Visserij Archive

Visserij moet alwéér nieuwe werkgroep drijvend houden

Er zijn in de Nederlandse visserij al meer taskforces, klankborden, commissies, kijvende PO’s, afsplitsingen daarvan en werkgroepen, Masterplannen en Blueports, jonge visser-stimuleertrajecten dan er vissersschepen op zee gaan, allen met het beleden doel om – betaald door vissers en belastingbetaler- te beloven dat zij op termijn geld zullen opleveren. En net als je denkt, ik

Read More...

Belastingbetaler draait op voor destructief visserijbeleid Sharon Discardban Dijksma

Een Europees rapport Characteristics of multispecific fisheries in the European Union 2014’ bevestigt officieel wat de SWNM al in de Discardguide schreef in maart 2013, en wij op Climategate.nl al herhaaldelijk. Dat de Brusselse aanlandplicht voor bijvangst – ook discardban genoemd- de platvissector en gemengde visserij om zeep helpt. Urker viskotters lagen afgelopen weken toch

Read More...

Rijkswaterstaat kan gat in Wad zoutboer Frisia nooit compenseren

De Waddenvereniging vraagt in haar Zienswijze om extra onderzoek, nu zoutboer Frisia van de Rijksoverheid de belangrijkste natuurwaarden significant mag aantasten van ons Werelderfgoed de Waddenzee- haar internationale functie als fourageergebied voor trekvogels. Door zoutwinning zal de bodem bij vogeleiland Griend van Natuurmonumenten met bijbehorende Wadplaten liefst één meter zakken, waarmee een significant deel van

Read More...

New Guide to Sustainable Fisheries without the hot air

The Foundation for Scientific Nature and Environmental Policy (SWNM) created the new Sustainable Fisheries Guide: an audit on sustainability in fisheries and fish consumption from the Dutch Perspective, based on the scientific literature instead of opinions by NGO’s, commercial interests and often contradicting policy agendas by different government advisory bodies. The concept of sustainability in

Read More...

Eindelijk politieke erkenning voedselarmoede IJsselmeer, nu natuurorganisaties nog

Nu IJsselmeervissers een 3-jarig moratorium boven het hoofd hangt uit naam van visbestandenherstel, komt eindelijk vanuit de politiek aandacht voor één van de onderliggende oorzaken: het water is minder voedselrijk ten opzichte van de jaren ’80 dankzij (halve) milieumaatregelen. Belangrijkste aan dit nieuws is vooral- zoals wij al jaren schrijven- dat anti-fosfaatbeleid de waterkwaliteit niet

Read More...

Imares bedrijft wetenschapsfraude bij Natura 2000-proces garnalenvisserij

Imares trekt bij het verklaren van trends in de Noordzeekustzone voor verschillende opdrachtgevers andere conclusies- afhankelijk van het doel van de opdracht(gever)- op basis van de zelfde beschikbare gegevens in het zelfde ecosysteem afkomstig van de zelfde onderzoekers. Hiervan wordt garnalenvisserij (deels) ten onrechte de dupe. Dat kan ik – na nu exact 3 jaar

Read More...

Duurzaam pulsvissen kun je niet aan vissers overlaten

Terwijl de praatclubjes rond visserij meer verdienen dan vissers-  vaak zonder iets van waarde of waarheid toe te voegen- zegt de onafhankelijke visserijbioloog Dolf Boddeke af en toe in Visserijnieuws nog even waar het op staat, puttend uit zijn halve eeuw kennis van visserijbiologie én 13 jaar ervaring in het Brusselse onderhandelingscircuit, bij het Wetenschappelijk

Read More...

Ik zat er volledig naast bij Sharon Dijksma, wat leuk!

Vorige week schreef ik nog dat Nederlandse vissers weinig hebben aan een staatssecretaris, Sharon Dijksma die zich ‘spinnijdig’ verklaart, nadat het Europees Parlement de overstap naar pulsvisserij voor boomkorvissers van de onderhandelingstafel veegde. Woede is een teken van onmacht op Europees niveau. Vissers kunnen beter harde garanties krijgen om met de puls te vissen, en

Read More...

Schotse visserijvoorman eist beter zicht op Europese financiering groene NGOs

De voorzitter van de Schotse Fisherman Association, Sandy Patience neemt geen blad voor de mond, met als zijn collegae van de Engelse NFFO en SFF dat op 17 januari in Fishingnews. In een editorial voor Fishupdate kaart hij één van de belangrijke problemen aan waarmee de visserij-industrie kampt: de publieke financiering van anti-visserij NGO’s, die

Read More...

Visserijsector heeft weinig aan staatssecretaris die spinnijdig is volgens spindoctor

De Nederlandse Vissersbond maande afgelopen week via telex haar achterban protest achterwege te laten tegen Dijksma’s ecologisch en economisch destructieve Discardban – waardoor zij vanaf 2016 tonnen verlies draaien. Dit  in de hoop dat Sharon Dijksma – die gisteren op bezoek was bij Maria Damanaki- dan vissers aardiger zal vinden, en dan misschien zich meer

Read More...