Visserij Archive

Steeds MINDER visfraude, maar zelfs MSC soms in de fout

Het Financieele Dagblad papegaait een lobbyrapport van Oceana, de Amerikaanse lobbyclub tegen vrije visserij in Brussel. Die beweren dat visfraude een steeds groter probleem is: 1 van de 5 vissen zou een verkeerd etiket hebben. Vis op je bord, die van een andere soort zou zijn met lagere marktwaarde. In Europa bleek in 2015 echter maar

Read More...

Meest gestelde vraag over bestaansrecht Stichting de Noordzee

Een slok Rooibosthee later komt nu van onze vriendinnen van Stichting de Noordzee toch antwoord op de EMK-actie 2 weken terug in Rotterdam, een ‘Meest Gestelde Vragen-pdf  over de Aanlandplicht. De EMK-visserij-Armada haar protest  tegen de ecologisch en economisch averechtse Brusselse regel riep louter begrip op. Het valt immers niet uit te leggen dat je vis waarvan een deel anders overleeft- en

Read More...

Kottervloot stoomt Nieuwe Waterweg op om realiteit te heroveren

Morgen stomen 50 viskotters de Nieuwe Waterweg op naar het centrum van Rotterdam om te protesteren voor een vrije zee zonder groen negativisme en bijbehorende averechtse regels die het visserijbedrijf uithollen. Ik hoop dat het vissersprotest burgers wakker schudt. Wat vissers gebeurt- het verzwaren van lasten en afnemen van vrijheid met groen excuus- dat overkomt ons nu

Read More...

Myfish: vissen boven MSY op kabeljauw goed voor totale opbrengst

Het wegvangen boven ‘duurzaam niveau’ van grote kabeljauwen zorgt voor hogere opbrengsten van andere commerciele vissoorten. Het is dus niet bij voorbaat gunstig om voor alle visbestanden per definitie MSY te forceren, Maximum Sustainable Yield.  Dat kun je opmaken uit het samenvattende verslag van 4 jaar Myfish, het ongeveer 6 miljoen euro kostende vergaderproject van Europese visserijwetenschappers dat dit voorjaar

Read More...

Geen extra beheer garnalenbestanden nodig, wat Nathalie Steins ook twitteren mag…

Ingrid Tulp van Imares doet in ICES Journal of Marine Science  politieke uitspraken over beheer van garnalenbestanden op het Wad en de Noordzee, die ze niet op basis van de data kunnen maken. Die data tonen wat voorgangers ook al tonen: de onttrekking van garnalen door vissers is in afgelopen 45 jaar slechts 2 maal ongeveer

Read More...

Ecolabels zijn vooral goed voor certificeerder

Voedselblad VORK  interviewde voormalig FSC-certificeerder Scott Poynton voor zijn kritiek op certificering als synoniem voor ‘duurzaam’ in Beyond Certification. Volgens hem levert certificering in de ecologische praktijk vaak weinig op omdat bedrijven plichtmatig aan andermans normen moeten voldoen. Dat zien we exact nu gebeuren bij het proces van MSC-certificering bij de garnalenvisserij. Bij de Stichting Verduurzaming

Read More...

Imares erkent: ‘aanlandplicht dient moreel doel’= strafexpeditie visserij

Afgelopen zaterdag kwam de aanlandplicht voor bijvangst in het NOS Journaal. Tot mijn positieve verbijstering was het Staatsjournaal vrij evenwichtig. Ga zo door! De van het viskeurmerk MSC (WNF/Unilever) afkomstige Nathalie Steins van Imares werd als expert opgevoerd. Haar schriftelijke beantwoording van vragen van de NOS levert een schokkende uitspraak op, die nog niemand er had

Read More...

Imares fraudeert met zeehondpopulatie om ‘vroeger’ beter te doen lijken

De Texelse Courant schrijft: Zeehonden op menu Texel Culinair? vanwege de overpopulatie van 7500 getelde gewone- en bijna 4000 grijze zeehonden op en rond het Nederlandse Wad. Wat zij nog niet zagen is hoe Imares met een valse grafiek uit dit WOT-rapport  de unieke situatie verbloemt, door 11 duizend extra zeehonden uit de hoge hoed te toveren in 1900.

Read More...

Compendium voor de Leefomgeving misleidend negatief over roggen Noordzee

Bij het weergeven van trends in het voorkomen van roggen in de Noordzee misleidt het Planbureau voor de Leefomgeving politici en publiek in negatieve zin. Dat komt doordat ze zich uitsluitend baseren op 1 bron van gegevens, Stichting Anemoon. Die baseert zich enkel op gevonden eikapsels aan het Nederlandse strand, voornamelijk bij Katwijk en Noordwijk.

Read More...

Roggen Noordzee de klos door aanlandplicht en zandwinning

Wereld Natuur Fonds (WNF) kweekt roggen in een speciaal Blue Linked kweekbassin. Voor een ‘herstelplan’ op de Noordzee, dat het Ministerie van EZ meefinanciert in opdracht van Brussel. Tegelijk maakt dat Ministerie met de Brusselse aanlandplicht voor bijvangst alle roggen tot afval voor de vismeelindustrie. Vanaf 2019 moeten vissers alle bijvangst van (ondermaatse) gequoteerde soorten aanlanden, ook roggen

Read More...