zeespiegelstijging Archive

Lol: Duitse zeegrastransplantaties met zaaddragende stengels tegen Zeespiegelstijging

Er zijn mensen die stellig verkondigen dat God niet bestaat. Maar als er zelfs een Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat die zeegrastransplantaties uitvoert met subsidies van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu …dan zou je toch haast zo’n overhaaste metafysische conclusie heroverwegen. De werkelijkheid is altijd absurder dan onze verbeelding en dus kijken wij met kinderlijke

Read More...

NewScienstist: “Van Groenland tot Schotland daalt zeespiegel als ijskap smelt”

De Nederlandse uitgave van NewScientist heeft een boeiend coverartikel deze maand: Hoog & Droog – Wanneer de opwarming van de aarde betekent dat de zeespiegel daalt. Met dank aan Jurie Post heb ik het snel kunnen lezen. En vanochtend vroeg ook het videocollege van Harvard hoogleraar Jerry Mitrovica gevolgd. Het is must read en must see! Of

Read More...

Utrechtse wetenschappers: “Pas over 20 à 30 jaar weten we iets over de zeespiegel”

Maarten Keulemans overtroeft en overklast Martijn van Calmthout weer eens met een politiek incorrect en dus mogelijk waar stuk in de Volkskrant. Politiek is consequent liegen, zo heeft Hans Wiegel bij Buitenhof nog georakeld. OK wat is die waarheid die we vandaag op pagina 16 on de Volkskrant kunnen lezen: inderdaad opnieuw een erkenning van

Read More...

Klimaatpot PBL verwijt sceptische ketel zwart te zien

Begin deze maand zette onze onkreukbare Crok voor Henk Kamp bij het Ministerie van Economische Zaken de positie uiteen in het klimaatdebat van sceptische wetenschappers: een klein Gallisch dorpje dat moedig weerstand biedt. Het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) in Bilthoven heeft op haar website nu 3 tegenpresentaties geplaatst. Marcel – een eenvoudige onderzoeks/wetenschapsjournalist

Read More...

Pier Vellinga vindt nieuw zeespiegel-slachtoffer bij Reformatorisch Dagblad

Valt er iets te zeggen over klimaat of zeespiegelstijging, dan weten journalisten al decennia maar één ‘expert’te vinden, die ze laten leeglopen: Pier Vellinga, Hoogleraar Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Terwijl er bijvoorbeeld bij zeespiegelstijging duidelijk verschil bestaat tussen de Peer reviewed literatuur – de werkelijke stand van zaken die een kleine club experts

Read More...

Leeuwarder Courant weer bron desinformatie bij ‘zeespiegelstijging’

Jubileert de kantklosvereniging van Jubbega dan is de Leeuwarder Courant een onmisbare bron van informatie, en dat bedoel ik écht positief. Maar bij klimaatzaken ontpoppen ze zich consequent tot alarmistische leugenfabriek. Woensdag berichtte de Buitenland-redactie van LC op de 3 dat Manila op de Fillipijnen zou overstromen door ‘een steeds snellere zeespiegelstijging’, voorzien van dramaplaatje

Read More...

Greenpeace ziet zeespiegels vliegen

Wat claimde Greenpeace in 2006, hier bekend als Groene Pies, over de gevolgen van zeespiegelstijging voor het tropische atol Kiribati in 2006? Already, two of the islands that make up Kiribati (a Pacific island nation) have gone under the waves, and in early 2005 others were inundated by a high spring tide that washed away

Read More...

Boomkor viste nijlpaard uit Noordzee

Een vraagje: Wat droeg de milieubeweging afgelopen decennia bij aan onze kennis van de Nederrnatuur en klimaatontwikkelingen? Ehhhhhhh, eehhhhhhhhhh, toe help me even. Oh ja, alles sterft uit, dat is uw schuld en dit is onze giro: Fijn, dank u. Wat droeg de boomkorvisserij bij aan de (klimaat)wetenschap? Dat resultaat is te lezen in bijvoorbeeld

Read More...

Is dit een gekke vraag over zeespiegelstijging?

In De Levende Natuur stond een artikel van Martin Baptist en Wim Wiersinga over zandsuppleties om voorspelde zeespiegelstijgingen op te vangen. Zie hier het suppletieprogramma 2012-2015. Per millimeter zeespiegelstijging zou ongeveer 7 miljoen kuub zand nodig zijn. Factor 12 meer suppleties bij uitvoering scenario Deltacommissie In het meest extreme scenario van de Deltacommissie onder leiding

Read More...

Veelbelovende start voor het Delft Climate Institute

Donderdagmiddag werd in het TU Science Centre in het oude “Mijnbouw” het Delft Climate Institute ten doop gehouden met een verhelderend minisymposium. Omdat de verschillende handelingen in drie ruimtes plaatsvonden die zo ver mogelijk van elkaar verwijderd waren in het enorme gebouw, bewoog het gezelschap zich voortdurend tussen groepen uitgelaten kinderen die zich uitstekend vermaakten

Read More...