KNAW Nieuwspoort


Bio

Leerling van de allerlaatste lichting gymnasium beta oude stijl; koos voor TU Delft, Industrieel Ontwerpen.
Sindsdien eigenaar van een ingenieursbureau.
Sinds 1997 enthousiaste ontwikkelaar van duurzame technologie op het gebied van brandstofcellen, biomassavergassing en verbrandingsmotoren.
Sinds 2005 actief in de discussie rond de waterstofeconomie, overlopend in het energie- en klimaatdebat, met lezingen, artikelen in tijdschriften en bijdragen aan internetfora.
Sinds 1 januari 2010 betrokken bij de groep rond climategate.nl, en sindsdien enthousiast blogger over met name ontwikkelingen in de energievoorziening.

 

Spin-offs:
www.climatedialogue.org

Bij zijn eerste ontmoeting met de groep rond climategate.nl presenteerde hij een format voor een sterk gemodereerde wetenschappelijke discussie over het klimaat, die ertoe zou moeten leiden dat sceptici en mainstream wetenschappers weer beschaafd en wetenschappelijk met elkaar in discussie zouden gaan.
Dit format is uiteindelijk door de regering opgepakt en heeft geresulteerd in de site www.climatedialogue.org die vanaf begin 2013 met succes de belangrijkste discussiepunten op klimaatgebied aan de orde stelt. Het project loopt in deze vorm tot eind 2014.

www.climatetheory.net
Uit irritatie over de warrige bewijsvoering in de klimaatdiscussie heeft hij zich in het broeikaseffect en de klimaatvorming op aarde verdiept en zijn berekeningen gepubliceerd op www.climatetheory.net. De resultaten komen bijzonder goed overeen met de waarnemingen, en nieuwe inzichten worden regelmatig toegevoegd.
Hij hoopt dat dit uiteindelijk leidt tot een goed onderbouwde sceptische klimaattheorie!

http://thematheosolution.blogspot.nl/
Inmiddels is hij via de discussie over klimaat- en energiebeleid ook betrokken geraakt bij de landelijke en Europese politieke besluitvorming, en blogt hij ook daarover regelmatig.
Sinds hij in 2011 op climategate.nl als een van de eersten aandacht besteedde aan de Matheo Solution van Ing. André ten Dam als oplossing van de Europese crisis, is hij intensief betrokken geraakt bij de discussie over de alternatieven voor de euro.

Overzicht
Zie hier voor links naar al zijn blogs, zowel chronologisch als gerangschikt naar onderwerp.
Zie hier al zijn Climategate.nl artikelen.

Disclaimer
Geeft hier strikt zijn eigen persoonlijke mening, die geheel los staat van zijn bedrijf en zusterbedrijven.