfs bij jaren met hoge natuurlijke sterfte overschrijdt de garnalenvangst niet of zelden de natuurlijke productie, zo blijkt uit een presentatie van Imares

Read More...

Slechte keus: Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) huurt Firma Angst bv als raadgever

Vissersbond en Visned tekenden over de rug van (garnalen)vissers VIBEG- sluiting van de Noordzeekustzone voor visserij. Die zelfde clubs zetten in de Visserijnieuws van deze week opnieuw druk op garnalenvissers om ze terug in hun hok te trekken. Zij zouden voor 15 maart een compromisvoorstel moeten formuleren: om te zorgen dat Postcodeloterij BV en de overheid vissers weer

Read More...

Discard Ban Brussel doet ecologische voordelen andere EU regulering weer teniet

De aanlandplicht voor bijvangst- enkel ingevoerd vanuit ecologische argumenten- doet eventuele voordelen weer teniet van andere Brusselse actieplannen om zeevogels te beschermen tegen visserij. Dat blijkt wanneer je studies die de Europese Commissie in 2013 ZELF financierde , legt naast het actieplan van die zelfde Europese Commissie die de bijvangst van zeevogels moest elimineren. Om zeevogel-levens te redden. De

Read More...

Natuurbeleid Sharon Dijksma Natura 2000 in strijd met eigen natuurvisie en RLI-advies

Het ministerie van Sharon Dijksma bedenkt met haar souffleurs van Imares voor 15 maart een nieuw excuus om vissers uit de Noordzeekustzone te jagen (VIBEG).Echter, het excuus dat daar op de kop af 52.900 zwarte zee-eenden MOETEN overwinteren- alleen te bereiken door vissertje pesten-  is volledig strijdig met Dijksma haar eigen Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ om niet langer aan starre doelen

Read More...

NVWA maakt op site reclame voor particulier viskeurmerk Unilever dat in NL niets toevoegt

Moet iedereen straks verplicht vis van MSC eten, omdat anders de overheid bij je komt invallen? Die indruk schept de Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit (NVWA, voormalig AID) wel, door op haar eigen website een link te plaatsen naar de MSC-keurmerk (Antony Burgmans Unilever WNF) promotiegids van anti-visserij activiste Christien Absil, zonder ook naar andere keurmerken

Read More...

Catch 22-visserij door Brusselse Discard Ban: de wet overtreden om de wet te houden

De Brusselse aanlandplicht voor bijvangst (Discard ban) die januari inging voor een deel van onze gemengde visserij, dwingt vissers om de wet te breken om zich aan de wet te houden. Dat stelt ook de Schotse visserijvoorman Bertie Armstrong vast, en ik heb ‘m al even gevraagd meer voorbeelden te noemen dan hij hier al in

Read More...

Sharon Dijksma beweert ten onrechte dat milieuwetgeving schelpdieren zou herstellen

Sharon Dijksma legt ten onrechte een verband tussen waterbeleid en gunstige gevolgen voor schelpdieren en visserij wanneer ze Kamervragen beantwoord van de 50+-partij die aandringt op de bescherming van weekdieren, zoals schelpdieren in relatie tot visserij. Terwijl het bij beantwoording van Kamervragen reeds een half jaar afgeronde ANT-onderzoek (Autonoom Neergaande Trend) van Deltares duidelijk toonde dat schelpdieren

Read More...

Vis doodknuffelen? Brandbrief kan in open haard, stelt Wakker Mens

Onze massamedia helpen de club van Sjoerd van der W. bij zijn nieuwe campagne om voortaan het doodknuffelen van vis te verplichten/de handelingsvrijheid van voedselproducenten zo te beknotten dat ze vanzelf omvallen (het uiteindelijke doel van anti-mensen onder de vlag van ‘het dier’): de NOS opent er mee en ook de Volkskrant geeft ze gelijk heel pagina

Read More...

Discardserie Climategate.nl: Door vissers gehate discardban ramp voor meeuwenkuikens in 1 beeld

We starten op Climategate.nl de ‘Discardban tussen wal en schip’-serie om de actualiteit te belichten rond een nieuw averechts product uit Brussel, bedongen door NGO’s: de discardban (aanlandplicht voor ondermaatse vis, die anders deels levend weer werd teruggezet).Wie tips heeft over krankzinnige verschillen in visserijregels tussen verschillende landen, gevolgen van de discardban voor de bedrijfsvoering,

Read More...

Zinkend schip: Schrijver Viswijzer van Stichting de Noordzee/MSC loopt over naar de visserij

Wouter Klootwijk was de journalist die de tekst van de eerste Viswijzer schreef, de pseudo-objectieve gids van Stichting de Noordzee die het MSC-label aan de Nederlandse vismarkt diende op te dringen, vrijwel volledig betaald met overheidssubsidies. Maar als nuchtere en droogkomische eet-journalist is hij nu overgelopen naar de visserij zo blijkt uit zijn programma ‘De Wilde

Read More...