Leerling van de allerlaatste lichting gymnasium beta oude stijl, koos voor TU Delft, aanvankelijk civiele techniek, geswitcht naar Industrieel Ontwerpen.
Na zijn studie medeoprichter van Fabrique ontwerpbureau, later (en nog steeds) directeur-eigenaar van Fabrique Invent, ingenieursbureau voor productontwikkeling.
Sinds 1995 actief in innovatieve technologieontwikkeling op het gebied van brandstofcellen, biomassavergassing en verbrandingsmotoren.
Sinds 2005 actief in de discussie rond de waterstofeconomie, overlopend in het energie- en klimaatdebat; met lezingen, artikelen in tijdschriften en vele bijdragen aan internetfora.
Sinds 1 januari 2010 actief in de groep rond climategate.nl, en het laatste jaar enthousiast blogger over uiteenlopende gebieden, maar vooral over ontwikkelingen in de energievoorziening.
Theo geeft hier strikt zijn eigen persoonlijke mening, die geheel los staat van zijn bedrijf, en van de andere bedrijven in de Fabrique groep.

Theo’s blogs zijn ook te openen via dit totaal-overzicht.