Visserij Archive

Bij Stichting de Noordzee is 'duurzame visserij' zo weinig mogelijk visserij

We gaan verder graven in Stichting de Noordzee, een NGO die onze nationale visserij hindert met dank aan subsidies van de overheid. Vorige blog ging over de schemerpositie die de fondsenwervende consultingfirma Stichting de Noordzee (kantoorhuur 50.000 euro per jaar) inneemt in het visserijdebat, door haar MSC-merk aan de handel op te dringen en zo

Read More...

Kantoorhuur 50.000 euro, 12 FTE: Waarom wordt Stichting de Noordzee geen BV?

De Noordzee lijkt steeds groter te worden bij de fondsenwervende consulting- en campagnefirma Stichting de Noordzee (SDN) – met consultingopdrachten tot in China, Vietnam en Cambodja.  De Chinese Noordzee, oftewel het ‘de Noordzee’ in de naam is een merknaam geworden die zilte associaties moet oproepen richting klanten. Stichting de Noordzee geeft met WNF NL de

Read More...

Bij beheer en behoud kustvisserij zijn alle middelen geoorloofd

Het blijft maar rommelen in de kustvisserij, zo blijkt uit een onderschepte email van B. H. van visserijclub Hulp in Nood en Marnix van S. die hun zachte aanpak willen voortzetten met verlies van visgebied. Die zal ik zo recenseren. Tegelijk is een toekomstorganisatie in oprichting met visserij en daarin ook NGO’s als de Waddenvereniging-

Read More...

Imares neemt Nederland ook in de maling bij paling: integriteitscommissie?

Nu wij het palingdossier heropenen drijft opnieuw wetenschappelijk wangedrag van Imares boven, nadat zij eerder in Natura 2000 er een zootje van maakten zoals de Stab in Den Haag bevestigde. Het Nederlandse streefdoel dat Imares vaststelde blijkt bij nadere analyse (weer) geen enkele grond in wetenschappelijke ecologie of fatsoenlijke populatiegegevens te hebben, en op dit

Read More...

Het eten van paling keert de populatiedaling, aldus IUCN

In een vorige palingblog vroeg ik me al af: nemen milieuclubs ons in de maling over paling, door eenzijdig de visserij de zwarte piet toe te spelen? Nu lijkt ook de IUCN deels mee te gaan in die filosofie: een populatiedaling keer je (mede) door het verantwoord eten en oogsten van paling, zoals Fish2fork meldt.

Read More...

Huren milieuclubs ghostwriter NRC Media om visserij te lasteren?

Van een lezeres ontving ik het wonderlijke artikel over visserij ‘Voortbestaan visbestand in het geding’ in het Reformatorisch Dagblad van Gert Jan Wondergem. Een tegenaanval uit de ‘groene’ hoek, net nu eindelijk het fosfaatverhaal bij visserij in Noordzeekustzone én IJsselmeer adequaat door media wordt opgepikt: zelfs door de informatie-ambtenaren van het NOS Journaal. Meteen bij

Read More...

Milieuclubs nemen je in de maling bij paling, het aaldossier geopend

We starten een nieuwe serie over de paling, die lekker smaakt en dus behouden moet blijven. De paling is kritiek bedreigd volgens de Rode Lijst van de IUCN en ieder EU land heeft een aalherstelplan. Op het eerste gezicht lijkt het dus terecht wanneer fondsenwervende bedrijven als Stichting de Noordzee consumptie van de Hollandse polderpaling

Read More...

STAB bevestigt: Imares rapporten géén onderbouwing gebiedssluiting VIBEG

  Zojuist bereikte mij het goede nieuws dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab) in haar advies op 10 juni op de hoofdpunten mijn analyse onderschrijft, die ik leverde voor diverse verweerders tegen de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken over het Toegangs Beperkings Besluit voor  de Noordzeekustzone (VIBEG). De ambtenaren van het Ministerie

Read More...

VVD: 100 miljard euro staatssteun energiesector, nul euro schadecompensatie visserij

Geen schadecompensatie voor wegsaneren IJsselmeervissers die lijden onder draagkrachtvermindering door milieubeleid, én vooralsnog koude sanering van kleinschalige kustvisserij die schade lijdt door de Nederlandse invulling van Natura 2000. Dat is- zo meldt Visserijnieuws- het standpunt van het Ministerie van Economische Zaken onder Rutte2. Waarbij VVD-politici bij visserij de ‘wij willen geen staatssteun’-kaart trekken, terwijl EZ

Read More...

Onttakeling Europese visserijvloot kost 100 miljoen euro subsidies per jaar

De Europese Unie betaalde 464 miljoen euro subsidies uit het Europees Visserij Fonds tussen 2007 en 2012 om 3700 visserijschepen uit de vaart te krijgen. Dat staat in het visserij-jaarverslag van de Europese Comissie. Met name in Zuid Europese landen zijn veel kleine scheepjes actief, die nu met subsidies worden uitgekocht.  De reductie past in

Read More...